Документ v039u710-14, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Горбенка Євгена Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України

м. Київ
25 березня 2014 року
№ 39-у/2014

Справа № 2-39/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Бринцева Василя Дмитровича - доповідача,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Горбенка Є.О. щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Горбенко Є.О. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України (далі - Кодекс) в аспекті питання, "яка завдана службовою особою шкода нематеріального характеру відноситься до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб та тяжких наслідків".

Автор клопотання зазначає, що вироком Дніпровського районного суду міста Києва від 20 квітня 2011 року, залишеним без змін апеляційною та касаційною інстанціями, його засуджено за частиною третьою статті 364 Кодексу. При цьому визнано, що він своїми діями завдав істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, що спричинило тяжкі наслідки. Однак, на думку Горбенка Є.О., не встановлено, в чому полягала завдана ним істотна шкода нематеріального характеру, яка спричинила такі наслідки. До конституційного звернення додано копії вироку Дніпровського районного суду міста Києва, ухвал апеляційного та касаційного судів у цій справі, копії ухвал Верховного Суду України, які, на його погляд, підтверджують різне застосування судами загальної юрисдикції норм кримінального закону, про необхідність тлумачення яких ідеться, за юридично однакових обставин у справах однієї і тієї ж категорії, що призвело до порушення його конституційних прав і свобод.

Крім того, суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що в положеннях частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до цієї статті Кодексу не вказано, яка шкода нематеріального характеру є істотною та може спричинити тяжкі наслідки, а лише роз'яснено, в яких випадках настає істотна шкода і тяжкі наслідки при заподіянні матеріальних збитків, і тому просить Конституційний Суд України дати офіційне тлумачення цих положень.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 19 лютого 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначається обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

За правовою позицією Конституційного Суду України під неоднозначним застосуванням положень Конституції України або законів України слід розуміти різне застосування одних і тих же норм цих правових актів судами України, іншими органами державної влади за однакових юридично значимих обставин (Ухвала від 12 травня 2010 року № 31-у/2010).

Аналіз конституційного звернення та доданих до нього матеріалів вказує на те, що автор клопотання не навів неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до цієї статті Кодексу. Відмінність у судових рішеннях пояснюється наявністю неоднакових юридично значимих обставин у справах. Так, за вироком суду Горбенка Є.О. засуджено згідно з частиною третьою статті 364 Кодексу і визнано винним у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненим працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, а в судових рішеннях стосовно осіб, засуджених за цією ж статтею, мають місце інші фактичні обставини, не пов'язані із заподіянням. тяжких наслідків нематеріального характеру.

Отже, за відсутності судових рішень, з яких вбачалося б неоднозначне застосування судами України вказаних положень Кодексу, конституційне звернення не відповідає статтям 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Горбенка Євгена Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору