Документ v0616323-18, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2018  № 616/5

Про внесення змін до Концепції інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»

Відповідно до законів України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Концепції інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2006 року № 102/5 «Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України» (далі - Концепція), такі зміни:

1) пункт 4 Концепції доповнити після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (пункт 5 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;

2) пункт 10 Концепції замінити двома новими пунктами такого змісту:

«10. Відповідно до статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта, якщо цей акт був або мав бути опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

11. Відповідно до статті 265 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікується резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним після набрання рішенням законної сили, якщо цей нормативно-правовий акт був опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».».

У зв’язку з цим пункти 11 - 29 вважати відповідно пунктами 12 - 30;

3) абзац двадцять перший пункту 19 Концепції викласти в такій редакції:

«Резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним;».

2. Підпункт 1 пункту 1 цього наказу діє до 01 серпня 2020 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Глущенко С.В.

Міністр

П. Петренковгору