Документ v0402500-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.06.2015 N 402

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення
рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17 червня 2004 року N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року
за N 918/9517 (зі змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17 червня
2004 року N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами), що
додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.)
довести зміст цієї постанови до відома банків України для
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.
4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.
Голова В.О.Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.06.2015 N 402

ЗМІНИ
до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0918-04 )

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1) у розділі 12 "Кошти в Національному банку України" у групі
рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку
України" в характеристиці рахунку 1218 літеру "А" змінити на
літери "АП"; 2) у розділі 13 "Кошти Національного банку України": у групі рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані
від Національного банку України" в характеристиці рахунку 1318
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані
від Національного банку України" в характеристиці рахунку 1328
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 133 "Строкові вклади (депозити)
Національного банку України" в характеристиці рахунку 1338
літеру "П" змінити на літери "АП"; 3) у розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України": у групі рахунків 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку"
в характеристиці рахунку 1408 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"
в характеристиці рахунків 1418 та 1419 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"
в характеристиці рахунків 1428 та 1429 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 143 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"
в характеристиці рахунку 1438 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 144 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"
в характеристиці рахунку 1448 літеру "А" змінити на літери "АП"; 4) у розділі 15 "Кошти в інших банках": у групі рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках"
в характеристиці рахунків 1507, 1508 та 1509 відповідно літери "П"
і "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках" в характеристиці рахунків 1518 та 1519
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам"
в характеристиці рахунків 1528 та 1529 літеру "А" змінити на
літери "АП"; 5) у розділі 16 "Кошти інших банків": у групі рахунків 160 "Кошти на вимогу інших банків"
в характеристиці рахунків 1607 та 1608 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших
банків" в характеристиці рахунку 1618 літеру "П" змінити на літери
"АП"; у групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків"
в характеристиці рахунку 1628 літеру "П" змінити на літери "АП".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) у розділі 20 "Кредити, що надані суб'єктам
господарювання": у групі рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями репо
суб'єктам господарювання": увести рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2015| А |Неамортизована премія за кредитами, що надані | | | |за операціями репо суб'єктам господарювання | ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунку 2018 літеру "А" змінити на літери
"АП"; у групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими
векселями суб'єктам господарювання": увести рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2025| А |Неамортизована премія за кредитами, що надані | | | |за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунків 2028 та 2029 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями
факторингу із суб'єктами господарювання": увести рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2035| А |Неамортизована премія за вимогами, що придбані | | | |за операціями факторингу із суб'єктами господарювання| ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунків 2038 та 2039 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання" в характеристиці рахунків 2068 та 2069
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарювання" в характеристиці рахунків 2078 та 2079
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам
господарювання" в характеристиці рахунків 2088 та 2089 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 2) у розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади": у групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам державної
влади" в характеристиці рахунків 2108 та 2109 літеру "А" змінити
на літери "АП"; у групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам місцевого
самоврядування" в характеристиці рахунків 2118 та 2119 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані органам
державної влади" в характеристиці рахунків 2128 та 2129 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані органам
місцевого самоврядування" в характеристиці рахунків 2138 та 2139
літеру "А" змінити на літери "АП"; 3) у розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам": у групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам" в характеристиці рахунків 2208 та 2209 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
фізичним особам" в характеристиці рахунків 2218 та 2219 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими
векселями фізичним особам" в характеристиці рахунків 2228 та 2229
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним
особам" в характеристиці рахунків 2238 та 2239 літеру "А" змінити
на літери "АП"; 4) у розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів
України": у групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України"
в характеристиці рахунку 2518 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які
утримуються за рахунок Державного бюджету України"
в характеристиці рахунку 2528 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 253 "Кошти бюджетних установ, що включаються
до спеціального фонду Державного бюджету України" в характеристиці
рахунку 2538 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні
кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів"
в характеристиці рахунку 2548 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що включаються
до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя" в характеристиці рахунку 2558
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 256 "Кошти позабюджетних фондів"
в характеристиці рахунку 2568 літеру "П" змінити на літери "АП"; 5) у розділі 26 "Кошти клієнтів банку": у групі рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" в характеристиці рахунків 2607 та 2608 відповідно
літери "А" і "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарювання" в характеристиці рахунку 2618 літеру "П" змінити
на літери "АП"; у групі рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"
в характеристиці рахунків 2627 та 2628 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб"
в характеристиці рахунку 2638 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ"
в характеристиці рахунків 2657 та 2658 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; 6) у розділі 27 "Кредити, що отримані від міжнародних та
інших організацій" у групі рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших організацій" в характеристиці рахунку 2708
літеру "П" змінити на літери "АП".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 1) у розділі 30 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції,
що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток": у групі рахунків 300 "Акції та інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток"
в характеристиці рахунку 3008 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 301 "Боргові цінні папери в торговому
портфелі банку" в характеристиці рахунку 3018 літеру "А" змінити
на літери "АП"; 2) у розділі 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції
в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що
призначені для обліку хеджування": у групі рахунків 310 "Акції та інші фінансові інвестиції
в портфелі банку на продаж" в характеристиці рахунку 3108
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку
на продаж" в характеристиці рахунків 3118 та 3119 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 3) у розділі 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення": у групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку
до погашення" в характеристиці рахунків 3218 та 3219 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 4) у розділі 33 "Цінні папери власного боргу та похідні
фінансові зобов'язання": у групі рахунків 330 "Короткострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3308 літеру "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3318 літеру "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 332 "Короткострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3328
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3338
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на
вимогу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3348 літеру "П"
змінити на літери "АП"; увести групу рахунків 337 "Зобов'язання за привілейованими
акціями, емітованими банком" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 337|Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими | | |банком | |-----+----------------------------------------------------------| | 3370| П |Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими | | | |банком | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3376| КП |Неамортизований дисконт за зобов'язаннями за | | | |привілейованими акціями, емітованими банком | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3377| П |Неамортизована премія за зобов'язаннями за | | | |привілейованими акціями, емітованими банком | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3378| АП |Нараховані витрати за привілейованими акціями, | | | |емітованими банком | ------------------------------------------------------------------ ";
5) у розділі 36 "Інші пасиви банку" у групі рахунків 366
"Субординований борг банку" в характеристиці рахунку 3668 літеру
"П" змінити на літери "АП".
4. У класі 5 "Капітал банку": 1) у розділі 50 "Статутний капітал та інші фонди банку"
у групі рахунків 501 "Емісійні різниці": назву групи рахунків доповнити словами "та додаткові внески"; увести рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 5011| П |Інші додаткові внески акціонерів | ------------------------------------------------------------------ ";
2) у розділі 51 "Результати переоцінки" у групі рахунків 510
"Результати переоцінки" увести рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 5103| П |Результати переоцінки інвестицій в асоційовані | | | |компанії | ------------------------------------------------------------------ ".
5. У розділі 63 "Інші операційні доходи" класу 6 "Доходи"
увести групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і
дочірні компанії" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 631|Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |-----+----------------------------------------------------------| | 6310| П |Дохід від інвестицій в асоційовані компанії | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 6311| П |Дохід від інвестицій у дочірні компанії | ------------------------------------------------------------------ ".
6. У класі 7 "Витрати": 1) у розділі 70 "Процентні витрати" у групі рахунків 705
"Процентні витрати за цінними паперами власного боргу" увести
рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 7055| АП |Процентні витрати за зобов'язаннями | | | |за привілейованими акціями, емітованими банком | ------------------------------------------------------------------ ";
2) у розділі 73 "Інші операційні витрати" увести групу
рахунків 731 "Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 731|Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |-----+----------------------------------------------------------| | 7310| А |Витрати від інвестицій в асоційовані компанії | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 7311| А |Витрати від інвестицій у дочірні компанії | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України В.Л.Рашкован

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.06.2015 N 402

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. Друге речення абзацу другого пункту 14 Загальних положень
виключити.
2. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1) у розділі 12 "Кошти в Національному банку України" у групі
рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку
України" в характеристиці рахунку 1218 літеру "А" змінити на
літери "АП"; 2) у розділі 13 "Кошти Національного банку України": у групі рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані
від Національного банку України" в характеристиці рахунку 1318
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані
від Національного банку України" в характеристиці рахунку 1328
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 133 "Строкові вклади (депозити)
Національного банку України" в характеристиці рахунку 1338
літеру "П" змінити на літери "АП"; 3) у розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України": у групі рахунків 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку"
в характеристиці рахунку 1408 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"
в характеристиці рахунків 1418 та 1419 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"
в характеристиці рахунків 1428 та 1429 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 143 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"
в характеристиці рахунку 1438 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 144 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"
в характеристиці рахунку 1448 літеру "А" змінити на літери "АП"; 4) у розділі 15 "Кошти в інших банках": у групі рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках"
в характеристиці рахунків 1507, 1508 та 1509 відповідно літери "П"
і "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках" в характеристиці рахунків 1518 та 1519
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам"
в характеристиці рахунків 1528 та 1529 літеру "А" змінити на
літери "АП"; 5) у розділі 16 "Кошти інших банків": у групі рахунків 160 "Кошти на вимогу інших банків"
в характеристиці рахунків 1607 та 1608 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших
банків" в характеристиці рахунку 1618 літеру "П" змінити на літери
"АП"; у групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків"
в характеристиці рахунку 1628 літеру "П" змінити на літери "АП".
3. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) у розділі 20 "Кредити, що надані суб'єктам
господарювання": у групі рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями репо
суб'єктам господарювання": увести рахунок та призначення рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2015| А |Неамортизована премія за кредитами, що надані за | | | |операціями репо суб'єктам господарювання | | | |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії | | | |за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам | | | |господарювання. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми премії | | | |за наданими кредитами. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації | | | |премії під час нарахування доходів за звітний період | ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунку 2018 літеру "А" змінити на літери
"АП"; у групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими
векселями суб'єктам господарювання" увести рахунок та призначення рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2025| А |Неамортизована премія за кредитами, що надані за | | | |врахованими векселями суб'єктам господарювання | | | |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії | | | |за кредитами, що надані за врахованими векселями | | | |суб'єктам господарювання. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми премії | | | |за наданими кредитами. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації | | | |премії під час нарахування доходів за звітний період | ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунків 2028 та 2029 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями
факторингу із суб'єктами господарювання": увести рахунок та призначення рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2035| А |Неамортизована премія за вимогами, що придбані | | | |за операціями факторингу із суб'єктами господарювання| | | |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії | | | |за вимогами, що придбані за операціями факторингу | | | |із суб'єктами господарювання. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми премії | | | |за наданими кредитами. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації | | | |премії під час нарахування доходів за звітний період | ------------------------------------------------------------------ ";
у характеристиці рахунків 2038 та 2039 літеру "А" змінити на
літери "АП"; у групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання" в характеристиці рахунків 2068 та 2069
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарювання" в характеристиці рахунків 2078 та 2079
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам
господарювання" в характеристиці рахунків 2088 та 2089 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 2) у розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади": у групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам державної
влади" в характеристиці рахунків 2108 та 2109 літеру "А" змінити
на літери "АП"; у групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам місцевого
самоврядування" в характеристиці рахунків 2118 та 2119 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані органам
державної влади" в характеристиці рахунків 2128 та 2129 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані органам
місцевого самоврядування" в характеристиці рахунків 2138 та 2139
літеру "А" змінити на літери "АП"; 3) у розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам": у групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам" в характеристиці рахунків 2208 та 2209 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
фізичним особам" в характеристиці рахунків 2218 та 2219 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими
векселями фізичним особам" в характеристиці рахунків 2228 та 2229
літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним
особам" в характеристиці рахунків 2238 та 2239 літеру "А" змінити
на літери "АП"; 4) у розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів
України": у групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України"
в характеристиці рахунку 2518 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які
утримуються за рахунок Державного бюджету України" в
характеристиці рахунку 2528 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 253 "Кошти бюджетних установ, що включаються
до спеціального фонду Державного бюджету України" в характеристиці
рахунку 2538 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні
кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів"
в характеристиці рахунку 2548 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що включаються
до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя" в характеристиці рахунку 2558
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 256 "Кошти позабюджетних фондів"
в характеристиці рахунку 2568 літеру "П" змінити на літери "АП"; 5) у розділі 26 "Кошти клієнтів банку": у групі рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" в характеристиці рахунків 2607 та 2608 відповідно
літери "А" і "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарювання" в характеристиці рахунку 2618 літеру "П" змінити
на літери "АП"; у групі рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" в
характеристиці рахунків 2627 та 2628 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб" в
характеристиці рахунку 2638 літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ"
в характеристиці рахунків 2657 та 2658 відповідно літери "А" і "П"
змінити на літери "АП"; 6) у розділі 27 "Кредити, що отримані від міжнародних та
інших організацій" у групі рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших організацій" в характеристиці рахунку 2708
літеру "П" змінити на літери "АП".
4. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 1) у розділі 30 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції,
що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток": у групі рахунків 300 "Акції та інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток"
в характеристиці рахунку 3008 літеру "А" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 301 "Боргові цінні папери в торговому
портфелі банку" в характеристиці рахунку 3018 літеру "А" змінити
на літери "АП"; 2) у розділі 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції в
портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що
призначені для обліку хеджування": у групі рахунків 310 "Акції та інші фінансові інвестиції в
портфелі банку на продаж" в характеристиці рахунку 3108 літеру "А"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку
на продаж" в характеристиці рахунків 3118 та 3119 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 3) у розділі 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення": у групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку
до погашення" в характеристиці рахунків 3218 та 3219 літеру "А"
змінити на літери "АП"; 4) у розділі 33 "Цінні папери власного боргу та похідні
фінансові зобов'язання": у групі рахунків 330 "Короткострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3308 літеру "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3318 літеру "П"
змінити на літери "АП"; у групі рахунків 332 "Короткострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3328
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3338
літеру "П" змінити на літери "АП"; у групі рахунків 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на
вимогу, емітовані банком" в характеристиці рахунку 3348 літеру "П"
змінити на літери "АП"; увести групу рахунків 337 "Зобов'язання за привілейованими
акціями, емітованими банком" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 337|Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими | | |банком | |-----+----------------------------------------------------------| | 3370| П |Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими | | | |банком | | | |Призначення рахунку: облік привілейованих акцій | | | |банку, за якими в емітента є зобов'язання викупу | | | |за фіксованою сумою чи сумою, що підлягає визначенню,| | | |на фіксовану дату чи майбутню дату, що підлягає | | | |визначенню. | | | |За кредитом рахунку проводиться облік випущених | | | |банком привілейованих акцій. | | | |За дебетом рахунку проводиться облік викуплених | | | |привілейованих акцій. | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3376| КП |Неамортизований дисконт за зобов'язаннями за | | | |привілейованими акціями, емітованими банком | | | |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту | | | |за зобов'язаннями за привілейованими акціями, | | | |емітованими банком. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту | | | |за зобов'язаннями за привілейованими акціями, | | | |емітованими банком. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації | | | |дисконту під час нарахування витрат за звітний період| | | |та неамортизована частина дисконту в разі | | | |дострокового погашення. | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3377| П |Неамортизована премія за зобов'язаннями за | | | |привілейованими акціями, емітованими банком | | | |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії | | | |за зобов'язаннями за привілейованими акціями, | | | |емітованими банком. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми премії | | | |під час розміщення привілейованих акцій, | | | |емітованих банком. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації | | | |премії для зменшення витрат звітного періоду та | | | |неамортизована частина премії в разі дострокового | | | |погашення. | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 3378| АП |Нараховані витрати за привілейованими акціями, | | | |емітованими банком | | | |Призначення рахунку: облік нарахованих процентних | | | |витрат за привілейованими акціями, емітованими | | | |банком. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих | | | |витрат. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих | | | |витрат під час їх сплати | ------------------------------------------------------------------ ";
5) у розділі 36 "Інші пасиви банку" у групі рахунків 366
"Субординований борг банку" в характеристиці рахунку 3668 літеру
"П" змінити на літери "АП".
5. У класі 5 "Капітал банку": 1) у розділі 50 "Статутний капітал та інші фонди банку"
у групі рахунків 501 "Емісійні різниці": назву групи рахунків доповнити словами "та додаткові внески"; увести рахунок 5011 П "Інші додаткові внески акціонерів" і
призначення рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 5011| П |Інші додаткові внески акціонерів | | | |Призначення рахунку: облік сум отриманої | | | |безповоротної матеріальної допомоги від акціонерів | | | |банку. | | | |За кредитом рахунку проводиться сума отриманої | | | |безповоротної матеріальної допомоги. | | | |За дебетом рахунку проводиться перерахування суми | | | |безповоротної матеріальної допомоги за рішенням | | | |акціонерів банку | ------------------------------------------------------------------ ";
2) у розділі 51 "Результати переоцінки" у групі рахунків 510
"Результати переоцінки" увести рахунок 5103 П "Результати
переоцінки інвестицій в асоційовані компанії" і призначення
рахунку такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 5103| П |Результати переоцінки інвестицій в асоційовані | | | |компанії | | | |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки | | | |інвестицій в асоційовані компанії до часу реалізації | | | |інвестицій. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми збільшення | | | |вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку | | | |інвестора в сумі зміни величини власного капіталу | | | |об'єкта інвестування. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення | | | |вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку | | | |інвестора в сумі зміни величини капіталу об'єкта | | | |інвестування; | | | |суми дооцінки в разі реалізації інвестицій | ------------------------------------------------------------------ ".
6. У розділі 63 "Інші операційні доходи" класу 6 "Доходи"
увести групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і
дочірні компанії" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 631|Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |-----+----------------------------------------------------------| | 6310| П |Дохід від інвестицій в асоційовані компанії | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 6311| П |Дохід від інвестицій у дочірні компанії | ------------------------------------------------------------------ ".
7. У класі 7 "Витрати": 1) у розділі 70 "Процентні витрати" у групі рахунків 705
"Процентні витрати за цінними паперами власного боргу" увести
рахунок такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 7055| АП |Процентні витрати за зобов'язаннями | | | |за привілейованими акціями, емітованими банком | ------------------------------------------------------------------ ";
2) у розділі 73 "Інші операційні витрати" увести групу
рахунків 731 "Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії" такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 731|Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |-----+----------------------------------------------------------| | 7310| А |Витрати від інвестицій в асоційовані компанії | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 7311| А |Витрати від інвестицій у дочірні компанії | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України В.Л.Рашкованвгору