Документ v0405500-16, перша редакція — Прийняття від 22.11.2016
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.11.2016  № 405

Про внесення зміни до Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів

Відповідно до вимог статей 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з перерозподілом деяких функцій між підрозділами Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці першому пункту 7 Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року № 171, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2008 року за № 617/15308 (зі змінами), слова "територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (Дирекції з банківського регулювання та нагляду)" замінити словами "Національного банку".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору