Документ v0632600-14, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2014

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16.05.2014  № 01-06/632/14


Господарські суди України

Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини звернувся до Кабінету Міністрів України з поданням від 28.03.2014 № 12.0.1-9/3244 (далі - Подання, копія додається), в якому міститься стислий виклад проблем, які призводять до визнання Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) порушень Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), та пропозиції щодо їх вирішення.

У Поданні наведено рішення Європейського суду, в яких констатовано, зокрема, порушення національними судами пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права на розгляд справи судом протягом розумного строку та права на справедливий суд, підпункту "с" пункту 3 статті 6 Конвенції щодо права на захист, статті 13 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції щодо права на виконання остаточного рішення суду протягом розумного строку, статті 8 "Право на повагу до приватного та сімейного життя", статті 11 "Свобода зібрань та об'єднання", статті 14 у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції "Право на майно", статті 34 "Індивідуальні заяви".

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди повинні застосовувати Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Зі змістом наведених у Поданні рішень можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Захист інтересів держави в Європейському суді" або в інформаційно-пошукових системах "Ліга" та "Законодавство".

Про викладене повідомляється в порядку інформації.

Голова Вищого
господарського суду України


Б. Львоввгору