Документ v0498874-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2019, підстава - v0331874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.04.2017  № 498

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 331 від 14.03.2019}

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України "Про електроенергетику" та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467 "Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2013 року за № 2043/24575, такі зміни:

1) у преамбулі слова "підпункту 6 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059," замінити словами "Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

2) затвердити Зміни до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
11.04.2017 № 498

ЗМІНИ
до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

1. У розділі I:

1) в абзаці десятому пункту 1.3 після слів та знаку ""Про електроенергетику"," доповнити словами та знаком ""Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг",";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожною послугою з приєднання згідно з чинним законодавством.".

2. Пункти 2.1 і 2.2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"2.1. Фінансування заходів із стандартного приєднання здійснюється після укладання Договору про приєднання.

2.2. Договір про приєднання укладається відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.".

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. У разі приєднання електроустановок замовника (із заявленою до приєднання потужністю електроустановок понад 5000 кВт) зі створенням резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання надання замовником електропередавальній організації поворотної фінансової допомоги з метою можливості виконання електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з приєднання електроустановок замовника.";

2) у пунктах 3.5 - 3.7, 3.9 абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

4. Розділ ІV виключити.

У зв’язку з цим розділи V та вважати відповідно розділами ІV та V.

5. У пункті 4.3 розділу ІV абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

6. У розділі V:

1) у пункті 5.1 цифри "10" замінити цифрами "25" та абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП";

2) пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється НКРЕКП під час планових або позапланових перевірок ліцензованої діяльності електропередавальних організацій та шляхом аналізу відповідної звітності.

У разі виявлення порушень, пов’язаних з виконанням цього Порядку, за результатами здійснення контролю за додержанням електропередавальними організаціями ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподілу електричної енергії), НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до електропередавальних організацій відповідно до вимог законодавства.".

7. У пунктах 5.1 та 6.8 Додатка 1 абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

8. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. СушкоДодаток 2
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж
(пункт 5.1)

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за __________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

1.1

Потужність приєднання, кВт

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

2.1

Потужність приєднання, кВт

2.2

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

2.3

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

2.4

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

2.5

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

2.6

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

2.7

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

2.8

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

__________
*Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.вгору