Документ v0517500-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0013500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.08.2015  № 517

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 311 від 10.05.2016
№ 37 від 11.04.2018
№ 89 від 02.08.2018
№ 13 від 03.01.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 311 від 10.05.2016}

2. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ слова "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі - Комісія Національного банку)" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду)";

2) у тексті Інструкції слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках.

3. Унести до пункту 5.3 глави 5 Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 1 3 липня 2010 року № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"5.3. Національний банк має право реалізувати своє переважне і безумовне право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з рахунків банку і відчуження майна, що перебуває в заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу від їх відчуження, та/або достроково розірвати кредитний договір за наявності одного з таких фактів:";

2) в абзаці шостому слова "банківських рахунків" замінити словами "рахунків банку".

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 37 від 11.04.2018}

6. У пункті 14 розділу I Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021, слова "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем".

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 02.08.2018}

8. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору