Документ v0490359-16, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 грудня 2016 року № 490

Про звернення управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України

До Центральної виборчої комісії 14 листопада 2016 року надійшло звернення заступника начальника управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України Какалець А.І. від 11 листопада 2016 року № 6049/39/125/02-16 з проханням надати завірені копії документів у зв’язку з розглядом "звернення гр. Васильєва Ю.Ю. (вх. 8383 від 21.10.2016 року) щодо можливих правопорушень з боку службових осіб комітету з конкурсних торгів Центральної виборчої комісії при закупівлі 150 штук картриджів з тонером у 2016 році".

Розглянувши вказане звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначене положення Основного Закону України відтворено також у частині першій статті 8 Закону України "Про Національну поліцію", відповідно до якої поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Пунктом 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, встановлено, що Національна поліція має право одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

При цьому вказана норма передбачає, що таке право реалізується виключно в установленому законодавством порядку.

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

За змістом статті 41 КПК України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень за письмовим дорученням слідчого поліцейські оперативних підрозділів Національної поліції користуються повноваженнями слідчого, однак не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою.

Відповідно до частини першої статті 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

В абзаці першому пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69 (далі - наказ ГПУ № 69) встановлено, що облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п’ятою статті 214 КПК України.

Після внесення даних, передбачених частиною п’ятою статті 214 КПК України, керівником прокуратури або органу досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження, який складається з таких реквізитів: код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер кримінального провадження (абзац другий пункту 2.1, пункт 2.6 розділу 2 наказу ГПУ № 69).

Однак у вищезазначеному зверненні управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України не міститься інформація про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих правопорушень з боку службових осіб комітету з конкурсних торгів Центральної виборчої комісії при закупівлі 150 штук картриджів з тонером у 2016 році.

Частинами другою та третьою статті 214 КПК України передбачено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Центральна виборча комісія також звертає увагу, що порядок отримання документів під час кримінального провадження визначається главою 15 "Тимчасовий доступ до речей і документів" розділу I КПК України.

Так, частиною другою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проте до Центральної виборчої комісії відповідної ухвали не надходило.

Крім того, Центральна виборча комісія відзначає, що вказане обґрунтування стосовно порядку збирання та отримання працівниками поліції відомостей також міститься у листі Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 3 червня 2016 року № 5211/39/03-2016 та листі Національної поліції України від 22 червня 2016 року № 6601/01/26-2016.

Разом з тим, Комісія звертає увагу, що правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлює Закон України "Про публічні закупівлі".

При цьому процедуру закупівлі витратних матеріалів (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010: 26.20.4 - частини та приладдя до обчислювальних машин; код за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 30125 - картриджі з тонером) було розпочато Центральною виборчою комісією до введення в дію Закону України "Про публічні закупівлі" та проводилася відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", враховуючи пункт 7 розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі".

Так, згідно з частиною першою статті 9 Закону України "Про здійснення державних закупівель" громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.

Частиною першою статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" передбачено, що громадський контроль у сфері публічних закупівель забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель.

Такими органами, уповноваженими на здійснення контролю, згідно зі статтею 7 Закону України "Про публічні закупівлі" є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

За змістом статті 7 Закону України "Про здійснення державних закупівель", діючого на момент проведення зазначених торгів, до органів, уповноважених на здійснення контролю у сфері закупівель, віднесено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Рахункову палату, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Крім того, статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" установлено порядок оскарження процедур закупівлі, відповідно до якого суб’єкт оскарження має право подати скаргу до Антимонопольного комітету України на будь-якій стадії закупівель, у тому числі щодо оскарження положень тендерної документації. Зазначене положення міститься також у статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі".

З огляду на викладене правові підстави для задоволення вимог звернення управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 11 листопада 2016 року № 6049/39/125/02-16 у Центральній виборчій комісії відсутні.

При цьому Комісія відзначає, що документи та інформацію про закупівлі розміщено на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель - https://prozorro.gov.ua (https://tender.me.gov.ua - щодо закупівель, розпочатих до введення в дію Закону України "Про публічні закупівлі"), чим забезпечено реалізацію принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель (статті 3, 10 зазначеного Закону).

Зокрема, документи та інформація про закупівлю Комісією витратних матеріалів (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010: 26.20.4 - частини та приладдя до обчислювальних машин; код за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 30125 - картриджі з тонером), а саме: оголошення про проведення відкритих торгів, документація конкурсних торгів, яка містить у тому числі кваліфікаційні критерії до учасників (№ 141815, ВДЗ № 126 (06.07.2016) від 06.07.2016), протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (№ 155959, ВДЗ № 149 (08.08.2016) від 08.08.2016; № 160183, ВДЗ № 163 (29.08.2016) від 29.08.2016), оголошення про результати проведення торгів (№ 164120, ВДЗ № 180 (21.09.2016) від 21.09.2016), звіт про результати проведення процедури закупівлі, звіт про виконання договору, розміщені на веб-порталі уповноваженого органу - https://tender.me.gov.ua -, доступ до якого є вільним і безоплатним для будь-якої фізичної або юридичної особи.

Центральна виборча комісія готова надати завірені копії запитуваних документів у встановленому законодавством порядку.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 8, 19 Конституції України, статей 41, 159, 214 Кримінального процесуального кодексу України, статей 7, 9, 10, 18, пункту 7 розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі", статей 8, 23 Закону України "Про Національну поліцію", пункту 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пунктів 2.1, 2.6 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11-13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити управлінню захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України в задоволенні вимог звернення від 11 листопада 2016 року № 6049/39/125/02-16.

2. Копії цієї постанови надіслати Національній поліції України, управлінню захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору