Документ v0395359-15, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 року № 395

Про заяву Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 жовтня 2015 року за № 21-34-10155

До Центральної виборчої комісії 5 жовтня 2015 року надійшла заява Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області про сприяння реалізації виборчих прав з доданими до неї документами щодо прийняття Харківською обласною виборчою комісією постанови від 1 жовтня 2015 року № 77, якою відмовлено в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати зазначеної ради від Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, а також відмовлено в реєстрації представника вказаної місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

У заяві суб’єкт звернення просить у межах передбачених законом повноважень Центральної виборчої комісії вжити вичерпних заходів, спрямованих на сприяння йому в реалізації виборчих прав, гарантованих Конституцією України та законами України, а також вказує на невідповідність зазначеного рішення Харківської обласної виборчої комісії вимогам Закону України "Про місцеві вибори" з наведених у заяві обґрунтувань.

До Центральної виборчої комісії 7 жовтня 2015 року надійшли пояснення Харківської обласної виборчої комісії щодо обставин, викладених у заяві Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, згідно з якими в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку вказаної місцевої організації партії, було відмовлено через неподання документів відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про місцеві вибори" та порушення порядку висування кандидатів, установленого розділом VІ зазначеного Закону.

Також 7 жовтня 2015 року до Центральної виборчої комісії надійшли додаткові пояснення до заяви Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому вказаним Законом порядку.

Вивчивши наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

За змістом частини першої статті 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.

Спеціальним законом, який регламентує порядок підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Статтею 10 Закону передбачено, що право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується громадянами України відповідно через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних партій або шляхом самовисування відповідно до Закону.

Частиною третьою статті 11 Закону встановлено, що одним із етапів виборчого процесу є висування та реєстрація кандидатів.

Порядок висування та реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних, рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища регламентовано розділом VI Закону.

Згідно із частиною другою статті 35 Закону право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому Законом.

Зокрема, обласна організація партії може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів обласної ради) (частина шоста статті 36 Закону).

Частиною першою статті 36 Закону встановлено, що висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або позачергових, перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або позачергових, перших виборів.

Згідно з частиною першою статті 37 Закону висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, які проводяться у порядку, передбаченому статутом партії.

Отже, висування кандидатів відбувається на підставі Закону та статуту партії.

За змістом частини першої статті 38 Закону відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, за умови отримання передбачених указаним положенням Закону документів, а також ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої організації партії.

Частинами першою та другою статті 41 Закону визначено, що кандидати в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 Закону.

Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.

Відповідно до частини дев’ятої статті 41 Закону територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 38 Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати.

Виключні підстави, за наявності яких територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в депутати, визначено частиною першою статті 46 Закону.

Харківською обласною виборчою комісією 1 жовтня 2015 року за результатами розгляду документів Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку цієї місцевої організації партії, прийнято постанову № 77, якою відмовлено в реєстрації зазначених кандидатів.

На обґрунтування прийнятого рішення Харківською обласною виборчою комісією вказується на подання документів для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 41 Закону, порушення порядку висування кандидатів у депутати, а також невідповідність поданих документів вимогам статті 38 Закону.

У постанові Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 указується, що документи для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, надійшли до територіальної виборчої комісії 1 жовтня 2015 року о 1 год 40 хв, що свідчить про порушення визначеного частиною другою статті 41 Закону строку.

Частина друга статті 41 Закону встановлює, що подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.

Відповідно до частини четвертої статті 41 Закону представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії, подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені частиною першою статті 38 Закону.

Згідно з частиною третьою статті 38 Закону документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 41 Закону, не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.

Частиною п’ятою статті 41 Закону встановлено, що представнику місцевої організації партії, уповноваженому на підставі довіреності від місцевої організації партії, який подав передбачені частиною першою статті 38 Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.

Таким чином, зазначені приписи Закону встановлюють обов’язок для місцевої організації партії подати документи, передбачені частиною першою статті 38 Закону, для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі до територіальної виборчої комісії за 24 дні до дня голосування (не пізніше 24 години 30 вересня 2015 року), а для територіальної виборчої комісії - перевірити документи, що подаються, на їх комплектність та прийняти відповідні документи від представника місцевої організації партії з видачею довідки із зазначенням дати і часу прийняття документів та переліку прийнятих документів.

Отже, із системного аналізу вказаних норм Закону випливає, що час подання та час прийняття документів не є тотожними поняттями, а ці дві події можуть відбуватися у різні моменти часу. При цьому Закон не встановлює обмеження для виборчих комісій щодо часу проведення перевірки комплектності поданих до комісій документів та складання довідки про їх прийняття.

Територіальна виборча комісія на виконання вимог частини п’ятої статті 41 Закону склала довідку про прийняття документів. Часом їх прийняття вказано 1 година 40 хвилин 1 жовтня 2015 року, в довідці перелічені назви поданих документів та кількість аркушів у кожному з них. Всього, як засвідчено довідкою, до територіальної виборчої комісії було подано 11 документів загальним обсягом 1278 аркушів.

Разом з тим, як вбачається зі змісту заяви Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області та пояснень Харківської обласної виборчої комісії, а також доданих до них документів, документи для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку зазначеної місцевої організації партії, представником цієї організації партії було подано до обласної виборчої комісії о 23 годині 40 хвилин 30 вересня 2015 року.

Як указано в поясненнях Харківської обласної виборчої комісії, член зазначеної виборчої комісії, який здійснював прийом документів для реєстрації кандидатів, відмовився приймати документи від представника Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області без розписки від суб’єкта їх подання, передбаченої Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228. У зв’язку з вимогою скласти таку розписку прийняття зазначених документів розпочалося обласною виборчою комісією лише о 1 годині 20 хвилин 1 жовтня 2015 року.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що порядок прийняття документів, які подаються для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, визначений частинами четвертою, п’ятою статті 41 Закону. За змістом частин третьої та п’ятої статті 41 Закону обов’язок прийняти документи та видати довідку про їх отримання із зазначенням переліку прийнятих документів та дати і часу їх прийняття покладається на відповідного члена виборчої комісії.

Враховуючи викладене, встановлено що Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області було подано до Харківської обласної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі у строк, визначений частиною другою статті 41 Закону.

Крім того, Харківська обласна виборча комісія у своєму рішенні вказує на порушення Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області вимог частини третьої статті 35 Закону, згідно з якою місцева організація політичної партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева організація партії зареєстрована в установленому законом порядку.

При цьому Харківська обласна виборча комісія у своєму рішенні посилається на відсутність відомостей про Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області у відомостях щодо зареєстрованих структурних утворень політичних партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партії та їх місцезнаходження станом на 25 вересня 2015 року, наданих указаній територіальній виборчій комісії Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області на виконання частини шостої статті 37 Закону листом від 25 вересня 2015 року № 43857/08.02-25.

Також Харківська обласна виборча комісія на обґрунтування своїх висновків посилається на лист Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 1 жовтня 2015 року № 46500/08.02-23, згідно з яким станом на 24 годину 30 вересня 2015 року в Єдиному реєстрі громадських формувань та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформація щодо Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області відсутня.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що порядок прийняття рішень щодо змін у складі керівних органів, зміни найменування та місцезнаходження структурних утворень політичних партій визначається Законом України "Про політичні партії в Україні" та Порядком підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року № 1828/5 (далі - Порядок).

Так, за змістом статті 3 зазначеного Закону політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному Законом України "Про політичні партії в Україні" порядку.

Згідно з частиною другою статті 10 указаного Закону діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, після реєстрації видає політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка (частини десята та одинадцята статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні").

Пунктом 5 Порядку встановлено, що взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів полягає у перевірці відповідності змісту внесених змін Конституції України, іншим актам законодавства, статуту політичної партії, а також відповідності процедури прийняття (ухвалення) змін статуту політичної партії; прийнятті рішення про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів; занесенні відомостей до відповідного реєстру.

За змістом пункту 9 Порядку рішення про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів структурного утворення політичної партії або про відмову у взятті до відома вказаної інформації приймається залежно від результатів правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, установлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін’юсту України, а також на підставі статуту відповідної політичної партії.

Рішення легалізуючого органу оформлюється у вигляді наказу, який підписує Міністр юстиції/керівник відповідного територіального управління юстиції. Невід’ємною частиною наказу є правовий висновок (пункт 13 Порядку).

Таким чином, саме наказ легалізуючого органу є тим рішенням, що юридично підтверджує реєстрацію місцевої організації партії.

На підставі наказу оформлюється, зокрема, свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського формування у разі, якщо його видача передбачена законодавством (пункт 16 Порядку).

Свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського формування або довідка, перший примірник статуту (положення, регламенту), програми політичної партії видаються особисто керівнику громадського формування або уповноваженій ним чи центральним статутним органом особі, які на копіях свідоцтва або статуту (положення) проставляють свій підпис із зазначенням своєї посади в громадському формуванні, прізвища, імені та по батькові, дати одержання документів (пункт 21 Порядку).

Згідно з пунктом 20 Порядку відомості про легалізовані (зареєстровані) громадські формування, про зміни до статутних документів громадських формувань та про зміни у складі керівних органів вносяться до Єдиного реєстру громадських формувань у порядку, визначеному Положенням про нього.

Пунктом 1.1 Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5 (далі - Положення), визначено, що Єдиний реєстр громадських формувань (далі - Єдиний реєстр) - це електронна база даних, яка містить відомості про легалізацію (реєстрацію), зокрема політичних партій: політичних партій, обласних, міських і районних організацій політичних партій та інших структурних утворень політичних партій.

Відомості про легалізацію (реєстрацію) в установленому законодавством порядку громадських формувань підлягають обов’язковому внесенню до Єдиного реєстру (пункт 2.1 Положення).

Внесення Реєстратором відомостей до Єдиного реєстру здійснюється протягом трьох днів з дня, зокрема, прийняття рішення про реєстрацію (узяття до відома, погодження) змін у статутних документах/відомостях політичних партій, громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських судів, статутів, асоціацій органів місцевого самоврядування (пункт 2.2 Положення).

Таким чином, відповідні відомості обов’язково заносяться до електронної бази даних Єдиного реєстру протягом трьох днів з дня прийняття рішення лише як констатація юридичного факту.

Слід зазначити, що Закон не встановлює припинювальних строків реєстрації (у тому числі внесення змін до назви чи зміни керівників) місцевих організацій партій як обов’язкову умову для реалізації їх права брати участь у місцевих виборах.

Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян не пізніш як за 60 днів до дня голосування передає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії та не пізніш як за 35 днів до дня голосування до відповідних територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та їх місцевих організацій, а у разі змін керівників таких партій та їх місцевих організацій - невідкладно інформує Центральну виборчу комісію та відповідні територіальні виборчі комісії.

При цьому вказана норма не містить вимог щодо подання відповідних відомостей на підставі електронної бази даних Єдиного реєстру громадських формувань.

Невиконання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, приписів частини сьомої статті 35 Закону не може бути підставою для відповідальності інших осіб. Згідно з частиною другою статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стосовно посилання Харківської обласної виборчої комісії на відсутність відомостей про місцеву організацію партії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Центральна виборча комісія зазначає таке.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка використовується у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (стаття 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

Водночас за змістом частини сьомої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

Таким чином, набуття місцевою організацією політичної партії статусу юридичної особи не є обов’язковою вимогою її функціонування, а Закон не пов’язує право місцевої організації політичної партії висувати кандидатів на місцевих виборах із реєстрацією такої місцевої організації як юридичної особи.

Разом з тим, з поданої до Центральної виборчої комісії заяви Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області та доданих до неї документів вбачається, що вказана місцева організація політичної партії була зареєстрована 2 лютого 2011 року як Регіональна організація Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області (свідоцтво про реєстрацію № 216-пп). У зв’язку із зміною назви партії "Закон і порядок" на Політичну партію "Опозиційний блок", 28 вересня 2015 року місцевою організацією зазначеної політичної партії було проведено Збори, на яких прийнято рішення про внесення змін до складу керівних органів цієї організації партії, зміни назви місцевої організації партії на Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області та місцезнаходження вказаної місцевої організації партії. Для реєстрації таких змін відповідні документи було передано до Головного територіального управління юстиції в Харківській області.

Наказом Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 30 вересня 2015 року № 308/3 взято до відома інформацію про зміну назви Регіональної організації Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області на Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, інформацію про зміну місцезнаходження зазначеної місцевої організації партії та зміни у складі керівних органів організації, зокрема, про обрання головою організації Добкіна Михайла Марковича.

Таким чином, факт реєстрації Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області у встановленому законом порядку підтверджується наказом Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 30 вересня 2015 року № 308/3 "Про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, назви та місцезнаходження Регіональної організації Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області та видачу нового свідоцтва", а також свідоцтвом про реєстрацію зазначеної місцевої організації партії від 2 лютого 2011 року № 216-пп зі зміненою назвою структурного утворення політичної партії: Регіональна Організація Політичної партії "опозиційний Блок" В харківській області, нотаріально засвідчена копія якого була подана Харківській обласній виборчій комісії разом з іншими документами для реєстрації кандидатів у депутати.

Зі змісту постанови Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 також вбачається, що підставою для відмови в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, є подання до комісії заяви про реєстрацію кандидатів та виборчого списку кандидатів у депутати від вказаної місцевої організації партії за підписом ліквідатора Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області Мартіна А.М. та голови зазначеної організації політичної партії Добкіна М.М., що, на думку територіальної виборчої комісії, не відповідає вимогам пунктів 1, 5 частини першої статті 38 Закону.

Відповідно до вказаних положень Закону заява про реєстрацію кандидатів у депутати, а також виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії повинні бути, зокрема, підписані керівником місцевої організації партії.

Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області до керівних органів цього структурного утворення політичної партії віднесено ліквідатора.

Водночас відповідно до наказу Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 30 вересня 2015 року № 308/3 "Про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, назви та місцезнаходження Регіональної організації Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області та видачу нового свідоцтва" взято до відома інформацію, зокрема, про зміну назви Регіональної організації Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області на Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційних блок" в Харківській області та про обрання головою зазначеної організації Добкіна М.М.

Таким чином, заяву про реєстрацію кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, а також виборчий список кандидатів у депутати від зазначеної місцевої організації політичної партії підписано керівниками вказаної місцевої організації політичної партії, що відповідає вимогам пунктів 1, 5 частини першої статті 38 Закону.

Харківська обласна виборча комісія як на іншу підставу для відмови в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційних блок" в Харківській області, також посилається на порушення вказаною місцевою організацією партії частини п’ятої статті 37 Закону, якою передбачено, що про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніше як за день до дня проведення зборів. На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії.

Зі змісту постанови Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77, а також поданої до Центральної виборчої комісії заяви Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області та доданих до неї документів вбачається, що Регіональна організація Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області (на цей час - Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області) двічі письмово інформувала Харківську обласну виборчу комісію про дату, час і місце проведення зборів місцевої організації партії з метою висування кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року.

При цьому Законом не встановлено обов’язкової вимоги щодо підписання такого повідомлення саме керівником місцевої організації політичної партії.

Згідно з частиною першою статті 37 Закону збори (конференція), на яких відбувається висування кандидатів місцевою організацією партії, проводяться у порядку, передбаченому статутом партії.

Водночас відсутність на зборах (конференції) місцевої організації партії, на яких розглядається питання висування кандидатів, членів територіальної виборчої комісії не є підставою для того, щоб ставити під сумнів факт їх проведення та не свідчить про порушення місцевою організацією партії порядку висування кандидатів.

Разом з тим, факт проведення 30 вересня 2015 року Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області зборів з метою висування кандидатів у депутати Харківської обласної ради, на які був забезпечений вільний доступ, у тому числі представникам засобів масової інформації, саме за вказаною у повідомленні адресою, підтверджується поясненнями представників газет "Час регіонів Харківщини. Спеціальний випуск" та "Час регіонів Харківщини", що надійшли до Центральної виборчої комісії 7 жовтня 2015 року разом з додатковими поясненнями зазначеної місцевої організації партії.

Як іншу самостійну підставу для відмови в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області Харківська обласна виборча комісія у своєму рішенні зазначає відсутність документів, передбачених пунктами 3 та 10 частини першої статті 38 Закону.

Згідно з частиною першою статті 38 Закону відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, за умови отримання, зокрема, копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, засвідченої підписом керівника та печаткою партії, а також документа про внесення грошової застави відповідно до статті 44 Закону.

Як вбачається з довідки, виданої Харківською обласною виборчою комісією представнику Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, а також зі змісту постанови цієї виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77, разом з іншими документами для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, висунутих указаною місцевою організацією політичної партії, до Харківської обласної виборчої комісії було подано копію Рішення VІІ З’їзду Політичної партії "Опозиційний блок" від 16 вересня 2015 року про участь місцевих організацій зазначеної політичної партії у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року, що повною мірою відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 38 Закону.

Порядок висування кандидатів місцевою організацією партії визначено статтею 36 Закону.

Так, висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або позачергових, перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або позачергових, перших виборів. У разі прийняття політичною партією рішення про участь її місцевих організацій у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів у ньому також зазначаються найменування центрального керівного органу партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону, а також прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) керівників партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону (частина перша статті 36 Закону).

Копія рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою партії, разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідченими безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, не пізніш як за 35 днів до дня голосування подається до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія не пізніш як за 34 дні до дня голосування оприлюднює перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, на своєму офіційному веб-сайті (частини друга, третя статті 36 Закону).

На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії на виконання приписів цієї статті Закону був оприлюднений перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах. У вказаному переліку політичних партій містяться, зокрема, відомості і щодо прийняття Політичною партією "Опозиційний блок" рішення про участь її регіональних та територіальних організацій у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року (Рішення VII З’їзду Політичної партії "Опозиційний блок" від 16 вересня 2015 року "Про участь організацій Політичної партії "Опозиційний блок" у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року").

При цьому, як вбачається з пункту 2 Рішення цієї Політичної партії, Політрада Політичної партії "Опозиційний блок" погоджуватимете рішення Зборів усіх її регіональних та територіальних організацій про висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів.

Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області станом на момент прийняття вказаного Рішення VII З’їзду існувала під назвою Регіональна організація Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області та входила до внутрішньої структури Політичної партії "Опозиційний блок".

У поданій до Харківської обласної виборчої комісії копії свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії № 216-пп від 2 лютого 2011 року вказано дату реєстрації - "02.02.2011 року" та назву структурного утворення політичної партії: "Регіональна Організація Політичної партії "опозиційний Блок" в харківській області".

Таким чином, на момент прийняття Рішення VII З’їзду Політичної партії "Опозиційний блок" від 16 вересня 2015 року Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок" уже була зареєстрована в Харківській області під іншою назвою. Крім того, саме Рішення VII З’їзду Політичної партії "Опозиційний блок" від 16 вересня 2015 року, як зазначено вище, стосується усіх місцевих організацій цієї партії та не містить жодних винятків щодо часу їх реєстрації.

Зміна назви політичної партії та її місцевих організацій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" та Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року № 1828/5, є питанням внутрішньої діяльності партії та її місцевих організацій і відбувається на підставі положень указаного Закону, Порядку і статуту партії.

За таких обставин хибним та таким, що не відповідає дійсності, є висновок Харківської обласної виборчої комісії про відсутність серед поданих Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області документів рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.

Харківською обласною виборчою комісією у постанові від 1 жовтня 2015 року № 77 також зазначено, що квитанція № 6657252 від 30 вересня 2015 року не є документом про внесення грошової застави в безготівковому вигляді у розумінні пункту 10 частини першої статті 44 Закону, у зв’язку з чим документів про сплату грошової застави Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області не надано, а несплата грошової застави є порушенням порядку висування кандидатів у депутати, та, відповідно, підставою для відмови у реєстрації кандидатів згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону. Відсутність документа про внесення грошової застави відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону є самостійною підставою для відмови в реєстрації кандидатів.

Порядок висування кандидатів регламентований статтями 35 - 37 Закону. Цими нормами встановлено загальні вимоги, зокрема, для партій та їх місцевих організацій щодо порядку висування кандидатів. За змістом указаних норм Закону сплата грошової застави не належить до порядку висування кандидатів.

Отже, відсутність документа про внесення грошової застави не може бути підставою для відмови в реєстрації кандидатів згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону.

Разом з тим, статті 38 - 40 Закону визначають умови реєстрації кандидатів, у тому числі і перелік документів, які повинні бути подані, зокрема місцевими організаціями партій для реєстрації кандидатів територіальною виборчою комісією.

Так, відповідно до пункту 10 частини першої статті 38 Закону територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, за умови отримання документа про внесення грошової застави відповідно до статті 44 Закону.

Частина перша статті 44 Закону встановлює, що грошова застава вноситься, зокрема, місцевою організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, або організацією відповідної політичної партії вищого рівня після початку виборчого процесу та до подання документів територіальній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у безготівковому порядку на спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої комісії.

Порядком внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 171 та наказом Міністерства фінансів України від 14 серпня 2015 року № 710, передбачено, що грошова застава вноситься місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, або організацією відповідної політичної партії вищого рівня, а також особою, яка висувається кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування (пункт 2 Порядку); грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до подання документів територіальній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у безготівковому порядку на спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої комісії (пункт 3 Порядку).

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21 квітня 2004 року № 22, безготівкові розрахунки це - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

У платіжному документі, поданому до Харківської обласної виборчої комісії, зазначено, зокрема, призначення платежу - грошова застава за Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області. Грошову заставу було сплачено через банківську установу ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" у безготівковій формі у належному розмірі - 103 316 грн на спеціальний рахунок Харківської обласної виборчої комісії.

Харківська обласна виборча комісія в постанові від 1 жовтня 2015 року № 77 на відсутність грошової застави зазначеної місцевої організації партії на своєму спеціальному рахунку не вказує.

Крім того, надходження на спеціальний рахунок Харківської обласної виборчої комісії грошової застави за Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області через ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" у безготівковій формі у належному розмірі - 103316 грн підтверджується випискою зі спеціального рахунку Харківської обласної виборчої комісії, поданою до Центральної виборчої комісії Харківською обласною виборчою комісією разом з її письмовими поясненнями.

Як вбачається з листа голови Правління ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" № КНО-19.1.1/2 від 7 жовтня 2015 року, який надійшов до Центральної виборчої комісії разом з додатковими поясненнями суб’єкта звернення, грошові кошти в розмірі 103316,00 грн були внесені Мартіним А.М. від імені Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області з призначенням платежу "грошова застава для безготівкового перерахування на рахунок Харківської обласної виборчої комісії".

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що на зборах Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області Мартіну А.М. було доручено сплатити за Регіональну організацію Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області грошову заставу на рахунок Харківської обласної виборчої комісії.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про політичні партії в Україні" політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, вказаного Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.

Пунктом 6.4 Статуту Політичної партії "Опозиційний блок" встановлено, що збори організації партії відповідно до Законів України висувають кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня та приймають інші рішення з виборчих питань.

Відповідно до статті 4 вказаного Закону втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Отже, рішення щодо порядку сплати грошової застави Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, яке було прийняте на зборах цієї місцевої організації партії, не суперечить вимогам Закону та відповідає приписам статуту партії.

З огляду на викладене висновки Харківської обласної виборчої комісії щодо наявності підстав для відмови в реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, не ґрунтуються на чинному законодавстві України, а відтак постанова Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 є незаконною.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

За змістом пункту 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення (пункт 5 частини першої статті 24 Закону).

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Таким чином, Центральна виборча комісія встановила підстави для скасування постанови Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 "Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року" як незаконної.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 38 Конституції України, статей 9 - 11, 19, пункту 5 частини першої статті 24, частини дев’ятнадцятої статті 27, статей 35 - 38, 41 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 3 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 "Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року".

2. Зобов’язати Харківську обласну виборчу комісію в строк до 8 жовтня 2015 року включно вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області, та представника цієї місцевої організації політичної партії у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу відповідно до вимог Закону України "Про місцеві вибори".

3. Цю постанову надіслати Харківській обласній виборчій комісії, Регіональній організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору