Документ v039u710-10, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина
Яценюка Арсенія Петровича щодо офіційного
тлумачення положень пункту 14 розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України,
Угоди між Україною і Російською Федерацією
про статус та умови перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації
на території України, Угоди між Україною
і Російською Федерацією про параметри
поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації
про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням
Чорноморського флоту Російської Федерації
на території України

м. Київ Справа N 2-38/2010
9 червня 2010 року
N 39-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича - доповідача,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Яценюка Арсенія Петровича щодо офіційного тлумачення положень
пункту 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ), Угоди між Україною і Російською Федерацією про
статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України ( 643_076 ), Угоди між Україною і
Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту
( 643_075 ) і Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 ), які були
підписані 28 травня 1997 року в місті Києві та ратифіковані
Законом України від 24 березня 1999 року N 547-XIV ( 547-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 157).
Заслухавши суддю-доповідача Шишкіна В.І. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Яценюк Арсеній Петрович звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень пункту 14 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Угоди між Україною і
Російською Федерацією про статус та умови перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
( 643_076 ), Угоди між Україною і Російською Федерацією про
параметри поділу Чорноморського флоту ( 643_075 ) і Угоди між
Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні
розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та
перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_077 ), які були підписані 28 травня
1997 року в місті Києві та ратифіковані Законом України від
24 березня 1999 року N 547-XIV ( 547-14 ) (далі - Угоди), щодо
наявності підстав для перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України.
Необхідність в офіційному тлумаченні автор клопотання
обґрунтовує посиланням на невідповідність певних положень Угод
( 643_076, 643_075, 643_077 ) Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
істотним умовам договору оренди державної власності України, які
встановлені Законом України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ).
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 1 червня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному зверненні повинно бути зазначено
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4
частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ), підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (стаття 94) ( 422/96-ВР ). Однак,
автор клопотання не додержав цих вимог.
В конституційному зверненні щодо офіційного тлумачення
положень пункту 14 розділу XV "Перехідні положення" Основного
Закону України ( 254к/96-ВР ) Яценюк А.П. не навів наявність
неоднозначного застосування судами або іншими органами державної
влади цих положень.
Конституційний Суд України в ухвалах і рішеннях неодноразово
вказував на обов'язок суб'єкта права на конституційне звернення
дотримуватися приписів статті 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Вказане є підставою для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі в цій частині конституційного звернення
згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
звернення вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Крім того, відповідно до пункту 2 частини першої статті 150
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) предметом офіційного
тлумачення у Конституційному Суді України можуть бути лише
положення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Офіційна інтерпретація положень інших нормативних актів,
зокрема Угод, які укладає Уряд України, не
належить до компетенції Конституційного Суду України,
тому є підстави для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі про офіційне тлумачення положень Угод
( 643_076, 643_075, 643_077 ) щодо наявності підстав для
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам,
передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), що є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153,
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 14, 42, 45, 46, 48,
49, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Яценюка Арсенія Петровича
щодо офіційного тлумачення положень пункту 14 розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ), Угоди
між Україною і Російською Федерацією про статус та умови
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України ( 643_076 ), Угоди між Україною і Російською Федерацією
про параметри поділу Чорноморського флоту ( 643_075 ) і Угоди між
Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні
розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та
перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_077 ), які були підписані 28 травня
1997 року в місті Києві та ратифіковані Законом України від
24 березня 1999 року N 547-XIV ( 547-14 ), на підставі пунктів 2,
3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору