Документ v0403500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.11.2016  № 403

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 16.3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора - юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї";

2) пункт 16.5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора - юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї";

3) абзац другий пункту 16.12 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком нерезидента-інвестора - юридичної особи можуть проводитися операції (за умови дотримання вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення іноземних інвестицій в Україну), пов'язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншого нерезидента-інвестора прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора, якому були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу (депозиту);

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів".

2. Главу 1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.10. Особливості функціонування поточних та вкладних (депозитних) рахунків нерезидентів-інвесторів визначаються нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору