Документ v0494359-19, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 року № 494

Про звернення щодо необхідності забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії надходить інформація про можливі наміри використання статусу офіційних спостерігачів від громадських організацій під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в цілях та способи, не передбачені законодавством України про вибори Президента України:

1. До Комісії 21 лютого 2019 року надійшло звернення Громадської організації "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ" стосовно перевірки діяльності громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, з посиланням на наявну в цієї громадської організації інформацію про те, що "деякі з таких громадських організацій причетні до співпраці з незаконними збройними формуваннями, підконтрольними Російській Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей, здійснення ними діяльності, спрямованої на повалення конституційного ладу та територіальної цілісності України, а також організації та підтримки терористичної діяльності в Україні". Зазначена громадська організація зауважує, що "в умовах проведення в Україні чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та виборів народних депутатів України в жовтні 2019 року діяльність відповідних організацій може спричинити негативні наслідки для збереження конституційного ладу та територіальної цілісності держави та вплинути на процес проведення чесних, прозорих виборів, виникнення можливих ситуацій застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця".

2. У засобах масової інформації поширюються повідомлення про можливість застосування офіційними спостерігачами від громадських організацій сили в разі виявлення, на їх думку, порушень закону під час виборів Президента України.

Так, на веб-сайті "Радіо Свобода" розміщено статтю під назвою "Спостерігачі від "Нацдружин" на дільницях можуть діяти силою, якщо будуть фальсифікації - речник", у якій зазначено:

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення, - сказав Вдовін, - і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир (командир нацдружин Ігор Михайленко у Telegram раніше заявив, що "якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці - ми це зробимо, не зволікаючи" - ред.).

Ігор Вдовін уточнив, що такі потенційні дії стосуються не членів комісій, а "випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів, підводити на виборчі дільниці агітаторів" (https://www.radiosvoboda.org/a/news-sposterigachi-natsdruzhyny-vybory-zastosuvannya-syly/29805059.html).

Також за активним посиланням на Telegram, про яке йдеться у зазначеній статті, міститься допис "…В день виборів ми можемо зробити небагато, але цього небагато вистачить, щоб дати можливість Nації повірити в свої сили і обрати нового Лідера країни. Мене запитують, чи будемо ми застосовувати силу на виборчих дільницях? Я скажу просто: якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці - ми це зробимо, не зволікаючи. Ми живемо по честі і іншої позиції не визнаємо. То ж бійтесь нас вороги Української Nації, адже, ми не дамо змоги фальсифікації виборів в тих місцях виборчого процесу, де стоятимуть наші бійці" (https://t.me/CherkassND/190 ).

Ситуація, що склалася, вимагає прийняття рішення Центральною виборчою комісією з метою реалізації передбачених пунктами 1 - 3 статті 17, пунктом 1 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пунктом 2 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) повноважень, зокрема, в частині забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, а також здійснення контролю за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, кандидатами на пост Президента України, їх представниками у Центральній виборчій комісії, довіреними особами, партіями - суб’єктами виборчого процесу, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями.

На виконання своїх повноважень, передбачених наведеними нормами законодавства, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до частини першої статті 68 Закону у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських організацій.

Згідно з частиною другою статті 69 Закону громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.

За змістом частини третьої статті 69 Закону Центральна виборча комісія за результатами розгляду відповідного клопотання громадської організації може прийняти рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України або про відмову в наданні такого дозволу.

При цьому підставою для відмови в наданні громадській організації дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України може бути лише порушення громадською організацією вимог, установлених частинами першою, другою статті 69 Закону.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Отже, компетенцію Комісії під час вирішення питання про надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів чи відмову в наданні такого дозволу обмежено вказаними положеннями Закону.

Під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року Комісією надано дозвіл 139 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів.

Водночас Центральна виборча комісія, враховуючи обов’язкове дотримання частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", не наділена повноваженнями, а також механізмами та засобами для проведення перевірки ймовірних порушень закону громадськими організаціями в частині, що стосується компетенції відповідних правоохоронних органів.

Натомість згідно зі статтею 2 Закону України "Про Службу безпеки України" на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

До завдань Служби безпеки України також належить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про Національну поліцію" визначено, що Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Завданнями поліції, серед іншого, є забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави (стаття 2 Закону України "Про Національну поліцію").

Центральна виборча комісія відзначає необхідність вжиття невідкладних вичерпних заходів щодо створення безпечних умов для вільного волевиявлення громадян України на виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Указані положення законодавства України обумовлюють необхідність звернення Центральної виборчої комісії до Служби безпеки України для проведення перевірки викладених у цій постанові, засобах масової інформації обставин та в разі виявлення підстав  -  вжиття визначених законодавством України заходів реагування, а також до Національної поліції України з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення правопорядку та законності під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в частині порушеного питання.

Крім того, Центральна виборча комісія вбачає за необхідне зазначити, що гарантії діяльності офіційних спостерігачів регламентовано розділом ІХ Закону.

Права офіційних спостерігачів визначено частиною дев’ятою статті 69 Закону. Так, офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації має право:

1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев’ятою статті 28 Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування;

5) звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень Закону в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

7) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

9) реалізовувати інші права, передбачені Законом для офіційних спостерігачів.

Відповідно до частини десятої статті 69 Закону офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації не має права безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень; бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Також згідно з пунктом 2-3 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення офіційні спостерігачі є суб’єктами, які наділені правом складати протоколи про адміністративні правопорушення у окремих категоріях адміністративних справ.

Таким чином, правовий статус та обсяг прав офіційних спостерігачів чітко врегульовані законодавством України.

При цьому Комісія зауважує, що надання громадським організаціям дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів та набуття статусу офіційних спостерігачів не лише наділяє відповідних суб’єктів правами, а й покладає на них низку обов’язків.

Частиною другою статті 61 Конституції України передбачено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Відповідно до статті 105 Закону особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії, офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням (стаття 157 Кримінального кодексу України).

Отже, не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 6, 11, 12, 25, 68, 69 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 2, 11 13, 16 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  постановляє:

1. Звернутися до Служби безпеки України для проведення перевірки викладених у цій постанові, засобах масової інформації обставин та в разі виявлення підстав - вжиття визначених законодавством України заходів реагування.

2. Звернутися до Національної поліції України з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в частині порушеного питання.

3. Звернути увагу офіційних спостерігачів на необхідність неухильного дотримання вимог закону під час ведення спостереження за ходом виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору