Документ v056u710-09, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2009

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Розпорядження
Кабінету Міністрів України
"Про передачу цілісного майнового комплексу
державного підприємства "Південь"
до сфери управління Держкомпідприємництва"

м. Київ Справа N 2-53/2009
3 листопада 2009 року
N 56-у/2009

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Кампа Володимира Михайловича - доповідача, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
( n0035100-09 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про передачу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Південь" до сфери управління Держкомпідприємництва"
від 17 червня 2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) (Урядовий кур'єр,
2009 р., 26 червня).
Заслухавши суддю-доповідача Кампа В.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
визнати таким, що не відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР )
(є неконституційним), Розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про передачу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Південь" до сфери управління Держкомпідприємництва"
від 17 червня 2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) (далі -
Розпорядження), дію якого зупинено Указом "Про зупинення дії
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року
N 683-р" від 14 вересня 2009 року N 746 ( 746/2009 ) згідно з
пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Глава держави стверджує, що, вирішивши Розпорядженням
( 683-2009-р ) питання управління військовим майном без участі
Міністерства оборони України, Кабінет Міністрів України діяв у
спосіб, не передбачений Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України "Про правовий режим майна у Збройних Силах
України" ( 1075-14 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), чим порушив
положення частини другої статті 6, статті 8, частини другої
статті 19, частини третьої статті 113, пункту 5 статті 116
Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до яких Кабінет
Міністрів України повинен керуватися у своїй діяльності
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
На підтвердження своєї думки автор клопотання наводить
правові позиції Конституційного Суду України, викладені у рішеннях
від 19 червня 2001 року N 9-рп/2001 ( v009p710-01 ) у справі щодо
стажу наукової роботи, від 28 січня 2003 року N 2-рп/2003
( v002p710-03 ) у справі про повноваження Президента України
реорганізовувати центральні органи виконавчої влади, від 1 квітня
2008 року N 3-рп/2008 ( va03p710-08 ) у справі про Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 26 жовтня 2009 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі.
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Згідно з пунктом 4 частини другої статті 39, частиною першою
статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному поданні має зазначатися правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або
його окремих положень, предметом розгляду Конституційного Суду
України може бути конституційне подання, в якому викладено
аргументи, що свідчать про невідповідність положень цього акта
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Мотивуючи неконституційність Розпорядження ( 683-2009-р ),
суб'єкт права на конституційне подання наводить зміст норм,
закріплених у частині другій статті 6, статті 8, частині другій
статті 19, частині третій статті 113, пункті 5 статті 116
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), та відтворює вказані
правові позиції Конституційного Суду України.
Однак у конституційному поданні ( n0035100-09 ) немає
правового обґрунтування тверджень щодо неконституційності
Розпорядження ( 683-2009-р ), що є підставою для відмови у
відкритті конституційного провадження у справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
( n0035100-09 ) вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України ( n0035100-09 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства
"Південь" до сфери управління Держкомпідприємництва" від 17 червня
2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) на підставі пункту 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання ( n0035100-09 ) вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору