Щодо порядку засвідчення справжності підпису представника юридичної особи
Лист Міністерства юстиції України від 29.01.2010516-0-33-10-31
Документ v0516323-10, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2010

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
29.01.2010 N 516-0-33-10-31

У Міністерстві юстиції України розглянуто звернення, яке
надійшло від (...), щодо суперечності норм наказу Міністерства
юстиції від 16.11.2009 N 2151/5 ( z1083-09 ) "Про затвердження
змін до Правил ведення нотаріального діловодства" та Інструкції
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492
( z1172-03 ).
Слід зазначити, що форма N 51 посвідчувального напису про
засвідчення справжності підпису представника юридичної особи була
затверджена Міністерством юстиції СРСР 29.12.73 (з доповненнями
від 04.05.84) і застосовувалася нотаріусами при вчиненні
нотаріальних до прийняття Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ).
Згідно з формами посвідчувальних написів на правочинах і
засвідчуваних документах, які були затверджені наказами
Міністерства юстиції від 07.02.94 N 7/5 ( z0038-94 ) (втратив
чинність), нотаріусами у той період при засвідченні справжності
підпису представника юридичної особи застосовувалась відповідно
форма N 52 ( z0038-94 ) та форма N 58 ( z0038-94 ).
Також повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства
юстиції від 16.11.2009 N 2151/5 ( z1083-09 ) "Про затвердження
змін до Правил ведення нотаріального діловодства" додаток N 7 було
викладено у новій редакції.
Згідно вказаного додатка з 01.01.2010 при засвідченні
справжності підпису представника юридичної особи нотаріус повинен
застосовувати посвідчувальний напис по формі N 66 ( z1325-08 ).
Зазначена форма є уніфікованою і повинна використовуватися
нотаріусами при вчиненні такої нотаріальної дії, як засвідчення
справжності підпису представника юридичної особи.
Принагідно слід зазначити, що відповідно до статті 7 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) нотаріуси у своїй діяльності
серед іншого керуються наказами Міністра юстиції України, які
повинні неухильно виконуватися.
З повагою,
Заступник Міністра Л.В.Єфіменковгору