Документ v058u710-07, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2007

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за
конституційним поданням 55 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6
розділу I Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", пункту 13 статті 71 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік",
Постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення
розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим
категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється
за рахунок коштів державного бюджету"

м. Київ Справа N 2-42/2007
23 жовтня 2007 року
N 58-у/2007

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Мачужак Ярослави Василівни - доповідача, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 55 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6
розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від
5 жовтня 2005 року N 2939-IV ( 2939-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 4, ст. 52), пункту 13 статті 71 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 19 грудня 2006 року
N 489-V ( 489-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 7-8, ст. 66), Постанови Кабінету Міністрів України "Про
підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим
категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету" від 3 січня 2002 року N 1 ( 1-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 26).
Заслухавши суддю-доповідача Мачужак Я.В. та розглянувши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 55 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), положення пунктів 2, 3, 4,
5, 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 2939-15 ) (далі - Закон N 2939-IV), пункту 13 статті 71 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
(далі - Закон N 489-V), Постанови Кабінету Міністрів України "Про
підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим
категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету" ( 1-2002-п ) (далі - Постанова).
Положеннями пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону N 2939-IV
( 2939-15 ) внесено зміни, зокрема, до статей 12, 13, 14, 15, 16
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року N 3551-XII
( 3551-12 ) (далі - Закон N 3551-XII). Ними розрахункова величина,
що використовується для нарахування відповідним категоріям
громадян пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи
державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, -
мінімальна пенсія за віком замінена на прожитковий мінімум.
Положеннями статті 29 Закону N 489-V ( 489-16 ) встановлено
менші розміри разової грошової допомоги, ніж передбачено
положеннями частини п'ятої статті 12, 13, 14, 15 Закону N 3551-XII
( 3551-12 ), дію яких зупинено пунктом 13 статті 71 Закону N 489-V
( 489-16 ). Постановою ( 1-2002-п ) визначено розмір 19 гривень
91 копійка, який використовується для розрахунку пенсій,
призначених відповідно до частини четвертої статті 54 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), додаткової
пенсії, надбавок, підвищень.
2. Як стверджується у поданні, додаткових гарантій
соціального захисту потребують громадяни, які згідно зі статтею 17
Конституції України ( 254к/96-ВР ) перебувають на службі у
військових формуваннях та правоохоронних органах держави, а також
члени їх сімей. Народні депутати України вважають, що за
відсутності воєнного або надзвичайного стану, всупереч положенням
статей 22, 24, 64 Конституції України ( 254к/96-ВР ), прийнято
закони України та підзаконні акти, якими зменшено розмір пільг та
соціальних гарантій.
На думку авторів клопотання, внесенням змін положеннями
пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону N 2939-IV ( 2939-15 )
звужено зміст і обсяг існуючих прав громадян у сфері соціального
захисту, порушено принцип рівності всіх громадян перед законом,
ветеранів війни поставлено у нерівні умови з тими громадянами,
яким пенсія призначається та перераховується з врахуванням
мінімальної пенсії за віком. Положеннями пунктів 2, 3, 4, 5, 6
розділу I Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) внесено зміни до статей 12,
13, 14, 15, 16 Закону N 3551-XII ( 3551-12 ), чим розміри
підвищення пенсії або щомісячного грошового утримання чи державної
соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, порівняно з
попередньою редакцією цього Закону ( 3551-12 ) зменшено.
Народні депутати України вважають, що цими змінами до Закону
N 3551-XII ( 3551-12 ) порушено конституційні засади рівності прав
та принцип справедливості на належне пенсійне забезпечення всіх
категорій громадян.
Зупинення пунктом 13 статті 71 Закону N 489-V ( 489-16 )
виплати разової грошової допомоги у встановлених Законом
N 3551-XII ( 3551-12 ) розмірах є порушенням гарантованого
державою права на соціальний захист і не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
У конституційному поданні також наголошується, що передбачені
Постановою ( 1-2002-п ) 19 гривень 91 копійка є "розміром
мінімальної пенсії за віком" і тому суперечить Конституції України
( 254к/96-ВР ) і Закону України "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ), оскільки Постановою
Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" від 19 грудня 2001 року N 1706 ( 1706-2001-п ) "з
01.01.2002 року мінімальна пенсія за віком дорівнює 42 грн.".
Отже, сума 19 гривень 91 копійка не може бути мінімальною пенсією
за віком і застосовуватися для обчислення пільг.
3. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 10 жовтня 2007 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі.
4. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
4.1. Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) у конституційному поданні має бути
зазначене правове обгрунтування тверджень щодо неконституційності
правового акта або його окремих положень (пункт 4 частини другої
статті 39).
Заміна Законом N 2939-IV ( 2939-15 ) мінімальної пенсії за
віком на прожитковий мінімум як розрахункової величини, що
використовується для підвищення пенсії або щомісячного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, обумовлена тим, що прожитковий мінімум є базовим
державним соціальним стандартом (частина третя статті 46
Конституції України ( 254к/96-ВР ), стаття 6 Закону України "Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії")
( 2017-14 ). Ці питання відповідно до пункту 6 частини першої
статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначаються виключно
законами України. Тому встановлення розмірів збільшення пенсій чи
іншої соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії,
застосування прожиткового мінімуму чи розміру мінімальної пенсії
за віком для нарахування соціальних виплат є предметом законів
України (законності) і не належить до компетенції Конституційного
Суду України.
Як вбачається зі змісту конституційного подання, його автори
лише на підставі порівняння редакцій Закону N 3551-XII ( 3551-12 )
до та після внесення до нього змін Законом N 2939-IV ( 2939-15 )
та посилання на положення статей 22, 24, 64 Конституції України
( 254к/96-ВР ) роблять висновок про звуження змісту і обсягу
існуючих прав громадян у сфері соціального захисту, порушення
принципу рівності всіх громадян перед законом, встановлення для
ветеранів війни нерівних умов порівняно з тими громадянами, яким
пенсія призначається та перераховується з врахуванням мінімальної
пенсії за віком. Однак це не є правовим обгрунтуванням
невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) положень
пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону N 2939-IV ( 2939-15 ).
Інших аргументів невідповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) положень цього нормативно-правового акта не
наведено.
Отже, конституційне подання в цій частині не відповідає
вимогам, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
4.2. У конституційному поданні також не зазначено та не
аргументовано, яким саме статтям Конституції України
( 254к/96-ВР ) не відповідає Постанова ( 1-2002-п ).
Невідповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) Постанови
( 1-2002-п ) автори клопотання мотивують тим, що розмір 19 гривень
91 копійка є "мінімальною пенсією за віком". При цьому
неконституційність Постанови ( 1-2002-п ) вони пов'язують з
невідповідністю цього підзаконного акта Закону України "Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
( 2017-14 ), іншій Постанові Кабінету Міністрів України "Про
підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення" від 19 грудня 2001 року N 1706
( 1706-2001-п ), що також є питанням законності і не належить до
повноважень Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України
"Про Конституційний Суд України") ( 422/96-ВР ).
4.3. За таких обставин Конституційний Суд України дійшов
висновку, що слід відмовити у відкритті конституційного
провадження у справі щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6
розділу I Закону N 2939-IV ( 2939-15 ), Постанови ( 1-2002-п ) на
підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
подання вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.
4.4. Щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) пункту 13 статті 71 Закону N 489-V ( 489-16 )
Конституційний Суд України 9 липня 2007 року прийняв Рішення
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 )(справа про соціальні гарантії
громадян), яким, зокрема, положення статті 29, пункту 13 статті 71
Закону N 489-V ( 489-16 ) визнано такими, що не відповідають
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними). Отже, і
в цій частині немає підстав для відкриття конституційного
провадження.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 14, 39, 45, 50
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" від 5 жовтня 2005 року
N 2939-IV ( 2939-15 ), пункту 13 статті 71 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" від 19 грудня 2006 року
N 489-V ( 489-16 ) та Постанови Кабінету Міністрів України "Про
підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим
категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету" від 3 січня 2002 року N 1 ( 1-2002-п )
на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), та непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору