Документ v0641874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.04.2019  № 641

Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, що додається.

2. Затвердити Методику формування кошторису гарантованого покупця, що додається.

3. Затвердити Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що додається.

4. Затвердити Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, що додається.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314 «Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» (зі змінами).

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 472 «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)».

7. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», крім пунктів 3 та 4 цієї постанови та глав 2, 3 та 13 Порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019  № 641

ПОРЯДОК
купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає:

1) порядок купівлі-продажу гарантованим покупцем електричної енергії у виробників, яким встановлено «зелений» тариф;

2) правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;

3) розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що здійснюється гарантованим покупцем;

4) порядок затвердження Регулятором розмірів вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел;

5) розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що здійснюється постачальником універсальних послуг;

6) порядок здійснення купівлі-продажу електричної енергії гарантованим покупцем з метою виконання спеціальних обов’язків на перехідний період.

1.2. Порядок поширюється на виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом і кандидатів у такі виробники, гарантованого покупця, постачальників електричної енергії, що виконують функцію постачальника універсальних послуг (далі - ПУП), оператора системи передачі (далі - ОСП), адміністратора комерційного обліку та суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електростанціях.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

виробник за «зеленим» тарифом - суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії та продаж електричної енергії гарантованому покупцю за «зеленим» тарифом відповідно до укладеного між ними договору;

генеруюча одиниця за «зеленим тарифом» - окремий об’єкт електроенергетики, у тому числі відповідна черга будівництва (пусковий комплекс), для якого визначено точку комерційного обліку і встановлено «зелений» тариф;

кандидат у виробники за «зеленим» тарифом - суб’єкт господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) та здійснювати продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

Інші терміни та скорочення в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про альтернативні джерела енергії», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі комерційного обліку, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.

1.4. Гарантований покупець оприлюднює цей Порядок, Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, затверджений постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, та Проект кошторису на кожен наступний період регулювання (1 календарний рік) з розподілом по місяцях, що надається гарантованим покупцем відповідно до Методики формування кошторису гарантованого покупця, затвердженої постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, на своєму веб-сайті у форматі, доступному для завантаження. Гарантований покупець забезпечує наявність на веб-сайті актуальної редакції зазначених документів із всіма змінами та доповненнями, затвердженими Регулятором, не пізніше 3 робочих днів після їх офіційного оприлюднення.

2. Порядок укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом

2.1. Для здійснення купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом кандидат у виробники за «зеленим» тарифом укладає з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до типової форми, затвердженої постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

2.2. Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом кандидат у виробники за «зеленим» тарифом, якому встановлений «зелений» тариф, надає гарантованому покупцю заяву про укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у довільній формі та такі документи:

1) завірену відповідно до законодавства копію статуту;

2) завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;

3) зразок підпису керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом станом на певну дату.

У разі якщо кандидат у виробники за «зеленим» тарифом не є учасником ринку та/або йому не встановлений «зелений» тариф, він для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом надає гарантованому покупцю документи, визначені в підпунктах 1-3 цього пункту, та додатково завірені відповідно до законодавства копії:

документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);

зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

укладеного договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.

2.3. Протягом 15 робочих днів з дня отримання від кандидата у виробники за «зеленим» тарифом усіх документів, передбачених пунктом 2.2 цієї глави, гарантований покупець зобов’язаний надати кандидату у виробники за «зеленим» тарифом два примірники підписаного договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом.

2.4. Протягом 3 робочих днів з дня отримання від гарантованого покупця двох примірників договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виробник за «зеленим» тарифом зобов’язаний підписати зі своєї сторони такі примірники та надати гарантованому покупцю один примірник підписаного договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом.

2.5. У разі надання кандидатом у виробники за «зеленим» тарифом не всіх документів, передбачених пунктом 2.2 цієї глави, або подання недостовірної інформації в документах заява кандидата у виробники за «зеленим» тарифом не розглядається, про що гарантований покупець протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє такого кандидата.

2.6. У разі виникнення спору між кандидатом у виробники за «зеленим» тарифом щодо укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та гарантованим покупцем сторони можуть звернутися до Регулятора для його розгляду відповідно до Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156 (далі - Порядок).

Якщо Регулятор приймає рішення на користь кандидата у виробники за «зеленим» тарифом, гарантований покупець надає такому кандидату два примірники підписаного договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у строки, передбачені пунктом 2.3 цієї глави.

2.7. Після укладення договору із кандидатом у виробники за «зеленим» тарифом гарантований покупець протягом 2 робочих днів вносить кандидата у виробники за «зеленим» тарифом до Реєстру виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Гарантований покупець створює і підтримує в актуальному стані (шляхом оприлюднення на власному веб-сайті) Реєстр виробників за «зеленим» тарифом, який включає найменування, ідентифікатор учасника ринку, інформацію щодо початку дії договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та величини діючого «зеленого» тарифу, встановленого НКРЕКП для кожної генеруючої одиниці виробників за «зеленим» тарифом.

2.8. У разі якщо об’єкт електроенергетики або черга будівництва електричної станції (пусковий комплекс), щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, не введено в експлуатацію протягом трьох років з дати реєстрації відповідної декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, укладений договір втрачає силу.

2.9. Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та кандидатом у виробники за «зеленим» тарифом укладається на весь строк дії «зеленого» тарифу, визначеного чинним законодавством.

3. Порядок укладення договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

3.1. На гарантованого покупця, ПУП та ОСП на термін відповідно до чинного законодавства покладаються спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

3.2. Для надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел гарантований покупець або ПУП укладають з ОСП договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел відповідно до типової форми, затвердженої постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

3.3. Для укладення договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел гарантований покупець або ПУП подають ОСП заяву у довільній формі про укладення договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, два примірники підписаного договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та копію рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (у разі, якщо необхідність такого рішення визначена законодавством). При цьому термін дії договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел може бути обмежено відповідно до терміну покладення на суб'єкта господарювання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

3.4. Протягом 15 робочих днів з дня отримання від гарантованого покупця або ПУП двох примірників підписаного договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та всіх документів, передбачених пунктом 3.3 цієї глави, ОСП зобов’язаний підписати їх зі своєї сторони та надати гарантованому покупцю або ПУП один примірник підписаного договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

3.5. У разі виникнення спору між гарантованим покупцем або ПУП та ОСП щодо укладення договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел сторони можуть звернутися до НКРЕКП для розгляду спору відповідно до Порядку.

Якщо НКРЕКП приймає рішення на користь гарантованого покупця або ПУП, ОСП надає гарантованому покупцю або ПУП два примірники підписаного договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел протягом 15 робочих днів з моменту прийняття такого рішення Регулятором.

4. Прогнозування обсягів відпуску електричної енергії виробниками за «зеленим» тарифом

4.1. Виробники за «зеленим» тарифом до 9:00 за день до торгового дня надають гарантованому покупцю погодинні добові графіки відпуску електричної енергії та доступну потужність генеруючих одиниць з розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за видом альтернативного джерела та по географічних регіонах.

4.2. Виробники за «зеленим» тарифом починаючи з 15:00 дня, що передує торговому, але не пізніше ніж за 2 години 45 хвилин до розрахункового періоду надають гарантованому покупцю оновлений графік відпуску електричної енергії та доступну потужність генеруючих одиниць з розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за видом альтернативного джерела та по географічних регіонах для кожного розрахункового періоду торгового дня.

4.3. Прогнозні обсяги, що надаються виробниками за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цієї глави, мають відповідати обсягам, що зазначаються у графіках фізичного відпуску електричної енергії, які надаються виробниками за «зеленим» тарифом ОСП.

4.4. Порядок надання виробниками за «зеленим» тарифом даних щодо прогнозних обсягів відпуску відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цієї глави визначається гарантованим покупцем в інструкції з надання прогнозних даних, що публікується на його веб-сторінці.

4.5. Прогнозні обсяги відпуску, які подані виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цієї глави, повинні відповідати фізичним можливостям генеруючого обладнання. У разі наявності невідповідності такі прогнозні обсяги не враховуються гарантованим покупцем при подачі заявок на ринку електричної енергії, а у разі відсутності попередньо наданих виробником за «зеленим» тарифом прогнозних обсягів відпуску вони визначаються як нульовий відпуск.

4.6. Якщо виробник за «зеленим» тарифом планує зупинити у плановому порядку функціонування генеруючої одиниці за «зеленим» тарифом або вивести її з експлуатації, або знизити доступну потужність генеруючої одиниці за «зеленим» тарифом більше ніж на 1 МВт на певний період (розрахунковий місяць/місяці), то він щонайменше за 10 днів до розрахункового місяця, у якому відбудеться припинення нормальної роботи такої генеруючої одиниці, подає гарантованому покупцю повідомлення про намір зупинити нормальне функціонування генеруючих одиниць із зазначенням причин та періоду (розрахункового місяця/місяців), протягом якого така робота буде зупинена.

4.7. У разі аварійної зупинки генеруючої одиниці за «зеленим» тарифом потужністю більше 1 МВт або аварійного зниження її доступної потужності більше ніж на 1 МВт виробник за «зеленим» тарифом зобов’язаний протягом 24 годин надати гарантованому покупцю та ОСП повідомлення щодо такої зупинки із зазначенням причини аварійної зупинки та прогнозної дати відновлення роботи генеруючої одиниці.

5. Прогнозування гарантованим покупцем обсягів купівлі-продажу електричної енергії

5.1. Гарантований покупець для визначення обсягу продажу електричної енергії на РДН до 10:00 дня, що передує торговому, здійснює власне прогнозування обсягів відпуску електричної енергії генеруючими одиницями за «зеленим» тарифом виробників за «зеленим» тарифом для кожного розрахункового періоду торгового дня.

Для визначення обсягу купівлі-продажу електричної енергії на ВДР гарантований покупець за 2 години до розрахункового періоду здійснює власне прогнозування обсягів відпуску електричної енергії генеруючими одиницями за «зеленим» тарифом виробників за «зеленим» тарифом для цього розрахункового періоду торгового дня.

5.2. При здійсненні прогнозування відповідно до пункту 5.1 цієї глави гарантований покупець ураховує:

1) історичні дані щодо потужності та відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробників за «зеленим» тарифом та погодних умов (швидкість вітру, сонячне випромінювання тощо), а також статистичні дані, отримані в результаті їх обробки;

2) прогнозні погодні умови (швидкість вітру, сонячне випромінювання тощо) в розрізі географічних регіонів;

3) доступну потужність генеруючих одиниць виробників за «зеленим» тарифом;

4) обсяг відпуску електричної енергії виробниками за «зеленим» тарифом, прогнозований ними відповідно до пункту 4.1 глави 4 цього Порядку - для визначення обсягів продажу на РДН та пункту 4.2 глави 4 цього Порядку - для визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР;

5) прогнозовані витрати води (стік), рівень води у водосховищах виробників за «зеленим» тарифом.

5.3. Гарантований покупець у процесі прогнозування повинен постійно забезпечувати:

1) моніторинг якості прогнозів виробників за «зеленим» тарифом обсягів відпуску ними електричної енергії відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 глави 4 цього Порядку та якості власних прогнозів відповідно до пункту 5.1 цієї глави;

2) удосконалення алгоритмів статистичної обробки наявних історичних даних щодо потужності та відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробників за «зеленим» тарифом, погодних умов тощо;

3) удосконалення власних алгоритмів прогнозування відпуску електричної енергії виробниками за «зеленим» тарифом з метою мінімізації обсягів небалансів гарантованого покупця;

4) сприяння вдосконаленню алгоритмів прогнозування виробниками за «зеленим» тарифом свого відпуску електричної енергії з метою підвищення точності їх прогнозів;

5) моніторинг якості та своєчасності інформації, що надається виробниками за «зеленим» тарифом, щодо планових та позапланових відключень (зниження потужності) їх генеруючих одиниць відповідно до пунктів 4.5-4.6 глави 4 цього Порядку;

6) максимізацію повноти та точності даних щодо прогнозних погодних умов.

5.4. При формуванні обсягів електричної енергії для продажу на РДН гарантований покупець зобов’язаний використовувати без уточнень прогнозовані обсяги відпуску, надані виробниками за «зеленим» тарифом відповідно до пункту 4.2 глави 4 цього Порядку, якщо середньоквадратична похибка погодинних обсягів відпуску електричної енергії, прогнозованих гарантованим покупцем відповідно до пункту 5.1 цієї глави для визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, є більшою за середньоквадратичну похибку сумарних погодинних обсягів відпуску електричної енергії, наданих виробниками за «зеленим» тарифом відповідно до пункту 4.1 глави 4 цього Порядку, за 5 чи більше днів протягом останніх 14 днів.

5.5. Визначення обсягів купівлі електричної енергії гарантованим покупцем на ВДР здійснюється відповідно до прогнозованих гарантованим покупцем за 2 години до розрахункового періоду обсягів відпуску електричної енергії генеруючими одиницями за «зеленим» тарифом виробників за «зеленим» тарифом та обсягів електричної енергії, проданої гарантованим покупцем на РДН на цей розрахунковий період торгового дня згідно з пунктом 5.1 цієї глави.

6. Купівля-продаж гарантованим покупцем електричної енергії на РДН та ВДР

6.1. Гарантований покупець заявляє на продаж на РДН весь обсяг електричної енергії, визначений ним до 10:00 дня, що передує торговому, відповідно до пункту 5.1 глави 5 цього Порядку.

У своїй заявці на РДН гарантований покупець зазначає мінімальну можливу ціну на РДН, встановлену Правилами РДН та ВДР.

6.2. Гарантований покупець пропонує для продажу на ВДР весь обсяг електричної енергії, визначений відповідно до пункту 5.1 глави 5 цього Порядку та не проданий на РДН відповідно до пункту 6.1 цієї глави, за ціною РДН, що склалась для відповідного розрахункового періоду.

6.3. Якщо остаточний прогнозований обсяг відпуску електричної енергії виявився меншим за обсяг, що був проданий на РДН, гарантований покупець пропонує для купівлі на ВДР весь обсяг електричної енергії, проданий на РДН відповідно до пункту 6.1 цієї глави, не підтверджений прогнозними даними, визначеними за 2 години до розрахункового періоду відповідно до пункту 5.1 глави 5 цього Порядку, за найменшою ціною, що доступна серед заявок на ВДР, але не більше за ціну РДН, що склалась для відповідного розрахункового періоду.

7. Облік електричної енергії, купленої-проданої за «зеленим» тарифом

Адміністратор комерційного обліку на другий робочий день після розрахункового дня надає гарантованому покупцю сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії про погодинні обсяги відпуску та споживання електричної енергії кожною генеруючою одиницею виробників за «зеленим» тарифом, у яких гарантований покупець купує електричну енергію.

Обсяг відпуску електричної енергії, а також обсяг відбору генеруючими одиницями виробників за «зеленим» тарифом у гарантованого покупця електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби по кожній генеруючій одиниці виробників за «зеленим» тарифом, у кожному розрахунковому місяці визначається на основі даних, що надаються гарантованому покупцю адміністратором комерційного обліку. При цьому обсяг відпуску електричної енергії за розрахунковий місяць визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.

8. Порядок купівлі-продажу гарантованим покупцем електричної енергії у виробників за «зеленим» тарифом

8.1. Для здійснення купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виробник за «зеленим» тарифом повинен стати учасником ринку електричної енергії, укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, типова форма якого затверджена Регулятором, вступити на підставі цього договору до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом та здійснювати операції з купівлі та продажу електричної енергії лише із гарантованим покупцем.

8.2. До переліку точок комерційного обліку, щодо яких здійснюється розрахунок небалансу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, можуть бути включені лише точки комерційного обліку електричної енергії генеруючих одиниць, щодо яких здійснюється продаж електричної енергії гарантованому покупцю за «зеленим» тарифом.

8.3. Фактичний обсяг відпущеної/відібраної виробником за «зеленим» тарифом електричної енергії визначається в кожному розрахунковому періоді, щодо якого здійснюється оплата відповідно до договору.

8.4. У кожному розрахунковому місяці обсяг відпуску електричної енергії, а також обсяг купівлі виробником за «зеленим» тарифом у гарантованого покупця електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби по кожній генеруючій одиниці виробника за «зеленим» тарифом, визначаються за алгоритмом:

1) на основі даних, що надаються гарантованому покупцю відповідно до пункту 8.3 цієї глави, визначається значення сальдо перетоків електричної енергії для генеруючої одиниці виробника за «зеленим» тарифом за розрахунковий місяць;

2) якщо сальдо перетоків електричної енергії має додатне значення, то обсяг відпуску електричної енергії генеруючою одиницею виробника за «зеленим» тарифом та, відповідно, її продажу гарантованому покупцю за цей розрахунковий місяць приймається рівним абсолютному значенню відповідного сальдо перетоків електричної енергії, а обсяг купівлі виробником за «зеленим» тарифом у гарантованого покупця електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби генеруючої одиниці, за цей розрахунковий місяць приймається рівним нулю;

3) якщо сальдо перетоків електричної енергії має від’ємне значення, то обсяг відпуску електричної енергії генеруючою одиницею виробника за «зеленим» тарифом, та, відповідно, її продажу гарантованому покупцю за цей розрахунковий місяць приймається рівним нулю, а обсяг купівлі виробником за «зеленим» тарифом у гарантованого покупця електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби генеруючої одиниці виробника за «зеленим» тарифом, за цей розрахунковий місяць приймається рівним абсолютному значенню відповідного сальдо перетоків електричної енергії.

8.5. З метою закупівлі електричної енергії для власних потреб на розрахунковий місяць виробник за «зеленим» тарифом має право виключити генеруючі одиниці за «зеленим» тарифом, для яких буде здійснюватися така закупівля, із балансуючої групи гарантованого покупця, надіславши гарантованому покупцю за 10 днів до кінця розрахункового місяця відповідну заяву. У такому випадку закупівлю електричної енергії виробнику за «зеленим» тарифом для власних потреб таких генеруючих одиниць здійснює учасник ринку, що не входить до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом.

8.6. Якщо окремі електроустановки, що забезпечують власні потреби електростанції, забезпечують роботу одночасно декількох генеруючих одиниць, то обсяг спожитої електричної енергії такими електроустановками на власні потреби розподіляється між відповідними генеруючими одиницями пропорційно обсягам виробленої ними електричної енергії. Зазначений обсяг споживання вважається обсягом електричної енергії, спожитої відповідною генеруючою одиницею для власних потреб, та враховується при визначенні обсягу відпуску електричної енергії відповідно до пунктів 8.3 та 8.4 цієї глави.

8.7. Платіж за електричну енергію виробнику за «зеленим» тарифом за розрахунковий місяць Pm визначається за формулою

де

р

-

виробник за «зеленим» тарифом;


u

-

генеруюча одиниця;


d

-

доба розрахункового місяця;


h

-

година доби розрахункового місяця;


-

розрахунковий місяць;


-

обсяг електричної енергії, відпущеної за «зеленим» тарифом за розрахунковий місяць, тис. кВтгод;


-

«зелений» тариф, встановлений для генеруючої одиниці за «зеленим» тарифом.

9. Правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом

9.1. Гарантований покупець має бути СВБ для себе та всіх виробників за «зеленим» тарифом та повинен бути зареєстрованим тільки у балансуючій групі виробників за «зеленим» тарифом.

9.2. Учасниками балансуючої групи гарантованого покупця можуть бути лише гарантований покупець та виробники за «зеленим» тарифом.

9.3. Виробниками за «зеленим» тарифом здійснюється відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу відповідно до Закону.

9.4. Обсяг відшкодування виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу у розрахунковий період CIEQpt розраховується за формулами:

де

-

величина врахованого відхилення фактичного обсягу відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом від його спрогнозованого погодинного графіка відпуску електричної енергії у розрахунковому періоді t, МВтгод;


-

ціна небалансу електричної енергії у розрахунковому періоді t, грн/МВтгод;


-

ціна електричної енергії у розрахунковому періоді t на ринку «на добу наперед», грн/МВтгод;


-

величина відхилення фактичного обсягу відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом від його спрогнозованого погодинного графіка відпуску електричної енергії у розрахунковому періоді t, МВтгод;


-

сума відхилень фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії усіх виробників за «зеленим» тарифом, що входять до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, у розрахунковому періоді t, їх погодинних графіків відпуску електричної енергії, МВтгод.

Сума відхилень фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії всіх виробників за «зеленим» тарифом, що входять до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, у розрахунковому періоді t, їх погодинних графіків відпуску електричної енергії εtsum розраховується за формулою

9.5. Величина врахованого відхилення фактичного обсягу відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом від його спрогнозованого значення у розрахунковому періоді t εpt визначається за формулою

де

-

урахована величина відхилення фактичного обсягу відпуску електричної енергії генеруючої одиниці виробника за «зеленим» тарифом у розрахунковому періоді від його погодинного графіка відпуску електричної енергії МВт·год, яка визначається за формулами:

де

-

фактичний обсяг відпуску електричної енергії генеруючою одиницею виробника за «зеленим» тарифом у розрахунковому періоді, визначений відповідно до глави 7 цього Порядку МВт·год;


-

обсяг відпуску електричної енергії генеруючою одиницею виробника за «зеленим» тарифом у розрахунковому періоді, що був спрогнозований виробником за «зеленим» тарифом та наданий гарантованому покупцю відповідно до пункту 4.1 та 4.2 глави 4 цього Порядк МВт·год;


-

допустиме відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від погодинного графіка відпуску електричної енергії для типу генеруючої одиниці виробника за «зеленим» тарифом відповідно до Закону;


-

частка відшкодування гарантованому покупцю генеруючою одиницею виробника за «зеленим» тарифом вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця, що визначається відповідно до Закону.

Величина відхилення фактичного обсягу відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом від його спрогнозованого погодинного графіка відпуску електричної енергії у розрахунковому періоді εtps визначається за формулою

9.6. Платіж відшкодування виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу (PIEQp,m) за розрахунковий місяць визначається за формулою

10. Розрахунок платежів та порядок їх здійснення гарантованим покупцем виробникам за «зеленим» тарифом

10.1. До 15 числа (включно) розрахункового місяця гарантований покупець здійснює оплату платежу виробникам за «зеленим» тарифом із забезпеченням їм пропорційної оплати прогнозної товарної продукції за перші десять днів розрахункового місяця, що визначається відповідно до обсягів відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом, що визначені відповідно до пункту 8.7 глави 8 цього Порядку, з урахуванням авансових платежів та заборгованості виробника за «зеленим» тарифом перед гарантованим покупцем за спожиту електричну енергію.

До 25 числа (включно) розрахункового місяця гарантований покупець здійснює оплату платежу виробникам за «зеленим» тарифом із забезпеченням їм пропорційної оплати прогнозної товарної продукції за перші 20 днів розрахункового місяця, що визначається відповідно до обсягів відпуску електричної енергії генеруючими одиницями виробника за «зеленим» тарифом, що визначені відповідно до пункту 8.7 глави 8 цього Порядку, з урахуванням авансових платежів та заборгованості виробника за «зеленим» тарифом перед гарантованим покупцем за спожиту електричну енергію.

10.2. З урахуванням умов глави 8 цього Порядку гарантований покупець протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок вартості електричної енергії, за яку здійснюється оплата виробнику за «зеленим» тарифом за розрахунковий місяць, та направляє виробнику за «зеленим» тарифом два примірники акта купівлі-продажу, підписані зі своєї сторони.

У разі необхідності оплати виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю спожитої електричної енергії гарантований покупець протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок відповідної вартості електричної енергії та направляє виробнику за «зеленим» тарифом два примірники акта купівлі-продажу, підписані зі своєї сторони.

10.3. Після отримання від гарантованого покупця двох примірників акта купівлі-продажу, підписаних зі сторони гарантованого покупця, виробник за «зеленим» тарифом повертає протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, гарантованому покупцю один примірник акта купівлі-продажу, підписаний зі своєї сторони.

Якщо протягом указаного строку виробник за «зеленим» тарифом не повертає підписаний примірник акта купівлі-продажу, то з наступного розрахункового місяця гарантований покупець надсилає виробнику за «зеленим» тарифом поштою протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, акт купівлі-продажу у двох примірниках, не підписаних зі своєї сторони.

Виробник підписує акт купівлі-продажу у двох примірників і направляє їх на адресу гарантованого покупця. Гарантований покупець у триденний термін після отримання актів купівлі-продажу зі своєї сторони підписує їх у двох примірниках та надсилає виробнику за «зеленим» тарифом один примірник поштою. Такий порядок зберігається до повернення гарантованому покупцю всіх актів купівлі-продажу, які були направлені на адресу виробника за «зеленим» тарифом.

У разі наявності у виробника за «зеленим» тарифом зауважень до акта купівлі-продажу (за наявності розбіжностей), наданого гарантованим покупцем, виробник за «зеленим» тарифом повідомляє про це гарантованого покупця.

За наявності зауважень до акта купівлі-продажу та/або ненадання виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю акта купівлі-продажу, підписаного зі своєї сторони, остаточний розрахунок за відпущену виробником за «зеленим» тарифом електричну енергію здійснюється у розмірі, визначеному в наданому гарантованим покупцем акті купівлі-продажу, з подальшим коригуванням сплачених коштів після врегулювання розбіжностей.

10.4. Після отримання від виробника за «зеленим» тарифом акта купівлі-продажу протягом двох робочих днів після затвердження Регулятором розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої гарантованим покупцем у розрахунковому місяці, гарантований покупець здійснює остаточний розрахунок з виробником за «зеленим» тарифом із забезпеченням йому 100 % оплати відпущеної електричної енергії попереднього розрахункового періоду (місяця) з урахуванням авансових платежів.

У разі необхідності оплати виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю спожитої електричної енергії виробник за «зеленим» тарифом здійснює таку оплату протягом двох робочих днів після отримання від гарантованого покупця акта купівлі-продажу.

10.5. З урахуванням умов глави 9 цього Порядку гарантований покупець протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок суми відшкодування виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу та направляє виробнику за «зеленим» тарифом два примірники акта купівлі-продажу, підписані зі своєї сторони.

10.6. Після отримання від гарантованого покупця двох примірників акта купівлі-продажу, підписаних зі сторони гарантованого покупця, виробник за «зеленим» тарифом направляє гарантованому покупцю протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, примірник акта купівлі-продажу, підписаний зі своєї сторони.

Якщо протягом указаного строку виробник за «зеленим» тарифом не повертає підписаний примірник акта купівлі-продажу, то з наступного розрахункового місяця гарантований покупець надсилає виробнику за «зеленим» тарифом поштою протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, акт купівлі-продажу у двох примірниках, не підписаних зі своєї сторони.

Виробник підписує акт купівлі-продажу у двох примірниках і направляє їх на адресу гарантованого покупця. Гарантований покупець у триденний термін після отримання актів купівлі-продажу зі своєї сторони підписує їх у двох примірниках та надсилає виробнику за «зеленим» тарифом один примірник поштою. Такий порядок зберігається до повернення гарантованому покупцю всіх актів купівлі-продажу, які направлені на адресу виробника за «зеленим» тарифом.

У разі наявності у виробника за «зеленим» тарифом зауважень до акта купівлі-продажу (за наявності розбіжностей), наданого гарантованим покупцем, виробник за «зеленим» тарифом повідомляє про це гарантованого покупця.

За наявності зауважень до акта купівлі-продажу та/або ненадання виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю акта купівлі-продажу, підписаного зі своєї сторони, остаточний розрахунок відшкодування виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу здійснюється у розмірі, визначеному в наданому гарантованим покупцем акті купівлі-продажу, з подальшим коригуванням сплачених коштів після врегулювання розбіжностей.

10.7. Виробник за «зеленим» тарифом здійснює оплату відшкодування виробником за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу протягом 2 робочих днів після отримання від гарантованого покупця акта купівлі-продажу.

Виробник за «зеленим» тарифом втрачає членство в балансуючій групі гарантованого покупця у разі нездійснення оплати з відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу, про що гарантований покупець повідомляє ОСП на наступний день після порушення умов оплати.

11. Розрахунок вартості та порядок оплати послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається гарантованим покупцем

11.1. Гарантованому покупцю здійснюється оплата його послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (PSGBm) за розрахунковий місяць, що визначається як сума платежу, що становить різницю між вартістю електричної енергії, купленої гарантованим покупцем у виробників за «зеленим» тарифом, та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, витрат гарантованого покупця, пов’язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та витрат, передбачених кошторисом гарантованого покупця на його діяльність, за формулою

де

-

платіж виробнику за "зеленим" тарифом, що входить до балансуючої групи гарантованого покупця, тис. грн;


-

сумарний платіж за розрахунковий місяць гарантованому покупцю за продаж електричної енергії на РДН, тис. грн;


-

сумарний платіж за розрахунковий місяць гарантованому покупцю за продаж електричної енергії на ВДР, тис. грн;


-

сумарний платіж за розрахунковий місяць гарантованого покупця за купівлю електричної енергії на ВДР, тис. грн;


-

витрати, пов’язані з врегулюванням небалансів електричної енергії БГ, тис. грн;


-

кошторисні видатки гарантованого покупця у розрахунковому місяці відповідно до затвердженого Регулятором кошторису, тис. грн.

11.2. Витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії БГ (PImm), визначаються за формулою

11.3. До 14 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю із забезпеченням йому оплати прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 10 днів розрахункового місяця.

Гарантований покупець визначає розмір оплати відповідно до обсягів авансових платежів виробникам за «зеленим» тарифом, що оплачуються гарантованим покупцем відповідно до пункту 10.2 глави 10 цього Порядку, та доводить до відома ОСП.

11.4. До 24 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю із забезпеченням йому оплати прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця.

Гарантований покупець визначає розмір оплати відповідно до обсягів авансових платежів виробникам за «зеленим» тарифом, що оплачуються гарантованим покупцем відповідно до пункту 10.2 глави 10 цього Порядку, та доводить до відома ОСП.

11.5. З урахуванням умов цієї глави гарантований покупець протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та направляє ОСП два примірники акта купівлі-продажу, підписані зі своєї сторони.

11.6. Після отримання від гарантованого покупця двох примірників акта купівлі-продажу, підписаних зі сторони гарантованого покупця, ОСП направляє гарантованому покупцю протягом перших 4 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, примірник акта купівлі-продажу, підписаний зі своєї сторони.

У разі наявності в ОСП зауважень до акта купівлі-продажу (за наявності розбіжностей), наданого гарантованим покупцем, ОСП повідомляє про це гарантованого покупця.

За наявності зауважень до акта купівлі-продажу та/або ненадання ОСП гарантованому покупцю акта купівлі-продажу, підписаного зі своєї сторони, остаточний розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється у розмірі, визначеному в наданому гарантованим покупцем акті купівлі-продажу, з подальшим коригуванням сплачених коштів після врегулювання розбіжностей.

11.7. Після отримання від ОСП акта купівлі-продажу, підписаного з його сторони, гарантований покупець протягом одного робочого дня після його отримання надає Регулятору розрахунок розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел для затвердження.

11.8. Протягом 1 робочого дня після затвердження Регулятором розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої гарантованим покупцем у розрахунковому місяці, ОСП здійснює остаточний розрахунок із гарантованим покупцем із забезпеченням йому 100 % оплати фактично наданої послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за розрахунковий місяць відповідно до розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, затвердженої Регулятором, з урахуванням попередніх авансових платежів.

12. Розрахунок вартості та порядок оплати послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається постачальником універсальних послуг

12.1. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за розрахунковий місяць (PSUSPm) ПУП розраховується за формулою

де

-

обсяг електричної енергії, проданої споживачем - приватним господарством ПУП у розрахунковому місяці, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, МВтгод;


-

«зелений» тариф для споживача, встановлений НКРЕКП на відповідний період, коп/МВтгод;


-

середньозважена ціна купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за цінами ринку «на добу наперед» у розрахунковому місяці, яка розраховується за формулою

де

-

фактична ціна на РДН за годину t розрахункового місяця, грн/МВт.год;


-

обсяг фактичної купівлі електричної енергії ПУП на всіх сегментах ринку за годину t розрахункового місяця, МВтгод.

12.2. 3 урахуванням умов пункту 12.1 цієї глави протягом перших 7 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, ПУП направляє ОСП акт приймання-передачі та відповідний розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ПУП.

ОСП, отримавши акт приймання-передачі, протягом 3 робочих днів після його отримання повертає акт приймання-передачі ПУП, підписаний зі своєї сторони.

12.3. Після отримання від ОСП акта приймання-передачі, підписаного з його сторони, ПУП надає Регулятору розрахунок розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел відповідно до пункту 12.1 цієї глави для затвердження.

12.4. Протягом 3 робочих днів після затвердження Регулятором розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої ПУП у розрахунковому місяці, ОСП здійснює 100 % оплату ПУП вартості наданої послуги відповідно до акта приймання-передачі.

13. Порядок укладення договорів між гарантованим покупцем та суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та уклали договір із державним підприємством «Енергоринок»

13.1. З метою зміни сторони зобов’язання з державного підприємства «Енергоринок» на гарантованого покупця за договором про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, такий суб’єкт господарювання, що є кандидатом у виробники за «зеленим» тарифом (далі - Заявник щодо додаткової угоди), подає гарантованому покупцю заяву про укладення додаткової угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приведення такого договору у відповідність до Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 (далі - угода про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії).

13.2. Заявник щодо додаткової угоди подає заяву, передбачену пунктом 13.1 цієї глави, відповідно до термінів та порядку, визначених у процедурі, передбаченій главою 2 цього Порядку.

13.3. Протягом 2 робочих днів з дня отримання від Заявника щодо додаткової угоди всіх документів, передбачених пунктом 2.2 глави 2 цього Порядку, гарантований покупець звертається до державного підприємства «Енергоринок» щодо укладення угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приведення такого договору у відповідність до Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

13.4. Протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення від гарантованого покупця про укладення угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, відповідно до пункту 13.1 цієї глави державне підприємство «Енергоринок» має надати Заявнику щодо додаткової угоди три примірники підписаної зі своєї сторони угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приведення такого договору у відповідність до Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

Істотними умовами угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, є:

1) державне підприємство «Енергоринок» не несе юридичної відповідальності за будь-якими зобов’язаннями гарантованого покупця перед суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що виникають на підставі договору купівлі-продажу електричної енергії, типова форма якого затверджена постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641;

2) державне підприємство «Енергоринок» та гарантований покупець не несуть юридичної відповідальності за будь-якими зобов’язаннями суб'єкта господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, перед кредиторами, інвесторами цього суб’єкта господарювання.

13.5. Заявник щодо додаткової угоди протягом 3 робочих днів з дня отримання від державного підприємства «Енергоринок» трьох примірників підписаної та скріпленої печаткою (за наявності) угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приведення такого договору у відповідність до Типового договору про купівлю продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, підписує їх зі свої сторони та передає гарантованому покупцю.

13.6. Гарантований покупець протягом 3 робочих днів з дня отримання від Заявника щодо додаткової угоди трьох примірників підписаної та скріпленої печаткою угоди підписує їх зі своєї сторони та надає по одному примірнику до державного підприємства «Енергоринок» та Заявника щодо додаткової угоди.

13.7. У разі надання Заявником щодо додаткової угоди не всіх документів, передбачених пунктом 2.2 глави 2 цього Порядку, заява Заявника щодо додаткової угоди не розглядається, про що гарантований покупець протягом трьох робочих днів письмово повідомляє такого Заявника.

13.8. У разі виникнення спору між Заявником щодо додаткової угоди, гарантованим покупцем та державним підприємством «Енергоринок» щодо укладення угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приведення такого договору у відповідність до Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, сторони можуть звернутись до Регулятора для його розгляду відповідно до Порядку.

Якщо Регулятор приймає рішення на користь Заявника щодо додаткової угоди, гарантований покупець звертається до державного підприємства «Енергоринок» з заявою про укладення угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, передбаченої пунктом 13.3 цього Порядку.

13.9. Укладення договорів між державним підприємством «Енергоринок», гарантованим покупцем та Заявником щодо додаткової угоди здійснюється до 01 липня 2019 року.

14. Виконання суб’єктом господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

14.1. З дати початку дії нового ринку електричної енергії до 01 липня 2020 року суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, здійснює купівлю послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається гарантованим покупцем, та виконує всі зобов’язання ОСП щодо взаємодії із гарантованим покупцем, що передбачені главою 2, 11 та 12 цього Порядку.

14.2. Для здійснення купівлі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається гарантованим покупцем, суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, та гарантований покупець укладають договір відповідно до Типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019  № 641

МЕТОДИКА
формування кошторису гарантованого покупця

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика регулює відносини щодо фінансування діяльності гарантованого покупця.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

період регулювання - період, на який НКРЕКП затверджує кошторис гарантованого покупця та який дорівнює календарному року;

структура кошторису гарантованого покупця - перелік складових доходу та видатків на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця.

Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі комерційного обліку електричної енергії, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженому постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

2. Структура кошторису гарантованого покупця

2.1. Кошторис гарантованого покупця складається з:

1) доходів, які включають складову вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел на покриття кошторисних видатків;

2) видатків, які включають:

витрати на оплату праці та обов'язкових платежів - витрати на оплату праці персоналу гарантованого покупця, які встановлюються з урахуванням вимог законодавства України, чисельності персоналу, відрахувань до державних цільових фондів, які визначаються відповідно до встановленого законодавством України розміру;

амортизацію у вигляді коштів, призначених для відновлення вартості зношуваних основних засобів з урахуванням норм Податкового кодексу України;

інших господарських видатків - витрат, які складаються із суми виробничо-господарських витрат, витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю зі здійснення функцій гарантованого покупця, і включають витрати на:

оплату послуг уповноважених банків;

оплату внесків на регулювання;

забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу гарантованого покупця;

інших витрат, які включаються до кошторису гарантованого покупця відповідно до рішень Уряду та НКРЕКП.

3. Використання додаткових надходжень

3.1. Кошти інших, ніж доходи від оплати послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та доходи від продажу на ринку електричної енергії, надходжень, зокрема отримані пені та штрафи за порушення виробниками виконання умов договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, обліковуються на окремому поточному рахунку гарантованого покупця та використовуються лише за погодженням НКРЕКП, для отримання якого гарантований покупець письмово звертається до НКРЕКП з відповідним обґрунтуванням.

3.2. Додаткові надходження спрямовуються виключно на видатки, які забезпечуватимуть беззбиткову господарську діяльність гарантованого покупця, у тому числі ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна та сплату видатків за зобов’язаннями, пов’язаними із господарською діяльністю зі здійснення функцій гарантованого покупця.

4. Порядок розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису гарантованого покупця

4.1. Гарантований покупець складає проект кошторису на кожен наступний період регулювання з розподілом по місяцях і надає його до НКРЕКП до 15 вересня року, що передує наступному періоду регулювання, відповідно до форми, наведеної в додатку до цієї Методики.

4.2. До проекту кошторису гарантований покупець подає пояснювальну записку, до якої включаються обґрунтовані розрахунки та додаються документи, які обґрунтовують та/або підтверджують витрати гарантованого покупця, план використання амортизаційних відрахувань тощо.

4.3. НКРЕКП розглядає проект кошторису та у разі необхідності додаткового обґрунтування витрат гарантованого покупця гарантований покупець надає до НКРЕКП на її запит уточнену та доповнену інформацію щодо таких витрат.

4.4. Гарантований покупець у процесі планування та складання проекту кошторису зобов’язаний застосовувати принципи економічної доцільності та мінімізації витрат.

4.5. НКРЕКП опрацьовує надані матеріали та з урахуванням надання даних щодо фактичного використання коштів за 9 місяців поточного року затверджує кошторис гарантованого покупця на наступний період регулювання.

4.6. За необхідності гарантований покупець звертається до НКРЕКП щодо перегляду кошторису, але не частіше ніж раз у квартал. У разі прийняття рішення Уряду або НКРЕКП гарантований покупець звертається до НКРЕКП щодо перегляду кошторису в термін, обумовлений цим рішенням.

4.7. НКРЕКП має право за результатами щоквартального аналізу фінансових звітів і планів гарантованого покупця та іншої інформації переглядати і вносити зміни до кошторису.

4.8. У разі наявності залишку коштів, який виник від економії при здійсненні господарських операцій гарантованого покупця в минулому періоді регулювання, НКРЕКП за зверненням гарантованого покупця здійснює відповідне коригування кошторису гарантованого покупця в поточному періоді регулювання.

4.9. Гарантований покупець зобов'язаний витрачати кошти згідно з кошторисом. З обґрунтованих причин гарантований покупець має право звернутися до НКРЕКП щодо перерозподілу коштів між статтями витрат у межах кошторису.

5. Порядок надання звітів щодо використання гарантованим покупцем коштів

5.1. Кошти від надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надходять з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ОСП, а також кошти, що надходять у складі інших кошторисних надходжень, зараховуються на поточний рахунок гарантованого покупця. Перерахування коштів на проведення оплати всіх виробничих, господарчих та інших витрат, пов'язаних із здійсненням ліцензованої діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, включаючи сплату податків до бюджету, гарантований покупець здійснює зі свого поточного рахунку.

5.2. Гарантований покупець витрачає кошти, які надходять у складі:

1) доходів, встановлених видатковими статтями кошторису, та здійснює контроль за їх використанням на підставі платіжних документів. Перерозподіл коштів між статтями витрат у межах кошторису здійснюється виключно за погодженням з НКРЕКП;

2) додаткових надходжень - відповідно до погоджених з НКРЕКП видаткових статей та здійснює контроль за їх використанням на підставі платіжних документів.

5.3. У разі повернення на поточний рахунок гарантованого покупця раніше витрачених відповідно до затвердженого кошторису коштів (судового збору, витрат на відрядження тощо) гарантований покупець у звітній формі інформує НКРЕКП щодо коригування (зменшення) витрат за відповідними статтями кошторису.

5.4. Кошти амортизаційного фонду використовуються гарантованим покупцем за погодженням з НКРЕКП відповідно до плану закупівель.

5.5. Гарантований покупець не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає до НКРЕКП щомісячні звіти, а також звіти наростаючим підсумком за 3, 6, 9 місяців та за рік про фактично отримані кошторисні доходи та фактично здійснені кошторисні видатки (додаток до Методики), а також додатково надає інформацію щодо використання коштів амортизаційного фонду. У цьому звіті гарантований покупець також відображає отримані та використані додаткові надходження.

5.6. У звітах, які гарантований покупець надає до НКРЕКП, за кожною статтею затвердженого постановою НКРЕКП, кошторису вказується залишок невикористаних кошторисних коштів попереднього періоду та поточного року, фактично отримані на рахунки підприємства кошторисні доходи та фактично здійснені кошторисні видатки за звітний період, у тому числі в рахунок кошторису якого періоду були отримані доходи та здійснені видатки. Додатком до кожного звіту надається розгорнута інформація щодо напрямків використання кошторису за статтею «Інші господарські видатки».

5.7. Гарантований покупець до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає до НКРЕКП звіт щодо отримання та використання додаткових надходжень.

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенко


Додаток
до Методики формування
кошторису гарантованого покупця

ПРОЕКТ КОШТОРИСУ
на період регулювання з розподілом по місяцяхЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019  № 641

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019  № 641

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
(з додатками)

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенковгору