Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Постанова Національного банку України від 28.07.2016362
Документ v0362500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2016  № 362

Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 3 розділу II Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості або виконання зобов'язань, особи є кошти банку та/або пов'язаної з банком особи або особи, яка має ознаки пов'язаності";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку та якій банк надав значні кредити, які пов'язані між собою спільною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, та одна із цих осіб є пов'язаною з банком особою";

у підпункті 4:

підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформації щодо діяльності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) особи немає або її недостатньо".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці сьомому слово "публічна" замінити словом "відкрита";

2) в абзаці дев'ятому підпункту 5 пункту 2 слово "неналежне" виключити.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору