Документ v063u710-08, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2008

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень пункту 2
Постанови Кабінету Міністрів України
"Деякі питання використання радіочастотного
ресурсу України"

м. Київ Справа N 2-62/2008
25 грудня 2008 року
N 63-у/2008

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича - доповідача, Кампа Володимира Михайловича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
( n0037100-08 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) окремих положень пункту 2
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання
радіочастотного ресурсу України" від 22 жовтня 2008 року N 942
( 942-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2815)
(далі - Постанова).
Заслухавши суддю-доповідача Домбровського І.П. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
визнати положення пункту 2 Постанови ( 942-2008-п ), в якому
викладено в новій редакції позицію 19 розділу I, позицію 2 розділу
II Плану використання радіочастотного ресурсу України, в частині
продовження строку використання радіотехнології "Цифровий
стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот
840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, початку впровадження
цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі
радіочастот 822-846 МГц з 1 січня 2016 року такими, що не
відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ), зокрема статтям
8, 17, 18, 19, 22, 34, 50, 113.
На думку суб'єкта права на конституційне подання, вилучення
до 1 січня 2016 року смуги радіочастот 822-846 МГц, що відповідає
65, 66, 67 телевізійним каналам, з використання засобами цифрового
телевізійного мовлення порушує конституційні права громадян на
інформацію, звужує можливості вільного і відкритого обговорення
суспільно важливих проблем за допомогою телебачення.
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 22 грудня 2008 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до частини першої статті 152 Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ) закони та інші правові акти визнаються
неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не
відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) або якщо була
порушена встановлена Конституцією України ( 254к/96-ВР ) процедура
їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Згідно з пунктом 4 частини другої статті 39, частиною першою
статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному поданні має зазначатися правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта чи
його окремих положень.
Аналіз клопотання вказує на те, що в ньому зроблено лише
посилання на статті 8, 17, 18, 19, 34, 50, 113 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та наведено їх зміст, а правового обґрунтування
невідповідності положень Постанови ( 942-2008-п ) цим нормам
Конституції України ( 254к/96-ВР ) немає.
Що стосується посилання Президента України на невідповідність
Постанови ( 942-2008-п ) частині третій статті 22 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), то Конституційний Суд України зазначає, що
на відповідність цій нормі Основного Закону України ( 254к/96-ВР )
можна перевіряти закони, а не акти Кабінету Міністрів України.
Зазначене свідчить про непідвідомчість конституційного подання
( n0037100-08 ) в цій частині Конституційному Суду України.
За таких обставин є підстави для відмови у відкритті
конституційного провадження згідно з вимогами пунктів 2, 3 статті
45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71,
пунктом 1 статті 82 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України ( n0037100-08 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) окремих положень пункту 2 Постанови Кабінету
Міністрів України "Деякі питання використання радіочастотного
ресурсу України" від 22 жовтня 2008 року N 942 ( 942-2008-п ) на
підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
подання вимогам, передбаченим Законом України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість Конституційному
Суду України питання, порушеного у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору