Документ v059u710-11, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянина
Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного
тлумачення положень частин першої,
другої статті 55 Конституції України

м. Київ Справа N 2-58/2011
24 листопада 2011 року
N 59-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Винокурова Сергія Маркіяновича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича - доповідача, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень
частин першої, другої статті 55 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Головань Ігор Володимирович звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень частин першої, другої статті 55 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), роз'яснивши:
- "чи має громадянин право на оскарження в суді, в порядку
адміністративного судочинства, визначеного Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, зокрема органів державної
податкової служби, їх посадових і службових осіб, вчинених при
провадженні дізнання, досудового слідства, оперативно-розшукових
заходів по кримінальній справі, постанова про порушення якої була
скасована судом";
- "чи має громадянин право на оскарження в суді, в порядку
кримінально-процесуального судочинства, визначеного
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
зокрема органів державної податкової служби, їх посадових і
службових осіб, вчинених при провадженні дізнання, досудового
слідства, оперативно-розшукових заходів по кримінальній справі,
постанова про порушення якої була скасована судом".
Необхідність в офіційному тлумаченні наведених положень автор
клопотання обґрунтовує неоднозначним їх застосуванням судами
України у справах, учасником яких був Головань І.В. На його думку,
суди, зокрема Верховний Суд України та Вищий адміністративний суд
України, зайняли протилежні позиції щодо аналогічних спірних
питань, застосовуючи положення статті 55 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
На підтвердження такого висновку суб'єкт права на
конституційне звернення долучив копії судових рішень у справі, що
розглядалась в порядку адміністративного та кримінального
судочинства, в яких усіма інстанціями Голованю І.В. відмовлено в
задоволенні позову (скарги) стосовно неправомірних дій працівників
податкової міліції.
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо
відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з
прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України
процесуальної Ухвали від 15 листопада 2011 року про відмову у
відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), виходить з такого.
Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України судами
України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод. У конституційному
зверненні має зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному
тлумаченні положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів
України, підтверджене документами і матеріалами (пункти 4, 5
частини другої статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд
України") ( 422/96-ВР ).
Аналіз конституційного звернення та долучених до нього
матеріалів дає підстави для висновку, що вони не містять
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ), а саме доказів їх
неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції, іншими
органами державної влади. Положення частин першої, другої статті
55 Конституції України ( 254к/96-ВР ), офіційне тлумачення яких
просить дати Головань І.В., у наведених судових рішеннях не
застосовувались.
За правовою позицією Конституційного Суду України, якщо
надані суб'єктом права на конституційне звернення матеріали
свідчать про те, що відповідні положення Конституції
( 254к/96-ВР ) або законів України у судових рішеннях не
застосовувалися, то вони не можуть бути розглянуті Конституційним
Судом України як такі, що підтверджують неоднозначне застосування
цих положень судами України, іншими органами державної влади
(Ухвала Конституційного Суду України від 26 жовтня 2011 року
N 54-у/2011) ( v054u710-11 ).
Отже, конституційне звернення не відповідає вимогам,
передбаченим статтями 42, 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ), що є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 50, 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря
Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частин першої,
другої статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору