Документ v0534500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.08.2014  № 534

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515

З метою підвищення ефективності застосування інструментів впливу на грошово-кредитний ринок України, зокрема вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті, відповідно до статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статтями 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 "Про врегулювання ситуації на валютному ринку України" такі зміни:

в абзаці шістнадцятому пункту 2 слова "не пізніше ніж" замінити словом "виключно";

доповнити постанову після пункту 3 трьома новими пунктами такого змісту:

"4. У зв'язку із запровадженням вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону в розмірі 100% уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку мають бути продані в повному обсязі згідно з порядком, визначеним у пункті 2 цієї постанови.

5. Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в іноземній валюті юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів (далі - клієнти) з метою використання цієї іноземної валюти на внутрішньому ринку України.

Уповноважені банки надають кредити в іноземній валюті клієнтам виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань.

У разі виявлення випадків кредитування в іноземній валюті на внутрішні зобов'язання клієнтів Національний банк України застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, включно до відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

6. Після закінчення функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України банк протягом наступних двох годин поточного дня подає розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов'язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день.

Розгорнута заявка уключає інформацію про загальний обсяг надходжень та загальний обсяг обов'язкового продажу за кодами іноземної валюти, інформацію про вид надходження і розширену інформацію для операцій, сума яких становить більше 50000 доларів США в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України поточного робочого дня. У розширеній інформації банк в окремому записі зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, скорочену назву юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи-підприємця, код валюти, обсяг обов'язкового продажу".

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 уважати відповідно пунктами 7 - 9.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору