Документ v0466500-09, поточна редакція — Прийняття від 06.08.2009

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.08.2009 N 466

ПЛАН
додаткових заходів Національного банку України
щодо забезпечення стабільності грошової одиниці
України та банківської системи

------------------------------------------------------------------ | N | Заходи | Термін виконання | |з/п | | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Забезпечення стабільності грошової одиниці | |----------------------------------------------------------------| |1.1 |Забезпечити показники темпу | постійно до кінця 2009 року | | |зростання монетарної бази за | | | |станом на 01.01.2010 до | | | |початку 2009 року в межах, | | | |визначених Основними | | | |засадами грошово-кредитної | | | |політики на 2009 рік | | | |( va014500-08 ), сприяти | | | |утриманню індексу споживчих | | | |цін у 2009 року не більше | | | |113% (у розрахунку до грудня | | | |попереднього року) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |1.2 |Посилити вимоги до формування| серпень 2009 року | | |банками обов'язкових резервів| | | |у частині перерахування | | | |банками на окремий рахунок у | | | |Національному банку України | | | |визначеної частки (але не | | | |менше 40%) від суми | | | |обов'язкових резервів, | | | |сформованих за попередній | | | |звітний період | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |1.3 |Запровадити нові інструменти | вересень 2009 року | | |роботи на валютному ринку | | | |(форвардні угоди тощо) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |1.4 |Установити для суб'єктів | вересень 2009 року | | |ринку, які здійснюють | | | |готівкові валютно-обмінні | | | |операції, граничну маржу на | | | |рівні 2% між курсом купівлі | | | |та продажу | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |1.5 |Підготувати пропозиції щодо | серпень 2009 року | | |запровадження обмежень на | | | |здійснення кредитування в | | | |іноземній валюті | | |----------------------------------------------------------------| |2. Забезпечення своєчасності виконання зобов'язань банків перед | | клієнтами | |----------------------------------------------------------------| |2.1 |Забезпечити захист вкладників| серпень 2009 року | | |- фізичних осіб Товариства з | | | |обмеженою відповідальністю | | | |"Український промисловий | | | |банк" шляхом його | | | |рекапіталізації або | | | |передавання зобов'язань перед| | | |ними на загальну суму | | | |6984,8 млн.грн. | | | |одному з державних | | | |банків з передаванням на | | | |відповідну суму активів та | | | |державних цінних паперів | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2.2 |Підтримка ліквідності банків,| у терміни, визначені в | | |капіталізованих за участю | документах, які визначають | | |держави (Публічне акціонерне | механізми вирішення питань | | |товариство "Акціонерний |розрахунків перед вкладниками| | |комерційний банк "КИЇВ", |- фізичними особами системних| | |Публічне акціонерне | банків | | |товариство "РОДОВІД БАНК", | | | |Публічне акціонерне | | | |товариство акціонерний банк | | | |"Укргазбанк") для вирішення | | | |питання забезпечення їх | | | |платоспроможності за | | | |розрахунками з вкладниками - | | | |фізичними особами | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2.3 |Підготувати пропозиції Уряду | серпень 2009 року | | |щодо: створення санаційного | | | |банку; порядку надання та | | | |використання державної | | | |фінансової допомоги банкам, | | | |на користь яких відчужуються | | | |активи та зобов'язання під | | | |час фінансового оздоровлення | | | |банків | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2.4 |Унести зміни до нормативно- | вересень 2009 року | | |правових актів та підготувати| | | |заходи щодо реорганізації | | | |банків, у яких уведена | | | |тимчасова адміністрація | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2.5 |Прийняти нормативно-правові | серпень 2009 року | | |акти щодо роботи з | | | |проблемними активами банків у| | | |зв'язку з прийняттям Закону | | | |України "Про внесення змін до| | | |деяких законодавчих актів | | | |України щодо особливостей | | | |проведення заходів з | | | |фінансового оздоровлення | | | |банків" ( 1617-17 ) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2.6 |Розглянути питання | серпень 2009 року | | |доцільності продовження | | | |мораторію на задоволення | | | |вимог кредиторів у банках, у | | | |яких введена тимчасова | | | |адміністрація | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Забезпечення виконання програм рекапіталізації банків | |----------------------------------------------------------------| |3.1 |Завершити заходи щодо |згідно з планом капіталізації| | |докапіталізації банків 1 та | банків | | |2 груп на суму не менше | | | |9809 млн.грн. | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |3.2 |Завершити заходи щодо |згідно з планом капіталізації| | |докапіталізації банків 3 та | банків | | |4 груп на суму не менше | | | |1182 млн.грн. | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |3.3 |Сприяти здійсненню | листопад 2009 року | | |реструктуризації | | | |заборгованості перед | | | |нерезидентами Відкритого | | | |акціонерного товариства | | | |комерційний банк "Надра" та | | | |розпочати його капіталізацію | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |3.4 |Реструктуризувати | липень 2009 року | | |заборгованість перед | | | |Національним банком України | | | |банків, які рекомендовані | | | |Кабінету Міністрів України | | | |для капіталізації за рахунок | | | |держави, а також інших банків| | |----------------------------------------------------------------| | 4. Активізація інвестиційної складової діяльності банків | |----------------------------------------------------------------| |4.1 |Удосконалити нормативно- | серпень 2009 року | | |правову базу в напряму | | | |посилення інвестиційної | | | |функції банківської системи | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |4.2 |Підтримка ліквідності банків | оперативний розгляд заявок | | |(на загальних підставах), які|банків у міру їх звернення з | | |здійснюють кредитування | урахуванням монетарних | | |інвестиційних програм, | можливостей | | |визначених пріоритетними на | | | |державному рівні, у межах | | | |суми мобілізованих | | | |Національним банком України | | | |коштів (до 7 млрд.грн.) | | ------------------------------------------------------------------вгору