Документ v0366500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.08.2016  № 366

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

5. Унести до глави 3 Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Платник має подати до уповноваженого банку разом із платіжним дорученням в іноземній валюті оригінали документів (у тому числі електронних документів) та копії або лише копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які потрібні уповноваженому банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника.

Копії з оригіналів документів на паперових носіях інформації подаються платником до уповноваженого банку в електронній/паперовій формі.

Копії документів в електронній формі, які є підставою для здійснення переказу, створюються платником шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації, засвідчуються електронним цифровим підписом платника, накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо (якщо це визначено в договорі між банком та платником) та повинні залишатися в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписами відповідальних осіб платника і відбитком печатки (за наявності) та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні.

Платник має право не надавати документи, які є підставою для здійснення переказу, якщо він здійснює переказ у межах України зі свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку з метою поповнення свого поточного (карткового) або вкладного (депозитного) рахунку, погашення кредиту та процентів за рахунок власних [не куплених на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ)] коштів тощо";

2) абзац перший пункту 3.12 доповнити двома новими реченнями такого змісту: "Лист про відкликання подається платником у паперовій формі або у формі електронного документа засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо (якщо це визначено в договорі між банком та платником). Лист про відкликання у формі електронного документа засвідчується електронним цифровим підписом платника з урахуванням вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису".

6. Абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), виключити.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 22 вересня 2014 року № 592 "Про проведення валютних операцій".

8. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

10. Постанова набирає чинності з 12 серпня 2016 року.

Голова

В.О. Гонтарева

{Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}вгору