Документ v041u710-10, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про припинення розгляду конституційного подання
Президента України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Постанови Кабінету Міністрів України
"Про залучення державним підприємством
для постачання медичних установ
"Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту
для реалізації інвестиційного проекту
щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів медичним та іншим обладнанням,
транспортними засобами, виробами
медичного призначення та лікарськими
засобами під державну гарантію"
від 11 листопада 2009 року N 1209

м. Київ Справа N 2-39/2010
9 червня 2010 року
N 41-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича - доповідача, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про припинення розгляду
конституційного подання Президента України ( n0048100-09 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про
залучення державним підприємством для постачання медичних установ
"Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації
інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами,
виробами медичного призначення та лікарськими засобами під
державну гарантію" від 11 листопада 2009 року N 1209
( 1209-2009-п ) (Урядовий кур'єр, 2009 р., 18 листопада).
Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши
матеріали конституційного подання ( n0048100-09 ), Конституційний
Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
розглянути питання щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанов Кабінету Міністрів
України "Про залучення Національною акціонерною компанією
"Украгролізинг" у 2009 році іноземного кредиту під державну
гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження
ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для
заготівлі молока та його зберігання" від 29 жовтня 2009 року
N 1183 ( 1183-2009-п ) (далі - Постанова N 1183), "Про залучення
державним підприємством для постачання медичних установ
"Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації
інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами,
виробами медичного призначення та лікарськими засобами під
державну гарантію" від 11 листопада 2009 року N 1209
( 1209-2009-п ) (далі - Постанова N 1209).
Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) глава держави видав Указ від 25 листопада
2009 року N 969 ( 969/2009 ), яким зупинив дію названих постанов.
Суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що Кабінет
Міністрів України, видавши Постанову N 1183 ( 1183-2009-п ) та
Постанову N 1209 ( 1209-2009-п ), вирішив питання щодо надання
державних гарантій у сумі, яка перевищує встановлений Законом
України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
граничний обсяг, а також передбачив, що обслуговування та
погашення кредитів, наданих під державні гарантії, внесення інших
платежів, пов'язаних із реалізацією інвестиційних проектів,
здійснюватиметься за рахунок коштів, не затверджених в
установленому порядку законами про Державний бюджет України на
2010 ( 2154-17 ) та наступні роки.
Автор клопотання, посилаючись на пункт 4 частини першої
статті 85, пункт 1 частини другої статті 92, частину другу статті
95 Конституції України ( 254к/96-ВР ), звертає увагу на те, що
затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього
належить до повноважень Верховної Ради України і що виключно
законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки
держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування
цих видатків.
На підтвердження своєї позиції суб'єкт права на конституційне
подання вказує також на рішення Конституційного Суду України від
14 грудня 2000 року N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ), від 1 квітня
2008 року N 4-рп/2008 ( v004p710-08 ), від 27 листопада 2008 року
N 26-рп/2008 ( v026p710-08 ), від 8 вересня 2009 року N 19-рп/2009
( v019p710-09 ), від 29 вересня 2009 року N 22-рп/2009
( v022p710-09 ), у яких, зокрема, наголошувалося на
неприпустимості порушення органами державної влади положень
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України в частині розподілу
їхніх повноважень та неможливості зміни закону шляхом прийняття
підзаконного правового акта, тобто втручання Уряду України у сферу
виключної компетенції законодавця.
Президент України вважає, що, видавши Постанову N 1183
( 1183-2009-п ) та Постанову N 1209 ( 1209-2009-п ), Кабінет
Міністрів України перебрав на себе повноваження Верховної Ради
України і порушив частину другу статті 6, частину другу статті 19,
статтю 75, пункти 3, 4 частини першої статті 85, статтю 91,
пункт 1 частини другої статті 92, частину другу статті 95, частину
третю статті 113, пункт 10 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України ухвалою
відмовила у відкритті конституційного провадження в частині
перевірки на відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )
Постанови N 1209 ( 1209-2009-п ), оскільки в період підготовки
матеріалів конституційного подання до розгляду Кабінет Міністрів
України Постановою від 8 грудня 2009 року N 1331 ( 1331-2009-п )
(опублікована 11 грудня 2009 року в газеті "Урядовий кур'єр")
визнав Постанову N 1209 ( 1209-2009-п ) такою, що втратила
чинність.
У частині перевірки Постанови N 1183 ( 1183-2009-п ) на
відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) Третя колегія
суддів Конституційного Суду України відкрила конституційне
провадження і об'єднала його з конституційними провадженнями за
конституційними поданнями Президента України
( n0038100-09, n0037100-09 ) щодо конституційності постанов
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 818
( 818-2009-п ) і N 819 ( 819-2009-п ), від 9 вересня 2009 року
N 993 ( 993-2009-п ) і N 1012 ( 1012-2009-п ), від 16 вересня
2009 року N 1025 ( 1025-2009-п ), від 23 вересня 2009 року N 1017
( 1017-2009-п ) в одне конституційне провадження у справі,
оскільки порушені питання перебувають в одній сфері правового
регулювання.
3. Згідно з частиною першою статті 44 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) конституційне подання
може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його
направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня
розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Конституційний Суд України припиняє розгляд конституційного
подання ( n0048100-09 ), якщо після прийняття ухвали колегії
суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті
провадження у справі суб'єкт права на конституційне подання
письмовою заявою відповідно до статті 44 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відкликав конституційне
подання (параграф 51-1 Регламенту Конституційного Суду України)
( v001z710-97 ).
Президент України заявою від 31 березня 2010 року (вих.
N 1-1/534) відкликав конституційне подання ( n0048100-09 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Постанови N 1209 ( 1209-2009-п ).
Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частиною першою статті 44, статтею 50
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
параграфа 51-1 Регламенту Конституційного Суду України
( v001z710-97 ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити розгляд конституційного подання Президента
України ( n0048100-09 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів
України "Про залучення державним підприємством для постачання
медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для
реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення
лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням,
транспортними засобами, виробами медичного призначення та
лікарськими засобами під державну гарантію" від 11 листопада
2009 року N 1209 ( 1209-2009-п ) на підставі частини першої статті
44 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
( v001z710-97 ) - у зв'язку з письмовою заявою Президента України
про відкликання конституційного подання ( n0048100-09 ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору