Документ v0618359-14, перша редакція — Прийняття від 16.05.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 травня 2014 року № 618

Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 30, частини дев’ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 5 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України, Міністерством інфраструктури України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 12 липня 2012 року № 115 "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах".

3. Цю постанову надіслати Національному банку України, Міністерству інфраструктури України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 16 травня 2014 року № 618


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 травня 2014 року № 285


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства інфраструктури України
від 16 травня 2014 року № 211

ПОРЯДОК
контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах

1. Цей Порядок розроблений на виконання частини дев’ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), визначає процедуру здійснення Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями та банками контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - партії), та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (далі - кандидати в депутати).

2. Виборчий фонд партії формується за рахунок її власних коштів, а також добровільних внесків фізичних осіб і використовується нею для фінансування своєї передвиборної агітації.

Виборчий фонд кандидата в депутати формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб і використовується ним для фінансування своєї передвиборної агітації.

3. Центральна виборча комісія здійснює контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій.

Окружні виборчі комісії здійснюють контроль за формуванням та використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідних одномандатних виборчих округах.

Такий контроль здійснюється шляхом:

перевірки дотримання партіями, кандидатами в депутати порядку відкриття рахунків їх виборчих фондів у частині, що стосується кількості рахунків, строків і місця їх відкриття, а також вимог частин першої, другої статті 49 Закону щодо призначення розпорядників виборчих фондів;

перевірки дотримання порядку формування виборчих фондів, а також цільового використання коштів цих фондів, у тому числі в разі надходження звернень від суб’єктів виборчого процесу. Центральна виборча комісія та відповідна окружна виборча комісія на підставі запиту має право отримувати від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, необхідну для здійснення таких перевірок інформацію, яку банки зобов’язані надавати протягом двох банківських днів;

перевірки дотримання вимог частини першої статті 48 Закону щодо розміру виборчих фондів партій та кандидатів у депутати;

перевірки законності надходження коштів з метою виявлення внесків, отриманих від осіб, які згідно із Законом не мають права їх робити, та перерахування таких внесків до Державного бюджету України;

вибіркової перевірки наявності договорів про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг;

вибіркової перевірки застосування розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, установлених відповідними засобами масової інформації в порядку, визначеному частиною шостою статті 71 Закону;

перевірки законності публікацій агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації з метою виявлення засобів масової інформації, в яких згідно з частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону заборонені відповідні публікації;

аналізу фінансових звітів партій та кандидатів у депутати про надходження та використання коштів виборчих фондів.

4. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів також здійснюється банками, в яких відкрито рахунки виборчого фонду. Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

5. Банк, в якому відкриваються рахунки виборчих фондів:

перевіряє під час відкриття рахунків наявність документів, що є підставою для їх відкриття;

повідомляє Центральну виборчу комісію не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії, поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати про відкриття відповідного рахунку та його реквізити електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ- інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 1 до цього Порядку) та письмово за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

надсилає письмове повідомлення відповідній окружній виборчій комісії після її утворення про відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати та його реквізити;

перевіряє під час приймання від фізичних осіб добровільних внесків до виборчого фонду наявність у них документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 2 Закону;

приймає добровільні внески та власні кошти партії, кандидата в депутати для перерахування на відповідний рахунок згідно з частиною другою статті 50 Закону;

перевіряє під час здійснення платежу з рахунку виборчого фонду відповідності документів на переказ вимогам, визначеним у додатку 3 до цього Порядку;

припиняє, а також поновлює розрахункові операції на поточних рахунках виборчих фондів відповідно до частин дев’ятої, десятої статті 48 Закону;

повертає відповідним фізичним особам добровільні внески, що надійшли на рахунки виборчих фондів, а в разі неможливості такого повернення перераховує їх до Державного бюджету України у випадках, передбачених частинами дванадцятою, п’ятнадцятою статті 50 Закону;

здійснює операції щодо своєчасного повернення невикористаних коштів з поточного рахунку виборчого фонду партії на накопичувальний та з накопичувального на поточний банківський рахунок партії на підставі відповідного рішення партії, а також перераховує до Державного бюджету України невикористані кошти виборчого фонду партії;

перераховує не використані кандидатом у депутати кошти виборчого фонду в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі на поточний  рахунок відповідного кандидата згідно з пунктом 1 частини тринадцятої статті 50 Закону та до Державного бюджету України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини тринадцятої статті 50 Закону;

перераховує до Державного бюджету України в разі скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення.

6. Банки, які здійснюють переказ до виборчих фондів власних коштів кандидата в депутати, коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб, перевіряють відповідність документів на переказ вимогам, зазначеним у додатку 3 до цього Порядку.

7. Відділення зв’язку, через які переказують на рахунки виборчих фондів добровільні внески фізичні особи, оформляють бланк поштового переказу з урахуванням вимог, установлених частинами другою, четвертою статті 50 Закону, та на підставі цього бланка заповнюють документи на переказ окремо на кожну особу відповідно до вимог, зазначених у додатку 3 цього Порядку, і подають їх до банків, що обслуговують ці відділення. Банки на підставі цих документів формують міжбанківські розрахункові документи на кожну особу із зазначенням усіх розділових знаків та кодів, які містяться в документах на переказ.

8. Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або на поточний рахунок кандидата в депутати не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

9. Банк з метою забезпечення контролю за використанням коштів виборчих фондів щодня не пізніше 12 години подає до Центральної виборчої комісії інформацію електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 4 до цього Порядку) та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками (додаток 5 до цього Порядку).

Крім того, банк, в якому відкрито рахунки виборчого фонду партії, подає Центральній виборчій комісії потижневі виписки із цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку.

10. Інформацію, отриману електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного щодо надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, Центральна виборча комісія не пізніше наступного робочого дня передає через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" відповідній окружній виборчій комісії.

Банк, в якому відкрито поточні рахунки виборчих фондів кандидатів у депутати, подає окружній виборчій комісії, яка здійснює підготовку та проведення виборів депутатів у відповідному одномандатному виборчому окрузі, потижневі виписки із цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку.

Окружні виборчі комісії після одержання виписки із рахунків виборчих фондів у п’ятиденний строк перевіряють законність надходжень і використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати за напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку.

11. Голова Центральної виборчої комісії, голова окружної виборчої комісії призначають відповідальних осіб за отримання від банків інформації та виписок із рахунків виборчих фондів партій, кандидатів у депутати, зазначених у пунктах 9 та 10 цього Порядку. Про призначення таких осіб Центральна виборча комісія та окружна виборча комісія повідомляють відповідний банк.

12. На поточні рахунки виборчого фонду партії відповідно до частини першої статті 48 Закону кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду. У разі порушення контрагентом партії або кандидата в депутати умов договору (невиконання або неналежне виконання), що зумовлює необхідність повернення перерахованих з поточного рахунку виборчого фонду коштів і/або нарахування штрафних санкцій, такі кошти та суми штрафних санкцій перераховуються контрагентом на поточний рахунок виборчого фонду.

13. У разі виявлення порушень, допущених під час надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів:

Центральна виборча комісія письмово повідомляє про це партію для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення;

окружна виборча комісія письмово повідомляє про це кандидата в депутати для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення. Про виявлені порушення та вжиті заходи щодо їх усунення окружна виборча комісія негайно повідомляє письмово Центральну виборчу комісію.

14. Центральна виборча комісія письмово повідомляє банкам, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, дату офіційного оприлюднення нею результатів виборів або надає інформацію щодо прийняття рішень про призначення повторного голосування і скасування реєстрації кандидата.

15. У разі призначення повторного голосування в одномандатному виборчому окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування.

16. Центральна виборча комісія приймає від розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів партій, а окружна виборча комісія - від розпорядників поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі проміжні та остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів у строки, передбачені частиною шостою статті 49 Закону, за формами, установленими Центральною виборчою комісією відповідно до частини восьмої статті 49 Закону.

17. Аналіз фінансових звітів, передбачених пунктом 16 цього Порядку, здійснює виборча комісія, до якої вони подані, відповідно до порядку, установленого Центральною виборчою комісією згідно з частиною восьмою статті 49 Закону.Додаток 1
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5)

ОПИС
структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів партій та кандидатів у депутати

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CAORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

A - функціональний підтип файла для передавання інформації про реквізити накопичувального, поточного рахунків;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів А

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Найменування файла

C

12

1 - 12

CAORxxMD.nnn

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

YYMMDDHHSS

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28


4

Резерв

C

166

29 - 194

Заповнюється пропусками

5

CRLF

B

2

195 - 196


Структура інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Назва банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

C

38

1 - 38

Зазначається технологічна назва банку

2

Код банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

N

9

39 - 47


3

Місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

С

250

48 - 297

Зазначаються назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (з обов’язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом), назва області, поштовий індекс

4

Вид рахунку

C

1

298-298

Накопичувальний партії = "1" поточний партії = "2" поточний кандидата = "3"

5

Номер рахунку

N

14

299 - 312


6

Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду

N

3

313 - 315

Номер одномандатного виборчого округу зазначається для поточного рахунку партії кандидата в депутати

7

Дата відкриття рахунку

D

6

316 - 321

YYMMDD

8

Повна назва партії; прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі

C

38

322 - 359

 

9

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок

N

10

360 - 369


10

Прізвище, ім’я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду

C

76

370 - 445

Якщо розпорядників рахунку виборчого фонду кілька, то їх прізвища, імена, по батькові зазначаються через символ ";"

11

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду

C

38

446 - 483

 

12

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)

C

38

484 - 521

 

13

CRLF

B

2

522 - 523

 
Додаток 2
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття рахунку виборчого фонду


(на бланку банку)


Центральна виборча комісія

Повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

№ з/п

Назва реквізитів

Реквізит

1

Назва банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду

 

2

Код банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду

 

3

Місцезнаходження банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду (з обов’язковим зазначенням поштового індексу та назви району для міст з районним поділом)

 

4

Вид рахунку (накопичувальний або поточний)*

 

5

Номер рахунку

 

6

Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду (зазначається для поточного рахунку партії, кандидата в депутати)

 

7

Дата відкриття рахунку виборчого фонду

 

8

Повна назва партії; прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок

 

9

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок


10

Прізвище, ім’я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду

 

11

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду

 

12

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)

 

Керівник банку

__________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

_________
*У разі якщо в одному відділенні банку відкрито накопичувальний і поточний рахунок виборчого фонду партії, повідомлення складається за кожним рахунком окремо.Додаток 3
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5, 6)

ВИМОГИ
щодо заповнення документів на переказ

1. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або поточний рахунок кандидата в депутати

1.1. У разі перерахування коштів партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані Центральною виборчою комісією, до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 1 - кошти партії,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1;Кошти ... партії, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.2. У разі перерахування власних коштів кандидата в депутати до свого виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 2 - власні кошти кандидата,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2;Власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.3. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду партії або кандидата в депутати в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код"+",


розділовий знак ";",

2

- код 3 - добровільний внесок фізичної особи,


розділовий знак ";",

3

- прізвище, ім’я, по батькові,


розділовий знак ";",

4

- дата народження (число, місяць та рік народження у форматі ДД.ММ.РРРР);


розділовий знак ";",

5

- адреса місця постійного проживання фізичної особи,


розділовий знак ";",

6

- призначення платежу.

Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім прізвища, імені, по батькові та дати народження фізичної особи, яка робить внесок.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3;Гончаренко Олексій Іванович;17.07.1977; м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85; внесок до виборчого фонду… .

1.4. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 4 - повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;4;Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду … .

1.5. У разі повернення на рахунок виборчого фонду внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній фізичній особі, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 5 - повернення внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній фізичній особі,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;5;Повернення внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду.

1.6. У разі надходження до виборчого фонду внесків від осіб, які відповідно до частини першої статті 50 Закону не мають права робити внески до виборчих фондів (юридичні особи, громадські організації тощо), такі внески позначаються за кодом надходження коштів 10.

2. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного рахунку кандидата в депутати

2.1. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",

розділовий знак ";",

2

- код 6 - перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду,

розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;6;Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах одномандатного виборчого округу N ___.

Якщо накопичувальний рахунок виборчого фонду партії та поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу відкриті в одному і тому самому банку, то інформація про переказ коштів між цими рахунками згідно з додатком 2 подається у двох файлах: в одному - про списання коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії, у другому - про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу.

2.2. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного рахунку кандидата в депутати для повернення внесків чи перерахування до Державного бюджету України в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:вгору