План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2014 рік
Розпорядження Національного банку України; План, Витяг від 13.12.2013649-р
Документ v0649500-13, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національного
банку України
13.12.2013  № 649-р

План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2014 рік

№ з/п

Вид і назва проектів регуляторних актів

Цілі прийняття

Терміни підготовки

Відповідальні структурні підрозділи

1

2

3

4

5

1

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті"

Визначення технології списання територіальним управлінням Національного банку України в безспірному порядку заборгованості банку з його кореспондентського рахунку за наданим банку кредитом овернайт бланковий

I квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

2

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"

Удосконалення порядку приймання та виконання банками доручень клієнтів на переказ коштів в національній валюті

II квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

3

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів"

Удосконалення порядку зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки отримувачів

II квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

4

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків"

Удосконалення порядку ведення Національним банком України Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

II квартал

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

5

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів"

Приведення у відповідність до законодавчих актів України

III квартал

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

6

Проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Приведення положень нормативно-правових актів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.06.2010 № 284, у відповідність до вимог статей 5, 10 Закону України "Про електронний цифровий підпис", зокрема, визначення процедури одержання дозволу суб'єкта персональних даних на оброблення його персональних даних у Засвідчувальному Центрі Національного банку України, а також визначення порядку передавання документованої інформації центру сертифікації ключів до Засвідчувального Центру Національного банку України в разі скасування реєстрації/акредитації чи припинення діяльності центру сертифікації ключів

III квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

7

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"

Удосконалення порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

III квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

8

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Правил організації дистанційного обслуговування банками клієнтів у файловому режимі з використанням електронного цифрового підпису"

Запровадження уніфікованих механізмів взаємодії клієнтів та банківських установ, єдиних підходів до організації захисту інформації та єдиних форматів електронних документів у системах дистанційного обслуговування, впровадження у зазначених системах електронного цифрового підпису відповідно до вимог законодавства України

IV квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

9

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів на базі відкритих міжнародних стандартів"

Визначення загальних принципів побудови Національної системи масових електронних платежів на базі відкритих міжнародних стандартів, її організаційної структури, умов участі, взаємовідносин між її учасниками, загальної технології роботи, порядку використання платіжних карток, загальних правил документообігу і здійснення розрахунків, порядку вирішення спорів, системи безпеки

IV квартал

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

{Текст взято з сайту Національного банку України www.bank.gov.ua}вгору