Документ v062u710-14, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

м. Київ
27 травня 2014 року
№ 62-у/2014

Справа № 2-51/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) з наступними змінами (далі - Закон).

Заслухавши суддю-доповідача Гультая М.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Осетров С.В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону в аспекті таких питань:

- що означає словосполучення "особливості застосування Закону", вжите у частині другій статті 3 Закону, - "те, що цей закон застосовується у всіх випадках, крім тих, що передбачені спеціальними законами, чи те, що цей закон застосовується лише в тих випадках, що передбачені спеціальними законами", або це поняття має інше значення;

- чи охоплює словосполучення "членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації", вжите у частині третій статті 41 Закону у системному зв'язку з частиною другою його статті 3, всіх без винятку членів виборних профспілкових органів, або ж "маються на увазі члени виборних профспілкових органів за виключенням тих профспілок, діяльність яких здійснюється в органах внутрішніх справ та має особливості", зазначені в частині другій статті 3 Закону.

Обґрунтовуючи необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень Закону, Осетров С.В. стверджує про неоднозначне їх застосування судами України, що призвело до порушення його конституційних прав та свобод, а саме позбавило можливості реалізовувати право на працю "у формі проходження служби в міліції (державної служби)".

До конституційного звернення долучено копії рішень Верховного Суду України від 18 березня 2008 року та від 6 листопада 2013 року, Вищого адміністративного суду України від 2 липня 2013 року та від 3 грудня 2013 року, Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 5 грудня 2011 року, апеляційного суду міста Севастополя від 22 травня 2008 року.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 22 квітня 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційне звернення має містити обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

Судові рішення, копії яких додано до конституційного звернення, не доводять неоднозначного застосування судами України положень Закону, офіційне тлумачення яких просить дати Осетров С.В. Зокрема, у цих рішеннях положення частини другої статті 3 Закону не застосовувалися. У справах, пов'язаних зі звільненням працівників органів внутрішніх справ - членів виборного профспілкового органу, суди в одних рішеннях застосовували положення частини другої або третьої статті 41 Закону, а в інших - не застосовували цих положень Закону. Конституційний Суд України наголошував, що матеріали, у яких відповідні положення Конституції України або законів України не застосовувалися, не можуть бути розглянуті як такі, що підтверджують їх неоднозначне застосування судами України, іншими органами державної влади (ухвали від 26 жовтня 2011 року № 54-у/2011, від 18 грудня 2013 року № 70-у/2013, від 25 березня 2014 року № 38-у/2014).

Таким чином, у конституційному зверненні не доведено неоднозначного застосування судами України положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону.

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV з наступними змінами на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України".

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору