Документ v0374874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

12.06.2018  № 374

Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»;

3) Форму звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії»;

5) Форму звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії»;

6) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії»;

7) Форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»;

8) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП- постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»;

9) Форму звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»;

10) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»;

11) Форму звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів»;

12) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів».

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 березня 2017 року № 345 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення», від 31 травня 2017 року № 714 «Про затвердження форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкції щодо її заповнення».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
(Форма № 11-НКРЕКП (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності №-11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» (далі - форма звітності № 11-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

вибірка даних - вибрані випадковим чином у підрозділі(ах) ліцензіата записи з реєстру перерв в електропостачанні у році, за який здійснюється перевірка достовірності даних форми звітності № 11-НКРЕКП;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії;

довга перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні, тривалість якої 3 хвилини і більше;

запланована перерва - знеструмлення частини електричної мережі та обладнання, здійснене ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування електричних мереж. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва без попередження споживачів - тимчасове припинення електропостачання споживачам, пов’язане з експлуатаційним обслуговуванням, будівництвом, технічним переоснащенням, реконструкцією, модернізацією електричних мереж, про яке споживачів не було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні;

запланована перерва з попередженням споживачів - тимчасове припинення електропостачання споживачам, пов’язане з експлуатаційним обслуговуванням, будівництвом, технічним переоснащенням, реконструкцією, модернізацією електричних мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження щодо повідомлення споживачів про перерву в електропостачанні в засобах масової інформації, а також на веб-сайті ліцензіата. Якщо внаслідок перерви припиняється електропостачання лише в точках комерційного обліку напругою понад 1 кВ, перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження щодо письмового або усного (засобами телефонного зв’язку) повідомлення споживачів про таку перерву за 10 днів до її початку;

засоби телемеханіки - електротехнічна апаратура для віддаленого контролю та управління електротехнічним обладнанням, що включає в себе одну або декілька таких функцій: телесигналізація, телевимірювання (поточні та інтегральні телевимірювання), телеуправління;

кінець перерви в електропостачанні - зафіксований час відновлення електропостачання ліцензіатом усім споживачам, яким було припинене електропостачання унаслідок перерви в електропостачанні. Відновленням електропостачання не вважається короткотривала подача струму при здійсненні заходів з метою виявлення місця пошкодження в електричній мережі;

коротка перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні тривалістю до 3 хвилин;

міські населені пункти - міста та селища міського типу, а всі інші населені пункти - сільські населені пункти, станом на 01 січня звітного року;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов’язане зі знеструмленням частин електричної мережі унаслідок вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів, форс-мажорних обставин, вини інших осіб, виникнення технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата;

перерва в електропостачанні - стан електричних мереж, при якому напруга в точці приєднання до розподільчих електричних мереж становить менше 5 % номінальної напруги в усіх фазах;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення надзвичайних і непереборних за наявних умов сил, дії яких неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтвердженим;

перерва з вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів - перерва в електропостачанні, яка виникла в електричних мережах оператора системи передачі, електричних мережах суміжних ліцензіатів або з вини споживачів, а також перерви в електропостачанні внаслідок робіт, пов’язаних з реалізацією договорів про приєднання, що потребують знеструмлення інших споживачів, та з відключення/відновлення електроживлення споживача, які потребують тимчасового припинення електропостачання інших споживачів тривалістю не більше 60 хвилин. Вина ліцензіатів або споживачів має бути документально підтвердженою;

перерва з вини інших осіб - перерва, що виникла не з вини ліцензіата чи споживача, а також перерви, що виникли внаслідок застосування заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності у випадках, передбачених Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310. Зазначена перерва має бути документально підтвердженою;

перерва з причини технологічних порушень у електричних мережах ліцензіата - усі перерви, спричинені відмовою в роботі електротехнічного обладнання ліцензіата, та всі перерви, причини виникнення яких залишилися не виявленими;

початок перерви в електропостачанні - зафіксований час надходження від споживачів, засобів телемеханіки або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в електропостачанні. При запланованій перерві в електропостачанні у разі відсутності систем телемеханіки часом початку перерви вважається час надання команди диспетчера на вимкнення обладнання.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

КЛ - кабельна лінія електропередачі;

КСР - Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310;

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЕМ - підрозділ електричних мереж ліцензіата;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ПРРЕЕ - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

ТП - трансформаторна підстанція.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»;

КСР, ПРРЕЕ;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності № 11-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 11-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники надійності (безперервності) електропостачання

3.1. Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками:

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, за звітний період до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

(1)

де

ti

-

тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;


ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;


k

-

кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;


і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, од.;

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

(2);

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

(3)

де

nj

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті j-ї короткої перерви в електропостачанні, од.;


r

-

кількість коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;


j

-

номер короткої перерви в електропостачанні, j = 1, 2, 3, ... r;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електричної енергії на відповідному рівні напруги за формулою

(4)

де

z1

-

ознака рівня напруги та відповідної території (z1 - 0,4 кВ - міський населений пункт, z2 - 0,4 кВ - сільський населений пункт, z3 - 6 - 20 кВ - міський населений пункт, z4- 6 - 20 кВ - сільський населений пункт, z5 - 27,5 - 35 кВ, z6 -110/154 кВ);


-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок і-ї довгої перерви з z-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, од.;


-

середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку комерційного обліку електричної енергії з z1-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;


43800

-

звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників надійності (безперервності) електропостачання

4.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) електропостачання, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) загальної інформації щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) загальної інформації щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) технічної характеристики електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

5) реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) електропостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників надійності (безперервності) електропостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Загальна інформація щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - ознака поділу (усього, міські населені пункти, сільські населені пункти);

графа 3 - загальна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, од.

Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ, до яких не підключено жодного споживача (резерв) при схемі нормального режиму електричної мережі, у загальній кількості не враховуються. Інформація для заповнення графи 3 формується відповідно до технічних характеристик електротехнічного обладнання ПЕМ при схемі нормального режиму електричної мережі. Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ належать до міських та сільських населених пунктів;

графа 4 - загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, од. Інформація для заповнення графи 4 повинна відповідати кількості точок комерційного обліку електричної енергії споживачів станом на 01 січня звітного року.

Віднесення точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою ЛЕП 0,4 кВ. Кількість точок комерційного обліку електричної енергії визначається відповідно до чинних договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (у тому числі враховуються точки комерційного обліку електричної енергії субспоживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється через електричні мережі основного споживача). Точки комерційного обліку електричної енергії споживачів, які приєднані до електричних мереж інших ліцензіатів, не враховуються. Точки комерційного обліку електричної енергії (точки відпуску електричної енергії з електричних мереж ліцензіата в електричні мережі іншого ліцензіата з розподілу електричної енергії) на межі між електричними мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 - середня кількість точок комерційного обліку електричної енергії на один трансформатор 35 - 6/0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 5 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції) на загальну кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 6 - загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, од. Інформація для заповнення графи 6 формується на підставі технічних даних електричних мереж ПЕМ. Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ рахується як сума власних ПЛ, власних КЛ, ПЛ споживачів, КЛ споживачів.

Віднесення ЛЕП 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою розміщення трансформатора 35 - 6/0,4 кВ.

Тобто всі ЛЕП 0,4 кВ, які відходять від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території міського населеного пункту, необхідно вважати міськими, а від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території сільського населеного пункту, - сільськими;

графа 7 - відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ (з точністю до двох знаків після коми).

Інформація для заповнення цієї графи визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції), на загальну кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 6 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 8 - загальне споживання електричної енергії в точках комерційного обліку, які зазначені у графі 4 додатка 2 до цієї Інструкції, за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год;

графа 9 - середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку комерційного обліку електричної енергії, тис. кВт·год. Інформація для заповнення цієї графи визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на рівні напруги 0,4 кВ (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок комерційного обліку електричної енергії, які живляться від електричної мережі 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції). Розділення загальних річних обсягів споживання електричної енергії на споживання міськими та сільськими споживачами на рівні напруги 0,4 кВ виконується залежно від територіальної належності точок продажу електричної енергії.

4.4. Загальна інформація щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - ознака поділу - поділ споживачів за рівнем напруги електропостачання та відповідною територією;

графа 3 - споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год.

Для точок комерційного обліку електричної енергії 6 - 20 кВ споживання електричної енергії розділяється на територію міських населених пунктів та територію сільських населених пунктів. Споживачі, які отримують електричну енергію на рівнях напруги 27,5 - 154 кВ, за вказаною належністю не розподіляються і вважаються міськими;

графа 4 - загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги, од. Визначається відповідно до чинних договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (у тому числі враховуються точки комерційного обліку електричної енергії субспоживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється через електричні мережі основного споживача). Точки комерційного обліку електричної енергії споживачів, які приєднані до електричних мереж інших ліцензіатів, не враховуються. Точки комерційного обліку електричної енергії (точки відпуску електричної енергії з електричних мереж ліцензіата в електричні мережі іншого ліцензіата з розподілу електричної енергії) на межі між електричними мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 - середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку комерційного обліку електричної енергії за попередній рік у тис. кВт·год (округлення робити до одиниць). Інформація для заповнення цієї графи визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на відповідному рівні напруги (графа 3 додатка 3 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги (графа 4 додатка 3 до цієї Інструкції).

4.5. Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 4 до цієї Інструкції відповідно до схеми нормального режиму роботи електричних мереж підрозділу ліцензіата станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ. Визначається за технічною звітністю ПЕМ;

графи 3 та 5 - кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ розподіляється на території міських та сільських населених пунктів за ознакою розміщення кожного трансформатора. Визначається за технічною звітністю ПЕМ. Сумарна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 граф 3 та 5 повинна дорівнювати загальній кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 графи 3 додатка 2 до цієї Інструкції на відповідній території;

графи 4 та 6 - кількість точок комерційного обліку електричної енергії споживачів, що отримують електричну енергію на рівні напруги 0,4 кВ, од., відповідної території. Кожна точка комерційного обліку електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок комерційного обліку електричної енергії (графи 4 та 6) повинна дорівнювати загальній кількості точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, од., (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції) на відповідній території;

графи 7-10 - кількість точок комерційного обліку електричної енергії споживачів, що отримують електричну енергію на рівнях напруги 6 - 154 кВ, що приєднані до даної ЛЕП, з розподілом по території за ознакою розміщення живильного центру (ПС 150 - 35/6 - 10 кВ, РП-10 кВ). Точки комерційного обліку електричної енергії споживачів 27,5 - 154 кВ не розподіляються за територіальною ознакою і вважаються міськими. Визначаються за технічною звітністю ПЕМ та договорами про надання послуг з розподілу. Кожна точка комерційного обліку електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок комерційного обліку електричної енергії граф 7-10 повинна дорівнювати загальній кількості точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги (рядок 4 графи 4 додатка 3 до цієї Інструкції) на відповідній території.

4.6. Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п перерви в електропостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - зазначається код джерела інформації (додаток 1 до цієї Інструкції), в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви в електропостачанні;

графа 3 - диспетчерська назва обладнання - диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні. Визначається за інформацією диспетчерських підрозділів ПЕМ (примітка: диспетчерська назва обладнання на рівнях напруги 6 - 154 кВ береться з графи 2 додатка 4 до цієї Інструкції);

графи 4-7 - рівень напруги обладнання, відключення або вихід з ладу якого призвело до перерв в електропостачанні.

При відключенні або відмові трансформатора рівень напруги вибирається на високій стороні;

графи 8-13 - класифікація перерв;

графа 14 - дата та час початку перерви в електропостачанні. Час першого повідомлення про перерву, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 15 - дата та час кінця перерви в електропостачанні визначається та реєструється черговим диспетчером підрозділу ліцензіата у джерелах інформації;

графа 16 - тривалість перерви, хв, розраховується як різниця часу між кінцем та початком перерви в електропостачанні;

графа 17 - тип перерви (довга, коротка);

графи 18 та 20 - кількість відключених трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених ЛЕП 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4-6) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених трансформаторів, що вибираються з граф 3 та 5 додатка 4 до цієї Інструкції, по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 19 та 21 - кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги до 0,4 кВ на відповідній території, в яких було припинене електропостачання. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, на рівні напруги 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4-6) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, що вибираються з граф 4 та 6 додатка 4 до цієї Інструкції, по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 22 та 23 - кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 6 - 20 кВ, в яких було припинене електропостачання. Інформація про кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання та які отримують електричну енергію на рівні напруги 6 - 20 кВ, вибирається та заноситься окремо для територій міського та сільського населеного пункту щодо кожної з відключених ЛЕП 20 - 6 кВ з граф 7 та 8 додатка 4 до цієї Інструкції;

графи 24 та 25 - кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 35 кВ та 110/154 кВ, в яких було припинене електропостачання. Інформація про кількість точок комерційного обліку електричної енергії, підключених до конкретної ЛЕП 27,5 - 154 кВ, вибирається та заноситься з граф 9 та 10 додатка 4 до цієї Інструкції. Точки комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 154 кВ не розподіляються за територіальною належністю і вважаються міськими;

графа 26 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших ліцензіатів або споживачів у примітці зазначається найменування цього ліцензіата або споживача. У випадку перерви, що виникла внаслідок застосування заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергію та потужності у випадках, передбачених КСР, у примітці зазначається причина - «аварійне розвантаження».

4.7. Припинення електропостачання окремого споживача, здійснене за ініціативою споживача, за зверненням електропостачальника, Адміністратора комерційного обліку або за ініціативою ліцензіата (внаслідок несплати та/або неповної оплати послуг, несанкціонованого відбору електричної енергії, порушень вимог нормативно-технічних документів тощо), не вноситься до реєстру перерв в електропостачанні.

4.8. Якщо початок перерви в електропостачанні відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному місяці:

у попередньому місяці реєструється дата та час початку перерви в електропостачанні (графа 14 додатка 5 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дана перерва не реєструється;

після завершення перерви у наступному місяці дата та час завершення перерви заноситься до реєстру попереднього місяця.

4.9. Реєстри перерв в електропостачанні подаються до НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua щомісячно не пізніше, ніж через 20 днів після завершення звітного місяця.

5. Порядок заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП

5.1. До форми звітності заносяться розраховані показники (SAIDI, SAIFI або MAIFI, ENS) відповідно до рівня напруги та території (рядки 005, 010, 015, 030, 045 - для всієї території; рядки 020, 035 - для території міського населеного пункту; рядки 025, 040 - для території сільського населеного пункту) та класифікації перерв в електропостачанні (графи 010-060 - для SAIDI, графи 070-120 - для SAIFI, графи 130-180 - для ENS, графи 190-240 - для MAIFI).

У графі 250 зазначається кількість точок комерційного обліку електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території станом на 01 січня звітного року.

У графі 260 зазначається споживання електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території за попередній рік.

5.2. Зв'язок рядків і граф форми звітності № 11-НКРЕКП визначається відповідно до таблиці 1.

Позначення: ф. г - графа форми звітності, ф. р - рядок форми звітності, д5. г - графа додатка 5, д5. р - рядок додатка 5 до цієї Інструкції.

Таблиця 1

Зв’язок
рядків і граф форми звітності № 11-НКРЕКП

Приклад заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

6. Порядок перевірки достовірності даних форми звітності № 11-НКРЕКП

6.1. З метою встановлення достовірності даних форми звітності № 11-НКРЕКП при проведенні перевірки даних випадковим чином формується вибірка даних, записи у реєстрах перерв в електропостачанні звіряються із джерелами інформації, що використовуються для моніторингу показників надійності (безперервності) електропостачання, та іншою документацією ліцензіата. За результатами перевірки розраховуються індекси повноти, правильності та точності заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП.

6.2. Індекс повноти (AI) оцінює повноту реєстрації перерв. Індекс повноти може приймати значення від 0 % (мінімальна повнота) до 100 % (максимальна повнота).

Індекс повноти розраховується за формулою

(5)

де

i

-

індекс, що приймає значення від 1 до 6 і відноситься до різних типів неповноти даних згідно з таблицею 2;


Pi

-

вага кожного типу неповноти даних згідно з таблицею 2;


Ni

-

кількість перерв, в яких був виявлений i-й тип відсутності або неповноти даних;


N

-

розмір вибірки даних, розглянутих під час перевірки (незареєстровані перерви збільшують розмір вибірки даних).

Якщо в реєстрі перерв в електропостачанні виявлено перерву, в якій більше одного типу відсутніх даних, то до розгляду приймається один тип відсутніх даних, в якого значення Pi найвище згідно з таблицею 2.

Якщо в реєстрі перерв в електропостачанні виявлено перерву, в якій більше одного типу відсутніх даних, в яких Pi = 0,3, то до розгляду приймається лише один тип відсутніх даних.

Таблиця 2

i

Тип відсутніх даних

Pi

1

Незареєстрована довга перерва

1

2

Початок перерви зареєстрований з помилкою більше 30 хвилин

0,5

3

Початок перерви зареєстрований з помилкою 5-30 хвилин

0,3

4

Кінець перерви зареєстрований з помилкою 5-10 хвилин

0,1

5

Кінець перерви зареєстрований з помилкою більше 10 хвилин

0,3

6

Перерва зареєстрована таким чином, що не є можливим перевірити тривалість перерви, кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, або причину перерви, або зареєстровані перерви, яких у реальності не було

1

6.3. Індекс правильності (IС) оцінює правильність зазначених у реєстрах перерв в електропостачанні, причин і місця (рівня напруги) виникнення довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та перерв, пов’язаних з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата. Індекс правильності набирає значення від 0 % (мінімальна правильність) до 100 % (максимальна правильність).

Індекс правильності розраховується за формулою

(6)

де

DП

-

сумарна тривалість довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та перерв, пов’язаних з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, розрахована на основі вибірки даних, для яких правильно вказана назва обладнання, відповідне значення рівня напруги та причини перерви;


DН

-

сумарна тривалість довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та перерв, пов’язаних з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, розрахована на основі вибірки даних, для яких неправильно вказана назва обладнання, значення рівня напруги та причини перерви.

Сумарна тривалість розраховується за формулою

(7)

де

ti

-

тривалість довгої запланованої перерви без попереджень споживачів або перерви, пов’язаної з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата, хв;


ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок довгої запланованої перерви без попереджень споживачів або перерви, пов’язаної з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата, од.;


k

-

кількість довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та перерв, пов’язаних з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата;


і

-

номер довгої запланованої перерви без попереджень споживачів або перерви, пов’язаної з технологічними порушеннями в електричній мережі ліцензіата, і = 1, 2, 3, ... k.

Якщо в реєстрі перерв в електропостачанні не вказана назва обладнання чи значення рівня напруги, чи причина перерви, то перерва вважається незареєстрованою і відповідно перераховується індекс повноти згідно з пунктом 6.2 глави 6 цієї Інструкції.

6.4. Індекс точності (IP) оцінює точність визначення індексу середньої тривалості довгих перерв (SAIDI) без попередження споживачів та перерв внаслідок технологічних порушень у електричній мережі ліцензіата. Індекс точності може мати позитивне (заниження показників SAIDI у вибірці даних) чи негативне значення (завищення показників SAIDI у вибірці даних), при максимальній точності даних індекс точності дорівнює 0 %.

Індекс точності розраховується за формулою

(8)

де

SAIDIЗ

-

індекс середньої тривалості довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та внаслідок технологічних порушень в електричній мережі ліцензіата для вибірки даних;


SAIDIТ

-

індекс середньої тривалості довгих запланованих перерв без попереджень споживачів та внаслідок технологічних порушень в електричній мережі ліцензіата для вибірки даних, розрахований після перевірки вибірки даних з урахуванням виправлених неповних та неправильних даних.

6.5. Приклад розрахунку показників достовірності даних форми звітності № 11-НКРЕКП наведено в додатку 7 до цієї Інструкції.

6.6. Дані, наведені в формі звітності № 11-НКРЕКП, вважаються достовірними, якщо задовольняються такі умови:


1) індекс повноти

AI 90 %;


2) індекс правильності

IC 90 %;


3) індекс точності

-5 % IP 5 %.

Якщо один із індексів повноти, правильності або точності не відповідає вищезазначеним умовам, то дані, наведені у формі звітності № 11-НКРЕКП, вважаються недостовірними.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 4.1)

ПЕРЕЛІК
джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) електропостачання
_____________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 4.1)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВДодаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 4.1)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо точок комерційного обліку електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ
_______________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж)

№ з/п

Ознака поділу

Споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год

Загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії на рівні напруги, од.

Середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку комерційного обліку електричної енергії за попередній рік, тис. кВт·год, = графа 3/графа 4/12

1

2

3

4

5

1

6 - 20 кВ
1.1

міські населені пункти
1.2

сільські населені пункти
2

27,5 - 35 кВ
3

110/154 кВ
4

Усього 6 - 154 кВх


Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 4.1)

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ


Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 4.1)

РЕЄСТР
перерв в електропостачанні


Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 5.2)

ПРИКЛАД
заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»


Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання»
(пункт 6.5)

ДОДАТОКЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії
(Форма № 12-НКРЕКП-передача (річна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії» (далі - форма звітності № 12-НКРЕКП-передача) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику), що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику) з моменту отримання ліцензіатом від споживача (замовника) всіх необхідних даних (факт отримання та повнота змісту яких установлюються відповідним документом, зареєстрованим як вхідна кореспонденція) та за необхідності оплати послуги відповідно до встановлених норм;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії;

комерційна якість надання послуг з передачі електричної енергії - якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, розгляд звернень споживачів, установлених чинним законодавством, зокрема Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції:

ВЛ - вина ліцензіата;

ВС - вина споживача або інших осіб;

З - звернення;

КСП - Кодекс системи передачі, затверджений постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309;

П - претензія;

ПРРЕЕ - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

С - скарга;

ФМ - форс-мажорні обставини.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії»;

КСП, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, ПРРЕЕ;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 12-НКРЕКП-передача подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 12-НКРЕКП-передача складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є рік.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 12-НКРЕКП-передача

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) переліку послуг згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру надання послуг та звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Реєстр надання послуг та звернень споживачів формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. До реєстру вносяться всі випадки надання послуг споживачам та замовникам (при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) та надання відповідей на звернення споживачів.

Графи реєстру заповнюються таким чином:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Можуть відображатися декілька кодів джерела інформації, що містять інформацію про дату початку та завершення надання послуги;

графи 4 - 6 - інформація про споживача: найменування, адреса споживача, інша інформація (телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер тощо);

графа 7 - предмет звернення - заповнюється лише для звернень споживачів (літери «З», «С», «П» відповідно для звернень, скарг та претензій);

графа 8 - дата початку надання послуги:

з перевірки відповідності об’єктів електроенергетики/електроустановок об’єктів електроенергетики, заявлених до приєднання, критеріям приєднання до системи передачі - дата реєстрації відповідної заяви;

з видачі технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання - дата реєстрації відповідної заяви;

з надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування - дата отримання відповідної заяви;

з опрацювання наданого замовником варіанта точки забезпечення потужності (схеми приєднання) - дата отримання техніко-економічного обґрунтування;

розгляд проектної документації, поданої ліцензіату на погодження - дата отримання проектної документації;

з подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання - дата отримання відповідної заяви;

з видачі дозволу на підключення електроустановки та дозволу на подачу напруги - дата отримання документа з монтажу;

з підключення електроустановок замовника до електричної мережі - дата отримання відповідної заяви;

з видачі договорів про надання послуг з передачі електричної енергії або про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - дата отримання відповідної заяви;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача - дата надання споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з відновлення електроживлення;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСП - дата надання споживачем підтвердження усунення виявлених порушень;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника - дата отримання від електропостачальника інформації про усунення причин відключення;

з перевірки рахунку на оплату послуги з передачі електричної енергії або перевірки лічильника - дата отримання від споживача відповідної заяви;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата отримання звернення/скарги/претензії;

графа 9 - дата завершення надання послуги:

з перевірки відповідності об’єктів електроенергетики/електроустановок об’єктів електроенергетики, заявлених до приєднання, критеріям приєднання до системи передачі - дата реєстрації повідомлення замовнику у спосіб, вказаний ним у заяві (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом), про відповідність критеріям приєднання або, у разі виявлення їх невідповідності, відхилення поданої заяви;

з видачі технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання - дата реєстрації повідомлення замовнику про готовність до видачі проекту договору про приєднання та технічних умов, зафіксована у джерелах інформації;

з надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування - дата надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування;

з опрацювання наданого замовником варіанта точки забезпечення потужності (схеми приєднання) - дата реєстрації повідомлення замовнику про прийняття пропозиції замовника щодо варіанту точки забезпечення потужності (схеми приєднання) або обґрунтування пріоритетності іншого варіанта схеми приєднання, ніж передбачено техніко-економічним обґрунтуванням;

розгляд проектної документації, поданої ліцензіату на погодження - дата реєстрації повідомлення замовнику про погодження або відмову у погодженні поданої проектної документації;

з подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання - дата подання робочої напруги, зафіксована у джерелах інформації;

з видачі дозволу на підключення електроустановки та дозволу на подачу напруги - дата реєстрації повідомлення замовнику про дозвіл на підключення електроустановки та про дозвіл на подачу напруги;

з підключення електроустановок замовника до електричної мережі - дата здійснення підключення електроустановки замовника до електричних мереж, зафіксована у джерелах інформації;

з видачі договорів про надання послуг з передачі електричної енергії або про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - дата надання заявникові двох примірників підписаного зі свого боку договору про надання послуг з передачі електричної енергії або про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача - дата здійснення відновлення електроживлення електроустановки споживача, зафіксована у джерелах інформації;

з перевірки рахунку на оплату послуги з передачі електричної енергії або перевірки лічильника - дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована у джерелах інформації;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата надання відповіді на звернення/скаргу/претензію.

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;

графи 10 та 11 - тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 та 13 - тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 - причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка у наданні послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 - причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджене;

графа 16 - примітки ліцензіата, які уточнюють певні особливості надання даного виду послуг. Наприклад, причину відмови у видачі технічних умов тощо.

3.4. Якщо початок надання послуги відбувся у звітному році, а завершення - у наступному або дата отримання звернення у звітному році, а відповідь - у наступному:

при наданні послуги або відповіді на звернення у січні наступного року ця послуга або надання відповіді на звернення реєструється у реєстрі звітного року. При цьому у році завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення не реєструється;

при наданні послуги або відповіді на звернення пізніше січня наступного року:

у році, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції);

у році завершення надання цієї послуги реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дата завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

3.5. Реєстри надання послуг та звернень споживачів подаються в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного року.

4. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача формується на підставі даних додатків 1-3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа Б - тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за рік щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 2 до цієї Інструкції. Визначається як сума графи 2 та графи 3;

графа 2 - кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані указуються окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 3 - кількість ненаданих послуг - відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли письмові звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 4 - строк надання послуги, визначений чинним законодавством;

графа 5 - середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги;

графа 6 - кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 7 - відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до графи 2, помножене на 100 %.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з передачі
електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК
джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії
________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та найменування підрозділу)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з передачі
електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Код послуги

Назва послуги

S1

Приєднання до електричних мереж системи передачі:

S1.1

перевірка відповідності об’єктів електроенергетики/електроустановок об’єктів електроенергетики, заявлених до приєднання, критеріям приєднання до системи передачі

S1.2

видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання

S1.3

надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування

S1.4

опрацювання наданого Замовником варіанта точки забезпечення потужності

S1.5

розгляд проектної документації, поданої ОСП на погодження

S1.6

подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання

S1.6.1

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.6.2

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.7

видача дозволу на підключення електроустановки та дозволу на подачу напруги

S1.8

підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

S1.8.1

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.8.2

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S2

Видача договорів:

S2.1

про надання послуг з передачі електричної енергії споживачеві

S2.2

про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

S3

Відновлення електроживлення електроустановки споживача:

S3.1

яка була відключена за заявою споживача

S3.2

яка була відключена за ініціативою ОСП

S3.2.1

у міській місцевості

S3.2.2

у сільській місцевості

S3.3

яка була відключена за зверненням електропостачальника

S3.3.1

у міській місцевості

S3.3.2

у сільській місцевості

S4

Перевірка рахунку на оплату послуги з передачі електричної енергії

S5

Перевірка лічильника

S6

Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з передачі
електричної енергії»
(пункт 3.1)

РЕЄСТР
надання послуг та звернень споживачів
_______________________________________________за 20_ рік
(найменування ліцензіата та його підрозділу)

№ з/п

Код послуги

Код джерела інформації

Інформація про споживача

Предмет звернення (лише для звернень споживачів) (З, С, П)

Дата початку надання послуги дд.мм.рррр

Дата завершен ня надання послуги дд.мм.рррр

Тривалість обґрунтованої затримки виконання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Причина затримки (ВС, ФМ)

Причина ненадання послуги (ВС, ФМ, ВЛ)

Примітки

найменування

адреса

інша інформація

кал. днів*

роб. днів*

кал. днів*

роб. днів*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

__________
* Зазначаються дні тільки тієї колонки (календарних/робочих днів), яка відноситься до встановленого законодавством строку виконання даної послуги.ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії
(Форма № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії» (далі - форма звітності № 12-НКРЕКП-розподіл) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

вибірка даних - вибрані випадковим чином у підрозділі(ах) ліцензіата записи з реєстрів надання послуг та письмових звернень споживачів у році, за який здійснюється перевірка достовірності даних форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл;

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику), що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику) з моменту отримання ліцензіатом від споживача (замовника) всіх необхідних даних (факт отримання та повнота змісту яких установлюються відповідним документом, зареєстрованим як вхідна кореспонденція) та за необхідності оплати послуги відповідно до встановлених норм;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії;

комерційна якість надання послуг з розподілу електричної енергії - якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, розгляд звернень споживачів, установлених чинним законодавством, зокрема Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

ВЛ - вина ліцензіата;

ВС - вина споживача або інших осіб;

З - звернення;

КСР - Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310;

П - претензія;

ПРРЕЕ - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

С - скарга;

ФМ - форс-мажорні обставини.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»;

КСР, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, ПРРЕЕ;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 12-НКРЕКП-розподіл подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 12-НКРЕКП-розподіл складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) переліку послуг згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Графи реєстру заповнюються таким чином:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Може відображатися декілька кодів джерела інформації, що містять інформацію про дату початку та завершення надання послуги;

графи 4 - 6 - інформація про споживача: ПІБ/найменування, адреса споживача, інша інформація (телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер тощо);

графа 7 - предмет звернення - заповнюється лише для звернень споживачів (літери «З», «С», «П» відповідно для звернень, скарг та претензій);

графа 8 - дата початку надання послуги:

з видачі технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання - день реєстрації заяви про приєднання;

з подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника - день отримання заяви замовника;

з підключення електроустановок замовника до електричної мережі - день отримання заяви замовника з підключення електроустановок замовника до електричної мережі;

з видачі паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу або підписаного ОСР паспорта точки розподілу - дата отримання відповідного звернення споживача;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача - дата надання споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з відновлення електроживлення;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР - дата надання споживачем підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування збитків (за їх наявності);

з відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника - дата отримання від електропостачальника інформації про усунення причин відключення;

з перевірки лічильника - дата отримання від споживача відповідної заяви;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - день отримання звернення/скарги/претензії споживача;

графа 9 - дата завершення надання послуги:

з видачі технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання - дата реєстрації повідомлення замовника про готовність до видачі договору про приєднання та технічних умов, зафіксована у джерелах інформації. Після прийому необхідного пакета документів від замовника для підготовки технічних умов ліцензіат зобов’язаний повідомити замовника про реєстраційний (вхідний) номер, дату реєстрації, телефонний номер для довідок;

з подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника - дата подання робочої напруги, зафіксована у джерелах інформації;

з підключення електроустановок замовника до електричної мережі - дата здійснення підключення електроустановки замовника до електричних мереж, зафіксована у джерелах інформації на підставі відповідної відмітки в розпорядженні (наряді або іншому документі на виконання робіт) на виконання підключення;

з видачі паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу - дата надання споживачу паперового примірника укладеного договору, підписаного ОСР;

з видачі підписаного ОСР паспорта точки розподілу - дата надання споживачу підписаного паспорта точки розподілу за кожною точкою за об’єктом споживача;

з відновлення електроживлення електроустановки споживача - дата здійснення відновлення електроживлення електроустановки споживача, зафіксована у джерелах інформації;

з перевірки лічильника - дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована у джерелах інформації;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата надання відповіді на звернення/скаргу/претензію.

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;

графи 10 та 11 - тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 та 13 - тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 - причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка у наданні послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 - причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджене;

графа 16 - примітки ліцензіата, які уточнюють певні особливості надання даного виду послуг. Наприклад, причину відмови у видачі технічних умов тощо.

3.5. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а завершення - у наступному або дата отримання звернення в одному місяці, а відповідь - у наступному місяці,:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дата завершення надання послуги або дата надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

При цьому у місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення послугу/звернення не реєструється.

При наданні послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції);

у місяці завершення надання цієї послуги реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дата завершення надання послуги або дата надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

3.5. Реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів подаються в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду.

4. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл формується на підставі даних додатків 1-3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа Б - тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за квартал щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 2 до цієї Інструкції. Визначається як сума графи 2 та графи 3;

графа 2 - кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані вказуються окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 3 - кількість ненаданих послуг - відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли письмові звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 4 - строк надання послуги, визначений чинним законодавством;

графа 5 - середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги;

графа 6 - кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 7 - відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до графи 2, помножене на 100 %.

5. Порядок перевірки достовірності даних форм звітності № 12-НКРЕКП-розподіл

5.1. З метою встановлення достовірності даних форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл при проведенні перевірки даних випадковим чином формується вибірка даних, записи у реєстрах надання послуг та письмових звернень споживачів звіряються із джерелами інформації, що використовуються для моніторингу показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, та іншою документацією ліцензіата. За результатами перевірки розраховуються індекси повноти заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл.

5.2. Індекс повноти реєстрації послуг та звернень (AIS) оцінює повноту та правильність реєстрації послуг та письмових звернень споживачів. Індекс повноти реєстрації послуг може приймати значення від 0 % (мінімальна повнота) до 100 % (максимальна повнота).

Індекс повноти реєстрації послуг розраховується за формулою

(1)

де

Nн

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, які не були занесені до реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів;


Nп

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, в яких неправильно була зареєстрована одна з граф 2, 8-15 реєстру послуг та письмових звернень споживачів (додаток 4 до Інструкції);


N

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, занесених до реєстру послуг та письмових звернень споживачів.

5.3. Дані, наведені в формі звітності № 12-НКРЕКП-розподіл, вважаються достовірними, якщо індекс повноти реєстрації послуг та звернень AIS 95 %.

Якщо індекс повноти реєстрації послуг та звернень не задовольняє зазначеній умові, то дані, наведені у формі звітності № 12-НКРЕКП-розподіл, вважаються недостовірними.


Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-розподіл
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з розподілу електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК
джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії
_______________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить джерело інформації

1

2

3

4

5Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-розподіл
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з розподілу електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Код послуги

Назва послуги

S1

Приєднання до електричних мереж системи розподілу:

S1.1

видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання:

S1.1.1

стандартне приєднання

S1.1.2

нестандартне приєднання (без необхідності погодження ТУ з ОСП)

S1.1.3

нестандартне приєднання (з необхідністю погодження ТУ з ОСП)

S1.2

подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання

S1.2.1

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.2.2

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.3

підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

S1.3.1

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S1.3.2

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

S2

Видача:

S2.1

паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу

S2.2

підписаного ОСР паспорта точки розподілу

S3

Відновлення електроживлення електроустановки споживача:

S3.1

яка була відключена за заявою споживача

S3.2

яка була відключена за ініціативою ОСР

S3.2.1

у міській місцевості

S3.2.2

у сільській місцевості

S3.3

яка була відключена за зверненням електропостачальника

S3.3.1

у міській місцевості

S3.3.2

у сільській місцевості

S4

Перевірка лічильника

S5

Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів:

S5.1

розгляд звернень/скарг/претензій споживачів

S5.2

розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку)

S5.3

розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії

S5.4

розгляд скарг (претензій) щодо якості електричної енергії

S5.4.1

якщо вимірювання параметрів якості електричної енергії не проводяться

S5.4.2

у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії

S5.5

розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-розподіл
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з розподілу електричної енергії»
(пункт 3.1)

РЕЄСТР
надання послуг та письмових звернень споживачів
_______________________________________________________
(найменування ліцензіата та його підрозділу)
за _____________________ 20___ року
(місяць)

№ з/п

Код послуги

Код джерела інформації

Інформація про споживача

Предмет звернення (лише для звернень споживачів) (З, С, П)

Дата початку надання послуги дд.мм.рррр

Дата завершення надання послуги дд.мм.рррр

Тривалість обґрунтованої затримки виконання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Причина затримки (ВС, ФМ)

Причина ненадання послуги (ВС, ФМ, ВЛ)

Примітки

найменування

адреса

інша інформація

кал. днів*

роб. днів*

кал. днів*

роб. днів*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

__________
* Зазначаються дні тільки тієї колонки (календарних/робочих днів), яка відноситься до встановленого законодавством строку виконання даної послуги.ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії
(Форма № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» (далі - форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві, що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві з моменту отримання ліцензіатом від споживача всіх необхідних даних (факт отримання та повнота змісту яких установлюються відповідним документом, зареєстрованим як вхідна кореспонденція) та за необхідності оплати послуги відповідно до встановлених норм;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії;

комерційна якість надання послуг з постачання електричної енергії - якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, розгляд звернень споживачів, установлених чинним законодавством, зокрема Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції:

ВЛ - вина ліцензіата;

ВС - вина споживача або інших осіб;

З - звернення;

П - претензія;

ПРРЕЕ - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

С - скарга;

ФМ - форс-мажорні обставини.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії»;

ПРРЕЕ;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) переліку послуг згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Графи реєстру заповнюються таким чином:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Може відображатися декілька кодів джерела інформації, що містять інформацію про дату початку та завершення надання послуги;

графи 4-6 - інформація про споживача: ПІБ/найменування, адреса споживача, інша інформація (телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер тощо);

графа 7 - предмет звернення - заповнюється лише для звернень споживачів (літери «З», «С», «П» відповідно для звернень, скарг та претензій);

графа 8 - дата початку надання послуги:

з надання даних про споживання електричної енергії - день отримання відповідного запиту споживача;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - день отримання звернення/скарги/претензії споживача;

графа 9 - дата завершення надання послуги:

з надання даних про споживання електричної енергії - дата надання даних про споживання електричної енергії;

з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата надання відповіді на звернення/скаргу/претензію.

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;

графи 10 та 11 - тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 та 13 - тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 - причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка у наданні послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 - причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджене;

графа 16 - примітки ліцензіата, які уточнюють певні особливості надання даного виду послуг.

3.5. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а завершення - у наступному або дата отримання звернення в одному місяці, а відповідь - у наступному місяці:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дата завершення надання послуги або дата надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

При цьому у місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення не реєструється.

При наданні послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції);

у місяці завершення надання цієї послуги реєструється дата початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дата завершення надання послуги або дата надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

3.5. Реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів подаються в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного кварталу.

4. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання формується на підставі даних додатків 1-3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа Б - тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за квартал щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 2 до цієї Інструкції. Визначається як сума графи 2 та графи 3;

графа 2 - кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані указуються окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 3 - кількість ненаданих послуг - відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли письмові звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 4 - строк надання послуги, визначений чинним законодавством;

графа 5 - середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги;

графа 6 - кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг та письмових звернень споживачів (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 7 - відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до графи 2, помножене на 100 %.

5. Порядок перевірки достовірності даних форм звітності № 12-НКРЕКП-розподіл

5.1. З метою встановлення достовірності даних форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання при проведенні перевірки даних випадковим чином формується вибірка даних, записи у реєстрах надання послуг та письмових звернень споживачів звіряються із джерелами інформації, що використовуються для моніторингу показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії, та іншою документацією ліцензіата. За результатами перевірки розраховуються індекси повноти заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання.

5.2. Індекс повноти реєстрації послуг та звернень (AIS) оцінює повноту та правильність реєстрації послуг та письмових звернень споживачів. Індекс повноти реєстрації послуг може приймати значення від 0 % (мінімальна повнота) до 100 % (максимальна повнота).

Індекс повноти реєстрації послуг розраховується за формулою

(1)

де

Nн

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, які не були занесені до реєстру надання послуг та письмових звернень споживачів;


Nп

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, в яких неправильно була зареєстрована одна з граф 2, 8 - 15 реєстру послуг та письмових звернень споживачів (додаток 4 до Інструкції);


N

-

кількість послуг та письмових звернень споживачів, занесених до реєстру послуг та письмових звернень споживачів.

5.3. Дані, наведені у формі звітності № 12-НКРЕКП-постачання, вважаються достовірними, якщо індекс повноти реєстрації послуг та звернень AIS 95 %.

Якщо індекс повноти реєстрації послуг та звернень не задовольняє зазначеній умові, то дані, наведені у формі звітності № 12-НКРЕКП-постачання, вважаються недостовірними.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-постачання
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з постачання електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК
джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії
________________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-постачання
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з постачання електричної енергії»
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Код послуги

Назва послуги

S1

Надання даних про споживання електричної енергії споживачем

S2

Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів

S2.1

розгляд звернень/скарг/претензій споживачів

S2.2

розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку)

S2.3

розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕКП-постачання
(квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг
з постачання електричної енергії»
(пункт 3.1)

РЕЄСТР
надання послуг та письмових звернень споживачів
_______________________________________________
(найменування ліцензіата та його підрозділу)
за __________________ 20_ року
(місяць)

№ з/п

Код послуги

Код джерела інформації

Інформація про споживача

Предмет звернення (лише для звернень споживачів) (З, С, П)

Дата початку надання послуги дд.мм.рррр

Дата завершення надання послуги дд.мм.рррр

Тривалість обґрунтованої затримки виконання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Причина затримки (ВС, ФМ)

Причина ненадання послуги (ВС, ФМ, ВЛ)

Примітки

найменування

адреса

інша інформація

кал. днів*

роб. днів*

кал. днів*

роб. днів*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

__________
* Зазначаються дні тільки тієї колонки (календарних/робочих днів), яка відноситься до встановленого законодавством строку виконання даної послуги.ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії
(Форма № 13-НКРЕКП (річна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії» (далі - форма звітності № 13-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі електричної енергії;

довга перерва в передачі електричної енергії - перерва в передачі електричної енергії, тривалість якої 3 хвилини і більше;

запланована перерва - тимчасове припинення передачі електричної енергії, здійснене ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування магістральних електричних мереж;

запланована перерва без попередження - запланована перерва, про яку суб’єктів електроенергетики, приєднаних до системи передачі, не було повідомлено або було повідомлено менше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві;

запланована перерва з попередженням - запланована перерва, про яку суб’єктів електроенергетики, приєднаних до системи передачі, було повідомлено не менше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження попередження про перерву;

засоби телемеханіки - електротехнічна апаратура для віддаленого контролю та управління електротехнічним обладнанням, що включає в себе одну або декілька таких функцій: телесигналізація, телевимірювання (поточні та інтегральні телевимірювання), телеуправління;

кінець перерви в передачі електричної енергії - зафіксований час відновлення передачі електричної енергії ліцензіатом;

коротка перерва в передачі електричної енергії - перерва в передачі електричної енергії тривалістю до 3 хвилин;

незапланована (аварійна) перерва - перерва в передачі електричної енергії, спричинена форс-мажорними обставинами, з вини інших осіб, через технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата;

перерва в передачі електричної енергії - стан електричних мереж, при якому напруга в точці приєднання до електричних мереж системи передачі становить менше 5 % номінальної напруги в усіх фазах;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва в передачі електричної енергії внаслідок виникнення надзвичайних і непереборних за наявних умов сил, дії яких неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, вибух, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада) та іншими непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтверджена;

перерва з вини інших осіб - перерва в передачі електричної енергії, що виникла внаслідок дій суб’єктів електроенергетики або інших осіб, технологічних порушень в енергосистемах суміжних держав. Вина інших осіб має бути документально підтвердженою;

перерва з причини технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата - перерва в передачі електричної енергії, спричинена відмовою в роботі електротехнічного обладнання ліцензіата, помилковими діями персоналу ліцензіата та з інших причин, виникнення яких залишилося невиявленим;

початок перерви в передачі електричної енергії - зафіксований час надходження від засобів телемеханіки, персоналу операторів систем розподілу, споживачів або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в передачі електричної енергії.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 13-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 13-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є рік.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники надійності (безперервності) передачі електричної енергії

Надійність (безперервність) передачі електричної енергії характеризується такими показниками:

1) розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії користувачам системи передачі (ENS) розраховується як сума недовідпусків внаслідок усіх перерв у передачі електричної енергії в електричні мережі систем розподілу та споживачам системи передачі за звітний період за формулою

(1)

де

k

-

кількість перерв протягом звітного періоду;


і

-

номер перерви, і = 1, 2, 3, ... k;

2) індекс середньої тривалості відключень у системі (AIT) розраховується як відношення розрахункового обсягу недовідпущеної електричної енергії до середньої потужності в системі за формулою

(2)

де

-

середня потужність системи у звітному періоді.

Середня потужність у системі визначається як відношення обсягу переданої електричної енергії до кількості годин у звітному періоді за формулою

(3)

де

Е

-

обсяг переданої електричної енергії в точках приєднання електричних мереж систем розподілу або споживачів системи передачі у звітному періоді, тис. кВт•год;


8760

-

кількість годин у звітному періоді.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії

4.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

реєстру перерв у передачі електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Реєстр перерв у передачі електричної енергії формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п перерви в передачі електричної енергії;

графа 2 - код джерела інформації - зазначається код джерела інформації (додаток 1 до цієї Інструкції), в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви;

графа 3 - диспетчерська назва обладнання - диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв. Визначається за інформацією диспетчерських підрозділів;

графи 4-8 - рівень напруги обладнання, відключення або вихід з ладу якого призвело до перерв.

При відключенні або відмові трансформатора рівень напруги вибирається по високій стороні;

графи 9-13 - класифікація перерв;

графа 14 - дата та час початку перерви. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 15 - дата та час кінця перерви.

У разі неможливості визначення точного часу початку або кінця перерви до секунд потрібно реєструвати час у форматі «гг:хв:00»;

графа 16 - тривалість перерви. Розраховується як різниця часу (у хвилинах і секундах) між початком та кінцем перерви;

графа 17 - тип перерви (довга, коротка);

графа 18 - навантаження вимкнених ліній 110 - 150 кВ, тис. кВт;

графа 19 - недовідпуск електричної енергії для даної перерви в передачі електричної енергії.

Недовідпуск електричної енергії з електричних мереж передачі (недопередана електричної енергії) під час перерви обчислюється виходячи з навантаження вимкнених ліній, що відходять від підстанцій ліцензіата до інших користувачів (операторів систем розподілу та споживачів системи передачі), і тривалості перебування їх у відключеному стані за формулою

де

і

-

номер перерви в передачі електричної енергії;


-

навантаження вимкнених ліній, тис. кВт;


t

-

тривалість перерви, с.

У разі відсутності інформації про навантаження лінії на момент відключення використовується середнє значення навантаження за добу, що передує добі перерви, за даними засобів обліку;

графа 20 - кількість відключених споживачів, приєднаних до системи передачі. Зазначається у разі перерви в передачі електричної енергії для споживачів, приєднаних до електричних мереж системи передачі;

графа 21 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших осіб у примітці зазначається найменування цієї особи.

5. Порядок заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП

Показники ENS та AIT розраховуються щодо кожної перерви в передачі електричної енергії та зазначаються у формах звітності відповідно до рівня напруги, типу перерв (довгі або короткі) та класифікації перерв у передачі електричної енергії.

У графі 110 зазначається обсяг переданої електричної енергії у звітному періоді.

Приклад заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13-НКРЕКП (річна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) передачі
електричної енергії»

ПЕРЕЛІК
джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії
___________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та найменування відокремленого підрозділу)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13-НКРЕКП (річна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) передачі
електричної енергії»

РЕЄСТР
перерв у передачі електричної енергії


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13-НКРЕКП (річна)
«Звіт щодо показників надійності
(безперервності) передачі
електричної енергії»

ПРИКЛАД
заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ЗВІТ
щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів
(Форма № 14-НКРЕКП (річна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018  № 374

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів» (далі - форма звітності № 14-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс систем розподілу), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 14-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 14-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше, ніж через 30 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є рік.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 14-НКРЕКП

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії.

3.2. Реєстр скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії формується згідно з додатком до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - прізвище, ім’я, по батькові (найменування) споживача, що подав скаргу (претензію);

графа 3 - адреса точки розподілу, в якій не дотримуються показники якості електричної енергії відповідно до скарги (претензії);

графа 4 - ІЕС-код;

графа 5 - короткий зміст скарги (претензії). Указується короткий зміст скарги (претензії), зокрема параметри якості електричної енергії, значення яких, на думку скаржника, не відповідають установленим Кодексом систем розподілу показникам якості електричної енергії;

графа 6 - дата отримання скарги (претензії). Датою отримання скарги є дата реєстрації скарги ліцензіатом;

графа 7 - дата надання письмової відповіді на скаргу (претензію). Датою надання письмової відповіді на скаргу (претензію) є дата реєстрації листа-відповіді на скаргу (претензію) споживача;

графа 8 - строк надання письмової відповіді - кількість календарних днів від дня отримання скарги (претензії) споживача до дня надання йому відповіді;

графа 9 - дата встановлення вимірювального засобу;

графа 10 - дата зняття вимірювального засобу;

графа 11 - тривалість вимірювання - різниця часу у календарних днях між датою встановлення та датою зняття вимірювального засобу.

Вимірювання параметрів якості електричної енергії за скаргою (претензією) споживача відповідно до вимог пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу проводиться протягом 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні;

графа 12 - показники відповідають нормативним значенням (так/ні). Указується «так», якщо за результатами вимірювання параметри якості електричної енергії відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, та «ні» - в іншому випадку;

графа 13 - короткий опис результатів аналізу/вимірювання. Указується стисла інформація про результати аналізу можливих причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами огляду в точці розподілу, модель вимірювального засобу, значення показників якості електричної енергії за результатами вимірювання, якщо такі проводились, тощо;

графа 14-17 - обґрунтованість скарги (претензії). Указується «х» у графі 14, якщо визнається факт недотримання параметрів якості електричної енергії, та у графах 15-17 відповідно до причини відхилення скарги, якщо скарга (претензія) визнана такою, що не підлягає задоволенню;

графа 18 - документи, які підтверджують визнання скарги (претензії) такою, що не підлягає задоволенню. Указуються факти, на основі яких скарга визнана такою, що не підлягає задоволенню (документи, що підтверджують порушення споживачем вимог Кодексу систем розподілу та нормативно-технічних документів, внаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживачу не відповідають параметрам, визначеним Кодексом систем розподілу; результати вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ліцензіатом нормативних показників якості електричної енергії);

графа 19 - дата підтвердження факту недотримання показників якості електричної енергії. Указується дата, коли ліцензіату став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії внаслідок візиту до споживача або за результатами проведення вимірювання, або з дня отримання скарги (претензії) споживача у випадку, якщо ліцензіату уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії;

графа 20 - вид робіт, необхідних для усунення причин незадовільної якості електричної енергії (прості/складні). Вказується вид робіт «прості» або «складні».

До простих належать роботи з усунення причин недотримання показників якості електричної енергії, які можливо здійснити оперативними діями персоналу ліцензіата. Такими можуть бути регулювання рівня напруги на трансформаторних підстанціях; заміна комутаційних та захисних апаратів на трансформаторних підстанціях, профілактичні роботи; заміна відгалуження, комутаційних та захисних апаратів у кінцевого споживача; ремонт кабельних і повітряних ліній без заміни існуючих елементів тощо.

До складних належать роботи з усунення причин недотримання показників якості електричної енергії у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів електричної мережі. Такими можуть бути: будівництво нових ліній електропередачі, ділянок ліній, трансформаторних підстанцій; заміна силового трансформатора на трансформаторній підстанції; ремонт кабельних і повітряних ліній із заміною існуючих елементів;

графа 21 - дата усунення причин незадовільної якості електричної енергії відповідно до законодавства. Указується визначена відповідно до пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу дата усунення причин недотримання показників якості електричної енергії з урахуванням строку 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ліцензіата та 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів електричної мережі з дня, наступного за днем підтвердження факту недотримання показників якості електричної енергії;

графа 22 - фактична дата усунення причин незадовільної якості електричної енергії. Зафіксована дата приведення параметрів якості електричної енергії у відповідність до визначених Кодексом систем розподілу показників;

графа 23 - тривалість усунення причин незадовільної якості електричної енергії - різниця часу у календарних днях між фактичною датою усунення причин незадовільної якості електричної енергії та датою, наступною за датою підтвердження факту недотримання показників якості електричної енергії;

графа 24 - інформація про виконані роботи. Указується стисла інформація про проведені роботи щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії;

графа 25 - дата надання інформації споживачу про проведені роботи - дата реєстрації листа споживачу з інформуванням про усунення причин незадовільної якості електричної енергії та проведені роботи;

графа 26 - скарга (претензія) вирішена (так/ні). Указується «так», якщо станом на кінець звітного року скарга (претензія) визнана такою, що не підлягає задоволенню, або усунені причини незадовільної якості електричної енергії з інформуванням про це споживача.

3.3. При відмові споживача від поданої скарги (претензії) після її реєстрації у графі 7 додатка до цієї Інструкції вказується дата письмової відмови споживача від скарги. При цьому у графі 17 ставиться відмітка про відмову споживача від скарги (претензії).

3.4. Скарги (претензії), що на кінець звітного року залишаються невирішеними, дублюються у реєстрі скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії наступного року.

3.5. Реєстри скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу: sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком не пізніше 30 днів після завершення звітного місяця.

4. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП формується на підставі даних додатка до цієї Інструкції.

4.2. Зв'язок рядків і граф форми звітності № 14-НКРЕКП визначається відповідно до таблиці 1.

Позначення: ф. г - графа форми звітності, ф. р - рядок форми звітності, д1. г - графа додатка 1.

Таблиця 1

Зв’язок
рядків і граф форми звітності № 14-НКРЕКП

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 14-НКРЕКП (річна)
«Звіт щодо усунення причин
незадовільної якості електричної
енергії за скаргами споживачів»

РЕЄСТР
скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергіївгору