Документ v0523874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.06.2018  № 523

Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
21.06.2018 № 523

ПРАВИЛА
організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та відповідних територіальних органів НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП, та які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання (далі - ліцензіати).

На суб’єктів господарювання, зазначених в абзаці першому цього пункту, не поширюються Правила організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717.

1.4. Подання до НКРЕКП форм звітності відповідно до цих Правил здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензійних умов та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді (зміні) тарифів.

1.5. Ліцензіати зобов'язані подавати до НКРЕКП форми звітності, наведені в додатках   1 - 8 до цих Правил.

2. Складання та подання форм звітності

2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.2. Показники звітів зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо.

2.3. Ліцензіат визначає посадову особу (виконавця), відповідальну за підготовку інформації відповідної форми звітності.

2.4. Звіти підписуються керівником (власником) або уповноваженою особою ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем. У звітах зазначаються посади, прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.5. Посадові особи, які підписали звіти, відповідають за достовірність, повноту і своєчасність подання даних відповідно до законодавства України.

2.6. Ліцензіати електронною поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях подають звіти до НКРЕКП та відповідного ТО НКРЕКП.

2.7. За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат, що провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії), постачання теплової енергії, крім звітів по відокремлених підрозділах, подає консолідований звіт.

2.8. Ліцензіати надсилають звіти на електронні адреси НКРЕКП та ТО НКРЕКП:

fte@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері теплопостачання);

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Вінницькій області - energo.vn@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Волинській області - energo.vol@newline.net.ua; nerc@oblenergy.itt.net.ua;

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Дніпропетровській області - energo.dp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Житомирській області - energo.zt@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Закарпатській області - energo.zk@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області - energo.zp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в Івано-Франківській області - energo.if@newline.net.ua;

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у м. Києві та Київській області - kievtp@ukr.net;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Кіровоградській області - energo.kr@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Львівській області - energo.lviv@newline.net.ua; nkre@loe.lviv.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Миколаївській області - energo.mk@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в Одеській області - otp.nkre@meta.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Полтавській області - energo.pl@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області - energo.rovno@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Сумській області - energo.sumy@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Тернопільській області - energo.te@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Харківській області - energo.kh@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Херсонській області - energo.ks@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Хмельницькій області - energo.km@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Черкаській області - energo.ck@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернівецькій області - energo.cv@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернігівській області - energo.cn@newline.net.ua.

2.9. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за адресою: www.nerc.gov.ua.

2.10. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до НКРЕКП (03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19) та відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів. ТО НКРЕКП здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту, коректність даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.11. Датою подання звіту вважається день фактичної його реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата.

2.12. Кінцевим терміном подання звітів до НКРЕКП електронною поштою та на паперових носіях є термін, зазначений окремо у відповідній формі звітності. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.13. Вносити будь-які зміни до структури таблиць, формул тощо в електронних формах звітності забороняється.

2.14. У разі якщо у звітах виявлено помилки за результатами проведення перевірок контролюючих органів чи відбулись зміни даних у фінансовій або статистичній звітності, їх виправлення здійснюються у звітах за відповідний період, а також у наростаючих підсумкових даних звітів наступних звітних періодів та мають бути відображені в поясненнях до звіту.

Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом на електронні адреси НКРЕКП і ТО НКРЕКП та на паперових носіях окремим листом з відповідними обґрунтованими поясненнями причин внесених змін з наданням підтверджуючих документів (акт перевірки, уточнена звітність, надана до відповідного органу тощо).

2.15. У разі відсутності здійснення ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форми звітності, указуючи при цьому нульові значення відповідних показників за звітний період.

3. Перелік форм звітності, що додаються до цих Правил

3.1. Форма звітності № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів» (додаток 1).

3.2. Форма звітності № 2СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)» (додаток 2).

3.3. Форма звітності № 3СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії» (додаток 3).

3.4. Форма звітності № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) «Звіт щодо виконання інвестиційної програми на _____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії» (додаток 4).

3.5. Форма звітності № 5СР-НКРЕКП-тепло (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата» (додаток 5).

3.6. Форма звітності № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) «Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)» (додаток 6).

3.7. Форма звітності № 7СР-НКРЕКП-тепло (річна) «Звіт про показники регуляторної бази активів, амортизації регуляторної бази активів та доходу на регуляторну базу активів у сфері транспортування теплової енергії» (додаток 7).

3.8. Форма звітності № 8СР-НКРЕКП-тепло (річна) «Звіт щодо виконання цільових показників та завдань (встановлених параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії)» (додаток 8).

4. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів»

4.1. Звіт за формою № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна) подається ліцензіатом до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні у випадку, якщо він здійснює одночасно діяльність з виробництва теплової енергії та транспортування теплової енергії.

4.2. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) до звіту включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) звітні показники в натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до двох знаків після коми. Показники рядків 435 - 485 наводяться в цілих числах;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

7) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

8) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

9) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

4.3. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з двох розділів: I - «Використання палива на виробництво теплової енергії» (рядки 005 - 150 заповнюються даними за звітний місяць, рядки 155 - 300 заповнюються даними наростаючим підсумком з початку року) та II - «Виробництво теплової енергії» (рядки 305 - 490);

2) усі показники звіту заповнюються відносно теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата. Показники щодо теплової енергії, придбаної ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання, у звіті не відображаються;

3) у графах 1 - 5 розділу I відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 6 - 12 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

4) у графах 1 - 4 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва: графа 1 - вугілля, графа 2 - природний газ, графа 3 - мазут, графа 4 - інші. У графі 5 наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії котельнями, що дорівнює сумі показників у графах 1 - 4;

5) у графах 6 - 11 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: графа 6 - вугілля, графа 7 - природний газ, графа 8 - мазут, графа 9 - деревина (пелети, тирса тощо), графа 10 - електрична енергія для потреб теплових насосів, графа 11 - інші;

6) у графі 12 розділу I наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, що дорівнює сумі показників у графах 6 - 11 цього розділу;

7) якщо ліцензіат використовує декілька видів палива, крім тих, що зазначені у графах 1 - 3 та 6 - 10 розділу I, сумарні показники щодо всіх інших видів палива (крім рядків 045 - 075, 195 - 225) відображаються відповідно у графах 4 та 11 «інші» з урахуванням повної розшифровки всіх рядків розділу I форми звітності № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна) за кожним видом палива, що ввійшли до відповідних граф «інші», окремо;

8) якщо ліцензіат використовує декілька видів деревини (пелети, дрова тощо), то у графі 9 розділу I наводиться інформація щодо того виду деревини, який використовується ліцензіатом у найбільшому обсязі порівняно з іншими видами. Показники щодо всіх інших видів деревини відображаються у графі 11 «інші» розділу I (з розшифровкою за кожним видом палива окремо згідно з розділом I форми звітності № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна));

9) значення показників у графі 13 розділу I дорівнює сумі показників у графах 5 та 12 цього розділу;

10) у графах 1 - 3 розділу II відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 4 - 7 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

11) у графах 1 - 3 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються без розшифрування за видами палива: графа 1 - фактично за звітний місяць, графа 2 - фактично з початку року, графа 3 - ураховано в тарифах на теплову енергію з початку року, що діяли протягом звітного періоду;

12) у графах 4 - 7 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії відображаються без розшифрування за видами палива: графа 4 - фактично за звітний місяць,     графа 5 - фактично з початку року, графа 6 - ураховано в тарифах на виробництво теплової енергії з початку року, що діяли протягом звітного періоду, графа 7 - ураховано в тарифах на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії з початку року, що діяли протягом звітного періоду;

13) у разі зміни протягом звітного періоду тарифів на виробництво теплової енергії графи 3, 6 та 7 розділу II заповнюються як сумарні та середньозважені показники, що передбачені виробничою програмою, урахованою у відповідних тарифах, що діяли протягом звітного періоду;

14) у графах 8 - 10 розділу II наводиться узагальнююче значення показників щодо виробництва теплової енергії котельнями та власними теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: показники графи 8 дорівнюють сумі показників у графах 1 і 4, показники графи 9 дорівнюють сумі показників у графах 2 і 5, показники графи 10 дорівнюють сумі показників у графах 3 і 6;

15) показники граф 1, 2, 4, 5 розділу II звіту повинні ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який ураховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначений виходячи з фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показниками приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

16) показники рядків 405 - 410 щодо витрат електроенергії на технологічні потреби виробництва теплової енергії заповнюються за таким же принципом розподілу ліцензіатом витрат на електроенергію між ліцензованими видами діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії, що і при формуванні тарифів на виробництво теплової енергії та транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання, який ліцензіат повинен виконати відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року № 967 (далі - Порядок № 967). Зокрема, до витрат електроенергії на виробництво теплової енергії включаються витрати електроенергії, що споживається тягодуттьовим (димососи, вентилятори) та іншим обладнанням, що може бути віднесено до діяльності з виробництва теплової енергії, та не включаються витрати електроенергії, що споживається тепловими пунктами та насосними станціями, насосами підживлення, мережевими насосами, насосами холодної води та іншим устаткуванням, що може бути віднесено до діяльності з транспортування теплової енергії;

17) показники рядка 420 щодо витрат води на технологічні потреби виробництва теплової енергії заповнюються за таким же принципом розподілу ліцензіатом витрат на воду для технологічних потреб між ліцензованими видами діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії, що і при формуванні тарифів на виробництво теплової енергії та транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання, який ліцензіат повинен виконати відповідно до вимог пункту 2.1 Порядку. Зокрема, до витрат води на технологічні потреби виробництва теплової енергії включають витрати на воду для заповнення котлоагрегатів, продувку парових котлів, охолодження тягодуттьового (димососів, вентиляторів) та іншого обладнання, що може бути віднесено до діяльності з виробництва теплової енергії, та не включаються витрати води на підживлення та наповнення мереж, регенерацію фільтрів, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж та інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії;

18) показники рядків 435 та 465 звіту мають відповідати даним, що подавались ліцензіатом для отримання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості джерел виробництва теплової енергії, котлів (котлоагрегатів) у власності або користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду тощо);

19) показники звіту у рядках 005 та 155 «Витрати умовного палива, у тому числі:», 045 та 195 «Витрати палива в натуральному вимірі, у тому числі:», 080 та 230 «Вартість палива з транспортуванням і постачанням, у тому числі:», 120 та 270 «Вартість одиниці натурального палива», 315 «Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів, у тому числі:», 360 «Корисний відпуск теплової енергії, виробленої на власних джерелах ліцензіата, усього, у тому числі:» наводяться в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, із них для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності;

20) показники звіту заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. У рядках звіту 150 та 300 довідково наводиться обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати під час транспортування газорозподільними мережами;

21) у рядку 455 «ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість джерел виробництва, на яких установлені котли (котлоагрегати), що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно» наводиться кількість джерел виробництва теплової енергії ліцензіата, на яких установлені котли, що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно;

22) у рядку 460 «ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії у власності ліцензіата на кінець звітного періоду» наводиться кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії ліцензіата на кінець звітного періоду.

5. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)»

5.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 2СР-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) до звіту включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) показники звіту мають ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який ураховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначений  виходячи з обсягу фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг теплової енергії, купованої в інших суб'єктів господарювання, обсяг надходження теплової енергії від інших суб'єктів господарювання для подальшого транспортування мережами ліцензіата, обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показами приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

5) показники звіту повинні відповідати даним, що подавались ліцензіатом для одержання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості теплових пунктів, протяжності теплових мереж тощо);

6) абсолютні звітні показники наводяться: у розділі I - у Гкал та в цілих числах; у розділі II: витрати води - у тис. куб. м, електричної енергії - у тис. кВт·год, тривалість періодів - у добах, кількість теплопунктів, шт. - у цілих числах, температура - у °C, питомі витрати електроенергії - у кВт·год/Гкал з двома знаками після коми, протяжність трубопроводів - у км, фактичне максимальне приєднане навантаження - у Гкал/год з трьома знаками після коми;

7) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

10) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

5.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) у звіті відображаються в натуральному виразі за звітний місяць та наростаючим підсумком з початку року: обсяги корисного відпуску теплової енергії, надходження в мережу і відпуску з мережі теплової енергії та додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії;

2) звіт складається з двох розділів: розділ I «Обсяги надходження в мережу та відпуску з мережі теплової енергії в Гкал» (рядки 005 - 345), що у графі 1 заповнюється даними за звітний місяць, у тому числі у графі 2 - за показниками приладів обліку, у графі 3 заповнюється даними за період з початку року, у тому числі у графі 4 - за показниками приладів обліку; розділ II «Додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії», що у графах 1 та 2 заповнюється даними за звітний місяць (рядки 350, 355, 370, 375 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно), у графах 3 - 5 - даними за період з початку року (рядки 350, 355, 370, 375 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно);

3) окремі показники звіту розшифровуються в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності, з деталізацією для потреб опалення, постачання гарячої води, вентиляції та технологічних потреб;

4) показники звіту щодо потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів ліцензіата заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. Усі показники звіту щодо релігійних організацій не включають показники, що стосуються обсягів теплової енергії, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. Показники щодо таких обсягів відображаються в показниках звіту щодо інших споживачів;

5) у рядку 165 «відпуск теплової енергії інших власників, яка протранспортована тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі:» відображається обсяг відпуску теплової енергії інших власників, яка була протранспортована мережами ліцензіата, але не була придбана ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання;

6) у рядках 210 та 235 відображається обсяг теплової енергії, відпущеної з колекторів джерел виробництва теплової енергії ліцензіата в теплову мережу інших транспортувальників через власні мережі (тобто теплова енергія з колекторів ліцензіата спочатку відпускається в мережі ліцензіата, а з них - у мережі інших теплотранспортуючих організацій);

7) у рядку 330 «ДОВІДКОВО: рівень нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, урахований при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, у %» відображається відсоток нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, урахований при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, у відсотках;

8) у рядках 335 та 340 графи 3 відображаються показники, ураховані при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання, а саме: цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах, встановлене НКРЕКП, та цільовий показник втрат теплової енергії в мережах, встановлений НКРЕКП.

Відхилення фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата від цільового показника втрат теплової енергії в мережах наводиться в рядку 345 графи 3 та в електронній формі звіту визначається автоматично;

9) у розділі II відображаються в натуральному виразі додаткові показники,

пов'язані з транспортуванням теплової енергії:

у рядку 350 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, урахована при встановленні тарифів;

у рядку 355 - фактична середня температура зовнішнього повітря;

у рядку 360 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в опалювальний період. У разі наявності декількох температурних графіків показники заносяться через «;», наприклад, 150 - 70; 95 - 70;

у рядку 365 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в міжопалювальний період;

у рядку 370 - тривалість функціонування системи теплопостачання, урахована при встановленні тарифів;

у рядку 375 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання;

у рядку 380 - нормативні градусодоби;

у рядку 385 - фактичні градусодоби.

Градусодоба - це добуток відповідної кількості діб опалювального періоду на різницю між нормативною температурою повітря в опалюваному приміщенні та середньодобовою температурою зовнішнього повітря;

10) у разі заповнення форми звітності за звітні періоди, протягом яких починається або закінчується опалювальний період, рядки 350, 355, 370, 375 заповнюються даними за звітний місяць та за період з початку року з розбивкою за опалювальний та міжопалювальний періоди окремо відповідно до кількості діб роботи системи централізованого опалення в цьому звітному періоді;

11) датою початку або закінчення опалювального періоду вважається дата, визначена рішенням органів місцевого самоврядування про початок або закінчення опалювального періоду;

12) показники рядків 350 та 355 повинні формуватися виходячи з кількості діб опалювального або міжопалювального періодів відповідного звітного періоду, визначених у рядках 370 та 375 відповідно;

13) у рядку 425 «Загальна протяжність розподільчих мереж, що не знаходяться на балансі ліцензіата (безхозні та/або абонентські мережі), у тому числі:» відображаються дані щодо протяжності теплових мереж, які не мають власника та не знаходяться на балансі ліцензіата;

14) у рядках 460 «фактичні» та 465 «ураховані при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії» наводяться витрати води на транспортування теплової енергії, до яких включаються витрати води на підживлення та наповнення мереж, регенерацію фільтрів, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж, та інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії;

15) у рядках 470 «фактичні», 475 «ураховані при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії», 480 «нормативні» наводяться витрати води на підживлення теплових мереж, а в рядках 485 «фактична», 490 «урахована при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії», 495 «нормативна» наводиться годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі;

16) у рядках 500 «фактичні», 505 «ураховані при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії (цільовий показник витрат електроенергії, встановлений НКРЕКП)», 510 «нормативні» наводяться витрати електроенергії на транспортування теплової енергії, до яких включаються витрати електроенергії, що споживається тепловими пунктами та насосними станціями, насосами підживлення, мережевими насосами, насосами холодної води та іншим устаткуванням, що може бути віднесено до діяльності з транспортування теплової енергії.

У рядках 515 «фактичні», 520 «ураховані при встановленні тарифів на транспортування теплової енергії», 525 «нормативні» наводяться витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії;

17) дані рядків 550 - 670 «Фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:» повинні відповідати показникам навантаження, на підставі яких здійснюється нарахування плати споживачам у разі застосування двоставкових тарифів.

6. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 3СР-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії»

6.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 3СР-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) до звіту включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) усі показники звіту наводяться з точністю до трьох знаків після коми;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у графах 7 - 8 звіту довідково наводяться показники за цими видами діяльності;

7) показники щодо теплової енергії, яка використовується для господарських потреб ліцензованої діяльності, у звіті не відображаються;

8) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

9) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

10) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

6.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) у графах 1 - 9 наводяться показники щодо розрахунків за реалізовану теплову енергію (графи 1 - 5), транспортування теплової енергії (графа 6), послуги з централізованого опалення (графа 7), послуги з централізованого постачання гарячої води (графа 8) та всього за теплову енергію, транспортування теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (графа 9);

2) графи 1 - 5 заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами на теплову енергію, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів;

3) у графі 1 «виконавці послуг населенню з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо» відображаються показники щодо розрахунків виконавців послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо за реалізовану їм теплову енергію. Показники цієї графи заповнюються, якщо ліцензіат здійснює реалізацію теплової енергії іншим суб'єктам господарювання, що є виконавцями послуг для населення з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо, за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб населення;

4) у графі 2 «бюджетні установи» відображаються показники щодо розрахунків бюджетних установ за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб бюджетних установ;

5) у графі 3 «релігійні організації» відображаються показники щодо розрахунків релігійних організацій за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб релігійних організацій;

6) у графі 4 «інші споживачі» відображаються показники щодо розрахунків інших споживачів (у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, крім послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) за реалізовану їм теплову енергію. До інших споживачів відносяться всі споживачі, що не ввійшли до зазначених вище категорій споживачів та яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифом на теплову енергію, встановленим ліцензіату для потреб інших споживачів;

7) у графі 5 «теплопостачальні організації, що купують теплову енергію для подальшого продажу, у тому числі:» відображаються показники щодо розрахунків інших теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію ліцензіата для подальшого продажу споживачам, у розрізі категорій споживачів. Значення графи 5 дорівнює сумі показників граф 5.1 «населенню», 5.2 «бюджетним установам», 5.3 «релігійним організаціям», 5.4 «іншим споживачам». Заповнення показників у цих графах здійснюється аналогічно до показників у графах 1 - 4 (за тарифами, встановленими для відповідної категорії споживачів);

8) у графі 6 «За транспортування теплової енергії» відображаються показники щодо розрахунків за транспортування ліцензіатом теплової енергії інших власників, що здійснюються за встановленим ліцензіату тарифом на транспортування теплової енергії;

9) у графі 7 «За послуги з централізованого опалення населенню, усього» відображаються показники щодо розрахунків населення за послуги з централізованого опалення з урахуванням пільг та субсидій;

10) у графі 7.1 «з них пільги та субсидії» відображаються показники суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого опалення;

11) у графі 8 «За послуги з централізованого постачання гарячої води, усього, у тому числі:» відображаються показники щодо розрахунків споживачів за послуги з централізованого постачання гарячої води з урахуванням пільг та субсидій. Показник графи 8 дорівнює сумі показників у графах 8.1 «населенню, усього», 8.2 «для потреб управителів багатоквартирних будинків», 8.3 «бюджетним установам», 8.4 «релігійним організаціям», 8.5 «іншим споживачам»;

12) у графі 8.1.1 «з них пільги та субсидії» відображаються показники суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води;

13) у рядку 05 «Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року» відображається сума дебіторської заборгованості споживачів, яка залишилася непогашеною станом на початок року відповідно до показника реалізації за кожною графою. Значення цього показника в рядку 05 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

14) у рядку 10 «Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця» відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на початок звітного місяця;

15) у рядку 15 «Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року» відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок року. Значення цього показника у рядку 15 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

16) у рядку 20 «Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця» відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок звітного місяця;

17) у рядку 25 «Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць» відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць у натуральному виразі (тис. Гкал);

18) у рядку 30 «Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року» відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води наростаючим підсумком за період з початку року в натуральному виразі (тис. Гкал);

19) у рядку 35 «Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць» відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій за звітний місяць;

20) у рядку 40 «Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року» відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій наростаючим підсумком за період з початку року;

21) у рядку 45 «Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць» відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за звітний місяць;

22) у рядку 50 «Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року» відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, наростаючим підсумком за період з початку року;

23) у рядку 55 «Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця» відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на кінець звітного місяця;

24) у рядку 60 «Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця» відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на кінець звітного місяця;

25) у розділі «Довідково» наводиться інформація щодо класифікації дебіторської заборгованості за терміном непогашення, нарахованого резерву сумнівних боргів, сум списаної безнадійної дебіторської заборгованості та суми проведених перерахунків/коригувань;

26) у рядках 65, 70, 75 відображається розшифровка значення показника «Дебіторська заборгованість на кінець звітного місяця за терміном непогашення:», наведеного у рядку 55 цього звіту: за терміном непогашення до одного року (рядок 65), від одного до трьох років (рядок 70), більше трьох років (рядок 75);

27) у рядку 80 «Резерв сумнівних боргів» відображається сума нарахованого резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю за реалізовані теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, щодо якої є ризик неповернення, наростаючим підсумком за період з початку року;

28) у рядках 85, 90 відображається сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць та за період з початку року;

29) у рядках 95 та 100 відображаються суми перерахунків/коригувань розміру плати за послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, здійснених за звітний місяць та за період з початку року. До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць).

7. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) «Звіт щодо виконання інвестиційної програми на ____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії»

7.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна), крім додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна), подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним періодом. Додаток 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше останнього числа місяця, наступного за четвертим кварталом кожного року;

2) періодом для складання звіту, крім додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна), є квартал. Періодом для складання додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) є календарний рік;

3) у звіті, крім додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна), зазначаються показники за звітний період та наростаючим підсумком за період з початку року. Додаток 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) заповнюється лише показниками за рік;

4) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість з точністю до двох знаків після коми.

7.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт включає доповнення (додаток 1 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) «Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на _____ рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії») та додаток 2 до форми 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) «Звіт щодо виконання довгострокової інвестиційної програми за _____ рік ___го регуляторного періоду»;

2) у розділах I «Виробництво теплової енергії», II «Транспортування теплової енергії», III «Постачання теплової енергії» звіту зазначаються показники щодо виконання схваленої НКРЕКП інвестиційної програми на плановий період (рік) за кожним видом ліцензованої діяльності. Плановий період (рік), на який схвалено інвестиційну програму, щодо виконання якої ліцензіат звітує, зазначається у назві звіту;

3) графа «Б» «Найменування заходів (пооб'єктно)» заповнюється відповідно до схваленої інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначеним у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 4 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 31 серпня 2017 року № 1059);

4) графи 1 - 6, 8 заповнюються за даними додатка 5 схваленої НКРЕКП інвестиційної програми на плановий період: графа 1 - за даними графи 3 додатка 5, графа 2 - за даними графи 4 додатка 5, графи 3, 4 - за даними граф 14, 15 додатка 5, графа 5 - за даними графи 22 додатка 5, графа 6 - за даними графи 24 додатка 5, графа 8 - за даними граф 16 - 19 додатка 5 у залежності від звітного періоду;

5) обсяг фінансування заходів інвестиційної програми, виконання яких передбачається господарським способом, що зазначається у графі 3 та у графі 11, включає лише вартість матеріальних ресурсів. Інші планові або фактичні витрати по заходах інвестиційної програми, виконання яких передбачається господарським способом, не включаються до обсягу фінансування господарським способом у графі 3 та графі 11;

6) дані про кількісні показники у графі 7 «Кількісний показник (одиниця виміру)» заповнюються відповідно до графіка здійснення заходів та використання коштів на плановий період і мають бути зіставними з даними графи 8 «Обсяг фінансування, тис. грн»;

7) у графах 9 - 14 зазначаються кількісні та вартісні показники виконання інвестиційної програми, у тому числі у графах 9 - 12 - показники щодо фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою, зокрема кількісні показники, обсяги інвестицій з їх розподілом за способом виконання (господарський, підрядний), у графах 13 та 14 - показники щодо освоєння коштів на виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, зокрема кількісні показники та обсяги інвестицій;

8) у графі 10 «Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: усього» зазначаються фактично профінансовані у звітному періоді обсяги інвестицій. Ці показники звіту формуються на підставі первинних документів, якими підтверджується фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою;

9) у графі 14 «Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн» зазначаються фактично освоєні у звітному періоді обсяги інвестицій. Ці показники звіту визначаються на підставі первинних документів, якими підтверджується введення в експлуатацію об'єктів після завершення їх будівництва, реконструкції, модернізації та/або придбання чи створення нових об'єктів тощо (наприклад, декларація вводу в експлуатацію та/або акт вводу в експлуатацію);

10) у графі 15 «Виконавець робіт, послуг, продавець товару» зазначаються найменування виконавців робіт, послуг, постачальників товарів, яким профінансовано роботи, послуги, товари та/або яким повинна бути погашена кредиторська заборгованість за виконані роботи, послуги, поставлені товари;

11) у графі 16 «Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів» зазначається номер і дата документа, яким підтверджується введення в експлуатацію об'єктів після завершення їх будівництва, реконструкції, модернізації та/або придбання чи створення нових об'єктів тощо. У випадку якщо у графі 14 не зазначено дані про обсяги освоєних інвестицій, у графі 16 зазначається очікувана дата введення об'єкта в експлуатацію;

12) у графі 21 «Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі» зазначається номер додатка в пояснювальній записці, у якому наводиться пояснення причин відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі із посиланням на відповідні підтверджуючі документи (за наявності);

13) у графах 1 і 2 додатка 1 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) зазначається плановий (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми, усього (графа 1) та в розрахунку на 1 Гкал. Ці показники повинні відповідати відповідним показникам структури встановлених тарифів за групами споживачів;

14) у графі 3 додатка 1 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) за групами споживачів зазначається фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми  (наростаючим підсумком), що визначається шляхом множення фактичних обсягів реалізації теплової енергії (або обсягів реалізованих послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) на показник планового (річного) обсягу коштів, передбаченого в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми, у розрахунку на 1 Гкал, що зазначений у графі 2;

15) у графі 4 додатка 1 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) зазначається за групами споживачів обсяг коштів, перерахованих на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (наростаючим підсумком);

16) у рядках звіту з нумерацією, що починається з цифри «5», зазначаються інші джерела фінансування інвестиційної програми, крім амортизації та виробничих інвестицій з прибутку або доходу на регуляторну базу активів;

17) у розділі II звіту наводяться показники щодо стану використання коштів поточного рахунку із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (наростаючим підсумком) (дати платежу, номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми, сума платежу в тис. грн, виконавці робіт, послуг, продавці товару);

18) якщо протягом звітного періоду діяли різні тарифи (протягом звітного періоду відбувся перегляд тарифів), то додаток 1 до звіту заповнюється окремо;

19) у додатку 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) показники з кодами рядків 105 - 200 у графах 2, 4, 6, 8, 10 заповнюються показниками схваленої довгострокової інвестиційної програми ліцензіата. Ці дані повинні відповідати показникам додатка 16 до Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 964, на відповідний регуляторний період.

У разі відсутності у ліцензіата схваленої довгострокової інвестиційної програми у сфері виробництва або постачання теплової енергії показники з кодами рядків 005 - 100 та 205 - 300 додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) зазначаються з нульовим значенням;

20) при заповненні додатка 2 до форми № 4СР-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) показниками за рік, за який звітує ліцензіат, він також відображає дані за базовий рік та за всі роки регуляторного періоду, попередні до звітного року.

8. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 5СР-НКРЕКП-тепло (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата»

8.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 5СР-НКРЕКП-тепло (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Звіт за формою № 5СР-НКРЕКП-тепло (квартальна) за четвертий квартал звітного року уточнюється до 28 лютого наступного за звітним року;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіті щокварталу наростаючим підсумком з початку року відображаються у відповідних графах основні показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата, а також окремо кожного виду ліцензованої діяльності, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП, та інших видів господарської діяльності ліцензіата, у тому числі регульованих НКРЕКП та не регульованих НКРЕКП;

4) усі показники звіту мають ґрунтуватися на даних первинного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

5) звітні показники у натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до трьох знаків після коми, а питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми. Окремі показники у розділах звіту наводяться в цілих числах, про що зазначається у поясненні до заповнення відповідних розділів;

6) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

7) в електронній формі звіту дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об’єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

8.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з п’яти розділів: I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності», II «Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу», ІІІ «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», ІV «Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію», V «Звіт про виконання структури тарифу на транспортування теплової енергії у разі застосування стимулюючого регулювання» та додатків 1 - 3 до форми № 5CР-НКРЕКП-тепло (квартальна): «Розшифровка окремих показників форми № 5CР-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності», «Розшифровка окремих показників форми № 5CР-НКРЕКП-тепло (квартальна)  IІІ. Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», «Розшифровка показників  чистого доходу від реалізації теплової енергії за діючими тарифами у розрізі видів ліцензованої діяльності форми № 5CР-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності»;

2) у розділі I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності» (рядки 005 - 1275) зазначаються показники витрат, доходів, фінансових результатів та інші показники діяльності ліцензіата;

3) показники розділу зазначаються в розрізі окремих видів діяльності «Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (графи 1, 2), «Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2» (графи 3, 4), «Транспортування теплової енергії» (графи 7, 8), «Постачання теплової енергії» (графи 9, 10), «Централізоване опалення» (графи 13, 14), «Централізоване постачання гарячої води» (графи 15, 16), «Інші види діяльності, регульовані НКРЕКП» (графа 19), «Інші види діяльності, не регульовані НКРЕКП» (графа 20);

4) у графах 5, 6 узагальнюються показники «Виробництво теплової енергії, усього», що є сумою показників «Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (графи 1 та 2) та «Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2» (графи 3 та 4) з урахуванням рядків 045 та 335 - 355 «Придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання»;

5) у графах 7, 8 «Транспортування теплової енергії» показники відображаються з метою отримання додаткової інформації для контролю та аналізу. У рядках 120 - 125, 180 - 185, 240 - 245, 530 - 535 відображаються узагальнені показники  неконтрольованих та контрольованих операційних витрат: прямі, загальновиробничі, адміністративні та усього відповідно. У рядках   530 - 535 зазначається сума відповідних рядків 120 - 125, 180 - 185, 240 - 245;

6) у графах 11 та 12 «Теплова енергія, усього» відображається сума показників граф 5 - 10;

7) у графах 17 та 18 «Централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, усього»  відображається сума показників граф 13 - 16;

8) у графі 21 «Усього» узагальнюються показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата, що є сумою показників граф 12, 18 - 20, крім показників рядків 030, 040, 050, 060, 145, 150, 205, 210, 360, 410, 430 та 450;

9) у графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 зазначаються показники в розрізі зазначених видів діяльності, ураховані в тарифах, що діяли протягом звітного періоду, у графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 зазначаються фактичні показники;

10) показники рядка 050 «вартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» дорівнюють показникам рядка 360;

11) показники рядка 055 «витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» дорівнюють показникам рядка 385 та розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (390), бюджетних установ (395), інших споживачів (400), релігійних організацій (405);

12) показники рядка 360 у графах 13 та 14 дорівнюють показникам рядка  365, а у графах 15 та 16 розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (365), бюджетних установ (370), інших споживачів (375), релігійних організацій (380);

13) показники рядків 565 та 1730 «Витрати на покриття втрат» відображають витрати, передбачені структурами відповідних тарифів на виконання статті 20 Закону України «Про теплопостачання», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377;

14) у рядку 615 «Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за діючими

тарифами, у тому числі для потреб:» зазначається за відповідними графами дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка  650 «Чистий дохід від реалізації послуги з транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:».

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії рядок 615 визначається за сумою рядків 620 «населення», 630 «бюджетних установ», 635 «інших споживачів», 645 «релігійних організацій», які відображають доходи від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

При цьому рядок 635 «інших споживачів» має враховувати доходи за діючими тарифами для потреб інших споживачів від продукції (послуг), що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 640;

15) у рядку 650 «Чистий дохід від реалізації послуги з  транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:» зазначається дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата, що визначається за сумою рядків 655 «населення», 660 «бюджетних установ», 665 «інших споживачів», 670 «релігійних організацій», які відображають доходи від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

Розшифрування рядка 650 за власниками теплової енергії, що транспортується тепловими мережами ліцензіата, надається в додатку 1 до форми № 5CР-НКРЕКП-тепло (квартальна);

16) відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за ліцензованими видами діяльності в натуральному виразі без урахування показників рядка 760 зазначається у відповідних графах у рядку 730 та визначається за сумою рядків 735 «населення», 740 «бюджетних установ», 745 «інших споживачів», 755 «релігійних організацій», які відображають відпуск продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів, без урахування обсягів теплової енергії для господарських потреб ліцензованої діяльності.

При цьому обсяг теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включається до складу обсягу теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії «інші споживачі», тому і витрати для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії «інші споживачі»;

17) показник рядка 715 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)» визначається за відповідними графами за видами ліцензованої та господарської діяльності ліцензіата;

18) показники графи 21 рядків 715 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)», 720 «Витрати (дохід) з податку на прибуток», 725 «Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)» повинні узгоджуватися з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

19) показники рядка 945 «Середньомісячна заробітна плата штатного працівника» та рядка 950 «Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості» визначаються розрахунково. При розрахунку показників, що зазначаються у рядках 945 та 950 та в подальшому будуть віднесені на збільшення вартості основних засобів, ураховується заробітна плата працівників, які залучаються до виконання робіт капітального характеру (капітальні ремонти, реконструкція та модернізація основних засобів). Додатково у довільній формі надається пояснення щодо складових, які використані для розрахунку середньомісячної заробітної плати;

20) у розділі II «Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу» (рядки 1280 - 1360) зазначаються показники фактичної собівартості за структурою тарифу. Розділ ІІ ліцензіатом не заповнюється;

21) у розділі IІІ «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» (рядки 1365 - 1960) зазначаються показники витрат і доходів та довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Показники розділу заповнюються службою (відділом), що безпосередньо формує дані щодо діяльності з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

22) показники розділу відображаються в розрізі видів діяльності з централізованого опалення (графи 1.2, 1.2.1, 1.2.2) та централізованого постачання гарячої води (графи 1.3, 1.3.1 - 1.3.4, 1.4, 1.4.1 - 1.4.5);

23) у графі 1 «Усього на послуги» зазначаються загальні показники щодо діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що є сумою показників граф 1.2 «усього на послуги з централізованого опалення», 1.3 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі» та 1.4 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі»;

24) показники графи 1.2 «усього на послуги з централізованого опалення» є сумою показників граф 1.2.1 «з приладами обліку теплової енергії» та 1.2.2 «без приладів обліку теплової енергії». До графи 1.2.1 включаються показники щодо діяльності з централізованого опалення за будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії;

25) показники графи 1.3 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі» є сумою показників граф 1.3.1 «без приладів обліку з рушникосушильниками», 1.3.2 «без приладів обліку без рушникосушильників», 1.3.3 «з приладами обліку з рушникосушильниками», 1.3.4 «з приладами обліку без рушникосушильників». До графи 1.3.3 та 1.3.4 включаються показники щодо діяльності з централізованого постачання гарячої води за будинковими та квартирними приладами обліку гарячої води;

26) показники графи 1.4 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі» є сумою показників граф 1.4.1 «для потреб управителів багатоквартирних будинків з рушникосушильниками», 1.4.2 «для потреб управителів багатоквартирних будинків без рушникосушильників», 1.4.3 «для бюджетних установ», 1.4.4 «для інших споживачів (крім населення)», 1.4.5 «для релігійних організацій»;

27) у рядках 1365 - 1660 відображаються фактичні за звітний період показники щодо діяльності суб’єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках  1365 - 1430 відображаються фактичні за звітний період показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках  1435 - 1660 відображаються фактичні за звітний період довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

28) у рядках 1665 - 1960 відображаються враховані у діючих тарифах, встановлених НКРЕКП ліцензіату, показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках 1665 - 1740 відображаються враховані у діючих тарифах показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках 1745 - 1960 відображаються враховані у діючих тарифах довідкові показники щодо діяльності суб’єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

29) показники рядка 1365 «Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:»  визначаються як добуток обсягу теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та тарифів на теплову енергію, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів;

30) у випадку дії у звітному періоді двоставкових тарифів ліцензіат заповнює рядки  1370 «умовно-змінні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів» та 1375 «умовно-постійні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів». У випадку дії одноставкових тарифів ці рядки не заповнюються, а заповнюється загальна вартість теплової енергії (рядок 55);

31) показники рядка 1380 «Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:» визначаються за сумою показників рядків 1385 «прямі витрати на оплату праці», 1390 «відрахування на соціальні заходи» та 1395 «інші витрати на утримання абонентської служби (розшифрувати)»;

32) у рядку 1385 «прямі витрати на оплату праці» зазначаються витрати на заробітну плату та інші, прирівняні до неї виплати персоналу абонентської служби, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

33) у рядку 1390 «відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу абонентської служби відповідно до рядка «прямі витрати на оплату праці»;

34) у рядку 1400 «Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)» зазначаються витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки;

35) у рядку 1405 «Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)» зазначаються витрати, пов’язані з обслуговуванням, ремонтом, опломбуванням (розпломбуванням) та формуванням обмінного фонду квартирних засобів обліку;

36) у рядку 1410 «Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначаються витрати на придбання питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, визначені у відповідності до затверджених тарифів на централізоване водопостачання, які діяли протягом звітного періоду;

37) у рядку 1415 «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)»  зазначаються витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання та перерахування платежів за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води від населення. Розшифровка має містити розрахунок зазначеного відсотка в розрізі сум платежів, перерахованих без плати за послуги банків (зокрема пільги та субсидії), за допомогою конкретних банківських чи інших установ, величину витрат на оплату зазначених послуг;

38) у рядку 1420 «Інші витрати (розшифрувати)» зазначаються всі інші витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності (наприклад, загальновиробничі, адміністративні тощо), які не можуть бути безпосередньо віднесеними до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Розшифровка має включати витрати, згруповані за статтями прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;

39) показники рядка 1425 «Повна собівартість продукції (послуг)»  визначаються як сума показників рядків: 1365 «Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:», 1380 «Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:», 1400 «Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)», 1405 «Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)», 1410 «Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води», 1415 «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)» та 1420 «Інші витрати (розшифрувати)»;

40) показники рядка 1430 «Чистий дохід від реалізованих послуг за тарифами, що діяли у звітному періоді» з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображають дохід від реалізації послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за діючими у звітному періоді тарифами. При цьому показники рядків 615 - 645 графи 17 та 18 розділу I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності» повинні узгоджуватися з відповідними показниками рядків 1430 та 1740 графи 1 розділу IІІ «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі  встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» форми № 5СР-НКРЕКП-тепло (квартальна);

41) у рядку 1435 «Обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг, усього, у тому числі:» зазначається обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг з централізованого опалення з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1440, 1445, 1450) та централізованого постачання гарячої води. Ці показники зазначаються в тисячах Гкал з трьома знаками після коми;

42) у рядку 1455 «Загальна опалювана площа квартир, усього, у тому числі:» зазначається опалюване приміщення споживачів без приладів обліку теплової енергії з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1460, 1465, 1470), яка враховувалася при визначенні плати за послуги з централізованого опалення на кінець звітного періоду;

43) у рядку 1475 «Обсяг реалізації послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначається у відповідних графах обсяг наданих послуг споживачам за приладами обліку (визначений за їх показниками) та без приладів обліку (визначений за встановленими нормами споживання), який ураховувався при визначенні плати за послуги з централізованого постачання гарячої води на кінець звітного періоду;

44) у рядку 1490 «Обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначається обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, придбаний у відповідних постачальників (підприємств водопровідно-каналізаційного господарства). У разі якщо ліцензіат у сфері теплопостачання одночасно є ліцензіатом у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у зазначеному рядку заповнюється обсяг питної води з урахуванням обсягу власного виробництва, використаний на діяльність з централізованого постачання гарячої води;

45) у рядках 1510 - 1515 зазначається вартість 1 куб. м питної води, що відповідає тарифам на централізоване водопостачання, встановленим для відповідної категорії споживачів, що діяли у звітному періоді;

46) у рядку 1520 «Відсоток послуг банку (розшифрувати за установами)»  зазначається середньозважений відсоток за послуги банків та/або інших установ за послуги із приймання та перерахування коштів;

47) у рядку 1550 «Максимальне теплове навантаження» зазначається максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та гаряче водопостачання;

48) у рядку 1555 «Тариф на теплову енергію без ПДВ, у тому числі:» зазначаються тарифи на теплову енергію без ПДВ, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів, з деталізацією у рядках 1560 «повна планова собівартість теплової енергії» та 1565 «прибуток у тарифі на теплову енергію»;

49) у рядку 1655 «Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 17.02.2010 № 151» зазначаються суми перерахунків за надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення кількісних і якісних показників від нормативних, відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151. До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

50) у рядку 1660 «Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 30.10.2015 № 1037 («+» донараховано/«-» зменшено платіж)»  заповнюються лише фактичні дані за звітний період;

51) розділ ІV «Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію» (рядки 1965 - 2190) ліцензіатом не заповнюється, крім показників рядків 2030 та 2170;

52) у розділі V «Звіт про виконання структури тарифу на транспортування теплової енергії у разі застосування стимулюючого регулювання» (рядки 2195 - 2445) відображаються відповідні показники за звітний період, що стосуються діяльності з транспортування теплової енергії;

53) у розділі V «Звіт про виконання структури тарифу на транспортування теплової енергії у разі застосування стимулюючого регулювання» відображаються витрати операційної діяльності, що передбачені у структурі встановлених тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання, у т. ч. неконтрольовані (рядок 2195) та контрольовані (рядок 2275), що розшифровуються у подальшому за статтями витрат та їх складовими;

54) у рядку 2200 «Прямі витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники прямих витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2205 «Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання», 2210 «Внески на регулювання», 2215 «Податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)», 2220 «Оренда цілісних майнових комплексів» та 2225 «Інші витрати» відповідно;

55) у рядку 2230 «Загальновиробничі витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники загальновиробничих витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2235  «Податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)», 2240 «Оренда цілісних майнових комплексів» та 2245 «Інші витрати» відповідно;

56) у рядку 2250 «Адміністративні витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники адміністративних витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2255 «Податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)», 2260 «Оренда цілісних майнових комплексів» та 2265 «Інші витрати» відповідно;

57) у рядку 2270 «Інші операційні витрати» відображаються сумарні показники інших операційних витрат, які відносяться до неконтрольованих витрат діяльності з транспортування теплової енергії;

58) у рядку 2280 «Прямі витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники прямих витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2285 «Вода та водовідведення для технологічних потреб», 2290 «Матеріальні витрати на ремонт господарським способом», 2295 «Оплата праці виробничого персоналу», 2300 «Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу», 2305 «Витрати на ремонт підрядним способом», 2310 «Інші прямі витрати» відповідно;

59) у рядку 2315 «Загальновиробничі витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники загальновиробничих витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2320 «Оплата праці загальновиробничого персоналу», 2325 «Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу», 2330 «Інші витрати» відповідно;

60) у рядку 2335 «Адміністративні витрати, усього, у тому числі» відображаються сумарні показники адміністративних витрат діяльності з транспортування теплової енергії, що розшифровуються за статтями витрат у рядку 2340 «Оплата праці адміністративного персоналу», 2345 «Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу», 2350 «Інші витрати» відповідно;

61) у рядку 2355 «Інші операційні витрати» відображаються сумарні показники інших операційних витрат, які відносяться до контрольованих витрат діяльності з транспортування теплової енергії;

62) у рядку 2360 «Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (прямі), усього, у тому числі для потреб» відображаються витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, що визначаються відповідно до фактичних втрат теплової енергії в мережах та чинних тарифів на виробництво теплової енергії, придбаної в інших суб’єктів господарювання (або фактичної повної собівартості виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел у випадку, якщо ліцензіат провадить одночасно діяльність з виробництва та транспортування теплової енергії).

Показник рядка 2360 розшифровується за групами споживачів: у рядку 2365 «Населення», 2370 «Релігійних організацій», 2375 «Бюджетних установ», 2380 «Інших споживачів» відповідно;

63) у рядку 2385 «Витрати на електроенергію для технологічних потреб (прямі)» відображаються витрати на електроенергію, у тому числі реактивну, використану на основні і допоміжні технологічні процеси транспортування теплової енергії, а також технічно неминучі втрати (відповідно до чинних тарифів на електроенергію, придбану в інших суб’єктів господарювання, або до фактичної повної собівартості власного виробництва);

64) у рядку 2390 «Амортизація» відображається сумарне значення показника амортизації регуляторної бази активів за звітний період, що включає амортизацію регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та амортизацію регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, визначених у порядку, що встановлений у нормативно-правових актах з питань стимулюючого регулювання;

65) у рядку 2395 «Дохід на регуляторну базу активів» відображається сумарне значення показника доходу на регуляторну базу активів за звітний період, що включає дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, визначених у порядку, що встановлений у нормативно-правових актах з питань стимулюючого регулювання;

66) у рядку 2400 «Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії» відображається сума показників рядка 2195 «Неконтрольовані операційні витрати», 2275 «Контрольовані операційні витрати», 2360 «Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (прямі), усього, у тому числі для потреб», 2385 «Витрати на електроенергію для технологічних потреб (прямі)», 2390 «Амортизація» та 2395 «Дохід на регуляторну базу активів».

Значення прогнозного необхідного доходу за групами споживачів в електронній формі звіту заповнюються автоматично;

67) у рядку 2425 «Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб» відображається корисний відпуск теплової енергії з розшифровкою за групами споживачів: у рядку 2430 «Населення», у рядку 2435 «Релігійних організацій», у рядку 2440 «Бюджетних установ», у рядку 2445 «Інших споживачів» відповідно.

9. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) «Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)»

9.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 01 березня року, наступного за звітним. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) до звіту включаються показники (кількісні та якісні), що відображають технічну характеристику об'єктів теплопостачання, що перебувають у власності або в користуванні ліцензіатів станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним;

4) звітні показники у натуральному виразі наводяться в цілих числах, питомі показники на одиницю наводяться з точністю до трьох знаків після коми;

5) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

9.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт включає такі доповнення (додатки) до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна):

інформацію щодо витрат і втрат енергоресурсів у розрізі котелень, додаток 1 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо теплових мереж, додаток 2 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо котлів у розрізі котелень, додаток 3 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо показників вентиляторів, димососів, рециркуляційних, живильних насосів для котлів у розрізі котелень, додаток 4 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо показників насосного обладнання у розрізі котелень, додаток 5 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо показників допоміжного обладнання у розрізі котелень, додаток 6 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо теплових пунктів, додаток 7 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо насосного обладнання у розрізі ЦТП/ІТП/насосних станцій, додаток 8 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

інформацію щодо протяжності еквівалентних мереж, додаток 9 до форми № 6СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

2) показники звіту щодо потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. Усі показники звіту щодо релігійних організацій не включають показники, що стосуються обсягів теплової енергії, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. Показники щодо таких обсягів відображаються в показниках звіту щодо інших споживачів;

3) у графі 2 «відпрацювали нормативний термін експлуатації/прилади обліку, що потребують повірки» зазначається кількість приладів обліку, що потребують проведення повірки;

4) у графі 3 «аварійні (не придатні до експлуатації)/прилади обліку, що підлягають заміні» зазначається кількість приладів обліку, що не потребують проведення повірки та підлягають заміні;

5) до розділу I «Виробництво теплової енергії» вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесі виробництва теплової енергії;

6) за кодами рядка 135 зазначаються витрати електроенергії, що споживається тягодуттьовим (димососи, вентилятори) та іншим обладнанням, що може бути віднесено до діяльності з виробництва теплової енергії (не включаються витрати електроенергії, що споживається тепловими пунктами та насосними станціями, насосами підживлення, мережевими насосами, насосами холодної води та іншим устаткуванням, що може бути віднесено до діяльності з транспортування теплової енергії);

7) за кодами рядка 140 зазначаються витрати води для заповнення котлоагрегатів, продувки парових котлів, охолодження тягодуттьового (димососів, вентиляторів) та іншого обладнання, що може бути віднесено до діяльності з виробництва теплової енергії (не включаються витрати води на підживлення та наповнення мереж, регенерацію фільтрів, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж та інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії);

8) за кодами рядків 200, 230, 260 «на інших видах палива (довідково)» заповнюються показники по об'єктах, що використовують нетрадиційні види палива (альтернативні та відновлювальні джерела енергії);

9) за кодами рядків 345 - 355 зазначається кількість трансформаторних підстанцій відповідної потужності та протяжність ліній електропередачі відповідної напруги, що знаходяться у власності підприємства;

10) до розділу II «Транспортування та постачання теплової енергії» вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесах транспортування та постачання теплової енергії;

11) за кодами рядків 685 - 735 заповнюється кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання;

12) за кодами рядків 740 - 785 заповнюється кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії та гарячого водопостачання (далі - ГВП);

13) за кодами рядків 790 - 885 заповнюється кількість будинкових приладів обліку теплової енергії та ГВП, установлених на відповідних об'єктах;

14) показники звіту щодо протяжності теплових мереж заповнюються по всіх теплових мережах, що є у власності або користуванні ліцензіата, незалежно від того, до яких джерел теплової енергії вони приєднані. Показники звіту щодо теплових мереж заповнюються за даними паспортів технічного стану теплової мережі та паспортів теплової мережі.

10. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 7СР-НКРЕКП-тепло (річна) «Звіт про показники регуляторної бази активів, амортизації регуляторної бази активів та доходу на регуляторну базу активів у сфері транспортування теплової енергії»

10.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 7СР-НКРЕКП-тепло (річна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 01 лютого року, наступного за звітним;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) у звіті відображаються фактичні показники за відповідний звітний рік регуляторного періоду та попередні до звітного року роки регуляторного періоду. Фактичні показники та показники, що були враховані в тарифах, зазначаються окремо за роками регуляторного періоду (графи 2 - 11) та в цілому за регуляторний період (графи 12, 13) відповідно.

При формуванні показників звіту слід керуватися Порядком визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 966 (далі - постанова НКРЕКП № 966), Порядком № 967, Порядком (правилами) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання, затвердженим постановою НКРЕКП від 23.03.2018 № 361(далі - постанова НКРЕКП № 361);

4) показники звіту у грошовому виразі наводяться у тисячах гривень без десяткових знаків після коми;

5) у рядку 010 «Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року: первісна вартість» відображається сукупна вартість активів, що були створені до дати переходу до стимулюючого регулювання та які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії).

У звіті за перший рік першого регуляторного періоду у рядку 010 графи 2 відображається первісна вартість регуляторної бази активів (далі - РБА), введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначена відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

У звіті за кожний рік регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, у рядку 010 граф 4 - 11 значення первісної вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року визначається на рівні значення первісної вартості РБА на кінець попереднього року. В електронній формі звіту значення у рядку 010 граф 4 - 11 заповнюються автоматично;

6) у рядку 015 «Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року: залишкова вартість» відображається значення залишкової вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, яка визначається на рівні значення залишкової вартості РБА на кінець попереднього року. В електронній формі звіту значення показників у рядку 015 граф 4 - 11 заповнюється автоматично.

У звіті за перший рік першого регуляторного періоду у рядку 015 графи 2 відображається залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду, що дорівнює первісній вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду;

7) у рядку 020 «Амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання» відображається амортизація РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за звітний період;

8) у рядку 025 «Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання: первісна вартість» відображається первісна вартість активів, що вибули з РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду;

9) у рядку 030 «Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання: залишкова вартість» відображається залишкова вартість активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду;

10) у рядку 035 «Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року: первісна вартість» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.3 глави 2 постанови НКРЕКП № 966. В електронній формі звіту значення показників рядка 035 розраховується автоматично;

11) у рядку 040 «Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року: залишкова вартість» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.6 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 040 розраховується автоматично;

12) у рядку 045 «Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування доходу» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.6 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 045 розраховується автоматично;

13) у рядку 050 «Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання» відображається у відсотках показник регуляторної норми доходу, встановлений відповідною постановою НКРЕКП на весь регуляторний період у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики, в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів;

14) у рядку 055 «Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.5 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 055 розраховується автоматично;

15) у рядку 060 «Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року: первісна вартість» відображається первісна вартість активів, які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії) та фактично створені з дати переходу до стимулюючого регулювання.

У звіті за перший рік першого регуляторного періоду у рядку 060 графи 2 значення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює нулю.

У звітах за кожний рік регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, у рядку 060 граф 4 - 11 значення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року визначається на рівні значення первісної вартості на кінець попереднього року кожного регуляторного періоду. В електронній формі звіту значення показників у рядку 060 граф 4 - 11 заповнюється автоматично;

16) у рядку 065 «Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року: залишкова вартість» відображається значення залишкової вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, яка визначається на рівні значення залишкової вартості на кінець попереднього року регуляторного періоду. В електронній формі звіту значення показників у рядку 065 граф 4 - 11 заповнюються автоматично;

17) у рядку 070 «Інвестиції» відображається первісна вартість активів, введених в експлуатацію, відповідно до схваленої довгострокової інвестиційної програми у звітному році регуляторного періоду;

18) у рядку 075 «Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання: первісна вартість» відображається первісна вартість активів, що вибули з РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду;

19) у рядку 080 «Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання: залишкова вартість» відображається залишкова вартість активів, що вибули з РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду;

20) у рядку 085 «Амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання» відображається амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за звітний період;

21) у рядку 090 «Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року: первісна вартість» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 3.5 глави 3 постанови НКРЕКП № 966. В електронній формі звіту значення показників рядка 090 розраховується автоматично;

22) у рядку 095 «Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року: залишкова вартість» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.6 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 095 розраховується автоматично;

23) у рядку 100 «Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування доходу» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.7 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 100 розраховується автоматично;

24) у рядку 105 «Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання» відображається у відсотках показник регуляторної норми доходу, встановлений відповідною постановою НКРЕКП на весь регуляторний період у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики, в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів;

25) у рядку 110 «Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання» показники визначаються за формулою, що наведена у пункті 2.5 глави 2 Порядку № 967. В електронній формі звіту значення показників рядка 110 розраховується автоматично;

26) у рядку 115 «Ставка податку на прибуток підприємств» відображається у відсотках ставка податку на прибуток відповідно до норм податкового законодавства;

27) у рядку 120 «Усього, у т. ч.:», рядку 125 «Амортизація регуляторної бази активів (ряд. 3 + ряд. 9)» та рядку 130 «Дохід на регуляторну базу активів (ряд. 6 + ряд. 13)» відображаються сумарні показники власних коштів ліцензіата для фінансування довгострокової інвестиційної програми, у т. ч. амортизації РБА та доходу на РБА.

У рядку 125  відображається сума показників амортизації РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

У рядку 130 відображається сума показників доходу на РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та доходу на РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

В електронній формі звіту значення показників у рядках 120 - 130 розраховується автоматично.

10.2. При заповненні звіту показниками за звітний рік ліцензіат також відображає дані за базовий рік та за всі роки регуляторного періоду, попередні до звітного року.

11. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8CР-НКРЕКП-тепло (річна) «Звіт щодо виконання цільових показників та завдань (параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії)»

11.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 8СР-НКРЕКП-тепло (річна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 01 березня року, наступного за звітним, включно, останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) до звіту включаються цільові показники та завдання, що встановлені НКРЕКП на відповідний рік регуляторного періоду, фактичні показники за звітний період та попередні до звітного періоду роки регуляторного періоду, показники, ураховані у тарифах на транспортування теплової енергії;

4) абсолютні звітні показники наводяться: у розділі I - обсяги теплової енергії - у Гкал у цілих числах, протяжність мереж - у км з трьома знаками після коми; у розділі II - витрати електроенергії -  у тис. кВт•год з трьома знаками після коми; у розділі IІI - одиниці ремонтної складності - в од. та персонал - в особах у цілих числах; у розділі IV - тривалість провадження діяльності - у год, кількість та тривалість перерв - в од. та хв відповідно у цілих числах;

5) питомі показники наводяться: у розділі I - питомі втрати теплової енергії - у Гкал/км та рівень втрат - у % з двома знаками після коми; у розділі II - питомі витрати електроенергії - у кВт·год/Гкал з двома знаками після коми; у розділі IІI - питома чисельність персоналу - в осіб/тис. од. з двома знаками після коми; у розділі IV - показник якості - у хв/добу у цілих числах;

6) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються.

11.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з чотирьох розділів, інформація за якими відповідає чотирьом цільовим завданням та показникам (параметрам регулювання, що мають довгостроковий термін дії):

розділ I «Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах» у графах 1 - 6 заповнюється даними щодо встановлених НКРЕКП цільових показників та завдань (рядки  010 та 020 відповідно), фактичних показників (рядки 030, 040, 060, 070, 080) та показників, урахованих у тарифах на транспортування теплової енергії (рядок 050), у графі 7 визначається підсумкове значення за рядком 010;

розділ II «Цільове завдання щодо скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби» у графах 1 - 6 заповнюється даними щодо встановлених НКРЕКП цільових показників та завдань (рядки 110 та 120 відповідно), фактичних показників (рядки 130 - 140) та показників, урахованих у тарифах на транспортування теплової енергії (рядок 150), у графі 7 визначається підсумкове значення за рядком 110;

розділ IIІ «Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії» у графах 1 - 6 заповнюється даними щодо встановлених НКРЕКП цільових показників (рядок  210), фактичних показників (рядки 220, 230, 260) та показників, урахованих у тарифах на транспортування теплової енергії (рядки 240 - 250);

розділ IV «Цільовий показник якості» у графах 1 - 6 заповнюється даними щодо встановлених НКРЕКП цільових показників (рядок  310), фактичних показників (рядки 320 - 350);

2) у розділі I відображаються в натуральному виразі:

у рядках 010 та 020 - встановлені НКРЕКП на відповідний рік регуляторного періоду (до початку регуляторного періоду) цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах та цільовий показник втрат теплової енергії в мережах;

у рядку 030 та 040 - дані, що відповідають фактичному балансу теплової енергії за відповідний період, який ураховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначений виходячи з фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показниками приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

у рядку 050 - сума корисного відпуску теплової енергії та цільового показника втрат теплової енергії в мережах, що враховані в тарифах на транспортування теплової енергії;

у рядку 060 - сума протяжностей еквівалентних магістральних та місцевих (розподільчих) мереж, визначена на основі даних додатка 9 форми № 6-СР-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

у рядку 070 - співвідношення значень рядка 030 та рядка 060 за відповідною графою;

у рядку 080 - співвідношення значень рядка 030 та рядка 040 за відповідною графою, виражається у відсотках;

3) у розділі II відображаються в натуральному виразі:

у рядках 110 та 120 - встановлені НКРЕКП на відповідний рік регуляторного періоду цільове завдання щодо скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби та цільовий показник витрат електроенергії на технологічні потреби;

у рядку 130 - фактичні дані щодо витрат електроенергії на технологічні потреби транспортування теплової енергії. До витрат електроенергії на транспортування теплової енергії включаються витрати електроенергії, що споживається тепловими пунктами та насосними станціями, насосами підживлення, мережевими насосами, насосами холодної води та іншим устаткуванням, що може бути віднесено до діяльності з транспортування теплової енергії;

у рядку 140 - співвідношення значень рядка 130 (виражене у кВт·год) та рядка 040 за відповідною графою;

у рядку 150 - співвідношення значень рядка 120 (виражене у кВт·год) та рядка 050 за відповідною графою;

4) у розділі IIІ відображаються в натуральному виразі:

у рядку 210 - встановлений НКРЕКП на відповідний рік регуляторного періоду цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

у рядках 220 та 230 - фактичні дані щодо чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, та кількості одиниць ремонтної складності;

у рядку 240 - дані щодо кількості одиниць ремонтної складності, що врахована в тарифах на транспортування теплової енергії;

у рядку 250 - співвідношення значень рядка 220 (виражене у тис. од.) та рядка 230 за відповідною графою;

5) у розділі IV відображаються в натуральному виразі:

у рядку 310 - встановлений НКРЕКП на відповідний рік регуляторного періоду цільовий показник якості;

у рядках 320 - 340 - фактичні дані для визначення показника середньої тривалості ліквідації наслідків аварії понад припустимий строк, що розраховується у рядку 350;

у рядку 350 - показник якості, визначений відповідно до формули 1, наведеної в додатку 3 до Порядку № 967.

11.3. При заповненні звіту показниками за звітний рік ліцензіат також відображає дані за базовий рік та за всі роки регуляторного періоду, попередні до звітного року.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. ЧернихДодаток 1
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.1)


Форма № 1СР-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів


Додаток 2
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.2)


Форма № 2СР-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)


Додаток 3
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.3)


Форма № 3СР-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії


Додаток 4
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.4)


Форма № 4СР-НКРЕКП-інвестиції
тепло (квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми на _________ рік  ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії


Додаток 5
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.5)


Форма № 5СР-НКРЕКП-тепло
(квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата


Додаток 6
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.6)


Форма № 6СР-НКРЕКП-технічний
паспорт тепло (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)


Додаток 7
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.7)


Форма № 7СР-НКРЕКП-тепло (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про показники регуляторної бази активів, амортизації регуляторної бази активів та доходу на регуляторну базу активів у сфері транспортування теплової енергії


Додаток 8
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сфері
теплопостачання, які застосовують
тарифи на транспортування
теплової енергії магістральними
і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами на принципах
стимулюючого регулювання,
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.8)


Форма № 8СР-НКРЕКП-тепло (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання цільових показників та завдань (параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії)вгору