Документ v063u710-10, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Указу Президента України "Про присвоєння
Р. Шухевичу звання Герой України"

м. Київ Справа N 2-54/2010
12 жовтня 2010 року
N 63-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Бринцева Василя Дмитровича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни - доповідача, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу Президента України "Про
присвоєння Р. Шухевичу звання Герой України" від 12 жовтня
2007 року N 965 ( 965/2007 ) (Офіційний вісник Президента України,
2007 р., N 34, ст. 738).
Заслухавши суддю-доповідача Маркуш М.А. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Верховна Рада
Автономної Республіки Крим - звернувся до Конституційного Суду
України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційним), Указ Президента
України "Про присвоєння Р. Шухевичу звання Герой України" від
12 жовтня 2007 року N 965 ( 965/2007 ) (далі - Указ).
На думку автора клопотання, Указ ( 965/2007 ) не відповідає
статті 8, частині другій статті 19, статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ). Мотивуючи неконституційність Указу ( 965/2007 ),
суб'єкт права на конституційне подання посилається на статтю 6
Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 )
(далі - Закон), пункти 1, 7 розділу I Статуту звання Герой
України, затвердженого Указом Президента України "Про звання Герой
України" від 2 грудня 2002 року N 1114 ( 1114/2002 )
(далі - Статут), відповідні історичні дані (роки життя, місце
народження та переважне місце перебування Р. Шухевича) та вважає,
що Р. Шухевичу не може бути присвоєно звання Герой України, бо він
ніколи не був громадянином України, а його можливі заслуги не
пов'язані зі становленням та розвитком незалежної України. На
переконання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Указ
( 965/2007 ) створює реальну загрозу внутрішніх конфліктів та
напруження в зовнішньополітичних відносинах.
Таким чином, суб'єкт права на конституційне подання вважає,
що, видаючи Указ ( 965/2007 ), Президент України не дотримав вимог
вказаних законодавчих актів, чим порушив зазначені норми
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 9 вересня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) конституційне подання повинне містити правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або
його окремих положень (пункт 4 частини другої статті 39)
( 422/96-ВР ); предметом розгляду в Конституційному Суді України
може бути конституційне подання, в якому викладено аргументи про
неконституційність оспорюваного акта (частина перша статті 71)
( 422/96-ВР ). Однак суб'єкт права на конституційне подання не
додержав цих вимог.
Твердження автора клопотання про неконституційність Указу
( 965/2007 ) ґрунтується на його невідповідності положенням статті
6 Закону ( 1549-14 ) та пунктів 1, 7 розділу I Статуту
( 1114/2002 ). Правової аргументації невідповідності положень
Указу ( 965/2007 ) безпосередньо нормам Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада Автономної Республіки Крим не навела,
що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження
у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про присвоєння
Р. Шухевичу звання Герой України" від 12 жовтня 2007 року N 965
( 965/2007 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору