Документ v0374359-16, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 2016 року № 374

Про звернення Національного агентства з питань запобігання корупції

До Центральної виборчої комісії 11 серпня 2016 року надійшло звернення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 серпня 2016 року № 61-06/1204 щодо надання інформації про місце реєстрації, проживання та контактні номери телефонів окремих кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року.

Розглянувши вказане звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 32 Конституції України встановлено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційний Суд України в Рішенні від 20 січня 2012 року в справі № 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Основного Закону України, встановив, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Аналогічна позиція висловлена у Рішенні Конституційного Суду України 30 жовтня 1997 року в справі № 18/203-97.

Згідно з частинами першою та другою статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

За змістом частини другої статті 21 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу є конфіденційною та може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Однак кандидати в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, про яких ідеться у зверненні Національного агентства з питань запобігання корупції, згоди на поширення будь-якої іншої інформації щодо них, крім біографічних відомостей, Центральній виборчій комісії не надавали.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" дозволяє Центральній виборчій комісії поширювати лише чітко визначені біографічні відомості кандидатів у народні депутати України, про що вони надали згоду, як це передбачено пунктом 2 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 55, частиною восьмою статті 59 цього Закону.

Разом з тим, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції визначено статтею 11 Закону України "Про запобігання корупції", згідно з пунктом 8-1 частини першої якої до його повноважень належить здійснення у порядку та в межах, визначених законом, державного контролю, зокрема, за своєчасністю подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів.

Відповідно до статті 12 указаного Закону Національне агентство з питань запобігання корупції з метою виконання покладених на нього повноважень має право, зокрема, одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому вказане положення, на відміну від пункту 4 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", який встановлює право Національного антикорупційного бюро України та його працівників знайомитися в державних органах із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом, не містить прямої вказівки стосовно того, що такою інформацією є також конфіденційна.

Відтак надання Центральною виборчою комісією Національному агентству з питань запобігання корупції конфіденційної інформації про кандидатів у народні депутати України можливе у разі внесення відповідних змін до законодавства України.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до пункту 2 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції має право мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія відповідно до законодавства України впровадила Автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців", а також Єдину інформаційно-аналітичну систему "Вибори".

Проте звернення від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо надання доступу до вказаних баз даних до Комісії не надходило.

Окремо Центральна виборча комісія звертає увагу, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" Національному антикорупційному бюро України також надано право в порядку, визначеному законодавством, мати прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

Так, постановою від 14 березня 2016 року № 74 "Про забезпечення доступу Національного антикорупційного бюро України до бази даних Державного реєстру виборців" Комісією затверджено Порядок доступу Національного антикорупційного бюро України до бази даних Державного реєстру виборців.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України

З огляду на вищевказане з метою забезпечення реалізації функцій Національного агентства з питань запобігання корупції Центральна виборча комісія вважає за можливе надати Національному агентству з питань запобігання корупції біографічні відомості про кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, щодо яких надійшов запит.

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 19, частини другої статті 32 Конституції України, частин першої та другої статті 11, частини другої статті 21 Закону України "Про інформацію", статті 55 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати Національному агентству з питань запобігання корупції біографічні відомості про кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, щодо яких надійшов запит, згідно з додатком.

2. Цю постанову надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 17 серпня 2016 року № 374

Біографічні відомості кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

Берендєєв Ігор Вікторович, народився 27 жовтня 1970 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Блауш Дмитро Станіславович, народився 7 жовтня 1992 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Большак Сергій Іванович, народився 3 квiтня 1968 року в селі Носелівка Борзнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Боченко Неля Анатоліївна, народилася 7 сiчня 1978 року в селі Росава Миронівського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійнa, проживає в селі Росава Миронівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Буніна Світлана Сергіївна, народилася 2 грудня 1961 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, член Партії "Солідарність жінок України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування - Партія "Солідарність жінок України".

Вашека Ірина Іванівна, народилася 10 жовтня 1979 року в місті Кагарлик Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуюча справами виконавчого апарату, Кагарлицька районна рада, безпартійнa, проживає в місті Кагарлик Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Волошин Ігор Миколайович, народився 19 вересня 1978 року в місті Обухів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Воропаєва Ірина Анатоліївна, народилася 27 квiтня 1988 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Гоголь Андрій Сергійович, народився 9 вересня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Давидчук Юрій Володимирович, народився 11 грудня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, комірник, ФОП Жихарев М.В., безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дворенков Станіслав Костянтинович, народився 27 жовтня 1990 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Джура Олександр Олександрович, народився 19 червня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший інспектор, Управління поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Добровольський Володимир Анатолійович, народився 6 березня 1960 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Телемах-лтд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.  Єрмаков Олександр Юрійович, народився 24 грудня 1976 року в місті Гола Пристань Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Єфремова Марія Іванівна, народилася 26 жовтня 1991 року в місті Тальне Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Тальне Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Звізло Софія Степанівна, народилася 3 серпня 1960 року в селі Лівчиці Городоцького району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Казакова Катерина Іванівна, народилася 22 липня 1959 року в селі Головеньки Борзнянського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, буфетниця, Київська міська клінічна лікарня № 1, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Камінська Каріна Ігорівна, народилася 9 березня 1995 року в селі Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оператор комп’ютерного набору, ТОВ "Радія", безпартійнa, проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кипиченко Леонід Михайлович, народився 9 квiтня 1961 року в селі Мисайлівка Богуславського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Богуслав Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кирилюк Світлана Олегівна, народилася 27 липня 1965 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний економіст, ТОВ "РИД-ТОРГ ЛТД", безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування. Коваленко Богдана Леонідівна, народилася 12 квiтня 1992 року в місті Миронівка Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Миронівка Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Коробов Іван Вікторович, народився 9 грудня 1977 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ БК "Укрбудінвест", безпартійний, проживає в місті Валки Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Кривов’яз Оксана Анатоліївна, народилася 18 сiчня 1978 року в селі Росава Миронівського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Росава Миронівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.  Кривошея Богдан Леонідович, народився 31 липня 1993 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Курінний Кирило Анатолійович, народився 17 червня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кухар Едуард Володимирович, народився 28 березня 1974 року в місті Іловайськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, оператор дефектоскопного візка, ДП "Донецька залізниця", безпартійний, проживає в місті Іловайськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Левченко Олексій Валентинович, народився 7 серпня 1973 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник сервісного відділу, ТОВ "Гарант Принт Сервіс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лежавська Яна Геннадіївна, народилася 23 грудня 1989 року в місті Макіївка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник керівника, ТОВ "Готіс", безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Лобода Павло Андрійович, народився 7 червня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Два Брати", директор, ТОВ "Парус-Десна", безпартійний, проживає в селі Киїнка Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Маслієва Аліна Вікторівна, народилася 11 травня 1988 року в місті Кагарлик Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з продажів, ПрАТ "Кагма", безпартійнa, проживає в місті Кагарлик Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Микитась Євгеній Вікторович, народився 24 жовтня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, комплектувальник, ТОВ "АСТ-Світлотехніка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Назаренко Ірина Іванівна, народилася 19 вересня 1971 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, фізична особа - підприємець Дрозд В.П., безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Орєхов Дмитро Вікторович, народився 4 жовтня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Павлюк Віталій Вікторович, народився 18 травня 1977 року в селі Путрівка Васильківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, електрогазозварник-врізальник 5-го розряду, ПАТ "Київгаз", безпартійний, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Падєєв Станіслав Володимирович, народився 18 червня 1983 року в місті Міусинськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Петренко Олена Петрівна, народилася 29 травня 1978 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор відділу контролю якості, ТОВ "Коверіс Рігід Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Плугіна Олена Олександрівна, народилася 22 лютого 1972 року в місті Дебальцево Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Плюта Станіслав Володимирович, народився 14 травня 1970 року в селі Долина Обухівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Позняк Василь Васильович, народився 7 лютого 1958 року в селі Кезі Ріпкинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з економічних питань, КЛПЗ "Чернігівський обласний онкодиспансер", член Політичної партії "ПАТРІОТ", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування - Політична партія "ПАТРІОТ".

Попова Наталія Володимирівна, народилася 11 березня 1962 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пузак Андрій Геннадійович, народився 25 травня 1990 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ФОП Кара Д.Д., безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Разумовський Сергій Аркадійович, народився 4 червня 1965 року в місті Кишинів, Республіка Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Всеукраїнський Союз Бездомних Офіцерів, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Савченко Ірина Миколаївна, народилася 15 листопада 1968 року в селі Наумівка Корюківського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії, заступник директора з виховної роботи, Наумівська середня загальноосвітня школа I - III ступенів, безпартійнa, проживає в селі Наумівка Корюківського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Сергеєв Єгор Аркадійович, народився 4 сiчня 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Скварський Олег Віталійович, народився 30 грудня 1966 року в місті Галич Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Сокол Марія Юріївна, народилася 7 червня 1981 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права, безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Становой Григорій Григорович, народився 2 червня 1975 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Демократичні перетворення України", член Демократичної партії України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування - Демократична партія України.

Сукаленко Тетяна Олексіївна, народилася 21 березня 1969 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Гусачівка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Тереховська Марина Анатоліївна, народилася 11 березня 1981 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Тімош Віталій Вікторович, народився 26 грудня 1977 року в місті Сквира Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сквира Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Толочко Світлана Сергіївна, народилася 9 квiтня 1975 року в селі Чайки Богуславського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальний заклад "Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Оберіг", безпартійнa, проживає в місті Богуслав Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Федорова Валерія Олександрівна, народилася 26 серпня 1988 року в місті Харцизьк Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харцизьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Чепурний Василь Федорович, народився 3 червня 1964 року в селі Авдіївка Сосницького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Чернігівська обласна державна адміністрація, член політичної партії Народний Рух України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування - політична партія Народний Рух України.

Черненко Валентина Анатоліївна, народилася 13 серпня 1984 року в місті Миронівка Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний економіст, АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", безпартійнa, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Шаповалов Сергій Валерійович, народився 14 листопада 1989 року в селі Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Новоукраїнка Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Шевель Олександр Андрійович, народився 23 травня 1983 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


О.ШЕЛЕСТОВвгору