Документ v043u710-14, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України щодо офіційного тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49, частини другої статті 144 Конституції України у взаємозв'язку з положеннями частини другої статті 184 Кримінального кодексу України

м. Київ
27 березня 2014 року
№ 43-y/2014

Справа № 2-42/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича - доповідача,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України щодо офіційного тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49, частини другої статті 144 Конституції України у взаємозв'язку з положеннями частини другої статті 184 Кримінального кодексу України (далі - Кодекс).

Заслухавши суддю-доповідача Шишкіна В.І. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Донецька обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України (далі - Організація) звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49, частини другої статті 144 Конституції України у взаємозв'язку з положеннями частини другої статті 184 Кодексу.

Автор клопотання вказує, що необхідність в офіційному тлумаченні наведених положень Основного Закону України про заборону скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я пов'язана з неоднозначним їх застосуванням судами України, що призводить до порушення прав Організації, оскільки зменшує чисельність її членів, а відтак впливає на обсяг конституційних прав і свобод громадян. До конституційного звернення долучено копії відповідних судових рішень.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 27 лютого 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі згідно з пунктом 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" суб'єктами права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи (стаття 43), які вважають, що неоднозначне застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади може призвести або призвело до порушення їх конституційних прав і свобод (стаття 94).

Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що конституційне звернення може бути внесене особою, яка є суб'єктом відповідних правовідносин та має підстави стверджувати про порушення або можливість порушення її конституційних прав і свобод внаслідок неоднозначного застосування норм Конституції або законів України судами України, іншими органами державної влади, а тому прагне отримати офіційну інтерпретацію норм, які регулюють такі відносини, з метою забезпечення реалізації чи захисту своїх прав та свобод (ухвали від 31 травня 2011 року № 15-у/2011, від 8 жовтня 2013 року № 46-у/2013, від 28 січня 2014 року № 10-у/2014).

Аналіз наданих автором клопотання матеріалів дає підстави для висновку, що судові рішення, на які він посилається, ухвалювалися у справах конкретних громадян і не стосуються конституційних прав Організації.

За таких обставин Конституційний Суд України вважає, що в Організації відсутнє встановлене Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України" право на конституційне звернення щодо офіційного тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49, частини другої статті 144 Конституції України у взаємозв'язку з положеннями частини другої статті 184 Кодексу, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 42, 43, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України щодо офіційного тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49, частини другої статті 144 Конституції України у взаємозв'язку з положеннями частини другої статті 184 Кримінального кодексу України на підставі пункту 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - відсутність встановленого Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України" права на конституційне звернення.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}вгору