Документ v042u710-10, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянки
Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного
тлумачення положення частини першої статті 104
Житлового кодексу Української РСР

м. Київ Справа N 2-40/2010
17 червня 2010 року
N 42-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича - доповідача, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянки
Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного тлумачення
положення частини першої статті 104 Житлового кодексу Української
РСР ( 5464-10 ).
Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши
матеріали конституційного звернення, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне звернення - громадянка
Овечкіна Л.В. - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини першої
статті 104 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (далі -
Кодекс) "якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено
у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам статті 63 цього
Кодексу". Автор клопотання просить роз'яснити вказане положення,
даючи відповідь на такі питання:
- "чи вимагає Закон, щоб розмір вищезгаданого приміщення
відповідав вимогам статті 48 Кодексу";
- "які обмеження накладає Закон на розмір зазначеного
приміщення".
Обґрунтовуючи твердження, що суди загальної юрисдикції при
розгляді справ однієї категорії та за однакових обставин
по-різному розуміють та застосовують частину першу статті 104
Кодексу ( 5464-10 ), Овечкіна Л.В. наводить рішення Деснянського
районного суду міста Києва від 29 листопада 2005 року про відмову
в задоволенні вимог її позову про зміну умов договору найму
житлового приміщення та встановлення порядку користування житловим
приміщенням, а також ухвалу Верховного Суду України від 12 вересня
2007 року у справі про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, і за зустрічним позовом про зміну
договору найму жилого приміщення та вселення.
Необхідність в офіційному тлумаченні зазначеного положення
статті 104 Кодексу ( 5464-10 ) Овечкіна Л.В. аргументує можливістю
повторного оскарження в касаційному порядку за нововиявленими
обставинами судового рішення у справі за її позовом.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 8 червня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) конституційне звернення має містити обґрунтування
необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4 частини другої
статті 42) ( 422/96-ВР ), наявність неоднозначного застосування
положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України
судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт
права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або
призвело до порушення його конституційних прав і свобод
(стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Громадянка Овечкіна Л.В. раніше зверталася до Конституційного
Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
частини першої статті 48, частини другої статті 63, частини першої
статті 104 Кодексу ( 5464-10 ). Ухвалою Конституційного Суду
України від 17 лютого 2009 року N 6-у/2009 ( v006u710-09 ) їй
відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі на
підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим
Законом ( 422/96-ВР ). В Ухвалі ( v006u710-09 ) вказувалося, що
автор клопотання не навів обґрунтування необхідності в офіційному
тлумаченні зазначених положень Кодексу ( 5464-10 ), а надані ним
судові рішення не доводять наявності фактів неоднозначного
застосування цих норм.
Під неоднозначним застосуванням положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України слід розуміти різне
застосування одних і тих же норм цих правових актів судами
України, іншими органами державної влади за однакових юридично
значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від
19 травня 2010 року N 34-у/2010) ( v034u710-10 ).
Автор клопотання, наводячи положення статті 104 Кодексу
( 5464-10 ), фактично просить надати їй юридичну консультацію з
приводу застосування окремих статей Кодексу ( 5464-10 ), що не
належить до повноважень Конституційного Суду України.
Таким чином, є підстави для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі відповідно до пункту 3 статті
45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянки Овечкіної Любові
Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої
статті 104 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) на
підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному зверненні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору