Документ v038u710-10, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадян
Снєжкова Володимира Анатолійовича,
Снєжкової Ольги Володимирівни
щодо офіційного тлумачення положень
статті 47 Конституції України, статей 1, 3,
пунктів 1, 5 статті 5, пункту 1 статті 7, пункту 11
статті 8 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та статей 64, 104
Житлового кодексу Української РСР

м. Київ Справа N 2-32/2010
9 червня 2010 року
N 38-у/2010

Конституційний Суд України у складі:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - доповідача, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадян
Снєжкова Володимира Анатолійовича, Снєжкової Ольги Володимирівни
щодо офіційного тлумачення положень статті 47 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статей 1, 3, пунктів 1, 5 статті 5, пункту 1
статті 7, пункту 11 статті 8 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" від 19 червня 1992 року N 2482-XII
( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36,
ст. 524) з наступними змінами та статей 64, 104 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ).
Заслухавши суддю-доповідача Овчаренка В.А. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадяни Снєжков Володимир Анатолійович, Снєжкова Ольга
Володимирівна звернулися до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положень статті 47
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 1, 3, пунктів 1, 5
статті 5, пункту 1 статті 7, пункту 11 статті 8 Закону України
"Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня
1992 року N 2482-XII ( 2482-12 ) з наступними змінами (далі -
Закон) та статей 64, 104 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (далі - Кодекс).
Необхідність в офіційному тлумаченні автори клопотання
обґрунтовують неоднозначним застосуванням зазначених норм судами
загальної юрисдикції, що призвело до порушення їхніх
конституційних прав.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 28 квітня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
3. Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) конституційне звернення має містити
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4
частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ); підставою для
конституційного звернення є наявність неоднозначного застосування
положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України
судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт
права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або
призвело до порушення його конституційних прав і свобод
(стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Однак Снєжков В.А., Снєжкова О.В. не наводять неоднозначності
у застосуванні положень статті 47 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статей 1, 3, пунктів 1, 5 статті 5, пункту 1
статті 7, пункту 11 статті 8 Закону ( 2482-12 ) та статей 64, 104
Кодексу ( 5464-10 ) судами України або іншими органами державної
влади. Вони лише посилаються на рішення судів з двох різних
питань: з приводу безоплатної приватизації житла та зміни договору
найму житлового приміщення і відкриття окремого особового рахунку.
Розглядаючи питання, суди використовували різні норми права, що
виключає можливість їх неоднозначного застосування. Фактично
автори клопотання висловлюють незадоволення рішеннями судів, де
вони були сторонами і прагнули вирішити житлові питання.
Наведене дає підстави стверджувати, що конституційне
звернення не відповідає вимогам пункту 4 частини другої статті 42
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
оскільки не містить обґрунтування необхідності в офіційному
тлумаченні вказаних положень.
Згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ), є підставою для
відмови у відкритті конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 48, 49, 50,
94 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадян Снєжкова Володимира
Анатолійовича, Снєжкової Ольги Володимирівни щодо офіційного
тлумачення положень статті 47 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статей 1, 3, пунктів 1, 5 статті 5, пункту 1 статті 7, пункту 11
статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду" від 19 червня 1992 року N 2482-XII ( 2482-12 ) з наступними
змінами та статей 64, 104 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору