Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
05.11.2010 N 517
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 212 ( v0212359-15 ) від 01.09.2015 }
Про Роз'яснення щодо порядку зберігання
та використання печаток територіальних
і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Відповідно до частин п'ятої, сьомої статті 20, пунктів 1, 2
частини першої статті 24, пункту 10 частини другої, пункту 12
частини четвертої, пункту 12 частини п'ятої статті 25, частини
третьої статті 92 Закону України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 2487-17 ), керуючись статтями 11-13,
пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку зберігання та
використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій
з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Роз'яснення щодо
виготовлення, зберігання та знищення печаток виборчих комісій і
штампів, затверджене постановою Центральної виборчої комісії від
8 травня 2008 року N 22 ( v0022359-08 ), в частині, що стосується
печаток територіальних, дільничних виборчих комісій та штампів,
які використовуються під час підготовки та проведення виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів.
3. Цю постанову надіслати Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до
відома територіальних виборчих комісій.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 листопада 2010 року N 517
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку зберігання та використання печаток
територіальних та дільничних виборчих комісій
з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення однакового
застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (далі - Закон)
щодо порядку зберігання та використання печаток територіальних та
дільничних виборчих комісій, виготовлених під час організації
підготовки та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 31 жовтня 2010 року.
1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у
місті ради), селищна, сільська виборча комісія з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів (далі - територіальна виборча
комісія) забезпечує збереження своєї печатки, виготовленої згідно
з відповідним зразком, затвердженим постановою Центральної
виборчої комісії від 10 вересня 2010 року N 344 ( v0344359-10 )
(додатки 1-8).
2. Дільнична виборча комісія з виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів (далі - дільнична виборча комісія) власну
печатку, виготовлену згідно з відповідним зразком, затвердженим
постановою Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2010 року
N 344 ( v0344359-10 ) (додаток 10), не пізніш як через
чотирнадцять днів після дня голосування (дня повторного
голосування) передає відповідній районній, міській (міст
обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим
значення), районній у місті Севастополі виборчій комісії.
У разі проведення повторного голосування печатка дільничної
виборчої комісії залишається в дільничній виборчій комісії.
3. Районна, міська (міст обласного, республіканського в
Автономній Республіці Крим значення), районна у місті Севастополі
виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів місцевих
виборів забезпечує зберігання власної печатки та переданих їй
печаток дільничних виборчих комісій.
4. Голови виборчих комісій, а в разі їх відсутності - особи,
які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, несуть
відповідальність за збереження печаток виборчих комісій.
5. У разі втрати, пошкодження тощо печаток нові печатки
виготовляються у порядку, встановленому Інструкцією про порядок
видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським
об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення
замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженою наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року N 17
( z0264-99 ).
Витрати, пов'язані з виготовленням печаток виборчих комісій,
оплачуються за рахунок коштів, передбачених кошторисами видатків
для підготовки та проведення відповідних виборів, а в період після
закінчення виборчого процесу - за рахунок коштів місцевого
бюджету.
6. У разі проведення на відповідній території окремих
позачергових, повторних, проміжних або перших місцевих виборів
районна, міська (міст обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим значення), районна у місті Севастополі виборча
комісія передає печатки дільничних виборчих комісій відповідним
дільничним виборчим комісіям, а у разі втрати, пошкодження тощо
таких печаток - виготовляє або забезпечує їх виготовлення (у
необхідній кількості) відповідними територіальними виборчими
комісіями в межах кошторисів видатків на підготовку та проведення
відповідних місцевих виборів.
Після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів
такі печатки підлягають поверненню (передачі) відповідній
районній, міській (міст обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим значення), районній у місті Севастополі виборчій
комісії.
7. Печатки територіальних та дільничних виборчих комісій, що
були виготовлені не за зразками, передбаченими пунктами 1, 2 цього
Роз'яснення, та залишилися на зберіганні у місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також
територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, підлягають
знищенню в порядку, встановленому законодавством України.
8. Територіальні та дільничні виборчі комісії з виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів використовують свої печатки
у випадках, передбачених законодавством України.
9. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування забезпечують територіальні виборчі комісії сейфами
або металевими шафами для постійного зберігання печаток виборчих
комісій, штампів, виборчої та іншої документації, що не
передається до місцевих державних архівних установ.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ