Документ v054u710-10, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням
громадянки Панченко Юлії Григорівни щодо офіційного
тлумачення положень статей 41, 55 Конституції України,
статей 328, 331, частин першої, третьої статті 368,
статей 391, 392 Цивільного кодексу України, статей 60,
63, 66, 69, 70, 71 Сімейного кодексу України,
статей 18, 19 Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

м. Київ Справа N 2-51/2010
14 вересня 2010 року
N 54-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, доповідача, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянки
Панченко Юлії Григорівни щодо офіційного тлумачення положень
статей 41, 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 328, 331,
частин першої, третьої статті 368, статей 391, 392 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), статей 60, 63, 66, 69, 70, 71
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), статей 18, 19 Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень" від 1 липня 2004 року N 1952-IV ( 1952-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) з
наступними змінами (далі - Закон).
Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А.А. та дослідивши
матеріали конституційного звернення, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне звернення - Панченко Юлія
Григорівна - порушує питання про офіційне тлумачення положень
статей 41, 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 328, 331,
частин першої, третьої статті 368, статей 391, 392 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), статей 60, 63, 66, 69, 70, 71
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), статей 18, 19 Закону
( 1952-15 ).
Панченко Ю.Г. вважає, що судами загальної юрисдикції під час
здійснення правосуддя було порушено її право власності на частину
спільного майна подружжя. Неоднозначність застосування
законодавчих актів автор клопотання вбачає у порушенні принципу
рівноправності подружжя, передбаченого положеннями Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ), через неправильне застосування судами
положень статті 331 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) без
врахування статті 328, частини третьої статті 368, статей 391, 392
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статей 18, 19 Закону
( 1952-15 ).
2. Ухвалою Третьої колегії суддів Конституційного Суду
України від 7 вересня 2010 року відмовлено у відкритті
конституційного провадження у справі на підставі пункту 2 статті
45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України судами
України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод.
Під неоднозначним застосуванням положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України слід розуміти різне
застосування одних і тих самих норм цих правових актів судами
України, іншими органами державної влади за однакових юридично
значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від
12 травня 2010 року N 31-у/2010) ( v031u710-10 ).
Аналіз змісту конституційного звернення свідчить, що автор
клопотання не навів фактів неоднозначного застосування судами
положень статей 41, 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей
328, 331, частин першої, третьої статті 368, статей 391, 392
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статей 60, 63, 66, 69, 70,
71 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), статей 18, 19 Закону
( 1952-15 ). Натомість Панченко Ю.Г. фактично висловлює незгоду із
судовими рішеннями, які набрали законної сили.
Таким чином, є підстави для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянки Панченко Юлії Григорівни
щодо офіційного тлумачення положень статей 41, 55 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статей 328, 331, частин першої, третьої
статті 368, статей 391, 392 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
статей 60, 63, 66, 69, 70, 71 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ), статей 18, 19 Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 1 липня
2004 року N 1952-IV ( 1952-15 ) з наступними змінами на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору