Документ v055u710-10, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням
53 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих
положень Закону України "Про Вищу раду юстиції"
та Кодексу адміністративного судочинства України

м. Київ Справа N 2-53/2010
14 вересня 2010 року
N 55-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича - доповідача, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) окремих положень Закону України
"Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 року N 22/98-ВР
( 22/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25,
ст. 146; 2010 р., N 26, ст. 272) (далі - Закон) та Кодексу
адміністративного судочинства України зі змінами ( 2747-15 )
(далі - Кодекс).
Заслухавши суддю-доповідача Винокурова С.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 53 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), положення Закону
( 22/98-ВР ), а саме:
- частин першої, другої, третьої статті 25 ( 22/98-ВР ) щодо
права Вищої ради юстиції витребувати копії судових справ, розгляд
яких не закінчено;
- частини третьої статті 27 ( 22/98-ВР ) стосовно
встановлення порядку оскарження актів Вищої ради юстиції виключно
до Вищого адміністративного суду України;
- частини другої статті 32 ( 22/98-ВР ) щодо визначення
вчинків, які є порушенням суддею присяги.
Народні депутати України також просять визнати такими, що не
відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є
неконституційними), положення Кодексу ( 2747-15 ):
- частини четвертої статті 18 ( 2747-15 ) стосовно
встановлення підсудності справ стосовно оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
ради юстиції Вищому адміністративному суду України;
- частини другої статті 19 ( 2747-15 ) щодо встановлення
винятку із загального правила стосовно підсудності справ з приводу
оскарження актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції,
які стосуються інтересів конкретної особи;
- частини шостої статті 171-1 ( 2747-15 ) стосовно
неможливості оскаржити рішення суду щодо рішень, дій та
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
ради юстиції.
Необхідність звернення до Конституційного Суду України автори
клопотання обґрунтовують тим, що вказаними положеннями Закону
( 22/98-ВР ) та Кодексу ( 2747-15 ) після внесення до них змін
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" від
13 травня 2010 року N 2181-VI ( 2181-17 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2010 р., N 26, ст. 272) порушується принцип
розподілу влад, здійснюється вплив на суддів з боку Вищої ради
юстиції, обмежується обсяг незалежності та недоторканності суддів,
обмежується право громадян на доступ до правосуддя.
На думку народних депутатів України, оспорювані положення
( 22/98-ВР, 2747-15 ) суперечать частині першій статті 6, статті
8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55,
частині першій статті 64, частині першій статті 124, частинам
першій, другій статті 126, частині п'ятій статті 127, статті 128,
частині першій статті 129, статті 131 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 7 вересня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції
України ( 254к/96-ВР ) частини четвертої статті 18, частини другої
статті 19, частини шостої статті 171-1 Кодексу ( 2747-15 ) на
підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному поданні.
Стосовно перевірки на відповідність Конституції України
( 254к/96-ВР ) частин першої, другої, третьої статті 25, частини
третьої статті 27, частини другої статті 32 Закону ( 22/98-ВР )
Друга колегія суддів Конституційного Суду України цією ж Ухвалою
відкрила конституційне провадження у справі.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
На час звернення авторів клопотання до Конституційного Суду
України були чинними положення частини четвертої статті 18,
частини другої статті 19, частини шостої статті 171-1 Кодексу
( 2747-15 ) зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення
зловживань правом на оскарження" ( 2181-17 ). Однак 7 липня
2010 року прийнято Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
N 2453-VI ( 2453-17 ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55/1,
ст. 1900), яким вказані статті Кодексу ( 2747-15 ) викладено в
новій редакції.
Оскільки юрисдикція Конституційного Суду України поширюється
тільки на чинні нормативно-правові акти, то клопотання суб'єкта
права на конституційне подання про вирішення питання щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) зазначених положень Кодексу ( 2747-15 ) не
підлягає розгляду Конституційним Судом України.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 39, 45, 50, 71
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) частини четвертої статті 18, частини другої
статті 19, частини шостої статті 171-1 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) зі змінами на підставі пункту 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору