Про затвердження Методики формування цін на допоміжні послуги
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Методика, Заява [...] від 26.04.2019635
Документ v0635874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.05.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.04.2019  № 635

Про затвердження Методики формування цін на допоміжні послуги

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику формування цін на допоміжні послуги, що додається.

2. Державному підприємству «Енергоринок» щомісяця до дати запровадження нового ринку електричної енергії здійснювати розрахунок середньозваженої ціни продажу електричної енергії виробниками в Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) (без урахування електричної енергії, проданої в ОРЕ виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) за 12 календарних місяців, що передують місяцю розрахунку, та надавати величину такої ціни ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019  № 635

МЕТОДИКА
формування цін на допоміжні послуги

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає порядок формування цін на допоміжні послуги з:

регулювання частоти та активної потужності в об’єднаній енергетичній системі України (далі - ОЕС України), а саме забезпечення:

резервів підтримки частоти (первинне регулювання) (далі - РПЧ);

резервів відновлення частоти (вторинне регулювання) (далі - РВЧ);

резервів заміщення (третинне регулювання) (далі - РЗ);

підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме:

послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора (далі - послуги з регулювання напруги та реактивної потужності);

послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій.

1.2. Ця Методика застосовується під час формування цін на допоміжні послуги для постачальників допоміжних послуг (далі - ПДП) у разі прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор), рішення про зобов’язання ПДП надавати визначені Регулятором допоміжні послуги у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), відповідно до експлуатаційних характеристик генеруючих одиниць.

1.3. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю 12 календарних місяців, що починається 01 вересня року, що передує року, в якому здійснюється формування цін на допоміжні послуги, та завершується 31 серпня року, в якому здійснюється таке формування;

плановий період - період тривалістю 12 календарних місяців, на який здійснюється формування ціни на допоміжні послуги, що починається 01 січня прогнозного року та завершується 31 грудня (включно) цього ж року;

ціна на допоміжну послугу - ціна, що сформована за цією Методикою, за якою ПДП зобов’язаний надавати допоміжні послуги відповідно до вимог частини десятої статті 69 Закону.

Інші терміни та скорочення, наведені в цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі - Правила ринку), та Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309.

1.4. Для формування (зміни) цін на допоміжні послуги на плановий період ПДП щорічно до 15 вересня надає ОСП заяву про встановлення (перегляд) ціни на допоміжну послугу (додаток 1 до цієї Методики) та дані, необхідні для формування ціни на відповідну допоміжну послугу, згідно з такими вимогами:

для регулювання напруги та реактивної потужності ПДП надає дані про обсяг активної електричної енергії, що був спожитий при роботі в режимі синхронного компенсатора i-ою генеруючою одиницею ПДП у базовому періоді, кількість годин роботи i-ої генеруючої одиниці ПДП у режимі синхронного компенсатора у базовому періоді, кількість генеруючих одиниць ПДП, що здійснювали надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності у базовому періоді, та діапазон реактивної потужності i-ої генеруючої одиниці ПДП, що здійснювала надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності (сумарно на виробництво і на споживання реактивної потужності);

для забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій ПДП надає розрахунок ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики.

1.5. Ціни на допоміжні послуги, сформовані ОСП для відповідного планового періоду, застосовуються протягом усього планового періоду.

1.6. ОСП здійснює формування цін на допоміжні послуги відповідно до глав 2-5 цієї Методики, з урахуванням даних, що надаються ПДП, перед проведенням річного аукціону на допоміжні послуги (крім допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій) та оприлюднює сформовані ціни на своєму офіційному веб-сайті перед проведенням такого аукціону.

1.7. Перший плановий період після запровадження нового ринку електричної енергії дорівнює кількості місяців до кінця календарного року з дати запровадження нового ринку електричної енергії.

2. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РПЧ

2.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ на завантаження (Pr+FCR) визначається за формулою

де

-

ціна електричної енергії на ринку електричної енергії України, грн/МВтгод, що визначається ОСП:
для першого та другого планових періодів після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону як середньозважена ціна продажу електричної енергії виробниками в Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) (без урахування електричної енергії, проданої в ОРЕ виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) за 12 місяців, що передують місяцю, попередньому до місяця проведення першого аукціону;
для наступних планових періодів після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону як середньозважена ціна електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» у базовому періоді;


K+AnS

-

коефіцієнт інвестиційної привабливості надання допоміжних послуг, що становить:
0,3 для першого планового періоду після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону;
0,4 для другого планового періоду після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону;
0,5 для третього планового періоду після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону;
0,6 для четвертого та наступних планових періодів після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону;


РРІ

-

індекс цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2) на відповідний рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України, %;

для другого планового періоду після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону, при формуванні цін на допоміжні послуги із забезпечення РПЧ, РВЧ та РЗ, РРІ розраховується за формулою

де

РРІ1

-

індекс цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2) на перший плановий період, схвалений постановою Кабінету Міністрів України, %;


РРІ2

-

індекс цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2) на другий плановий період, схвалений постановою Кабінету Міністрів України, %.

2.2. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ на розвантаження (Pr-FCR) визначається за формулою

де

К

-

коефіцієнт, що визначається як відношення суми платежів за маневреність та за робочу потужність, нарахованих виробникам, які працюють за ціновими заявками, до вартості електричної енергії, проданої в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими заявками, за 12 місяців, що передують місяцю, попередньому до місяця проведення першого аукціону.

3. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РВЧ

3.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РВЧ на завантаження (Pr+FRR) визначається за формулою

3.2. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РВЧ на розвантаження (Pr-FRR) визначається за формулою

4. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РЗ

4.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РЗ на завантаження (Pr+RR) визначається за формулою

4.2. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РЗ на розвантаження (Pr-RR) визначається за формулою

5. Формування ціни на допоміжну послугу з регулювання напруги та реактивної потужності

5.1. Ціна надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності для ПДП (PrSK) визначається за формулою

де

В

-

річні витрати, пов’язані з наданням допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності, грн, що визначаються за формулою

де

-

кількість генеруючих одиниць ПДП, що здійснювали надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності у базовому періоді;


-

кількість годин роботи i-ої генеруючої одиниці ПДП у режимі синхронного компенсатора у базовому періоді;


-

обсяг активної електричної енергії, спожитий при роботі в режимі синхронного компенсатора i-ою генеруючою одиницею ПДП протягом базового періоду у годину t, МВтгод;


(для першого та другого планових періодів після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону)

-

середньозважена прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії за останні 12 місяців функціонування ОРЕ, що враховується ОСП при розрахунку ціни на допоміжну послугу з регулювання напруги та реактивної потужності, грн/МВтгод;


(для третього та наступних планових періодів після запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону)

-

ціна небалансу у годину t, грн/МВтгод;


О

-

річний обсяг послуги з регулювання напруги та реактивної потужності, МВар·год, що визначається за формулою

де

Q

-

діапазон реактивної потужності i-ої генеруючої одиниці ПДП, що здійснювала надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності (сумарно на виробництво і на споживання реактивної потужності), МВАр;


-

рівень рентабельності у процесі надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності, що забезпечується під час формування ціни на допоміжну послугу, %.

5.2. Для забезпечення норми доходу у процесі надання допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності враховується рентабельність на рівні 2 %.

5.3. Надання (придбання) та формування ціни на допоміжну послугу з регулювання напруги та реактивної потужності здійснюється виключно для роботи генеруючих одиниць у режимі синхронного компенсатора.

6. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

6.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій (Prbs) для генеруючої одиниці ПДП формується шляхом ділення суми планових річних витрат та річного планового прибутку від діяльності з надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій на прогнозовану кількість годин у плановому періоді, протягом яких планується надання відповідної допоміжної послуги, та визначається за формулою

де

YC

-

річні витрати генеруючої одиниці ПДП, пов’язані з наданням допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, перелік та величина яких надається ОСП ПДП, грн;


Т

-

прогнозована кількість годин надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій генеруючою одиницею протягом року, на який формується ціна на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій;


-

рівень рентабельності у процесі надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, що забезпечується під час формування ціни на допоміжну послугу, %.

6.2. ПДП здійснює формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій відповідно до річних планових економічно обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді, а також планового прибутку.

Для забезпечення норми доходу у процесі надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій має враховуватись рентабельність на рівні 2 %.

6.3. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій здійснюється ПДП на підставі розрахунку, наданого ОСП відповідно до додатка 2 до цієї Методики.

При здійсненні формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні комплектуючі матеріали, запчастини та інші матеріали і послуги приймаються на підставі цін, які склались на ринку України, комерційних пропозицій, договорів та інших підтверджуючих документів з урахуванням зростання в межах індексу цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2) на відповідний рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України.

6.4. Планування витрат на оплату праці для включення до структури ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій здійснюється з урахуванням положень чинного законодавства України на підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії, постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України. У разі необхідності збільшення чисельності працівників, оплата праці яких включається до витрат на надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, ПДП подає ОСП відповідні пояснення та обґрунтування таких змін.

6.5. Перехресне субсидіювання діяльності із надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій за рахунок інших видів діяльності ПДП та навпаки забороняється.

6.6. ОСП здійснює перевірку розрахунку ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій сформованої ПДП.

6.7. Після перевірки розрахунку ціни, наданого ПДП ОСП відповідно до пункту 6.6 цієї глави, приймає величину ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій для подальших розрахунків шляхом укладення договору між ОСП та ПДП.

6.8. У разі наявності розбіжностей у ОСП та ПДП стосовно формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій ПДП та ОСП врегульовують спірні питання відповідно до діючого законодавства України.

6.9. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій може переглядатись (формуватись на інші періоди) на інші терміни у разі виникнення обставин, що мають суттєвий вплив на витрати, пов’язані із наданням допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, та при виконанні умов збільшуватися, якщо

де

-

фактичні витрати ПДП для генеруючої одиниці, що пов’язані з наданням допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, за відповідний період, грн;


-

планові витрати ПДП для генеруючої одиниці, що пов’язані з наданням допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, за відповідний період, грн,

або зменшуватися, якщо

6.10. При виконанні умов, визначених пунктом 6.9 цієї глави, ПДП подає відповідні пояснення та обґрунтування такого зростання/зменшення відповідно до пунктів 6.1-6.5 цієї глави.

6.11. Після отримання пояснень, наданих відповідно до пункту 6.10 цієї глави, ОСП переглядає величину ціни на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій відповідно до пунктів 6.6 - 6.8 цієї глави.

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенко


Додаток 1
до Методики формування цін
на допоміжні послуги

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) ціни на допоміжну послугуДодаток 2
до Методики формування цін
на допоміжні послуги

РОЗРАХУНОК ЦІНИ
на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

№ з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Усього на плановий період

Послуга із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

попередній період

плановий період

1

Планова кількість годин надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

год
2

Виробнича собівартість, у тому числі:

грн
2.1

сировина і допоміжні матеріали

грн
2.2

витрати на оплату праці

грн
2.3

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

грн
2.4

амортизаційні відрахування

грн
2.5

експлуатаційні витрати, ремонт

грн
2.6

електрична енергія зі сторони

грн
2.7

інші витрати

грн
3

Фінансові витрати (% за кредит)

грн
4

Плановий прибуток

грн
5

Податок на прибуток

грн
6

Нерозподілений прибуток, у тому числі:

грн
6.1

відрахування частини прибутку до державного бюджету (дивіденди)

грн
6.2

погашення кредитів

грн
6.3

інше використання прибутку

грн
7

Витрати на сплату податків та зборів

грн
8

Товарна продукція

грн
9

Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)

грн
10

Ціна за надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

грн/год
___________________________
(ПІБ Керівника ПДП)

___________________
(підпис)вгору