Документ v0428359-16, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2016 року № 428

Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови (Тернопільська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів

До Центральної виборчої комісії 25 серпня 2016 року надійшло звернення Тернопільської обласної державної адміністрації разом із супровідним листом від 23 серпня 2016 року № 01-4298/39-06, зареєстроване в Комісії за № 21-40-9810, щодо призначення перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови у зв’язку з утворенням на території Тернопільської області Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади.

До звернення додано оригінали (засвідчені копії) та копії звернення Товстенського селищного голови до Тернопільської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів, рішень відповідних місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, а також висновку про відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України і розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 21 липня 2015 року № 433-од про його затвердження.

На заміну раніше надісланого до Центральної виборчої комісії 28 вересня 2016 року надійшло звернення Тернопільської обласної державної адміністрації разом із супровідним листом та відповідними документами з цього самого питання від 26 вересня 2016 року № 04-4811/39-06, зареєстроване в Комісії за № 21-40-10684, а 3 жовтня 2016 року разом із супровідним листом обласної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 05-4896/39-06, зареєстрованим в Комісії за № 21-40-10838, надійшло рішення Товстенської селищної ради від 23 липня 2015 року № 1290.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Частиною третьою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" визначено, що схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації (частина четверта статті 7 зазначеного Закону).

Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) передбачено, що перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови (частина сьома статті 15 Закону).

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, а призначення перших виборів є підставою для оголошення Комісією виборчого процесу таких виборів.

Постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами) затверджено Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (далі - Порядок), яким визначено процедуру призначення Комісією перших виборів депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів, а також встановлено форму зазначеного звернення.

Пунктом 3 Порядку передбачено відомості, які повинно містити відповідне звернення, зокрема обласних державних адміністрацій, щодо призначення перших місцевих виборів, а пунктом 5 Порядку - перелік документів, оригінали або засвідчені копії яких додаються до звернення.

Вирішуючи питання щодо призначення та оголошення виборчого процесу перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови, Центральна виборча комісія виходить з такого.

Як вбачається з рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, до складу Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади увійшли Товстенська селищна рада (смт Товсте), Буряківська сільська рада (село Буряківка), Ворвулинська сільська рада (села Ворвулинці, Гиньківці), Головчинська сільська рада (села Головчинці, Королівка), Дорогичівська сільська рада (село Дорогичівка), Кошилівська сільська рада (села Кошилівці, Попівці), Лисівська сільська рада (село Лисівці), Литячівська сільська рада (село Литячі), Нирківська сільська рада (села Нирків, Нагоряни), Подільська сільська рада (села Поділля, Ангелівка), Садківська сільська рада (село Садки), Слобідська сільська рада (село Слобідка), Солоненська сільська рада (села Солоне, Рожанівка), Хмелівська сільська рада (села Хмелева, Свершківці), Шипівецька сільська рада (село Шипівці), Шутроминська сільська рада (село Шутроминці), що згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, належать до Заліщицького району Тернопільської області, а також Свидівська сільська рада (села Свидова, Антонів), яка за даними зазначеного довідника належить до Чортківського району цієї області.

Отже, Товстенську селищну об’єднану територіальну громаду утворено територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць - Заліщицького та Чортківського районів Тернопільської області, що унеможливлює без вирішення питання стосовно зміни меж відповідних районів віднесення утвореної Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади та території відповідної селищної ради, депутати якої обиратимуться на перших місцевих виборах, до території одного з указаних районів.

Разом з тим, згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України вирішення питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування та перейменування населених пунктів і районів належить до повноважень Верховної Ради України. Також частиною першою статті 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Відповідно до частини другої статті 8 Основного Закону України Конституція України має найвищу юридичну силу, а згідно з частиною третьою цієї статті її норми є нормами прямої дії.

Таким чином, враховуючи зазначені норми Конституції України та Земельного кодексу України, необхідною передумовою призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів і оголошення виборчого процесу таких місцевих виборів у разі входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, до складу об’єднаної територіальної громади, адміністративний центр якої розміщений у межах іншого району, є внесення змін до меж відповідних районів.

Згідно з пунктом 4 Порядку в разі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст суміжних районів або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення у супровідному листі зазначаються дата, номер та назва постанови Верховної Ради України про встановлення (зміну) меж суміжних районів або про встановлення (зміну) меж суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

Центральна виборча комісія зазначає, що у зверненні Тернопільської обласної державної адміністрації про призначення перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови вказано відомості про належність лише однієї із сімнадцяти територіальних громад, що увійшли до складу цієї об’єднаної територіальної громади, до суміжної адміністративно-територіальної одиниці (району).

Водночас у супровідному листі, який надіслано разом зі зверненням до Центральної виборчої комісії, не вказані дата, номер та назва постанови Верховної Ради України про встановлення (зміну) меж суміжних адміністративно-територіальних одиниць (районів), територіальні громади яких увійшли до складу об’єднаної територіальної громади.

Також до Комісії не надходила постанова Верховної Ради України про зміну меж Заліщицького та Чортківського районів Тернопільської області у зв’язку з утворенням Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальні громади зазначених суміжних районів.

З огляду на викладене прийняття рішення щодо віднесення Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади до території Заліщицького або Чортківського району Тернопільської області органами місцевого самоврядування територіальних громад, які вирішили об’єднатися, їх посадовими особами або Тернопільською обласною радою чи Тернопільською обласною державною адміністрацією, Центральною виборчою комісією або будь-яким іншим державним органом чи органом місцевого самоврядування суперечитиме частині другій статті 19 Конституції України, оскільки фактично призведе до зміни меж указаних суміжних районів, що Основним Законом України віднесено до виключної компетенції Верховної Ради України.

За правовою позицією, висловленою Конституційним Судом України у Рішенні від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) та підтвердженою в Рішенні Конституційного Суду України від 25 червня 2008 року № 12-рп/2008 (справа про перебування народного депутата України в депутатській фракції), норми Конституції України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти.

У зв’язку із цим Комісія наголошує, що виключення із Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" положення частини дев’ятої статті 7, яке визначало необхідність попереднього внесення Верховною Радою України змін до меж суміжних адміністративно-територіальних одиниць у разі, якщо передбачалося входження до складу об’єднаної територіальної громади територіальних громад, розташованих на території таких адміністративно-територіальних одиниць, не може бути підставою для незастосування норм Конституції України, що визначають повноваження Верховної Ради України у цій сфері, які є нормами прямої дії та обов’язкові для застосування.

Також Центральна виборча комісія звертає увагу, що 5 жовтня 2016 року до Комісії надійшло рішення Кошилівської сільської ради Залішицького району Тернопільської області від 22 вересня 2016 року № 62 "Про скасування рішення сесії сільської ради", яким скасовується рішення сесії цієї місцевої ради від 27 липня 2015 року № 174 "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

За змістом пункту 7 Порядку в разі невідповідності звернення та/або доданих до нього документів, передбачених Порядком, вимогам Конституції, законів України та Порядку, а також надходження рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду, Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку із цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації.

За таких обставин Центральна виборча комісія дійшла висновку щодо невідповідності звернення Тернопільської обласної державної адміністрації вимогам Конституції України, законів України та Порядку, а відтак у Комісії відсутні правові підстави для призначення перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 зазначеного Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, третьої статті 8, частини другої статті 19, пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 174 Земельного кодексу України, частин третьої, четвертої, восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини шостої статті 14, частини сьомої статті 15, пунктів 1, 1-1, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами), керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови за зверненням Тернопільської обласної державної адміністрації (листи від 23 серпня 2016 року № 01-4298/39-06, від 26 вересня 2016 року № 04-4811/39-06 та від 30 вересня 2016 року № 05-4896/39-06) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

2. Повернути звернення Тернопільської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Товстенської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Товстенського селищного голови разом з доданими до них документами суб’єкту звернення.

3. Цю постанову надіслати Тернопільській обласній державній адміністрації та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору