Документ v0391359-13, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2013

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2013 року № 391

Про повернення до Генеральної прокуратури України скарги Княгницької О.П.

До Центральної виборчої комісії 27 листопада 2013 року з Генеральної прокуратури України надійшла скарга Княгницької Орисі Петрівни від 22 листопада 2013 року на дії керівника управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України та про зобов’язання Президента України перерахувати на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу, а також додані до неї матеріали.

Зазначена скарга містить інформацію щодо порушення конституційних прав заявниці, зокрема неправомірного, на її думку, надання їй відповіді за підписом керівника управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 вказаного Закону Центральна виборча комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Конституцією України та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду питань, порушених у скарзі Княгницької О.П.

Законом України "Про прокуратуру" нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань покладається на прокуратуру.

Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону органи прокуратури України захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадянина на засадах їх рівності перед законом, вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлюють порушені права і притягають у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Частиною першою статті 12 Закону України "Про прокуратуру", визначено, що прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Зважаючи на вказане, а також на виконання вимог частини третьої статті 7 Закону України "Про звернення громадян" Комісія вважає за необхідне повернути скаргу Княгницької О.П. з доданими до неї матеріалами до Генеральної прокуратури України для перевірки зазначених у ній фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 7 Закону України "Про звернення громадян", частиною другою статті 3, статтями 11-13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Повернути скаргу Княгницької Орисі Петрівни до Генеральної прокуратури України.

2. Копію цієї постанови надіслати Княгницькій О.П. та Генеральній прокуратурі України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору