Документ v0416500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2016  № 416

Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування

Відповідно до статей 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою стимулювання банків зберігати запаси готівки Національного банку України для забезпечення готівкового обігу в регіонах України готівкою Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

1) послугу (операцію) під номером 13 викласти в такій редакції:

"


послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

13

Підкріплення банкнотами (обіговими монетами) у національній валюті України кас установ банків

0,2% від суми виданих банкнот (обігових монет)

";

2) доповнити новою послугою (операцією) такого змісту:

"


послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

77

Підкріплення готівкою (банкнотами, обіговими та розмінними монетами) операційної каси уповноваженого банку із запасів готівки Національного банку, які передані на зберігання до уповноваженого банку, та вкладення готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) операційної каси уповноваженого банку до запасів готівки Національного банку, які зберігаються в уповноваженому банку

Безплатно

".

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору