Документ v047u710-01, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2001

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням
53 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Закону України "Про усунення дискримінації
в оподаткуванні суб'єктів підприємницької
діяльності, створених з використанням майна
та коштів вітчизняного походження"

м. Київ Справа N 2-1/2001
27 грудня 2001 року
N 47-у/2001

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Козюбри Миколи Івановича, Корнієнка Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Німченка Василя Івановича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи Дмитровича - суддя-доповідач, Селівона Миколи Федосовича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича, Яценка Станіслава Сергійовича,
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження"
( 1457-14 ).
Заслухавши суддю-доповідача Савенка М.Д. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Народні депутати України звернулись до Конституційного
Суду України з поданням розглянути питання щодо конституційності
Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) (далі -
Закон). Своє клопотання вони мотивують порушенням встановленої
статтями 84, 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ) процедури
розгляду та ухвалення Закону ( 1457-14 ) та невідповідністю його
статтям 8, 13, 18, 19, 41, 42 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
У конституційному поданні стверджується, що 16 лютого
2000 року на пленарному засіданні Верховної Ради України було
розглянуто проект Закону України "Про скасування дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження" N 5060.
17 лютого 2000 року на пленарному засіданні Верховної Ради України
зазначений проект закону було прийнято в цілому з урахуванням
доповнень, поданих під час обговорення 16 лютого 2000 року. Однак
на підпис Президенту України було направлено Закон, проект якого
за N 5060-1 не обговорювався в комітетах та на пленарному
засіданні Верховної Ради України і який істотно відрізняється від
прийнятого Закону ( 1457-14 ). До того ж Закон ( 1457-14 ) було
ухвалено з порушенням встановленої Регламентом Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), процедури.
Неконституційність Закону ( 1457-14 ), суб'єкт права на
конституційне подання обгрунтовує тим, що він значно звужує дію
законів України, які регулюють правовий режим спеціальних
економічних зон, інвестиційної діяльності, а також порушує
встановлений статтею 13 Конституції України ( 254к/96-ВР ) принцип
рівності всіх суб'єктів права власності перед законом, оскільки
допускає встановлення пільг для окремих підприємств. Крім того,
Закон ( 1457-14 ), погіршує становище суб'єктів підприємницької
діяльності, утворених за участю іноземних інвесторів, і не
відповідає міжнародним договорам України.
2. Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України з
конституційних подань від 18 липня 2000 року у відкритті
провадження у справі відмовлено на підставі пункту 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Статтею 152 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтею
15 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
передбачено, що підставою для визнання неконституційними законів
та інших правових актів є порушення встановленої Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) процедури їх розгляду, ухвалення або
набрання ними чинності. Згідно з пунктом 4 частини другої статті
39 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
конституційне подання повинно містити правове обгрунтування
тверджень щодо неконституційності правового акта, який
оспорюється. В конституційному поданні таке правове обгрунтування
відсутнє, не зазначено також, яким саме положенням статей 8, 13,
18, 19, 41, 42, 84, 94 Конституції України ( 254к/96-ВР )
суперечить цей Закон ( 1457-14 ).
Обгрунтовуючи неконституційність положень Закону ( 1457-14 ),
суб'єкт права на конституційне подання також посилається на його
невідповідність положенням чинних міжнародних договорів та
законодавства України, дію яких він обмежує. Однак усунення
суперечностей та колізій між законами та іншими
нормативно-правовими актами не є компетенцією Конституційного Суду
України.
Твердження суб'єкта права на конституційне подання про
розбіжності між змістом окремих положень законопроекту N 5060 та
відповідними положеннями Закону ( 1457-14 ), про порушення
конституційної процедури прийняття Закону ( 1457-14 ) не
підтверджено конкретними фактами. Встановлення фактів
правопорушень з боку народних депутатів України чи посадових осіб
Верховної Ради України та порушень Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) до компетенції Конституційного
Суду України не належить.
4. На підставі наведеного та керуючись статтями 147, 150, 152
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 39, 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 )
на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
подання вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР )
та Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору