Документ v0430359-07, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2007


 
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
П О С Т А Н О В А
 
20.09.2007 N 430
 
Про відмову в реєстрації ініціативних груп
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
утворених на зборах громадян України, подання
про реєстрацію яких надійшли до Центральної виборчої
комісії за період з 14 до 20 вересня 2007 року

 
     До Центральної виборчої комісії 17 вересня 2007 року надійшли документи щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в тому числі подання, які підписали:
 
     Харцизький міський голова Дубовий В.В., Донецька область, від 12 вересня 2007 року N 01-30-1130;
 
     секретар Ізюмської міської ради Харківської області К. Ольшанський, від 11 вересня 2007 року N 3119/1;
 
     голова Голопристанської районної ради Херсонської області Кобець Г.В., від 22 серпня 2007 року N 2-6/329.
 
     Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила.
 
     Учасниками зборів схвалено пропозиції про доцільність проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум:
 
     "1. Чи підтримуєте Ви президентську форму правління, за якої Президент України обирається всенародно, є главою держави і очолює Уряд України?
 
     2. Чи підтримуєте Ви парламентську форму правління, за якої посада Президента України скасовується, Уряд України призначається і звільняється Верховною Радою України, а Прем'єр-міністр України є главою держави?
 
     3. Чи підтримуєте Ви обрання та відкликання суддів народом?
 
     4. Чи підтримуєте Ви розширення прав місцевого самоврядування з наданням усім органам місцевого самоврядування права формувати власні виконавчі органи?
 
     5. Чи підтримуєте Ви встановлення дієвого контролю за владою через надання конституційного статусу парламентській опозиції?
 
     6. Чи підтримуєте Ви скасування недоторканності вищих керівників держави, народних депутатів України та суддів?
 
     7. Чи підтримуєте Ви скасування всіх пільг вищим керівникам держави, посадовим особам та народним депутатам України?
 
     8. Чи підтримуєте Ви позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів, які порушили обіцянки перед народом, - з наданням права ухвалення відповідних рішень з'їздам партій (блоків)?
 
     9. Чи підтримуєте Ви спрощення процедур проведення всеукраїнських та місцевих референдумів для залучення народу до безпосереднього здійснення влади?"
 
     Здійснивши у межах своїх повноважень перевірку питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, щодо їх відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), Центральна виборча комісія відзначає.
 
     Відповідно до статей 1, 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.
 
     Комісія організовує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, реєструє ініціативні групи з всеукраїнського референдуму, а також очолює систему комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.
 
     Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) сформульовано правову позицію, за якою Конституційний Суд України вважає необґрунтованою думку, згідно з якою ні Центральна виборча комісія, ні Президент України, ні інші державні органи не повноважні здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) питань, які пропонуються ініціативними групами громадян винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
     Враховуючи викладене, Центральною виборчою комісією здійснено перевірку відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) предмета всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, який запропонований на вищезазначених зборах громадян України.
 
     Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року N 6-рп ( v006p710-05 ) (справа про здійснення влади народом) встановлено, що "результати народного волевиявлення у визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України формах безпосередньої демократії є обов'язковими". У зв'язку з цим Конституційний Суд України, виходячи з положень статей 69, 72 Конституції України ( 254к/96-ВР ), висловив правову позицію, що у разі схвалення питань всеукраїнським референдумом за народною ініціативою, ці питання є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ), зокрема її розділом XIII "Внесення змін до Конституції України", та законами України (Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою). Відповідно до цього Рішення метою референдуму є з'ясування позиції громадян України щодо низки актуальних питань та внесення у зв'язку з цим відповідних змін до Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
 
     Відповідно до статті 46 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) з метою виявлення волі громадян при вирішенні важливих питань загальнодержавного значення у передбаченому цим Законом ( 1286-12 ) порядку можуть проводитися всеукраїнські дорадчі опитування громадян України (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними органами. При цьому зазначено, що положення, зокрема статті 3 цього Закону ( 1286-12 ), яка має назву "Предмет всеукраїнського референдуму", не застосовуються до дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму).
 
     Враховуючи, що питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, за змістом нерозривно пов'язані з пропозицією щодо внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), а відповідна пропозиція не вноситься, такі питання не можуть бути предметом дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму).
 
     Крім того, згідно із Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, мають бути чітко сформульованими, а також містити назву проекту (проектів) закону, рішення, що виноситься на референдум, і надавати можливість громадянину відповісти "так" або "ні" на питання про прийняття або відхилення цього проекту (проектів) (частина восьма статті 16, частина перша статті 36 цього Закону) ( 1286-12 ).
 
     Таким чином, Конституція України ( 254к/96-ВР ) та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов'язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень, відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України.
 
     Питання, затверджені зазначеними зборами громадян, відповідно до статей 3, 5 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) за своїм змістом не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму, оскільки не передбачають затвердження законів щодо внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), прийняття, зміни або скасування законів України чи їх окремих положень, прийняття рішень, що визначають основний зміст Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України та інших правових актів.
 
     Необхідно також зазначити, що питання "Чи підтримуєте Ви президентську форму правління, за якої Президент України обирається всенародно, є главою держави і очолює Уряд України?", "Чи підтримуєте Ви парламентську форму правління, за якої посада Президента України скасовується, Уряд України призначається і звільняється Верховною Радою України, а Прем'єр-міністр України є главою держави?" за своїм змістом є взаємовиключаючими.
 
     З огляду на зміст статті 36 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) у разі одночасного винесення на всеукраїнський референдум цих двох питань для кожного з них встановлюється окремий бюлетень. У бюлетені для голосування повинна міститися пропозиція громадянину відповісти "так" або "ні" на питання, що виносяться на референдум. Згідно з частиною другою статті 39 зазначеного Закону ( 1286-12 ) громадянин під час заповнення бюлетеня викреслює в ньому одне з двох слів: "так" або "ні".
 
     Частиною сьомою статті 41 цього Закону ( 1286-12 ) встановлено, що проект закону, рішення вважається ухваленим громадянами, якщо за нього було подано більшість голосів громадян від числа тих, хто взяв участь у референдумі. У разі якщо більшість громадян подасть голоси за ствердну відповідь з обох питань, результати референдуму матимуть суперечливий і такий, що не може бути реалізованим у жодний спосіб, характер, відповідні державні органи можуть бути практично позбавлені можливості врахувати результати референдуму при прийнятті рішень також і як результати дорадчого опитування (консультативного референдуму). Це є неприпустимим з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року у справі N 1-5/2005 ( v006p710-05 ) (справа про здійснення влади народом).
 
     До питання "Чи підтримуєте Ви обрання та відкликання суддів народом?" Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) на всеукраїнський референдум не виносяться питання, пов'язані з обранням, призначеннями і звільненнями посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
 
     Відповідно до статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) призначення професійних суддів на посаду здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом.
 
     Формулювання зазначеного питання також не дозволяє зробити висновок щодо суб'єктів (Український народ, члени певної територіальної громади тощо), які прийматимуть рішення про обрання та відкликання окремого судді або всіх суддів України, у разі ствердної відповіді на нього.
 
     До питання "Чи підтримуєте Ви розширення прав місцевого самоврядування з наданням всім органам місцевого самоврядування права формувати власні виконавчі органи?"
 
     Формулювання цього питання затверджено учасниками зборів без урахування змісту поняття "місцеве самоврядування", встановленого частиною першою статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України.
 
     Використання прикметника "дієвий" у формулюванні питання "Чи підтримуєте Ви встановлення дієвого контролю за владою через надання конституційного статусу парламентській опозиції?" унеможливлює точне розуміння та втілення у будь-які норми права як ствердної, так і негативної відповіді громадян на нього. Однаковою мірою такий висновок стосується і використання словосполучення "вищі керівники держави" у питаннях "Чи підтримуєте Ви скасування недоторканності вищих керівників держави, народних депутатів України та суддів?", "Чи підтримуєте Ви скасування всіх пільг вищим керівникам держави, посадовим особам та народним депутатам України?"
 
     Крім того, Конституційним Судом України неодноразово було розглянуто проблему, пов'язану з реалізацією права на соціальний захист, неприпустимістю обмеження конституційного права громадян на достатній життєвий рівень, і сформульовано правову позицію, згідно з якою Конституція ( 254к/96-ВР ) та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. У рішеннях Конституційного Суду України зазначалося, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускається (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99 ( v008p710-99 ), від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 ( v005p710-02 ), від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ), від 1 грудня 2004 року N 20-рп/2004) ( v020p710-04 ).
 
     Поняття "посадова особа" та "посадова особа державного органу" не є тотожними.
 
     Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників лише державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
 
     У зв'язку з цим скасування всіх пільг посадовим особам недержавних підприємств, установ чи організацій є звуженням змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини.
 
     Конституція України ( 254к/96-ВР ) (стаття 74) встановлює, що референдум не допускається щодо законопроектів, зокрема з питань податків.
 
     Пропоноване ж на всеукраїнський референдум питання потребуватиме внесення змін до законів та правових актів, які мають силу закону та регулюють відносини оподаткування громадян (Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито") ( 7-93 ), оскільки одним із видів пільг, тобто встановлених законодавством або іншими нормативними актами переваг, що надаються особі порівняно з іншими громадянами, є звільнення певних категорій осіб від сплати податків.
 
     Питання "Чи підтримуєте Ви скасування всіх пільг вищим керівникам держави, посадовим особам та народним депутатам України?", яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, суперечить статтям 22, 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
     До питання "Чи підтримуєте Ви позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів, які порушили обіцянки перед народом, - з наданням права ухвалення відповідних рішень з'їздам партій (блоків)?"
 
     Інститут дострокового припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад не містять поняття "позбавлення депутата мандата". Пропорційна система, за якою обираються народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад (крім сільських та селищних), не дасть зміни встановлювати тих депутатів, які можуть порушити "обіцянки перед народом", у зв'язку з неможливістю існування як суб'єкта, так і об'єкта порушення. Отже, винесення на всеукраїнський референдум зазначеного питання також буде суперечити Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
 
     До питання "Чи підтримуєте Ви спрощення процедур проведення всеукраїнських та місцевих референдумів для залучення народу до безпосереднього здійснення влади?"
 
     Референдум є однією із форм безпосередньої демократії, через яку здійснюється народне волевиявлення (стаття 69 Конституції України) ( 254к/96-ВР ). Частиною першою статті 1 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) встановлено, що референдуми проводяться з метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян в управлінні державними та місцевими справами в Україні. Референдум - це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.
 
     Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) організація і проведення референдумів визначаються виключно законами України. Зазначені питання не містять точно сформульованих законодавчих пропозицій, що суперечить статті 3, частині восьмій статті 16, статті 46 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
 
     Враховуючи викладене, відповідно до статей 22, 69, 74, 92, 128, 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 1-3, 5, 16, 36, 46 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись статтями 1, 12, 13, пунктом 3 статті 17, статтею 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
     1. Відмовити в реєстрації ініціативним групам всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореним на зборах громадян України, документи про реєстрацію яких надійшли до Центральної виборчої комісії за період з 14 до 20 вересня 2007 року, а саме:
 
     села Чулаківка Голопристанського району Херсонської області;
 
     міст Харцизьк Донецької області, Ізюм Харківської області.
 
     2. Цю постанову надіслати відповідним районним та міським радам.
 
 Голова Центральної виборчої комісії                     В.ШАПОВАЛ вгору