Документ v0586323-10, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2010 N 586/7

З метою організації належної підготовки відповідей на
Запитальник щодо візового діалогу Україна - ЄС у рамках розробки
Плану дій, який встановлює усі технічні вимоги для України для
можливого встановлення безвізового режиму поїздок громадян України
до держав ЄС, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план підготовки відповідей на Запитальник.
2. Координацію підготовки відповідей покласти на заступника
Міністра юстиції Лутковську В.В.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.06.2010 N 586/7

ПЛАН
підготовки відповідей на Запитальник
щодо візового діалогу Україна - ЄС
у рамках розробки Плану дій, який
встановлює усі технічні вимоги
для України для можливого встановлення
безвізового режиму поїздок громадян
України до держав ЄС

------------------------------------------------------------------ | N | Захід | Відповідальний | Строк виконання | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1. |Надати інформацію |Департамент | 29 червня 2010 | | |стосовно чинного |конституційного та | | | |законодавства, яке |адміністративного | | | |врегульовує питання|права | | | |безпеки документів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2. |Надати перелік |Департамент | 29 червня 2010 | | |нормативно-правових|конституційного та | | | |актів у сфері |адміністративного | | | |безпеки документів,|права | | | |які | | | | |потребуватимуть | | | | |внесення змін з | | | | |метою приведення їх| | | | |у відповідність до | | | | |міжнародних | | | | |стандартів, зокрема| | | | |стандартів ІКАО. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3. |Здійснити переклад |Державний | 5 липня 2010 | | |Закону України "Про|департамент з | | | |правовий статус |питань адаптації | | | |іноземців та осіб |законодавства | | | |без громадянства" | | | | |( 3929-12 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4. |Здійснити переклад |Державний | 5 липня 2010 | | |постанови Кабінету |департамент з | | | |Міністрів України |питань адаптації | | | |N 1074 |законодавства | | | |( 1074-95-п ) | | | | |від 29.12.95 р."Про| | | | |Правила в'їзду | | | | |іноземців та осіб | | | | |без громадянства, | | | | |їх виїзду та | | | | |транзитного проїзду| | | | |через територію | | | | |України" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5. |Направити на |Центр | 24 червня 2010 | | |погодження із |законопроектних | | | |заінтересованими |робіт | | | |центральними | | | | |органами виконавчої| | | | |влади проект Закону| | | | |України "Про | | | | |правовий статус | | | | |іноземців та осіб | | | | |без громадянства" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6. |Направити до |Центр | 1 липня 2010 | | |Кабінету Міністрів |законопроектних | | | |України проект |робіт | | | |Закону України "Про| | | | |правовий статус | | | | |іноземців та осіб | | | | |без громадянства" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7. |Здійснити |Департамент |До прийняття Закону| | |супроводження під |конституційного та | | | |час підготовки до |адміністративного | | | |другого читання та |права | | | |прийняття в цілому | | | | |проекту Закону | | | | |України "Про | | | | |Концепцію державної| | | | |міграційної | | | | |політики" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8. |Підготувати |Державний | 5 липня 2010 | | |переклад проекту |департамент з | | | |Закону "Про |питань адаптації | | | |Концепція державної|законодавства | | | |міграційної | | | | |політики", | | | | |підготовленого до | | | | |другого читання | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9. |Надати інформацію |Департамент | 29 червня 2010 | | |стосовно чинного |конституційного та | | | |законодавства, яке |адміністративного | | | |врегульовує питання|права | | | |притулку та | | | | |програм, | | | | |спрямованих на | | | | |інтеграцію біженців| | | | |у суспільство | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |10. |Надати інформацію |Департамент | 29 червня 2010 | | |стосовно |конституційного та | | | |інституційних |адміністративного | | | |аспектів надання |права | | | |статусу біженця в | | | | |Україні. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |11. |Здійснити переклад |Державний | 5 липня 2010 | | |проекту Закону |департамент з | | | |України "Про |питань адаптації | | | |протидію торгівлі |законодавства | | | |людьми", | | | | |розробленого | | | | |Мінсім'ямолодьспорт| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |12. |Здійснити переклад |Державний | 5 липня 2010 | | |проекту Закону |департамент з | | | |України "Про |питань адаптації | | | |внесення змін до |законодавства | | | |деяких законодавчих| | | | |актів України у | | | | |зв'язку з | | | | |ратифікацією | | | | |Конвенції Ради | | | | |Європи про заходи | | | | |щодо протидії | | | | |торгівлі людьми" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |13. |Направити на |Департамент | 25 червня 2010 | | |погодження із |міжнародного | | | |центральними |приватного права та| | | |органами виконавчої|правової допомоги | | | |влади проект Закону| | | | |"Про ратифікацію | | | | |Конвенції про | | | | |відмивання грошей, | | | | |пошук, арешт та | | | | |конфіскацію | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом та| | | | |про фінансування | | | | |тероризму" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |14. |Направити в МЗС з |Департамент | 2 липня 2010 | | |метою передачі в |міжнародного | | | |Адміністрацію |приватного права та| | | |Президента України |правової допомоги | | | |проект Закону "Про | | | | |ратифікацію | | | | |Конвенції про | | | | |відмивання грошей, | | | | |пошук, арешт та | | | | |конфіскацію | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом та| | | | |про фінансування | | | | |тероризму" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |15. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |про прийняття |законодавства про | | | |пакету |правосуддя, | | | |законопроектів, які|правоохоронну | | | |стосуються боротьби|діяльність та | | | |із корупцією, та |боротьбу із | | | |інформацію про |злочинністю | | | |питання та | | | | |міжнародні | | | | |стандарти, | | | | |враховані у | | | | |законопроектах | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |16. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |стосовно |законодавства про | | | |функціонування та |правосуддя, | | | |основних завдань |правоохоронну | | | |Національного |діяльність та | | | |антикорупційного |боротьбу із | | | |комітету, |злочинністю | | | |створеного Указом | | | | |Президента України | | | | |від 26 березня | | | | |2010 року | | | | |N 454/2010 | | | | |( 454/2010 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |17. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |щодо |законодавства про | | | |законопроектів, |правосуддя, | | | |розроблених у |правоохоронну | | | |рамках |діяльність та | | | |Національного |боротьбу із | | | |антикорупційного |злочинністю | | | |комітету, та | | | | |основних | | | | |законодавчих змін, | | | | |які планується | | | | |внести зазначеними | | | | |законопроектами. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |18. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |про прогрес у |законодавства про | | | |реалізації |правосуддя, | | | |Концепції подолання|правоохоронну | | | |корупції в Україні |діяльність та | | | |"На шляху до |боротьбу із | | | |доброчесності" |злочинністю | | | |( 742/2006 ) | | | | |з жовтня 2010 року.| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |19. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |стосовно засад |законодавства про | | | |діяльності |правосуддя, | | | |Урядового |правоохоронну | | | |повноваженого з |діяльність та | | | |антикорупційної |боротьбу із | | | |політики, його |злочинністю | | | |основних функцій та| | | | |повноважень | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |20. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |про підстави |законодавства про | | | |припинення |правосуддя, | | | |діяльності |правоохоронну | | | |Координаційного |діяльність та | | | |комітету по |боротьбу із | | | |боротьбі з |злочинністю | | | |корупцією та | | | | |організованою | | | | |злочинністю | | | | |відповідно до | | | | |Указів Президента | | | | |України N 208/2005 | | | | |( 208/2005 ) від | | | | |8 лютого 2005 року | | | | |та N 1084/2006 | | | | |( 1084/2006 ) від | | | | |15 грудня 2006 року| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |21. |Надати інформацію |Департамент | 5 липня 2010 | | |стосовно нових |законодавства про | | | |механізмів |правосуддя, | | | |декларування |правоохоронну | | | |доходів відповідно |діяльність та | | | |Закону України "Про|боротьбу із | | | |засади запобігання |злочинністю | | | |та протидії | | | | |корупції" | | | | |( 1506-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |22. |Надати інформацію |Державний | 5 липня 2010 | | |про стан |департамент з | | | |ратифікації |питань адаптації | | | |Конвенції Ради |законодавства | | | |Європи про захист | | | | |осіб стосовно | | | | |автоматизованої | | | | |обробки даних | | | | |особистого | | | | |характеру 1981 року| | | | |та Додаткового | | | | |протоколу до неї | | | | |2001 року щодо | | | | |органів нагляду та | | | | |транскордонних | | | | |потоків даних | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |23. |Надати інформацію |Департамент | 23 червня 2010 | | |стосовно стану |міжнародного | | | |ратифікації Другого|приватного права та| | | |додаткового |правової допомоги | | | |протоколу до | | | | |Конвенції Ради | | | | |Європи про взаємну | | | | |допомогу у | | | | |кримінальних | | | | |справах ( 994_518 )| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |24. |Підготувати | | | | |переклад проекту | | | | |Закону "Про | | | | |ратифікацію Другого| | | | |додаткового | | | | |протоколу до | | | | |Конвенції Ради | | | | |Європи про взаємну | | | | |допомогу у | | | | |кримінальних | | | | |справах" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |25. |Підготувати |Департамент | 25 червня 2010 | | |пропозиції стосовно|конституційного та | | | |повноважень |адміністративного | | | |Уповноваженого |права Державний | | | |державного органу з|департамент з | | | |питань захисту |питань адаптації | | | |персональних даних |законодавства | | | |відповідно до | | | | |Закону України "Про| | | | |захист персональних| | | | |даних" ( 2297-17 ) | | | | |та пропозиції щодо | | | | |внесення | | | | |відповідних змін у | | | | |законодавство | | | ------------------------------------------------------------------вгору