Документ v035u710-10, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням
Іващенка Владислава Івановича
щодо офіційного тлумачення положень
частини шостої статті 49 Закону України
"Про прокуратуру" та статті 46
Житлового кодексу Української РСР

м. Київ Справа N 2-33/2010
25 травня 2010 року
N 35-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича - доповідача, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням Іващенка
Владислава Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини
шостої статті 49 Закону України "Про прокуратуру" від 5 листопада
1991 року N 1789-XII ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 53, ст. 793) з наступними змінами та статті 46
Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (зі змінами).
Заслухавши суддю-доповідача Колоса М.І. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне звернення - Іващенко
Владислав Іванович - звернувся до Конституційного Суду України з
проханням дати офіційне тлумачення положень:
- частини шостої статті 49 Закону України "Про прокуратуру"
від 5 листопада 1991 року N 1789-XII ( 1789-12 ) з наступними
змінами (далі - Закон) стосовно з'ясування, "виконавчим комітетом
якої місцевої ради (або якою місцевою державною адміністрацією у
встановлених законодавством випадках) прокурори і слідчі
прокуратури повинні забезпечуватися житлом та ставати на облік в
окремий список позачерговиків - за місцем розташування органу
прокуратури чи за місцем її юрисдикції";
- статті 46 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (зі
змінами) (далі - Кодекс) стосовно з'ясування, "яке зобов'язання є
первинним, а яке вторинним (похідним) - забезпечення житлом чи
включення до окремого списку".
Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених норм автор
клопотання обґрунтовує їх неоднозначним застосуванням судами
загальної юрисдикції та іншими органами державної влади в процесі
розгляду питання щодо забезпечення його як такого, що був
призначений на роботу до прокуратури Київської області з іншої
місцевості, благоустроєним житлом у позачерговому порядку.
Суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що
неоднозначне застосування органами державної влади положень
частини шостої статті 49 Закону ( 1789-12 ) та статті 46 Кодексу
( 5464-10 ) зумовило неможливість реалізації ним свого
конституційного права на житло, гарантованого статтями 47, 48
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 29 квітня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному зверненні.
3. Розглядаючи матеріали конституційного звернення,
Конституційний Суд України виходить з такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному зверненні зазначається
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4
частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ); підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Аналіз конституційного звернення та долучених до нього
матеріалів свідчить, що автор клопотання не навів неоднозначного
застосування органами державної влади положень статті 49 Закону
( 1789-12 ) та статті 46 Кодексу ( 5464-10 ). Недотримання вимог
статті 94 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) є підставою для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі відповідно до пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням Іващенка Владислава Івановича щодо
офіційного тлумачення положень частини шостої статті 49 Закону
України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року N 1789-XII
( 1789-12 ) з наступними змінами та статті 46 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ) (зі змінами) на підставі пункту 2
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору