Про звернення до Генеральної прокуратури України
Центрвиборчком; Постанова від 12.10.2015422
Документ v0422359-15, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2015 року № 422

Про звернення до Генеральної прокуратури України

У засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо проведення 11 жовтня 2015 року в місті Маріуполі Донецької області прес-конференції представників окремих місцевих організацій політичних партій, на якій її учасники заявили про факт підкупу, що нібито мав місце, членів Центральної виборчої комісії під час прийняття Комісією рішення про дострокове припинення повноважень Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області та лобіювання інтересів окремих політичних сил на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

У зв’язку з поширенням такої інформації Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності (частина друга статті 2 зазначеного Закону).

Частиною першою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Основною формою діяльності Центральної виборчої комісії є її засідання, на яких може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до законів України належить до повноважень Комісії (частина перша статті 11 указаного Закону).

Згідно з частиною другою статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

При цьому Центральна виборча комісія наголошує, що рішення, дії чи бездіяльність Комісії можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Отже, протиправність рішення Центральної виборчої комісії може бути встановлено лише рішенням суду, що набрало законної сили.

Конституцією України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 Основного Закону України).

Разом з тим, відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Поширення інформації про начебто злочинні дії членів Центральної виборчої комісії з метою прийняття протиправних рішень Комісії є незаконним впливом на членів Комісії.

Так, безпідставні звинувачення у вчиненні членами Комісії кримінального правопорушення, а також поширення інформації про особисте життя членів Комісії свідчать про незаконне втручання у діяльність членів Центральної виборчої комісії та Комісії в цілому як державного колегіального органу з метою перешкодити здійсненню ними своїх повноважень щодо організації підготовки та проведення місцевих виборів, що містить ознаки злочину, передбаченого частиною першою статті 344 Кримінального кодексу України.

Ознаки такого злочину Центральна виборча комісія вбачає в діях осіб, із посиланням на заяви яких засоби масової інформації поширили відповідні повідомлення.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 68 Конституції України, керуючись статтями 1 - 3, 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Генеральної прокуратури України щодо перевірки викладених у цій постанові обставин та реагування відповідно до законодавства України.

2. Цю постанову надіслати Генеральній прокуратурі України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору