Документ v0433359-16, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2016 року № 433

Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови (Черкаська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів

До Центральної виборчої комісії надійшло звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови у зв’язку з утворенням на території Черкаської області Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади, зареєстроване в Комісії того самого числа за № 21-40-10911, разом із супровідним листом від 5 жовтня 2016 року № 30/01/01-51/1, зверненням Зорівського сільського голови до Черкаської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів, рішеннями відповідних місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, а також засвідченими копіями висновку про відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 2 грудня 2015 року № 613 про його затвердження та рішення Черкаської обласної ради від 25 березня 2016 року № 4-33/VII "Про перейменування Ленінської сільської ради Драбівського району".

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Частиною третьою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" визначено, що схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації (частина четверта статті 7 зазначеного Закону).

Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) передбачено, що перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови (частина сьома статті 15 Закону).

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, а призначення перших виборів є підставою для оголошення Комісією виборчого процесу таких виборів.

Постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами) затверджено Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (далі - Порядок), яким визначено процедуру призначення Комісією перших виборів депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів, а також встановлено форму зазначеного звернення.

Пунктом 3 Порядку передбачено відомості, які повинно містити відповідне звернення, зокрема обласних державних адміністрацій, щодо призначення перших місцевих виборів, а пунктом 5 Порядку - перелік документів, оригінали або засвідчені копії яких додаються до звернення.

Вирішуючи питання щодо призначення та оголошення виборчого процесу перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови, Центральна виборча комісія виходить з такого.

Як вбачається з рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, до складу Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади увійшли Зорівська сільська рада (села Зорівка, Чернещина), що згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, належить до Золотоніського району Черкаської області, а також Богданівська сільська рада (село Богданівка, селище Квітневе), Вершино-Згарська сільська рада (село Вершина-Згарська), Мехедівська сільська рада (село Мехедівка), які за даними зазначеного довідника належать до Драбівського району цієї області.

Отже, Зорівську сільську об’єднану територіальну громаду утворено територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць - Золотоніського та Драбівського районів Черкаської області, що унеможливлює без вирішення питання стосовно зміни меж відповідних районів віднесення утвореної Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади та території відповідної сільської ради, депутати якої обиратимуться на перших місцевих виборах, до території одного з указаних районів.

Разом з тим, згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України вирішення питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування та перейменування населених пунктів і районів належить до повноважень Верховної Ради України. Також частиною першою статті 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Відповідно до частини другої статті 8 Основного Закону України Конституція України має найвищу юридичну силу, а згідно з частиною третьою цієї статті її норми є нормами прямої дії.

Отже, враховуючи зазначені норми Конституції України та Земельного кодексу України, необхідною передумовою призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів і оголошення виборчого процесу таких місцевих виборів у разі входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, до складу об’єднаної територіальної громади, адміністративний центр якої розміщений у межах іншого району, є внесення змін до меж відповідних районів.

Згідно з пунктом 4 Порядку в разі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст суміжних районів або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення у супровідному листі зазначаються дата, номер та назва постанови Верховної Ради України про встановлення (зміну) меж суміжних районів або про встановлення (зміну) меж суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що у зверненні Черкаської обласної державної адміністрації про призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови вказано відомості про належність трьох з чотирьох територіальних громад, що увійшли до складу цієї об’єднаної територіальної громади, до суміжної адміністративно-територіальної одиниці (району).

Водночас у супровідному листі, який надіслано разом зі зверненням до Комісії, не вказані дата, номер та назва постанови Верховної Ради України про встановлення (зміну) меж суміжних адміністративно-територіальних одиниць (районів), територіальні громади яких увійшли до складу об’єднаної територіальної громади.

Також до Центральної виборчої комісії не надходила постанова Верховної Ради України про зміну меж Золотоніського та Драбівського районів Черкаської області у зв’язку з утворенням Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальні громади зазначених суміжних районів.

З огляду на викладене прийняття рішення щодо віднесення Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади до території Золотоніського або Драбівського району Черкаської області органами місцевого самоврядування територіальних громад, що вирішили об’єднатися, їх посадовими особами або Черкаською обласною радою чи Черкаською обласною державною адміністрацією, Центральною виборчою комісією або будь-яким іншим державним органом чи органом місцевого самоврядування суперечитиме частині другій статті 19 Конституції України, оскільки фактично призведе до зміни меж зазначених суміжних районів, що Основним Законом України віднесено до виключної компетенції Верховної Ради України.

За правовою позицією, висловленою Конституційним Судом України у Рішенні від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) та підтвердженою в Рішенні Конституційного Суду України від 25 червня 2008 року № 12-рп/2008 (справа про перебування народного депутата України в депутатській фракції), норми Конституції України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти.

У зв’язку з цим Комісія наголошує, що виключення із Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" положення частини дев’ятої статті 7, яке визначало необхідність попереднього внесення Верховною Радою України змін до меж суміжних адміністративно-територіальних одиниць у разі, якщо передбачалося входження до складу об’єднаної територіальної громади територіальних громад, розташованих на території таких адміністративно-територіальних одиниць, не може бути підставою для незастосування норм Конституції України, що визначають повноваження Верховної Ради України у цій сфері, які є нормами прямої дії та обов’язкові для застосування.

Крім того, Центральна виборча комісія звертає увагу, що на порушення вимог Порядку у зверненні Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови відсутня дата підписання, а підпис голови обласної державної адміністрації не скріплено відповідною печаткою.

Також слід відзначити, що у зверненні Черкаської обласної державної адміністрації указано найменування однієї місцевої ради "Вершино-Згарська сільська рада", що відповідає відомостям електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України. Разом з тим, на бланку та печатці відповідної сільської ради зазначено найменування "Вершинозгарська сільська рада", що відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, згідно з яким зареєстрованим органом місцевого самоврядування є "Вершинозгарська сільська рада" з місцезнаходженням у селі Вершина-Згарська Драбівського району Черкаської області.

Одночасно Комісія зауважує, що питання призначення та оголошення виборчого процесу перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови вже розглядалося нею і за результатами розгляду було прийнято постанову від 12 лютого 2016 року № 30 "Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови (Черкаська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів".

Центральна виборча комісія зазначає, що зі звернення Черкаської обласної державної адміністрації та доданих до нього документів вбачається, що обставина, яка зумовлювала встановлення Комісією відсутності правових підстав для призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів указаною постановою, на сьогодні не усунута.

За змістом пункту 7 Порядку в разі невідповідності звернення та/або доданих до нього документів, передбачених Порядком, вимогам Конституції, законів України та Порядку Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку із цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації.

За таких обставин Комісія дійшла висновку щодо невідповідності звернення Черкаської обласної державної адміністрації вимогам Конституції України, законів України та Порядку, а відтак у Комісії відсутні правові підстави для призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 зазначеного Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, третьої статті 8, частини другої статті 19, пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 174 Земельного кодексу України, частин третьої, четвертої, восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини шостої статті 14, частини сьомої статті 15, пунктів 1, 1-1, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами), керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови за зверненням Черкаської обласної державної адміністрації (лист від 5 жовтня 2016 року № 30/01/01-51/1) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

2. Повернути звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови разом з доданими до нього документами суб’єкту звернення.

3. Цю постанову надіслати Черкаській обласній державній адміністрації та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору