Документ v0607500-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - z0918-04

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
N 520 від 16.12.98 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
10 січня 1999 р.
vd981216 vn520 за N 607
( Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
від 16.12.98 N 520 ( va520500-98 )
реєстр. N 607 від 10.01.99
Зміни та доповнення до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 )

У Принципах побудови Плану рахунків ( va493500-97 ) у
принципі "Оцінка" речення "Активи і пасиви обліковуються за
вартістю їх придбання чи виникнення" змінити на речення "Активи і
пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи
виникнення". Виноску 1 викласти у такій редакції: "За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А -
активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний,
КП - контрпасивний".
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" 1.1. У групі рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному
банку України": - ввести рахунок N 1202 А "Обов'язкові резерви страхування
вкладів фізичних осіб" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів під
забезпечення вкладів фізичних осіб. За дебетом рахунку проводяться перераховані банком суми
поповнення обов'язкових резервів у Національному банку України під
вклади населення. За кредитом рахунку проводяться суми, які повертаються
Національним банком України". 1.2. У групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж" змінити ознаку рахунку N 1416 П (контрактивний рахунок) на
КА(контрактивний рахунок). 1.3. У групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції" змінити ознаку рахунку N 1426 П (контрактивний
рахунок) на КА (контрактивний рахунок). 1.4. У групі рахунків 149 "Резерви під знецінення боргових
цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України": - змінити ознаку рахунку N 1490 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок); - змінити ознаку рахунку N 1491 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок). 1.5. У групі рахунків 151 "Строкові депозити, які розміщені в
інших банках": - назву та призначення рахунку N 1511 А "Гарантійні депозити
в інших банках" викласти у такій редакції: "1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших
банках. Призначення рахунку: облік коштів, які вимагаються
банками-контрагентами для покриття кредитного ризику за різними
операціями в цих банках (депозитами, акредитивами тощо). За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів та
суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо. За кредитом рахунку проводяться суми повернених депозитів та
суми акредитивів, виконаних за дорученням банку-емітента, а також
суми, перераховані на рахунки простроченої і сумнівної
заборгованості тощо". 1.6. У групі рахунків 159 "Резерв під заборгованість інших
банків": - змінити назву, призначення та ознаку рахунку N 1590 П
(контрактивний рахунок) "Резерв під заборгованість інших банків"
на КА (контрактивний рахунок) "Резерви під нестандартну
заборгованість інших банків" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на можливі втрати за
заборгованістю інших банків, віднесеної до категорій: "під
контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна".
Відрахування до резервів здійснюються відповідно до чинного
законодавства та нормативних актів Національного банку України. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів або
його збільшення. За дебетом рахунку проводиться списання безнадійної
заборгованості або зменшення резервів"; - ввести рахунок N 1591 КА (контрактивний рахунок) "Резерви
під стандартну заборгованість інших банків" та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на можливі втрати за
заборгованістю інших банків за кредитами, віднесеними до категорії
"стандартні". Відрахування до резервів здійснюється відповідно до
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку
України. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів або
його збільшення. За дебетом рахунку проводиться списання безнадійної
заборгованості або суми зменшення резервів". 1.7. У групі рахунків 161 "Строкові депозити інших банків": - назву та призначення рахунку N 1611 П "Гарантійні депозити
інших банків" викласти в такій редакції: "1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків. Призначення рахунку: облік коштів інших банків, які
призначені для покриття кредитного ризику за різними операціями з
цими банками (депозитами, акредитивами тощо). За кредитом рахунку проводяться суми отриманих депозитів та
суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо. За дебетом рахунку проводяться суми повернених депозитів та
суми акредитивів, виконаних банком за дорученням банку-емітента". 1.8. У розділі 18 "Дебіторська заборгованість за операціями з
банками": - у групі рахунків 181 "Дебіторська заборгованість за
операціями з банками" змінити призначення рахунку N 1811 А
"Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" та викласти
його в такій редакції: "Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості,
пов'язаної з виконанням операцій при безпосередній кореспонденції
з рахунками каси за операціями з підкріплення банку готівкою. За дебетом рахунку проводиться списання сум з коррахунку або
з рахунків каси. За кредитом рахунку проводяться суми отриманої готівки або
безготівкових коштів". 1.9. Ввести групу рахунків 188 "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями з банками"; - ввести рахунок N 1880 А "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями з банками" та викласти його
призначення у такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів дебіторської
заборгованості за операціями з банками, погашення якої викликає
сумнів. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської
заборгованості за операціями з банками, погашення якої викликає
сумнів. За кредитом рахунку проводиться погашення сумнівної
заборгованості, списання безнадійної заборгованості у
встановленому порядку, а також, у разі покращення перспективи
повернення коштів, віднесення заборгованості у зворотному порядку
на відповідні рахунки". 1.10. Ввести групу рахунків 189 "Резерв під дебіторську
заборгованість за операціями з банками"; - ввести рахунок N 1890 КА (контрактивний рахунок) "Резерв
під дебіторську заборгованість за операціями з банками" та
викласти його призначення у такій редакції: "Призначення рахунку: облік резерву на можливі втрати за
дебіторською заборгованістю за операціями з банками. За кредитом рахунку проводяться суми сформованого резерву або
його збільшення. За дебетом рахунку проводиться списання безнадійної
заборгованості або сума зменшення резерву". 1.11. У групі рахунків 191 "Кредиторська заборгованість за
операціями з банками" змінити призначення рахунку N 1911 П
"Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою" та викласти
його в такій редакції: "Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості,
пов'язаної з виконанням операцій при безпосередній кореспонденції
з рахунками каси за операціями з підкріплення банку готівкою. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих коштів на
коррахунок або на рахунок каси. За дебетом рахунку проводиться сума відісланої готівки або
безготівкових коштів".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами" 2.1. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями": - призначення рахунку N 2020 А "Рахунки суб'єктів
господарської діяльності за врахованими векселями" викласти в
такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів, наданих за врахованими
банком товарними векселями до настання їх строку платежу. За цими
рахунками не обліковуються кошти, які надані у разі використання
векселів як застави, а також у разі купівлі у експортера векселів,
які акцептовані імпортером. За цими рахунками обліковуються також
векселі в банках-кореспондентах. Векселі, куплені на вторинному
ринку, обліковуються за рахунком N 3114 "Боргові цінні папери,
випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на продаж"
або N 3214 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку інвестиції". За дебетом рахунку проводяться суми врахованих банком
векселів до погашення, а також суми врахованих векселів, які
відіслані на інкасо в банки-кореспонденти. За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли при
настанні строку платежу за векселем; суми, які надійшли від
банків-кореспондентів на оплату врахованих векселів, а також суми,
які перераховані на рахунки опротестованої (простроченої) і
сумнівної заборгованості; - ввести рахунок N 2026 КА (контрактивний рахунок)
"Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів
господарської діяльності" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за
врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності, які
придбані з дисконтом. Дисконт амортизується протягом часу до
погашення векселя. За кредитом рахунку проводиться сума дисконту при придбанні
векселів. За дебетом рахунку проводяться: а) суми амортизації дисконту при нарахуванні доходів за
звітний період; б) суми неамортизованого дисконту при продажу векселів". 2.2. У групі рахунків 240 "Резерви під заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам": - змінити назву, призначення та ознаку рахунку N 2400 П
(контрактивний) "Резерви під заборгованість за кредитами, які
надані клієнтам" на КА (контрактивний) "Резерви під нестандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на можливі втрати за
заборгованістю за наданими клієнтам кредитами, віднесеними до
категорій: "під контролем", "субстандартні", "сумнівні",
"безнадійні" . Відрахування до резервів здійснюється відповідно до
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку
України. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів або
його збільшення. За дебетом рахунку проводиться списання безнадійної
заборгованості або суми зменшення резервів"; - ввести рахунок N 2401 КА (контрактивний) "Резерви під
стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" та
викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на можливі втрати за
заборгованістю за наданими клієнтам кредитами, віднесеними до
категорії "стандартні". Відрахування до резервів здійснюється
відповідно до чинного законодавства та нормативних актів
Національного банку України. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів або
його збільшення. За дебетом рахунку проводиться списання безнадійної
заборгованості або суми зменшення резервів". 2.3. У групі рахунків 250 "Кошти бюджетів України до
розподілу": - змінити ознаку рахунку N 2501 А (контрпасивний) на КП
(контрпасивний). 2.4. У групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України": - рахунок N 2511 А (контрпасивний) "Технічний рахунок для
перерахування коштів Державного бюджету України" змінити на АП
(активно-пасивний) та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік перерахованих Головному
управлінню Державного казначейства України загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів), інших доходів
Державного бюджету України та повернутих платникам надлишково
перерахованих податків, зборів (обов'язкових платежів) до
Державного бюджету України з початку року. В кінці року рахунок
закривається у кореспонденції з рахунком N 2510 "Кошти Державного
бюджету України". За дебетом рахунку банками проводяться суми перерахувань на
рахунок Головного Управління Державного казначейства України,
відкритий в Операційному управлінні Національного банку України
через транзитні рахунки регіональних управлінь Національного банку
України та установ уповноважених комерційних банків. За кредитом рахунку проводяться суми доходів Державного
бюджету України, що повертаються органами Державного казначейства
України". 2.5. У групі рахунків 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України" виключити рахунок
N 2527 А (контрпасивний) "Кредити за рахунок бюджетних коштів". 2.6. У групу рахунків 253 "Інші кошти клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету": - ввести рахунок N 2531 П "Кошти, вилучені уповноваженими
органами" (пасивний) та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік коштів, що вилучаються
правоохоронними, митними органами за порушення чинного
законодавства або виявлені іншими органами як безхазяйні і
перебувають у тимчасовому розпорядженні цих органів. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, що
вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення чинного
законодавства або виявлені іншими органами як безхазяйні. За дебетом рахунку проводяться суми списання за дорученнями
правоохоронних, митних та фінансових органів на видачу коштів на
підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи;
для повернення коштів власнику, якщо такий виявився у термін,
передбачений законодавством; для зарахування коштів до державного
бюджету на підставі рішення суду або рішення виконавчого комітету
районної, міської ради народних депутатів, винесених за заявою
фінансового органу про визнання коштів безхазяйними"; - ввести рахунок N 2538 П "Нараховані витрати за іншими
коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету"
(пасивний) та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за іншими
коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат до
часу їх сплати. За дебетом рахунку проводяться сплачені суми". 2.7. У групі рахунків 256 "Кошти позабюджетних фондів"
виключити рахунок N 2567 А (контрпасивний) "Кредити за рахунок
позабюджетних фондів". 2.8. Ввести групу рахунків 257 "Кошти до виплати". 2.9. У групу рахунків 257 "Кошти до виплати" ввести рахунок
N 2570 П "Кошти для виплати пенсій, заробітної плати та
прирівняних до неї платежів" (пасивний) та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів для виплати пенсій із
Державного бюджету, заробітної плати та прирівняних до неї
платежів, які перераховує Державне казначейство України установам
та організаціям, переведеним на казначейське виконання кошторисів
доходів і видатків, а також фізичним особам. За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять
для виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї
платежів. За дебетом рахунку проводяться суми видатків за дорученнями
клієнтів (пенсії, заробітна плата та прирівняні до неї платежі) як
готівкою, так і зарахування на поточні, депозитні (вкладні)
рахунки"; - ввести рахунок N 2571 П "Кошти для інших виплат готівкою"
(пасивний) та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів, які перераховуються
Державним казначейством України для здійснення цільових виплат
готівкою. За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які перераховує
Державне казначейство України на визначені цілі. За дебетом рахунку проводиться виплата коштів готівкою". 2.10. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності": - призначення рахунку N 2600 П "Поточні рахунки суб'єктів
господарської діяльності" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів господарської
діяльності, які використовуються для розрахунків, та депозитів до
запитання. На цьому рахунку також обліковуються суми, які
перераховуються клієнтами для формування статутного фонду до їх
реєстрації як юридичних осіб. За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у
встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом
рахунків. За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за
розпорядженням власників рахунків згідно з режимом рахунків, а
також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з
чинним законодавством"; - призначення рахунку N 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів
господарської діяльності" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
розрахункові чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за
разовими заліками, кошти, що блоковані під гарантії, що надані
суб'єктам господарської діяльності та інші). В аналітичному обліку
відкриваються окремі особові рахунки за кожним видом розрахунків.
Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками,
гарантованими платіжними дорученнями та разовими заліками
викладений в Інструкції N 7 Національного банку України "Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України"
( v0204500-96 ) та згідно з редакцією Уніфікованих правил і
звичаїв для документарних акредитивів, опублікованою Міжнародною
торговельною палатою. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням"; - призначення рахунку N 2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів
господарської діяльності" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік надходжень, що підлягають
розподілу або додатковому попередньому контролю згідно з чинним
законодавством України та нормативними актами України (наприклад,
централізованих коштів Міненерго), та коштів в іноземній валюті,
що підлягають обов'язковому продажу. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень. За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань згідно з
режимом роботи рахунків". 2.11. У групі рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами" назву та призначення рахунку N 2800 А
"Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі іноземної
валюти та дорогоцінних металів для клієнтів" викласти в такій
редакції: "2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів. Призначення рахунку: облік сум заборгованості клієнтів у разі
авансування або нестачі попередньо депонованих ними коштів для
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів, за їх дорученням. За дебетом рахунку проводяться суми авансування або
перевищення вартості іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів над сумою попередньо депонованих клієнтами коштів. За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у
погашення авансів". 2.12. У групі рахунків 289 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами
банку" змінити назву та ознаку рахунку N 2890 П (контрактивний
рахунок) "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю за операціями з клієнтами банку" на КА
(контрактивний рахунок) "Резерви під дебіторську заборгованість за
операціями з клієнтами банку". 2.13. У групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" назву та призначення рахунку N 2900
П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу
іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів" викласти в
такій редакції: "2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів. Призначення рахунку: облік сум, перерахованих з рахунків
клієнтів, або сум, які підлягають перерахуванню на них, за
операціями з купівлі - продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів. За цим рахунком не
обліковуються суми, депоновані у довірче управління. За кредитом рахунку проводяться суми, які отримані від
клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів. За дебетом рахунку проводяться використані суми, перераховані
за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів"; - призначення рахунку N 2909 П "Інша кредиторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік сум іншої кредиторської
заборгованості за операціями з клієнтами банку, наприклад: - невиплачені перекази для бенефіціарів, які не мають рахунку
в банку; - суми коштів, отриманих для зарахування на вклади клієнтів
безбалансових філій банку. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської
заборгованості за операціями з клієнтами банку. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської
заборгованості за операціями з клієнтами банку". 2.14. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з
клієнтами банку": - характеристику рахунку N 2924 П "Транзитний рахунок за
операціями з платіжними картками" змінити на АП
(активно-пасивний).
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання" 3.1. У групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі
банку на продаж" змінити ознаку рахунку N 3116 П (контрактивний
рахунок) банку на КА (контрактивний рахунок). 3.2. Виключити групу рахунків 312 "Власні цінні папери банку
в портфелі на продаж". 3.3. У групі рахунків 319 "Резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж" змінити ознаку рахунку
N 3190 П (контрактивний рахунок) на КА (контрактивний рахунок). 3.4. У групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі
банку на інвестиції": - змінити ознаку рахунку N 3216 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок); - призначення рахунку N 3219 А "Прострочені нараховані доходи
за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік прострочених процентних доходів
(крім дисконтних) за борговими цінними паперами. За дебетом рахунку проводяться суми прострочених процентних
доходів (крім дисконтних) за борговими цінними паперами. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється за
позабалансовими рахунками". 3.5. У групі рахунків 329 "Резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на інвестиції" змінити ознаку рахунку
N 3290 П (контрактивний рахунок) на КА (контрактивний рахунок). 3.6. У групі рахунків 330 "Цінні папери власного боргу,
емітовані банком" змінити ознаку рахунку N 3306 А (контрпасивний
рахунок) на КП (контрпасивний рахунок). 3.7. У групі рахунків 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком": - ввести рахунок N 3326 КП (контрпасивний) " Неамортизований
дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими
банком" та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: відображення неамортизованого дисконту
за ощадними (депозитними) сертифікатами, які випущені банком. За дебетом рахунку проводиться сума дисконту при розміщенні
ощадного (депозитного) сертифіката. За кредитом рахунку проводиться сума амортизації дисконту при
нарахуванні витрат за звітний період"; - ввести рахунок N 3327 П "Неамортизована премія за ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком" та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: відображення неамортизованої премії за
ощадними (депозитними) сертифікатами, які випущені банком. За кредитом рахунку проводиться сума премії при розміщенні
(ощадного) депозитного сертифіката. За дебетом рахунку проводиться сума амортизації премії для
зменшення витрат звітного періоду". 3.8. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали": - призначення рахунку N 3400 А "Господарські матеріали на
складі" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік господарських матеріалів на
складі. За дебетом рахунку проводяться суми отриманих господарських
матеріалів на склад та суми їх дооцінки. За кредитом рахунку проводяться суми господарських матеріалів
при передачі їх зі складу та суми їх уцінки". 3.9. У групі рахунків 350 "Витрати майбутніх періодів"
призначення рахунку N 3500 А "Витрати майбутніх періодів" викласти
в такій редакції: "Призначення рахунку: облік витрат банку, проведених у
звітному періоді, але які належать до наступних звітних періодів.
На цьому рахунку також потрібно обліковувати витрати на купівлю
опціонів. За дебетом рахунку проводяться суми проведених витрат, які
належать до наступних звітних періодів. За кредитом рахунку проводяться списання суми, що належать до
витрат звітного періоду". 3.10. У групі рахунків 352 "Розрахунки за податками та
обов'язковими платежами": - назву та призначення рахунку N 3520 А "Дебіторська
заборгованість за податками та обов'язковими платежами" викласти в
такій редакції: "3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток. "Призначення рахунку: облік авансових платежів за податком на
прибуток. За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за
податком на прибуток. За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових
платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток"; - змінити призначення рахунку N 3521 А "Відстрочений податок
на прибуток" та викласти його в такій редакції: "Призначення рахунку: облік суми податку на прибуток, який
належить до звітного періоду, розрахунки за яким відбуватимуться у
майбутньому. Порядок обчислення, сплати податку на прибуток
регулюється законодавчими та іншими нормативними актами України. За дебетом рахунку проводяться суми податку, який належить до
звітного періоду, у кореспонденції з рахунком N 7900 "Податок на
прибуток". За кредитом рахунку проводиться перенесення суми податку у
період розрахунку за ним"; - ввести рахунок N 3522 А "Дебіторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток"
(активний) та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік авансових платежів за податками
та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових
платежів після фактичного розрахунку податків та обов'язкових
платежів, крім податку на прибуток". 3.11. Виключити групу рахунків 353 "Розрахунки з
акціонерами". 3.12. У групі рахунків 359 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю" змінити ознаку рахунку
N 3590 П (контрактивний рахунок) на КА (контрактивний рахунок). 3.13. У групі рахунків 362 "Розрахунки за податками та
обов'язковими платежами": - назву та призначення рахунку N 3620 П "Кредиторська
заборгованість за податками та обов'язковими платежами" викласти в
такій редакції: "3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток. "Призначення рахунку: облік фактичних сум кредиторської
заборгованості за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати
податку до бюджету регулюється законодавчими та іншими
нормативними актами. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської
заборгованості за податком на прибуток, що підлягає сплаті згідно
з податковим обліком. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської
заборгованості за податком на прибуток шляхом перерахування коштів
при настанні строку платежу"; - змінити призначення рахунку N 3621 П "Відстрочений податок
на прибуток" та викласти його в такій редакції: "Призначення рахунку: облік суми відстроченого нарахованого
податку на прибуток, який відноситься до звітного періоду,
розрахунки за яким відбуватимуться у майбутньому періоді. За кредитом рахунку у кореспонденції з рахунком N 7900
"Податок на прибуток" проводяться суми відстроченого податку на
прибуток, які відносяться до звітного періоду. За дебетом рахунку проводяться суми податку на прибуток у
період розрахунків за ним"; - ввести рахунок N 3622 П "Кредиторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток"
(пасивний) та викласти його призначення у такій редакції: "Призначення рахунку: облік фактичних сум кредиторської
заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім
податку на прибуток. Порядок обчислення, сплати податків та
внесків платежів до бюджету та позабюджетних фондів регулюється
законодавчими та іншими нормативними актами. Облік кожного виду
податку ведеться за окремим аналітичним рахунком. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської
заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім
податку на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим
обліком. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської
заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім
податку на прибуток, шляхом перерахування коштів при настанні
строку платежу". 3.14. У групу рахунків 365 "Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку": - ввести рахунок N 3654 П "Нараховані відпускні до сплати"
(пасивний) та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік розрахованих зобов'язань за
відпускними згідно з чинним законодавством та рішенням керівництва
банку. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних
до сплати. За дебетом рахунку проводиться сплата відпускних". 3.15. У групі рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків та витрат": - виключити рахунок N 3691 П "Резерви на оплату відпускних та
інших соціальних зобов'язань"; - виключити рахунок N 3698 АП "Результати переоцінки вартості
малоцінних та швидкозношуваних предметів". 3.16. Розділ 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та
транзитні рахунки" викласти у такій редакції: "37 "Суми до з'ясування та транзитні рахунки". 3.17. Виключити групу рахунків 370 "Клірингові рахунки". 3.18. У групі рахунків 373 "Транзитні рахунки" призначення
рахунку N 3739 П "Транзитний рахунок за іншими розрахунками"
викласти у такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів за іншими розрахунками для
розподілу загальних сум між різними рахунками або клієнтами.
Залишків за рахунком на кінець місяця не повинно бути. За дебетом та за кредитом рахунку проводяться суми, які на
кінець дня або звітного періоду відносяться на відповідні рахунки
за призначенням". 3.19. Включити опис до розділу 39 "Розрахунки між філіями та
іншими підвідомчими установами банку": "Рахунки цього розділу призначені для здійснення розрахунків
між філіями та підвідомчими установами банку. У консолідованому
балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за
активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за
пасивними рахунками розділу". 3.20. Виключити опис з групи рахунків 390 "Розрахунки між
філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в
Україні": "Рахунки цієї групи призначені для здійснення
розрахунків між філіями та підвідомчими установами банку. У
балансі банку - юридичної особи залишки за активними рахунками
групи повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками групи".
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи" 4.1. У групі рахунків 430 "Нематеріальні активи" змінити
ознаку рахунку N 4309 П (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок). 4.2. У групі рахунків 440 "Операційні основні засоби" змінити
ознаку рахунку N 4409 П (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок). 4.3. У групі рахунків 450 "Неопераційні основні засоби"
змінити ознаку рахунку N 4509 П (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок).
5. У класі 5 "Капітал банку" У преамбулі до класу 5 "Капітал банку" другий абзац викласти
в такій редакції: "Цей клас складається з двох розділів: Розділ 50 - "Статутний капітал та інші фонди банку". Розділ 51 - "Результати переоцінки ". 5.1. Назву групи рахунків 500 "Зареєстрований статутний
капітал банку" змінити на назву "Статутний капітал банку". 5.2. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку": - назву та призначення рахунку N 5000 П "Сплачений
зареєстрований статутний капітал банку" викласти в такій редакції: "5000 П Зареєстрований статутний капітал банку. Призначення рахунку: облік зареєстрованого розміру статутного
капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення
зареєстрованого статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення зареєстрованого
статутного капіталу або суми несплаченого у встановлений строк
зареєстрованого капіталу"; - рахунок N 5001 П "Несплачений зареєстрований статутний
капітал банку" (пасивний) змінити на КП (контрпасивний) та
викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум зареєстрованого, але
несплаченого статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого, але
несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком
N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку". За кредитом рахунку проводяться суми сплаченого статутного
капіталу або суми несплаченого у встановлений строк
зареєстрованого капіталу"; - ввести рахунок N 5002 КП "Власні акції банку, які придбані
в акціонерів" (контрпасивний) та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік придбаних та не знищених банком
акцій. На рахунку відображаються суми акцій, викуплених у їх
власників. Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця
між номінальною вартістю та вартістю викупу списується у межах
кредитових залишків спочатку з рахунку N 5010 "Емісійні різниці",
потім - з рахунку N 5030 "Прибутки та збитки минулих років", а в
разі нестачі - з рахунку N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року,
що очікує затвердження". За дебетом рахунку проводяться суми придбаних акцій. За кредитом рахунку проводяться суми реалізованих та
анульованих акцій"; - ввести рахунок N 5003 П "Дивіденди, які направлені на
збільшення статутного капіталу" (пасивний) та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік капіталізованих дивідендів,
направлених на збільшення статутного капіталу до часу його
реєстрації. За кредитом рахунку проводяться суми дивідендів, направлених
на збільшення статутного капіталу. За дебетом рахунку перераховуються суми дивідендів: а) на рахунки NN 5000 "Зареєстрований статутний капітал
банку" та 5010 "Емісійні різниці" - у разі реєстрації нових акцій; б) сплачуються акціонерам банку або зараховуються на рахунок
N 5030 "Прибутки та збитки минулих років" (за рішенням акціонерів)
- у разі відмови в реєстрації". 5.3. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" призначення
рахунку N 5010 П "Емісійні різниці" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік надлишку між номінальною вартістю
акції та ціною її розміщення, включаючи позитивні різниці між
курсами на дату підписання установчого договору та дату виникнення
на балансі банку гривневого еквівалента внеску в іноземній валюті
до статутного капіталу. При подальшому викупі власних акцій
різниці між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списуються
з цього ж рахунку в межах залишку. За кредитом рахунку проводяться позитивні різниці при
первинному та подальшому розміщенні акцій. За дебетом рахунку проводиться списання різниці між ціною
викупу та номінальною вартістю акцій у разі викупу власних акцій у
межах залишку за ним". 5.4. У групі рахунків 502 "Загальні резерви банку" змінити
призначення рахунку N 5020 П "Загальні резерви" та викласти його в
такій редакції: "Призначення рахунку: облік загальних резервів, створених за
рішенням акціонерів під різні ризики. За кредитом рахунку проводяться суми розподіленого прибутку,
направленого на формування резервів з рахунків NN 5040 "Прибуток
чи збиток минулого року, що очікує затвердження" та 5030 "Прибутки
та збитки минулих років". За дебетом рахунку проводиться повернення сум на рахунок
N 5030 "Прибутки та збитки минулих років". 5.5. У групі рахунків 503 "Результати минулих років": - назву, характеристику та призначення рахунку N 5030 П
"Прибутки минулих років" викласти в такій редакції: "5030 АП "Прибутки та збитки минулих років". Призначення рахунку: облік підтвердженого прибутку минулих
років, що залишається у розпорядженні банку після нарахування
дивідендів, відрахувань у загальні резерви та резервні фонди
банку. Залишок за рахунком банку - юридичної особи може бути або
пасивним - у разі прибутку, або активним - у разі підтвердженого
непокритого збитку минулих років. За дебетом рахунку проводяться: а) покриття суми збитку минулого року; б) відрахування загальних резервів на рахунок N 5020
"Загальні резерви"; в) списання емісійних різниць у разі недостатності коштів на
рахунку N 5010 "Емісійні різниці". За кредитом рахунку проводяться: а) суми підтвердженого прибутку, що залишається у
розпорядженні банку; б) повернення загальних резервів з рахунку N 5020 "Загальні
резерви"; - виключити рахунок N 5031 А (контрпасивний) "Збитки минулих
років". 5.6. У групі рахунків 504 "Результати минулого року, що
очікують затвердження": - рахунок N 5040 П "Прибуток минулого року, що очікує
затвердження" викласти в такій редакції: "5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження" (активно-пасивний). Призначення рахунку: облік прибутку до його розподілу за
рішенням зборів акціонерів та обліку збитку. За цим рахунком
прибуток чи збиток формується в останній робочий день звітного
року. За кредитом рахунку проводяться суми доходів, перерахованих в
останній робочий день звітного року або покриття затвердженого
збитку з рахунку N 5030 "Прибутки та збитки минулих років". За дебетом рахунку проводяться: а) суми витрат, перерахованих в останній робочий день
звітного року; б) суми розподілу затвердженого прибутку; в) списання емісійних різниць у разі недостатності коштів на
рахунках NN 5010 "Емісійні різниці" та 5030 "Прибутки та збитки
минулих років"; - виключити рахунок N 5041 А (контрпасивний) "Збитки минулого
року, що очікують затвердження". 5.7. Розділ 51 "Результати переоцінки основних засобів"
викласти у такій редакції: "51 "Результати переоцінки". 5.8. У розділі 51 "Результати переоцінки" змінити назву групи
рахунків 510 "Результати переоцінки основних засобів" на назву
"Результати переоцінки". 5.9. У розділі 59 "Результат поточного року": - виключити групу рахунків 590 "Результат поточного року". У частині I "Доходи і витрати" останній абзац викласти в
такій редакції: "Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат
накопичуються з початку звітного року і в кінці року закриваються
на рахунок N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження". Доповнити частину I "Доходи і витрати" абзацом такого змісту:
"Сума доходів і витрат банку за операціями між філіями та
установами одного банку у консолідованому балансі банку -
юридичної особи на звітну дату повинна дорівнювати нулю".
6. У класі 6 "Доходи" 6.1. Опис 6 "Доходи" викласти в такій редакції: "Доходи банку обліковуються за рахунками шостого класу. За кредитом рахунків проводяться суми доходів, які належать
до звітного періоду. За дебетом рахунків проводиться зменшення суми доходів або
суми збитків, що виникають за торговельними операціями (група
рахунків 620) при перенесенні результатів роботи за звітний рік,
які відносяться на рахунок N 5040 "Прибуток чи збиток минулого
року, що очікує затвердження". 6.2. У групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності" ввести рахунок N 6028 П
"Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам
господарської діяльності". 6.3. Змінити назву розділу 67 "Зменшення резервів" на назву
"Повернення списаних активів": - виключити групу рахунків 670 "Зменшення резервів за
заборгованістю"; - ввести групу рахунків 671 "Повернення списаних активів"; - ввести рахунок N 6710 П "Повернення раніше списаної
сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками"
(пасивний); - ввести рахунок N 6711 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості інших банків" (пасивний); - ввести рахунок N 6712 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам"
(пасивний); - ввести рахунок N 6713 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж"
(пасивний); - ввести рахунок N 6714 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на
інвестиції" (пасивний); - ввести рахунок N 6715 П "Повернення раніше списаної
сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів
банку" (пасивний); - ввести рахунок N 6717 П "Повернення раніше списаних
безнадійних процентних доходів минулих років" (пасивний).
6.4. У групі рахунків 680 "Непередбачені доходи": - виключити рахунок N 6800 П "Непередбачені доходи"; - ввести рахунок N 6801 П "Непередбачені доходи у зв'язку зі
зміною облікової політики"; - ввести рахунок N 6809 П "Інші непередбачені доходи".
7. У класі 7 "Витрати" Опис до класу 7 "Витрати" викласти в такій редакції: "Витрати обліковуються за рахунками сьомого класу. За дебетом рахунків проводяться суми витрат. За кредитом рахунків проводиться зменшення суми витрат та
списуються суми витрат при формуванні результату роботи за період,
які відносяться на рахунок "Прибуток чи збиток минулого року, що
очікує затвердження". 7.1. У групі рахунків 702 "Процентні витрати за коштами
суб'єктів господарської діяльності": - ввести рахунок N 7028 А "Процентні витрати за фінансовим
лізингом, який отриманий від суб'єктів господарської діяльності"
(активний). 7.2. Змінити назву розділу 77 "Відрахування в резерви" на
назву "Відрахування в резерви та списання сумнівних активів". 7.3. У групу рахунків 770 "Відрахування в резерви": - ввести рахунок N 7700 АП "Відрахування в резерв під
дебіторську заборгованість за операціями з банками"
(активно-пасивний); - рахунок N 7701 А "Відрахування в резерв під заборгованість
інших банків" змінити на АП (активно-пасивний); - рахунок N 7702 А "Відрахування в резерв під заборгованість
за наданими кредитами клієнтам" змінити на АП (активно-пасивний); - рахунок N 7703 А "Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів на продаж" змінити на АП (активно-пасивний); - рахунок N 7704 А "Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів на інвестиції" змінити на АП (активно-пасивний); - рахунок N 7705 А "Відрахування в резерв під можливі втрати
за сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку"
змінити на АП (активно-пасивний); - рахунок N 7706 А "Відрахування в банківські резерви на
покриття ризиків і втрат" змінити на АП (активно-пасивний). 7.4. Ввести групу рахунків 771 "Списання безнадійних
активів". 7.5. У групі 771 "Списання безнадійних активів": - ввести рахунок N 7710 А "Списання безнадійної дебіторської
заборгованості за операціями з банками"; - ввести рахунок N 7711 А "Списання безнадійної
заборгованості інших банків"; - ввести рахунок N 7712 А "Списання безнадійної
заборгованості за кредитами, які надані клієнтам"; - ввести рахунок N 7713 А "Списання безнадійної
заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж"; - ввести рахунок N 7714 А "Списання безнадійної
заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції"; - ввести рахунок N 7715 А "Списання безнадійної іншої
дебіторської заборгованості та інших активів банку"; - ввести рахунок N 7717 А "Списання безнадійних, нарахованих
у минулому році процентних доходів". 7.6. У групі рахунків 780 "Непередбачені витрати": - виключити рахунок N 7800 А "Непередбачені витрати"; - ввести рахунок N 7801 А "Непередбачені витрати у зв'язку зі
зміною облікової політики"; - ввести рахунок N 7809 А "Інші непередбачені витрати".
8. У класі 9 "Позабалансові рахунки" 8.1. У групі рахунків 902 "Гарантії, надані клієнтам"
призначення рахунку N 9020 А "Гарантії, що надані клієнтам"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік наданих клієнтам (крім банків)
гарантій за умови, що вони безвідкличні. Гарантії, які надані
банкам як забезпечення кредитів, отриманих клієнтами,
позичальниками цих банків, проводяться як гарантії, що надані
клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій,
так і гарантій, для яких існує відповідна отримана контргарантія,
що обліковується за рахунками NN 9015 або 9036. За дебетом рахунку проводяться суми гарантій, що надані
клієнтам. За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій
після закінчення їх дії; гарантій, що стали сумнівними і які
переносяться на рахунок N 9091; або використаних гарантій". 8.2. У групі рахунків 920 "Валюта та банківські метали, які
куплені, але не отримані": - призначення рахунку N 9200 А "Валюта та банківські метали,
які куплені за умовами спот" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум купленої національної,
іноземної валюти та банківських металів, розрахунки за якими
відстрочуються з часу укладення угоди на строк не більший ніж
звичайний для валютного ринку (як правило, не більше двох
операційних днів). За дебетом рахунку проводяться суми купленої, але неотриманої
валюти та вартість банківських металів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманої валюти та
банківських металів або суми сумнівної заборгованості"; - призначення рахунку N 9205 А "Дисконт/Премія до отримання
за форвардними валютними контрактами" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік неамортизованої різниці між
спотовими та форвардними курсами іноземної валюти за форвардними
контрактами валютного обміну, що укладені з метою хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми різниці між спотовим та
форвардним курсами. За кредитом рахунку проводиться сума різниці між спотовим та
форвардним курсами, яка списується при закритті форвардного
контракту"; - ввести рахунок N 9207 А "Витрати майбутніх періодів, які
хеджовані" (активний) та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік сум процентів, які повинні бути
сплачені за отримані кредити та депозити в іноземній валюті, але
які ще не нараховані і які є предметом операції хеджування
(куплені на строк). Рахунок ведеться в гривнях за курсом, вказаним
у контракті за хеджуванням. За дебетом рахунку проводяться суми ще не нарахованих на
балансі витрат за процентами до виплати на дату укладення угоди з
хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми процентів, які
переносяться на рахунки витрат на час їх нарахування". 8.3. У групі рахунків 921 "Валюта та банківські метали, які
продані, але не відіслані": - призначення рахунку N 9210 П "Валюта та банківські метали,
які продані за умовами спот" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік проданої національної, іноземної
валюти та банківських металів між датою угоди і датою поставки за
операціями спот. За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але
невідісланої валюти та банківських металів. За дебетом рахунку проводяться суми поставленої валюти та
банківських металів"; - призначення рахунку N 9215 П "Дисконт/Премія до виплати за
форвардними контрактами" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік неамортизованої різниці між
спотовим та форвардним курсами іноземної валюти за форвардними
контрактами валютного обміну, що укладені з метою хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми різниці між спотовим та
форвардним курсами. За дебетом рахунку проводиться списання суми різниці між
спотовим та форвардним курсами при закритті форвардного
контракту"; - ввести рахунок N 9217 П "Доходи майбутніх періодів, які
хеджовані" (пасивний) та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік сум процентів, які мають бути
отримані за кредити та депозити в іноземній валюті, але які ще не
нараховані і які є предметом операції хеджування (продані на
строк). Рахунок ведеться у гривнях за курсом угоди з хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми ще не нарахованих на
балансі доходів за процентами до отримання на дату укладення угоди
з хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми процентів, які
переносяться на рахунки доходів на час їх нарахування". 8.4. У групу рахунків 962 "Кошти до повернення" ввести
рахунок N 9621 А "Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на
рахунках у Зовнішекономбанку Росії" (активний) та викласти його
призначення у такій редакції: "Призначення рахунку: облік валютних коштів фізичних осіб, що
знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії та
кореспондентських рахунках комерційних банків, які здійснювали
розрахунки через Зовнішекономбанк Росії. За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів фізичних
осіб. За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів". 8.5. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" призначення рахунку N 9802 А "Акредитиви до сплати"
викласти у такій редакції: "Призначення рахунку: облік акредитивів, які виставлені банку
до оплати. Вони не обліковуються за рахунками розділів 90, 91". 8.6. У групі рахунків 981 "Інші цінності і документи"
призначення рахунку N 9819 А викласти у такій редакції: "Призначення рахунку: облік цінностей і документів, які не
враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад, дорожні
чеки, отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і
документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на
відповідні балансові і позабалансові рахунки, а також цінностей і
документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за
призначеннями. Також здійснюється облік розрахункових документів
на безспірне стягнення за наявності коштів на рахунку клієнта та
кореспондентському рахунку комерційного банку для їх виконання і
одночасного зупинення їх виконавчого впровадження за ухвалою
арбітражного суду. На цьому рахунку цінності і документи
враховуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці - 1
гривня. За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих цінностей і
документів. За кредитом рахунку списуються видані та відіслані за
призначенням цінності і документи". 8.7. Змінити назву групи рахунків 989 "Бланки та цінності в
підзвіті та в дорозі" на назву "Документи та цінності в підзвіті
та в дорозі". 8.8. У групі рахунків 989 "Документи та цінності в підзвіті
та в дорозі": - змінити назву рахунку N 9898 А "Інші цінності в підзвіті"
на назву "Інші цінності та документи в підзвіті", а назву рахунку
N 9899 А "Інші цінності в дорозі" змінити на назву "Інші цінності
та документи в дорозі". 8.9. У розділ 99 "Контррахунки": - ввести групу рахунків 992 "Позабалансова позиція банку за
іноземною валютою та банківськими металами"; - ввести рахунок N 9920 АП "Позабалансова позиція банку за
іноземною валютою та банківськими металами".
9. У переліку окремих термінів визначення ф'ючерсного
контракту викласти в такій редакції: "Ф'ючерсний контракт - це стандартний контракт на товарних і
фондових біржах, який засвідчує зобов'язання особи придбати
(продати) цінні папери, кошти або інші активи у визначений час та
на визначених біржею умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого
продажу під час укладення такого контракту".
Роз'яснення щодо змін та доповнень до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
в комерційних банках України
Зміни, що вносяться до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках України
стосуються лише фінансового обліку і не впливають на ведення
податкового обліку. Податковий облік ведеться згідно з Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
1. Щодо пункту 1.1. Роз'яснення щодо використання рахунку N 1202 "Обов'язкові
резерви страхування вкладів фізичних осіб" надано у листі
N 14-011/2902-6290 ( v6290500-98 ) від 05.09.98 р.
2. Щодо пунктів 6.3 та 7.6. Коригування сум доходів, нарахованих у минулому році. За рахунком N 5030 "Прибутки та збитки минулих років" на
кінець звітного періоду обліковуються також нараховані, але не
отримані доходи та нараховані, але не сплачені витрати. У наступному році, якщо банк визнає нараховані у минулому
році проценти сумнівними, то: - до затвердження річного звіту акціонерами банку:
коригуючими проводками, згідно з постановою Правління N 358
( v0572500-98 ) від 10.09.98 року "Про формування коригуючих
проводок, що здійснюються комерційними банками України з метою
забезпечення реальної фінансової звітності" дебетує рахунок N 5040
"Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження"; - після затвердження річного звіту акціонерами банку: д-т 7717 "Списання безнадійних, нарахованих у минулому році
процентних доходів" к-т нараховані проценти або прострочені нараховані проценти
(1-3 класи). Одночасно виконується проводка за позабалансовими рахунками,
за якими і здійснюється подальше їх нарахування: д-т 9601 "Не сплачені клієнтами доходи" к-т 9910 - контррахунок. У разі часткового або повного погашення заборгованості за
несплаченими процентами здійснюється проводка: д-т коррахунок, рахунок клієнта к-т 6717 "Повернення раніше списаних безнадійних процентних
доходів минулих років". Одночасно виконується проводка за позабалансовими рахунками: д-т 9910 - контррахунок. к-т 9601 "Не сплачені клієнтами доходи". За рахунками N 6717 "Повернення раніше списаних безнадійних
процентних доходів минулих років" та N 7717 "Списання безнадійних
нарахованих у минулому році процентних доходів" ведеться
аналітичний облік за видами доходів.
3. Щодо пунктів 2.5 та 2.7. Рахунки N 2527 "Кредити за рахунок бюджетних коштів", N 2567
"Кредити за рахунок позабюджетних фондів" виключаються. Залишки за
цими рахунками відносяться в дебет рахунків, на які зараховувалися
цільові кошти, спрямовані на відповідні цілі кредитування,
наприклад: - Зарахування бюджетних коштів, призначених для надання
позики: д-т 1200 к-т "Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України" (N 2523); - видача позики оформлювалась наступними проводками: д-т "Кредити за рахунок бюджетних коштів" (N 2527) к-т 1200; - виправна проводка: д-т "Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України" (N 2523) к-т "Кредити за рахунок бюджетних коштів" (N 2527). Облік за наданими кредитами за рахунок бюджетних коштів
ведеться за позабалансовим рахунком N 9701 "Інші активи клієнтів у
довірчому управлінні".
4. Щодо пункту 2.10. За рахунком N 2600 "Поточні рахунки суб'єктів господарської
діяльності" також ведеться облік коштів, арештованих на законній
підставі, або у разі примусового закриття рахунку клієнта до часу
виконання рішень відповідних органів.
5. Щодо пункту 2.13. За рахунком N 2909 "Інша кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" у разі, якщо уповноважений банк є
агентом валютного контролю, обліковуються кошти у національній
валюті, які надходять на користь клієнтів з рахунку типу "Лоро", а
потім перераховуються за призначенням або, у разі неможливості
зарахування за призначенням, повертаються відправнику.
6. Щодо пункту 3.2. Рахунок N 3120 "Власні акції банку в портфелі на продаж,
викуплені в акціонерів" виключається, залишки за цим рахунком
переносяться на рахунок N 5002 "Власні акції банку, які придбані в
акціонерів".
7. Щодо пункту 3.9. Нараховані витрати з рахунку N 3500 "Витрати майбутніх
періодів" за операціями хеджування слід перенести на відповідні
рахунки групи 381 "Балансуючі рахунки за результатами переоцінки
позабалансових інструментів". В аналітичних параметрах суми за
цими рахунками треба відображати у графі "резиденти". За рахунками N 3500 "Витрати майбутніх періодів" та N 3600
"Доходи майбутніх періодів" також обліковуються премії за
купленими та проданими опціонами та дисконти за отриманими та
наданими кредитами за рахунок коштів від міжнародних організації. Суми за рахунками N 3500 та N 3600 повинні мати параметр
резиденства "РЕЗИДЕНТ".
8. Щодо пунктів 3.10 та 3.13. Облік податку на прибуток. Сплата суми податку на прибуток авансом: д-т 3520 "Дебіторська заборгованість за податком на прибуток" к-т коррахунок Нарахування податку на прибуток: д-т 7900 "Податок на прибуток" к-т 3620 "Кредиторська заборгованість за податком на
прибуток" або 3520 "Дебіторська заборгованість за податком на
прибуток" - у разі попередньої сплати податку. Сплата податку на прибуток: д-т 3620 к-т коррахунок або 3520 - у разі попередньої сплати податку. Відстрочений податок: - збільшення податку на прибуток: д-т 7900 "Податок на прибуток" к-т 3621 "Відстрочений податок на прибуток" - зменшення податку на прибуток: д-т 3621 або 3521 "Відстрочений податок на прибуток" к-т 7900 "Податок на прибуток" У період розрахунків за відстроченим податком на прибуток: д-т 3620 к-т 3621 або 3521 У аналітичному обліку банк веде окремі субрахунки за рахунком N 7900 в розрізі сплаченого та відстроченого податку на
прибуток.
9. Щодо пункту 3.11. Рахунок N 3530 "Несплачений статутний фонд" виключається,
залишки за цим рахунком переносяться на активний рахунок N 5001
"Несплачений зареєстрований статутний капітал банку".
10. Щодо пункту 5.9. Група рахунків 590 "Результат поточного року" виключається. Проводки по закриттю результату за 1999 рік будуть
здійснюватися без використання рахунку N 5900 "Результат поточного
року".
11. Щодо пункту 7.4.
За групою рахунків 770 "Відрахування в резерви" залишки
можуть бути пасивними лише на початку року, у разі зменшення
резервів або дооцінки товарно-матеріальних цінностей, якщо залишки
за рахунками 6 та 7 класів під час здійснення операції звернуто на
рахунок N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження".
12. До пункту 8.7. щодо ведення обліку кредитних договорів за
позабалансовим рахунком N 9819 "Інші цінності і документи" в
умовній одиниці 1 гривня, доведеного листом Національного банку
України від 31.12.97 р. N 12-211/1380 ( v1380500-97 ) (п.3.2). Облік зазначених договорів за позабалансовим рахунком N 9819
здійснюється на власний розсуд банку.вгору