Документ v054u710-04, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2004

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним
поданням 59 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Указу Президента України
"Про передачу залізничних військ Збройних
Сил України у підпорядкування Міністерству
транспорту України" від 27 січня 2003 року
N 46/2003

м. Київ Справа N 2-43/2004
30 червня 2004 року
N 54-у/2004

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича - суддя-доповідач, Німченка Василя Івановича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича,
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про передачу
залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування
Міністерству транспорту України" від 27 січня 2003 року
N 46/2003 ( 46/2003 ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5,
ст. 173).
Заслухавши суддю-доповідача Мироненка О.М. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 59 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням розглянути питання про відповідність Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Указу Президента України "Про передачу
залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування
Міністерству транспорту України" ( 46/2003 ) (далі - Указ).
Народні депутати України вважають, що передача згідно з
Указом ( 46/2003 ) залізничних військ Збройних Сил України у
підпорядкування цивільному міністерству - Міністерству транспорту
України не відповідає вимогам статті 17 Конституції України
( 254к/96-ВР ), зокрема частинам другій та шостій, відповідно до
яких оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України;
на території України забороняється створення і функціонування
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Крім того,
на думку суб'єкта права на конституційне подання, Указ ( 46/2003 )
покладає початок руйнації Збройних Сил України як єдиного
воєнно-промислового комплексу, "є суспільно небезпечним" (особливо
його стаття 3) та суперечить положенням статті 10 Закону України
"Про оборону України" ( 1932-12 ), відповідно до яких Міністерство
оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує
проведення в життя державної політики у сфері оборони,
функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і
підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них
функцій і завдань.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 16 червня 2004 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
5 лютого 2004 року було прийнято Закон України "Про Державну
спеціальну службу транспорту" N 1449-IV ( 1449-15 ) (далі -
Закон), яким передбачається передача залізничних військ Збройних
Сил України з підпорядкування Міністерства оборони України до
Міністерства транспорту України (пункт 2 розділу VIII "Прикінцеві
положення") та перетворення їх на невійськову Державну спеціальну
службу транспорту - спеціалізований державний орган транспорту у
складі Міністерства транспорту України, призначений для
забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в
умовах воєнного і надзвичайного стану (частина перша статті 1).
Відповідно до пункту 1 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону
( 1449-15 ) останній набрав чинності з дня його опублікування, а
саме з 10 березня 2004 року (Урядовий кур'єр, 2004 р.,
10 березня).
У зв'язку з врегулюванням на законодавчому рівні перетворення
залізничних військ Збройних Сил України на Державну спеціальну
службу транспорту в складі Міністерства транспорту України, а
також статусу, правових основ організації, основних завдань і
функцій останньої, змінилися за змістом підстави, на яких
обгрунтовувалися твердження щодо неконституційності Указу
( 46/2003 ). Тому конституційне подання народних депутатів України
після набрання чинності Законом ( 1449-15 ) не відповідає вимогам
статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Враховуючи наведене та керуючись частиною другою статті 147,
статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45,
50, 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про передачу
залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування
Міністерству транспорту України" від 27 січня 2003 року N 46/2003
( 46/2003 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскаржена.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору