Документ v040u710-10, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Постанови Верховної Ради України
"Про визнання такою, що втратила чинність,
Постанови Верховної Ради України
"Про призначення чергових виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів у 2010 році"

м. Київ Справа N 2-41/2010
9 червня 2010 року
N 40-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича - доповідача, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Постанови Верховної Ради України
"Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної
Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році" від
16 лютого 2010 року N 1889-VI ( 1889-17 ) (Голос України, 2010 р.,
20 лютого).
Заслухавши суддю-доповідача Стецюка П.Б. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 53 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такою, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційною), Постанову Верховної Ради
України "Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови
Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році"
від 16 лютого 2010 року N 1889-VI ( 1889-17 ) (далі - Постанова).
Народні депутати України вважають, що Постанова ( 1889-17 )
не відповідає частині другій статті 3, частинам другій, четвертій
статті 5, частині першій статті 8, частині другій статті 19,
частині першій статті 38, статті 71, пункту 30 частини першої
статті 85, пунктам 1, 15, 20 частини першої статті 92, частині
першій статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
У конституційному поданні стверджується, що періодичність
виборів представницьких органів місцевого самоврядування є
важливою складовою права громадян обирати та бути обраними до
таких органів.
Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що Верховна
Рада України на підставі пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) не мала права відміняти чергові
вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів, які були призначені на неділю 30 травня 2010 року, і тим
самим порушувати право громадян вільно обирати та бути обраними до
органів місцевого самоврядування, закріплене у частині першій
статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
На думку авторів клопотання, положення Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ) чітко визначають повноваження Верховної
Ради України призначати чергові та позачергові вибори до органів
місцевого самоврядування і не наділяють її повноваженнями
скасовувати (припиняти), переносити, зокрема, чергові вибори до
органів місцевого самоврядування, у тому числі й шляхом визнання
такою, що втратила чинність, постанови про призначення відповідних
виборів.
Народні депутати України наголошують, що законодавчий орган
неповноважний визнавати свої ненормативні акти правозастосовного
характеру такими, що втратили чинність, якщо це призводить до
порушення прав і свобод людини і громадянина, оскільки це прямо
суперечить принципу верховенства права.
На думку суб'єкта права на конституційне подання, Верховна
Рада України, визнавши Постанову Верховної Ради України "Про
призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у 2010 році" від 20 жовтня 2009 року
N 1648-VI ( 1648-17 ) такою, що втратила чинність, порушила право
громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого
самоврядування, яке забезпечується шляхом проведення періодичних
виборів, і фактично подовжила строк повноважень представницьких
органів місцевого самоврядування.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України за
результатами голосування на своєму засіданні 1 квітня 2010 року не
прийняла ухвали про відкриття чи відмову у відкритті
конституційного провадження у справі.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до вимог Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) у конституційному поданні зазначається
правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового
акта або його окремих положень; викладаються аргументи і
стверджується про неконституційність законів, інших правових актів
Верховної Ради України (пункт 4 частини другої статті 39, частина
перша статті 71) ( 422/96-ВР ).
Однак народні депутати України такого обґрунтування не
навели. У конституційному поданні передається зміст положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та окремих правових позицій
Конституційного Суду України і стверджується, що Верховна Рада
України не мала права відміняти чергові вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів.
Отже, відсутність у конституційному поданні правового
обґрунтування тверджень щодо неконституційності Постанови
( 1889-17 ) є підставою для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про визнання
такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про
призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у 2010 році" від 16 лютого 2010 року
N 1889-VI ( 1889-17 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору