Документ v0624874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2018, підстава - v0952874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.05.2017  № 624

Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 952 від 04.09.2018}

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - суб’єкти господарювання), державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), зокрема:

з виробництва електричної енергії;

з передачі електричної енергії;

з розподілу електричної енергії;

з постачання електричної енергії;

з транспортування природного газу;

з розподілу природного газу;

зі зберігання (закачування, відбору) природного газу;

з постачання природного газу;

з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

з постачання теплової енергії;

з централізованого водопостачання та водовідведення, зобов’язані надавати до НКРЕКП:

{Абзац чотирнадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності:

{Абзац п'ятнадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

№ 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)";

№ 2 "Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)";

до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності:

{Абзац вісімнадцятий пункту 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

№ 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)";

№ 2 "Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)";

№ 3 "Звіт про рух грошових коштів";

№ 4 "Звіт про власний капітал";

примітки до фінансової звітності.

У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін надання копій переноситься на перший після вихідного робочий день.

{Абзац двадцять четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

Суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м "Баланс", форма № 2-м "Звіт про фінансові результати".

{Абзац двадцять п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

Суб'єкти господарювання, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, надають копію фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

Суб'єкти господарювання можуть надавати копію уточненої фінансової звітності та копію уточненої консолідованої фінансової звітності на заміну раніше наданої копії фінансової звітності та копії консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 952 від 04.09.2018}

Фінансова звітність направляється до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл у форматі PDF) на адресу: finstatement@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 лютого 2002 року № 159 "Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ" (із змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовквгору